Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Цивільне право

Основи правознавства

Для кого: 10 Клас, 11 Клас

10 проходжень

21 запитань

27.11.2021

75

1

0

Опис тесту:

Тест, чтобы лучше выучить эту тему. Можно перепроходить несколько раз и делать с ним что угодно, лишь бы помогло разобраться.

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Цивільне право — це

Запитання №2 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Суб’єкти цивільних правовідносин:

Запитання №3 із заповненням пропусків у тексті Балів: 4%

Головним джерелом цивільного права є ________________ України. Складається з _____ книг, охоплює надзвичайно широке коло правовідносин.

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Здатність мати цивільні права та обов’язки - це

Запитання №5 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 4%

Безвісно відсутньою особу визнають у випадку, коли протягом __________ (Варіанти:1-го року, 5-ти років, 3-ох років, 6 місяців) в місці її постійного проживання немає відомостей про те, де вона знаходиться.

Запитання №6 на встановлення відповідності Балів: 12%

Рівні цивільної дієздатності фізичної особи:

Вік
1

До 14 років

2

з 14 до 18 років

3

з 18 років

Відповідальність
А

Відповідальність несуть батьки

Б

Відповідальність несуть самостійно власними коштами або власною працею, якщо недостатньо — відповідають батьки

В

Відповідальність несуть самостійно

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Організація, створена й зареєстрована в установленному законом порядку, яка наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, може від свого імені набувати майнові й особисті немайнові права й нести цивільні обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді - це

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Ознаки юридичної особи:

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 4%

Порядок створення юридичних осіб:

1

Розпорядчий спосіб

2

Нормативно-явочний (реєстраційний) спосіб

3

Дозвільний та договірний спосіб

А

використовується переважно при створенні юридичних осіб публічного права

Б

передбачає, що особи-засновники чи засновник приймаютьрішення про заснування юридичної особи та повідомляють про це (шляхом подання визначених законом документів) у відповідні державні органи

В

коли засновникам необхідно отримати дозвіл державних органів на діяльність створеної особи

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Цивільно-правове зобов’язання - це

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 8%

Види юридичних осіб:

1

Юридичні особи публічного права

2

Юридичні особи приватного права

А

створюються шляхом видання актів Президента України, органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Б

створюються за бажанням їх засновників. Вони складають установчі документи — статут, положення, установчий договір, виділяють новій юридичній особі майно та визначають її призначення

Запитання №12 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

За формою власності юридичні особи поділяються на:

Запитання №13 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

За основною метою діяльності юридичні особи поділяють на:

Запитання №14 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

За джерелом їх фінансування:

Запитання №15 на встановлення відповідності Балів: 4%

Зобов'язання

1

з позитивним змістом

2

з негативним змістом

3

Взаємні зобов’язання

А

боржник зобов ’язаний вчинити на користь кредитора певні дії

Б

боржник має утриматися від певних дій

В

кожна зі сторін має певні права та обов’язки та може вимагати від іншої сторони виконання її обов’язків

Запитання №16 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 4%

За підставою виникнення зобов’язань їх поділяють на:

  • ___________ (Варіанти:Договірні, Недоговірні, Взаємні) (виникають на підставі договору і виражають спільну волю сторін, погоджені дії)

  • ___________ (Варіанти:Договірні, Недоговірні, Взаємні) (на основі правомірних односторонніх вчинків чи правочинів однієї особи або її неправомірних дій, унаслідок чого виникають зобов’язання щодо інших осіб)

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові в разі порушення боржником.

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Пеня -

Запитання №19 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Способи забезпечення зобов’язань:

Запитання №20 на встановлення відповідності Балів: 4%

Окремі види цивільно-правових договорів:

1

За договором купівлі-продажу

2

За договором міни

3

Договір дарування

4

Договір позики

5

Договір підряду

6

Договір найму

7

Договори комісії та доручення

8

За договором комісії

А

одна сторона передає майно у власність другій стороні, а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму

Б

кожна зі сторін зобов’язується передати іншій стороні у власність один товар в обмін на інший товар

В

одна сторона передає другій стороні безоплатно майно у власність.

Г

одна сторона передає у власність другій стороні грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а друга сторона зобов’язується повернути першій стороні таку ж суму грошових коштів.

Д

одна сторона зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторонни, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу

Е

одна сторона передає або зобов’язується передати другій стороні майно в користування за плату на певний строк

Є

одна сторона зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони певні юридичні дії

Ж

одна сторона зобов’язується за дорученням другої сторони за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента

Запитання №21 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Які статті визначають права та обов’язки споживачів?

Рефлексія від 3 учнів

Сподобався

3 0

Зрозумілий

3 0

Потрібні роз'яснення

3 0
Нещодавно скористалися