Вищі карбонові кислоти. Жири. Мила.

Запитання №1

Скільки атомів Карбону повинно бути в складі вищіх карбонових кислот?

Запитання №2

Мила - це

Запитання №3

Як називають речовини, молекули яких складаються із залишків молекул багатоатомного спирту гліцеролу та вищіх карбонових кислот?

Запитання №4

Яка частина молекули ПАР є полярною?

Запитання №5

Позначте назву кислоти, формула якої С15Н31СООН

Запитання №6

За допомогою якого реагента можно довести ненасичений характер жирів (наявність подвійних зв'язків)

Запитання №7

До якого класу сполук належать жири?

Запитання №8

При струшуванні рідких жирів з водою утворюються

Запитання №9

Укажіть назву процесу, що покладено в основу виробництва маргарину

Запитання №10

Під час лужного гідролізу жиру утворюється

Запитання №11

До якого класу речовин належать мила

Запитання №12

Рідкі жири - це естери

Запитання №13

Укажіть умови необхідні для утворення жирів:

1- етанол; 2- гліцерол; 3 - нижчі карбонові кислоти; 4 - вуглеводні; 5 - вищі карбонові кислоти

Запитання №14

Вкажіть назву рідкого жиру:

Запитання №15

Укажіть слово, яке пропущене в твердженні "Тверді жири - це продукти взаємодії гліцеролу та ............. кислоти":

Запитання №16

Проаналізуйте твердження 1 і 2 та оберіть правильний варіант відповіді.

Твердження 1. Жири добре розчиняються у воді.

Твердження 2. Олеїнова кислота має рідкий агрегатний стан.

Запитання №17

Яку масу тристеарину необхідно, щоб добути гліцерин масою 4,6 г?

Запитання №18

Жири для організму є:

Запитання №19

У яких випадках жир розчиниться? При додаванні в пробірку з:

Рефлексія від 1 учня

Сподобався

Так 1 Ні 0

Зрозумілий

Так 1 Ні 0

Потрібні роз'яснення

Так 1 Ні 0