тести до теми ряди динаміки

Питання №1

До яких рядів динаміки належать показники,одержані через певні проміжки часу?

1. Моментних.

2. Інтервальних.

3. Дискретних.

4. Неперервних.

Питання №2

До яких рядів динаміки належать показники,що характеризують розміри явищ за певні проміжки,часу?

1. Дискретні.

2. Моментні.

3. Інтервальні.

4. Ряди середніх.

Питання №3

За яким видом середньої розраховують середньорічну кількість товарів, якщо відома її чисельність на початок кожного місяця року?

1. Арифметична.

2. Хронологічна.

3. Гармонічна.

4. Геометрична.

Питання №4

. Різницею між показником за даний рівень і показником за попередній рівень визначають:

1. Абсолютне значення 1% приросту

2. Абсолютний приріст

3. Середній розмір абсолютного приросту

4. Темп зростання

Питання №5

За яким видом середніх розраховують середній коефіцієнт зростання?

1. Арифметична.

2. Геометрична.

3. Квадратична.

4. Хронологічна.

Питання №6

Яка кількісна статистична характеристика ряду динаміки визначає тенденцію розвитку явища?

1. Автоковаріація.

2. Автокореляція.

3. Тренд.

4. Регресія.

Питання №7

. Відношенням рівня за даний період до рівня за попередній період визначається:

1. Тенденція середнього рівня.

2. Темп приросту

3. Абсолютний приріст

4. Темп зростання

Питання №8

В яких випадках використовують прийом змикання рядів динаміки?

1. При непорівнянності рівнів рядів динаміки.

2. При виявленні закономірності розвитку явища.

3. При виявленні характеру головної тенденції динаміки.

4. При виявленні типу загальної тенденції динаміки.

Питання №9

Відношенням абсолютного приросту за даний період до темпу приросту за цей же період визначається:

1. Абсолютний приріст

2. Темп приросту

3. Темп зростання

4. Абсолютне значення 1% приросту

Питання №10

За яким видом середньої визначають середньорічний рівень виробництва молока в господарстві, якщо відомі щорічні обсяги його виробництва за 6 років?

1. Арифметична.

2. Хронологічна.

3. Гармонічна.

4. Геометрична.

  • 25.11.2019
  • Різне
  • Дорослі
  • 10 питань
  • 0 проходжень
  • 41
  • 0
  • 1
Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена