Програмісти МПС, АД.

Тест містить питання скопійовані з: Гідротехніки. МПС, АД, електровимірювання.
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

За яких співвідношень між ЕРС обмоток якоря та напруги мережі машина постійного струму працює в режимі генератора?

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Якою цифрою позначено обмотку збудження машини постійного струму?

0200f8a4-71d6-940x794.png

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Якорем електричної машини називається:

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Як позначаються виводи обмотки якоря  машини постійного струму без додаткових полюсів і компенсаційної обмотки?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

За допомогою чого створюється основний магнітний потік машини постійного струму?

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

На якому законі заснований принцип дії двигуна постійного струму?

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Як позначаються виводи обмотки паралельного збудження машини постійного струму?

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Яку потужність споживає генератор постійного струму, а яку віддає?

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Принцип дії трансформатора заснований на законі:

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Для чого призначений силовий трансформатор?

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Який з вказаних параметрів трансформатора визначають з досліду холостого ходу?

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Який з вказаних параметрів визначають з досліду короткого замикання трансформатора?

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

За якою формулою визначається коефіцієнт трансформації трансформатора К?

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

На чому заснований принцип дії асинхронного двигуна?

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Якою цифрою позначена обмотка статора?

0200f8cp-57f7.png

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Яке магнітне поле створює трифазна обмотка статора асинхронного двигуна?

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Чи може частота обертання ротора асинхронного двигуна n2 перевищити частоту обертання магнітного поля статора n1?

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Якою цифрою позначено осердя статора?

0200f8dd-d5bb.png

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Як можна змінити напрямок обертання ротора трифазного асинхронного двигуна?

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Що таке ковзання?

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Як з’єднані виводи обмотки статора асинхронного трифазного

двигуна?

0200f8dr-591e.png0200f8dt-e8bd.png

а б

Рефлексія від 26 учнів

Сподобався

22 4

Зрозумілий

22 4

Потрібні роз'яснення

15 11