СР1 Чотирикутник. Паралелограм.

Запитання №1

Дано довільний паралелограм ABCD. Вказати правильне твердження:

Запитання №2

Вказати істинне твердження:

Запитання №3

Бісектриса тупого кута паралелограма ділить його більшу сторону на відрізки, один з яких, прилеглий до вершини тупого кута, вдвічі менший за інший. Знайти сторони паралелограма, якщо його периметр дорівнює 200 см. (У відповідь записати тільки числове значення, послідовно, починаючи з найменшої, через крапку з комою і пробіл)

Запитання №4

Встановити відповідність між умовою та відповіддю:

1

Знайти більший кут паралелограма, якщо один з його кутів на 20° більший за другий.

2

Знайти менший кут паралелограма, якщо його кути відносяться як 4:5.

3

Два кути паралелограма відносяться як 7:13 Знайти кут між висотами цього паралелограма, проведеними з вершини тупого кута.

4

Два кути паралелограма відносяться як 8:7. Знайти кут між висотами цього паралелограма, проведеними з вершини гострого кута.

А

80°

Б

100°

В

56°

Г

63°

Д

96°

Запитання №5

Знайти всі кути паралелограма, якщо сума трьох із них дорівнює 260°.