Компютерні мережі. Локальна мережа

Питання №1

Комп’ютерна мережа – це?

Питання №2

Локальна мережа – це?

Питання №3

Якою мережею називають мережу Інтернет? 

Питання №4

Сервер – це?

Питання №5

Для пергдяду списку імен компютерів, підключених до локальної меержі треба:

Питання №6

Для того, щоб користувачі могли працювати з файлами та паками деякої папки, розміщеної на одному з компютерів мережі, до неї має бути відкрито

Питання №7

Клієнт – це?

Питання №8

Кожен комп’ютер  у мережі має?

Питання №9

Яке призначення комп’ютерних мереж?

Питання №10

До мережі можна підключити, крім комп’ютерів

  • 08.11.2019
  • Інформатика
  • 5 Клас
  • 10 питань
  • 73 проходження
  • 43
  • 0
  • 2
Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена

Нещодавно скористалися