Радянський Союз. Особливості комуністичного тоталітарного режиму.

Всесвітня історія

Для кого: 10 Клас

99  проходження

14  запитань

15.10.2021

171

5

0

Опис тесту:

Тест складено у відповідності до матеріалу підручника «Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Щупак І. Я. параграф 14.

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Згідно з пропозицією В. Леніна (формально ухваленою), планувалося утворити Радянський Союз державою, що побудована

Запитання №2 на встановлення відповідності Балів: 10%

Встановіть відповідність між датою та подією

Дати
1

30 грудня 1922 р.

2

31 січня 1924 р.

3

березень 1921 р.

Події
А

прийняття першої Конституції СРСР

Б

проголошення нової економічної політики

В

І Всесоюзний з’їзд Рад, на якому прийняли за основу Декларацію і Договір про утворення СРСР

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Визначте, яку назву мала резолюція Х з'ду РКП(б) про перехід до нової економічної політики (неп):

Запитання №4 з кількома правильними відповідями Балів: 10%

Причини запровадження нової економічної політики (неп):

Запитання №5 з кількома правильними відповідями Балів: 10%

В економічній сфері неп передбачав:

Запитання №6 з кількома правильними відповідями Балів: 7%

У політичній та духовній сферах життя неп супроводжувався:

Запитання №7 з полем для вводу відповіді Балів: 3%

Як називався фактично панівний клас радянського суспільства, партійно-державне керівництво.

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 10%

З наведених фактів оберіть ті, що стосуються біографії Й.Сталіна

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 10%

Встановіть відповідність між прізвищами лідерів більшовицької партії і роками їх усунення від влади:

Роки
1

1923-1924 роки

2

1925 рік

3

1928-1929 роки

Прізвища
А

М. Бухарін, О. Риков, М. Томський

Б

Л. Камєнєв і Г. Зінов’єв

В

Л. Троцький

Запитання №10 з кількома правильними відповідями Балів: 10%

Основними елементами політики колективізації були:

Запитання №11 з кількома правильними відповідями Балів: 10%

Джерелами проведення індустріалізації в Радянському Союзі стали:

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Визначте головну причину голоду 1932-1933 років в Україні:

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Визначте зміст поняття "Великий терор":

Запитання №14 із заповненням пропусків у тексті Балів: 3%

В 1929–1939 рр. в СРСР утвердився комуністичний ____________ режим у вигляді сталінізму.

Рефлексія від 56 учнів

Сподобався

49 7

Зрозумілий

45 11

Потрібні роз'яснення

48 8