Спадковість та мінливість

Питання №1

Для диференціювання ролі спадковості й середовища в прояві різних ознак використовують:

Питання №2

Яку із закономірностей, встановлену Г. Менделем, ілюструє наведений рисунок?

Питання №3

Організм із генотипом АаВbСС утворює наступне число гамет:

Питання №4

Скільки різних фенотипів може спостерігатися в першому поколінні, отриманому від схрещування двох організмів з генотипами АаСс х АаСс (за умови повного домінування):

Питання №5

До анализуючого відносять схрещування типу

Питання №6

При переселенні корів у гірську місцевість корови стають низькорослими й малоудійними. Це зміни:

Питання №7

Яка група крові може бути у дитини за умови, що батьки мали І і IV групи?

Питання №8

Синдром Дауна, який проявляється у зовнішньому вигляді людини і недоумство, пов'язан з:

Питання №9

Набір хромосом у гаметах становить:

Питання №10

На рисунку зображено схеми схрещування мишей.
Серед наведених тверджень укажіть усі правильні.
I — Забарвлення агуті є домінантним відносно інших наведених типів забарвлення.
II — Чорне забарвлення рецесивне відносно чорного зі світлим черевцем.
III — Чорне зі світлим черевцем забарвлення рецесивне відносно інших наведених типів забарвлення.

Питання №11

Кодомінування — це взаємодія між

Питання №12

Заповніть клітини решітки Пеннета, використовуючи варіанти відповідей, наведені нижче:

а)ААВb;

б)АаВВ;

в)Ааbb;

г)ааВb.

  • 21.10.2019
  • Біологія
  • 10 Клас
  • 12 питань
  • 9 проходжень
  • 251
  • 1
  • 1
Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена