Узагальнення з розділу «Первинний сектор господарства»

Питання №1

До складу паливної промисловості України НЕ входить

Питання №2

Вкажіть область, де видобувають кам’яне вугілля

Питання №3

Основа паливної промисловості України

Питання №4

Назвіть найбільший басейн кам’яного вугілля в Україні

Питання №5

Найбільше родовище нафти в Україні розташоване в межах

Питання №6

Кременчуцький та Лисичанський нафтопереробні заводи розташовані у

Питання №7

Найбільше в Україні нафтове родовище 

Питання №8

Розташування основного району видобутку торфу в Україні

Питання №10

Галузь господарства, що займається насадженням, упорядкуванням, захистом та охороною лісів

Питання №11

Галузь лісового господарства, що проводить вирубування, вивіз і первинну обробку деревини

Питання №12

Принцип розміщення підприємств лісопильної промисловості

Питання №13

До продукції лісохімічної промисловості НЕ належить

Питання №14

Принцип розміщення підприємств меблевої промисловості

Питання №15

Основні райони лісозаготівель в Україні

Питання №16

До чорних металів НЕ належить

Питання №17

Сировиною для чорної металургії НЕ може бути

Питання №18

Виробництво, яке НЕ належить до чорної металургії

Питання №20

Вид рудних корисних копалин, якими Україна повністю забезпечена

Питання №21

Які з названих країн ведуть значний видобуток нафти та природного газу на шельфі океану

Питання №22

Укажіть країни Європи, які мають найбільші обсяги видобутку нафти

Питання №23

Найбільш екологічно чистий вид палива на сьогодні - це:

Питання №24

40% всього світового видобутку природного газу забезпечують дві країни

Питання №25

Найбільші запаси золота має країна

Питання №26

Найбільшу частку золота видобуває країна

Питання №28

Виберіть групу мінеральних ресурсів, які належать до паливної сировини

Питання №29

Поклади кам'яного вугілля на Донбасі були відкриті у

Питання №30

Провідне місце серед паливних корисних копалин в Україні посідає

Питання №31

Які корисні копалини наявні у шельфі Чорного моря?

Питання №32

Відвали пустої породи, які у великій кількості можна спостерігати в районах видобутку кам'яного вугілля, називаються

Питання №33

Розставте паливні корисні копалини за % наявності в Україні

1

Кам’яне вугілля

2

Природний газ

3

Нафта

4

Торф

А

22%

Б

2%

В

75%

Г

1%

Питання №34

Центри якої галузі промисловості позначено на картосхемі?

Питання №35

Найбільше в Україні нафтове родовище розташовано 

Питання №36

За часткою промислової продукції, яку випускають в Україні, лідерами є

  • 25.11.2019
  • Географія
  • 9 Клас
  • 33 питання
  • 24 проходження
  • 36
  • 0
  • 1
Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена

Нещодавно скористалися