Утворення СРСР: наслвдки для України. Адміністративний поділ УСРР. Утворення Кримської АСРР

Історія України

Для кого: 10 Клас

146  проходження

11  запитань

12.01.2021

557

4

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Який термін пропущено в тексті?

Голова Раднаркому УСРРХ. Раковський став противником плану , _______. Сталінський підхід він ува­жав небезпечним для радянського ладу. Протести X. Раковського (його підтримав В. Ленін) зробили своє: Радянський Союз був створений на федеративній основі, союзні республіки залишились формально рівноправними.

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Яку назву отримала система відносин між РСФРР і УСРР після укладення Союзного робітничо-се­лянського договору, за яким дві республіки вступали у воєнний та господарський союз?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Назву якого наркомату пропущено?

«РСФ РР і УСРР входять між собою військовий та господарський союз" : військових і морських справ - фінансів - праці - шляхів сполучення - пошти й телеграфу -ради народного господарства.

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Яка установа була формально найвищою у владній вертикалі УСРР?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Яка адміністративно-територіальна одиниця з ’явилася у складі УСРР у 1924 р.?

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Назву якої республіки, що уклали союзний договір про об’єднання в одну союзну державу - Сою з Радянських Соціалістичних Республік пропущено?

Російська СФРР - Українська СРР- ____ - Закавказька СФРР

Запитання №7 з кількома правильними відповідями Балів: 16%

Що спричинило голод 1921-1923 рр.?

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 21%

Установіть відповідність між іменами історичних діячів та поняттями, які їх стосуються.

1

X. Раковський

2

Г. Петровський

3

Й. Сталін

4

Л. Каганович

А

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет

Б

генеральний секретар ЦК ВКП (б)

В

генеральний секретар ЦК КП(б)У

Г

Рада народних комісарів УСРР

Запитання №9 на послідовність Балів: 21%

Установіть хронологічну послідовність подій.

створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік

підписання союзного договору між. У СРР та РСФРР про військовий та госпо­дарський союз

Другий зимовий похід Армії У HP на територію УСРР

ухвалення першої Конституції радянської У країни

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Яке твердження розкриває зміст запропонованого В. Леніним плану об’єднання радянських республік?

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Конституція УСРР була прийнята в...

Рефлексія від 20 учнів

Сподобався

16 4

Зрозумілий

12 8

Потрібні роз'яснення

14 6