Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Творчість Тараса Шевченка. ЗНО-2022.

Українська література

Для кого: 9 Клас, 11 Клас

833 проходження

24 запитань

23.06.2020

83

109

4

Завантажити тест
Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Засуджує самодержавство й кріпосництво в Російській імперії, вірнопідданство і аморальність земляків-перевертнів Т.Шевченко у творі

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Критика української еліти, яка зневажає український народ, звучить у творі Т.Шевченка

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Неприйняття насильства, осуд загарбницьких воєн, поневолення людей, незнищенність народу звучить у творі Т. Шевченка

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Кому Т.Шевченко присвятив поему "Кавказ"?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Прочтайте уривок з послання

02002p6n-944e-327x206.jpg
У цих рядках НЕМАЄ

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Який різновид ліро-епосу у світовій літературі започаткував Т.Шевченко поемою "Сон ("У всякого своя доля...")"?

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Заклик до повалення експлуататорського ладу і побудови вільного нового суспільства звучить у творі

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Прочитайте уривок

Обніміте ж, брати мої,

Найменшого брата —

Нехай мати усміхнеться, 

Заплакана мати.

До кого звертається Т.Шевченко цими словами у поемі "І мертвим, і живим..."?

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Зразком політичної сатири є обидва твори Т.Шевченка

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Що є кульмінацією поеми "Катерина" Т.Шевченка"?

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Прочитайте уривок із твору «І мертвим, і живим….» Т. Шевченка.

Прочитайте знову

Тую славу.

Та читайте

Від слова до слова,

Не минайте ані титли,

Ніже тії коми…

Поет закликає своїх сучасників

Запитання №12 з полем для вводу відповіді Балів: 2%

Твір, що розповідає про трагічну долю покритки й дитини-безбатченка в умовах кріпосницького суспільства

Запитання №13 з полем для вводу відповіді Балів: 2%

Твір Т.Шевченка, що пов'язаний з Чернечою горою в Каневі

Запитання №14 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Які твори Т.Шевченка належать до жанру поеми?

Запитання №15 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Які картини сну зобразив Т.Шевченко в поемі "Сон ("У всякого своя доля...")"?

Запитання №16 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Які образи-символи розкриваються в поемі "Кавказ" Т.Шевченка?

Запитання №17 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Які проблеми розкриваються у поемі "Катерина" Т.Шевченка?

Запитання №18 на послідовність Балів: 11%

Установіть послідовність монологів, що мають різних адресатів, у поемі "Кавказ" Т.Шевченка

Реквієм за другом Яковом де Бальменом, який загинув на війні

Звернення до Бога, засудження церкви, яка освячувала війну російського царату на Кавказі

Романтичне зображення величі Кавказьких гір і давньогрецький міф про Прометея

Розмірковування автора над стражданням, приниженням народу від жорстоких утисків катів

Саркастична слава царю та його підданим

Звернення колонізатора до горця

Запитання №19 із заповненням пропусків у тексті Балів: 4%

Поема Т.Шевченка __________ належить до романтизму, а "Сон", "Кавказ", "І мертвим, і живим..." до ________.

Запитання №20 на встановлення відповідності Балів: 8%

Установіть відповідність між назвою твору та подією з нього

Назва твору
1

"Сон ("У всякого своя доля...")"

2

"Кавказ"

3

"Заповіт"

4

"І мертвим, і живим..."

Подія
А

Цар із ведмедя перетворився на кошеня

Б

Колонізатор мріє про час, коли підкорені будуть платити податок навіть за сонце

В

Заклик до тогочасної інтелігенції полюбити свій народ, не бути байдужими до долі України

Г

Заклик після знищення гнобителів побудувати нову, вільну сім'ю народів

Д

Батьки цураються своєї дочки

Запитання №21 на встановлення відповідності Балів: 8%

Установіть відповідність між цитатою з поеми "Сон" Т.Шевченка і поясненням її змісту

Цитата
1

Он глянь,— у тім раї, що ти покидаєш,

Латану свитину з каліки знімають,

З шкурою знімають, бо нічим обуть

Княжат недорослих...

2

Виступає; обок його

Цариця небога,

Мов опеньок засушений,

Тонка, довгонога,

Та ще на лихо, сердешне,

Хита головою.

3

Дивлюсь, цар підходить

До найстаршого... та в пику

Його як затопить!..

Облизався неборака

Та меншого в пузо —

Аж загуло!.. а той собі

Ще меншого туза...

4

Це той   П е р в и й,  що розпинав

Нашу Україну,

А   В т о р а я   доконала

Вдову сиротину.

Кати! кати! людоїди!

Пояснення змісту
А

Картина "генерального мордобитія"(І.Франко) - узагальнення державно-бюрократичної машини імперії, її політичний устрій, у якому вирішальним є кулак

Б

Контраст чарівної української природи з картинами життя простих людей

В

Саркастичні коментарі розчарованого ліричного героя щодо зовнішності цариці

Г

Від безглуздого крику цар провалюється під землю і стає жалюгідним і смішним без своєї челяді

Д

Осуд Петра I й Кактерини II, які зруйнували Запорозьку Січ

Запитання №22 на встановлення відповідності Балів: 8%

Установіть відповідність між ключовими словами і назвами творів Т.Шевченка

1

Дніпро, кров, сім'я, Чернеча гора

2

Звернення, історія, раби, еліта

3

Сльози, гори, імперія, лицарі

4

Берлин, ополонка, Туреччина, романтизм

А

"І мертвим, і живим..."

Б

"Катерина"

В

"Заповіт"

Г

"Кавказ"

Д

"Сон ("У всякого своя доля")"

Запитання №23 на встановлення відповідності Балів: 8%

Установіть відповідність між цитатою і персонажем твору Т.Шевченка

Цитата
1

О друже мій добрий! друже незабутий!
Живою душею в Украйні витай;
Літай з козаками понад берегами,
Розриті могили в степу назирай.

2

І в темній темниці
Мене, вольного гетьмана,
Голодом замучив
У кайданах. Царю! царю!

3

А меж ними, запеклими,
В кайдани убраний
Цар всесвітній! Цар волі, цар,
Штемпом увінчаний!

4

У нас же й світа, як на те —
Одна Сибір неісходима!
А тюрм, а люду!.. Що й лічить!
Од молдаванина до фінна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує!

Хто це?
А

Павло Полуботок

Б

Колонізатор

В

Яків де Бальмен

Г

Катерина

Д

Революціонер

Запитання №24 на встановлення відповідності Балів: 8%

Установіть відповідність між художніми засобами і цитатами із творів Т.Шевченка

Художні засоби
1

Риторичне питання, епітет

2

Епітет, риторичне звертання

3

Гіпербола, епітет

4

Епітет, метафора

Цитати
А

02002p7i-02ea-512x384.jpg

Б

02002p7p-493a-467x220.jpg

В

02002p86-2f52-777x437.jpg

Г

02002p7y-f284-777x583.jpg

Д

02002p8h-5cf3-512x304.jpg

Рефлексія від 389 учнів

Сподобався

257 132

Зрозумілий

250 139

Потрібні роз'яснення

250 139