! В а ж л и в о

Степінь з натуральним показником, його властивості.

Питання №1

Яке слово пропущене в означенні степеня?

Степенем числа а з натуральним показником п (п > 1) називають    п виразів, кожний з яких дорівнює а

Питання №2

 Виберіть усі приклади, в яких піднесення до степеня виконано вірно:

Питання №3

Виберіть усі правильні нерівності

Питання №4

Вибери  неправильну рівність

Питання №5

Спростіть вираз:    

Питання №6

Виберіть усі варіанти відповідей, в яких подані числа можна представити як степені з основою 2

Питання №7

Питання №8

Яким знаком треба замінити зірочку, щоб отримана нерівність була правильною?

   

  • 20.09.2019
  • Алгебра
  • 8 питань
  • 21 проходження
  • 82
  • 0
  • 0
Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена