Тест з предмету Геометрія - 7 клас

Геометрія

Для кого: 7 Клас

34 проходження

15 запитань

20.09.2019

764

8

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

На алеї ростуть дуби і клени так, що між сусідніми дубами росте клен. Відстань між будь-якими двома деревами дорівнює 2 м. Знайдіть відстань між четвертим дубом і чотирнадцятим кленом.

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Ламана має 7 рівних ланок по 4,5 см кожна. Чому дорівнює довжина ламаної ?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Яку кількість відрізків довжиною 7 см можна відкласти один за одним від початку променя ?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

На прямій позначили точки так, що відстань між двома сусідніми точками 5 см, а між крайніми 45 см. Скільки точок позначили на прямій ?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Яке число на координатному промені є рівновіддаленим від чисел 21 і 17?

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Яка довжина одиничного відрізка на промені, зображеному на рисунку ?

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Андрій прочитав в енциклопедії, що моряки вимірюють кути румбами. 8 румбів дорівнюють 90. Хлопчик хоче побудувати кут у 6 румбів за допомогою транспортира, скільки це в градусах ?

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Сума довжин двох сторін шестикутника дорівнює 16 см, а решта сторін рівні і дорівнюють по 7 см. Обчисліть периметр шестикутника.

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Периметр трикутника  дорівнює 50 см. Знайдіть його сторони, якщо сторона  на 2 см менша від сторони , а сторона  вдвічі більша за сторону .

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Квадрат з якою довжиною сторони можна побудувати, якщо його периметр дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 11 см і 17 см.

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Два виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 10 см і 11 см. Знайдіть площу найбільшої грані паралелепіпеда, якщо його об’єм дорівнює 550 .

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Точка A - центр кола, діаметр якого дорівнює 12 см. На цьому колі позначено точки B і C. Знайдіть периметр трикутника ABC, якщо

BC = 5 см.

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Як зміниться площа круга, якщо його радіус збільшити на 20 % ?

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

На прямій “a” послідовно позначені точки A, B, C, D і E так, що BC = CD = DE, AB = 2DE (як на рисунку). Яка точка є серединою відрізка AD.

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Промінь BE –  бісектриса кута ABC, а промінь BD –  бісектриса кута EBC, CBD = 26º. Чому дорівнює EBA ?  

Рефлексія від 2 учнів

Сподобався

1 1

Зрозумілий

1 1

Потрібні роз'яснення

1 1