Тести для перевірки засвоєння знань з фізики учнів 7 класу

Питання №1

Яким приладом вимірюють час?

Питання №2

Все те, з чого складаються фізичні тіла, називають ...

Питання №3

Виміряти яку-небудь величину - це означає ...

Питання №4

Дифузія відбувається: 

Питання №5

Пластмасовий гребінець притягує шматочки паперу. До якого фізичного явища належить цей дослід?

Питання №6

Основні одиниці - еталони системи СІ:

Питання №7

Що таке густина?

Питання №8

Що таке механічний рух?

Питання №9

Напрямлений відрізок, який сполучає початкове положення тіла з його наступним положенням називається:

Питання №10

Швидкість тіла при рівномірному русі визначають за формулою :

Питання №11

Швидкість 54 км/год дорівнює швидкості :

Питання №12

Силу тяжіння визначають за формулою:

Питання №13

Встановити відповідність 

1

 сила                    

2

маса

3

довжина

4

швидкість

А

кг

Б

м

В

Н

Г

м/с

Д

Н/кг

Питання №14

Встановіть відповідність

1

частота коливань

2

період коливань

3

апмлітуда коливань                       

4

прискорення вільного падіння

А

секунда

Б

Герц

В

Н/кг

Г

метр

Д

кілограм

Питання №15

Оберіть фізичні тіла

Питання №16

Тиск рідини визначають за формулою :

Питання №17

Сила тяжіння, що діє на хлопчика масою 50 кг наближено дорівнює:

Питання №18

Розташуйте в порядку зростання:

1
2
3
4
5
А

1 т

Б

12 ц

В

10000 кг

Г

0,1 т

Д

250 кг

Питання №19

Здатність тіл зберігати свою швидкість сталою, якщо на нього не діють інші тіла, називають:

Питання №20

Висота звуку визначається

  • 24.10.2019
  • Фізика
  • 7 Клас
  • 20 питань
  • 2 проходження
  • 113
  • 0
  • 5
Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена