Поняття про бази даних, СКБД.

Питання №1

Структурована сукупність взаємопов’язаних даних певної предметної області – це:

Питання №2

Програма, за допомогою якої здійснюється збереження, обробка та пошук інформації в БД – це:

Питання №3

Значення параметрів об’єктів, записаних у базі даних у даний момент визначає:

Питання №4

Виберіть основні операції, які можна виконувати за допомогою СКБД:

Питання №5

Встановіть відповідність:

1

структура даних, які впорядковані за підляганням від загального до конкретного:

2

являє собою одну таблицю або сукупність взаємопов'язаних  двовимірних таблиць

3

подібна до ієрархічної, але між елементами довільний, не обмежений кількістю елементів — зв’язок.

А

мережна

Б

ієрархічна

В

реляційна

Питання №6

Яка модель даних на рисунку

1

Яка модель даних на рисунку

2

3

А

мережна

Б

реляційна

В

ієрархічна

Питання №7

Виберіть основні поняття бази даних:

Питання №8

Який об’єкт бази даних відображає дані з таблиці або запиту на підставі описаного користувачем формату:

Питання №9

Засіб пошуку потрібних записів, перетворення таблиць і створення на їх основі нових таблиць – це:

Питання №10

Певним чином вибрані і оформлені дані,  призначені для друку – це:

Питання №11

Опис дій у вигляді послідовності команд та їх автоматичного виконання – це:

Питання №12

Поле або кілька полів, які однозначно визначають запис називають

  • 01.11.2019
  • Інформатика
  • 10 Клас
  • 12 питань
  • 27 проходжень
  • 73
  • 0
  • 3
Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена