Розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки і групування

Алгебра

Для кого: 7 Клас

297 проходжень

8 запитань

29.11.2021

206

2

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Винесіть за дужки спільний множник 4x - 12=...

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

2c - 2d + xc - xd =

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Розкладіть многочлен на множники: m² + 4n – 4m – mn =

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 17%

З'єднайте кожен многочлен з відповідним йому розкладом на множники

Многочлени
1

14х2

2

14х2 +7

3

14х2 +7х

4

14х23

Розклад на множники
А

7(2х2+1)

Б

х2 (14+х)

В

7х(2х+1)

Г

х(14х+1)

Запитання №5 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Подайте вираз у вигляді добутку:

a²+5b-5a-ab=

Запитання №6 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Розв'язати рівняння: x2-9x=0

Підказка: Винести х за дужки. Прирівняти кожну дужку до нуля.

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 17%

Розкладіть на множники

1

5a2-20ab

2

7x3-14x5+21x2

3

3a-3b+ax-bx

4

7а-7b+a2-ab

А

7x2(x-2x3+21)

Б

5а(а - 4b)

В

7x2(x-2x3+3)

Г

(a-b)(3+х)

Д

(a-b)(7+a)

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Розкласти многочлен на множники 5ab + 15ac + 5b + 15c

Рефлексія від 262 учнів

Сподобався

202 60

Зрозумілий

182 80

Потрібні роз'яснення

182 80