! В а ж л и в о

Тест з предмету Соціологія - 11 клас

Питання №1

Охарактеризуйте назву людини, яка має приналежність до конкретного людського роду?

Питання №2

Вкажіть значення, яке відповідає терміну «особистість»:

Питання №3

Як називається процес засвоєння людиною соціальної ролі, визначено для неї суспільної ролі, визначено для неї суспільством від народження, залежно від того, чоловіком або жінкою вона народилася?

Питання №4

Дайте визначення поняттю «макрофактор»:

Питання №5

Як називається радянська субкультура, яка еталоном обрирала американський спосіб життя і були проти стереотипів?

Питання №6

Волтер Ліппман у 1922році опублікував працю «Громадська думка», де він один із перших вживає слово…:

Питання №7

Як називається здатність індивіда сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних?

Питання №8

Поясніть значення методу Томаса-Кілмена?

Питання №9

Вкажіть основні фази конфлікту:

Питання №10

Вкажіть групи, на які поділяє суспільство М.Вебер за престижем:

Питання №11

Вкажіть рівень спілкування за допомогою мови і культурних традицій, характерних для тієї чи іншої спільності людей:

Питання №12

Яка основна ідея мережі “Facebook”?

Питання №13

Вкажіть рік прийняття Американської Декларації незалежності, яка висловила фундаментальний принцип, на якому заснована демократична форма правління:

Питання №14

Як називається документ, який у 1215 році уперше в світі законодавчо закріпив права людини:

Питання №15

Вкажіть кількість поколінь прав людини, які виділено в результаті наукової систематизації:

  • 20.09.2019
  • Соціологія
  • 11 Клас
  • 15 питань
  • 1 проходження
  • 34
  • 0
  • 0
Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена

Нещодавно скористалися