Похідна

Запитання №1

Знайдіть похідну функції

Запитання №2

Знайдіть похідну функції:

Запитання №3

Знайдіть похідну функції:

Запитання №4

Запитання №5

Знайти похідну функції: 

Запитання №6

Знайти похідну функції:

Запитання №7

Знайдіть похідну функції:

Запитання №8

Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції 

  у точці з абсцисою 

Запитання №9

Тіло рухається по прямій за законом  (переміщення s вимірюється у метрах, чса t – у секундах). Знайдіть швидкість тіла через 2 секунди після початку руху.

Запитання №10

Знайдіть значення похідної функції у заданій точці: 

Запитання №11

Складіть рівняння дотичної до графіка функції f (x) у заданій точці:

Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена