Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Основи термодинаміки. 1 варіант.

Фізика

Для кого: 10 Клас

139 проходжень

12 запитань

05.04.2021

834

36

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

За яким з нижче наведених виразів можна визначити внутрішню енергію ідеального одноатомного газу?

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Фізичну величину, що характеризує теплопередачу і дорівнює зміні внутрішньої енергії системи в ході цього процесу, називають...

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Як запишеться перший закон термодинаміки у випадку зміни внутрішньої енергії системи тільки за рахунок виконання зовнішніми силами роботи над системою?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

У якому з нижче наведених процесів робота зовнішніх сил над газом додатна?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Який пристрій забирає тепло з приміщення і віддає його довкіллю?

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

У якому з процесів, показаних на графіку, робота газу найменша?

0200sdj4-9cf5-275x215.png

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 8%

Встановіть відповідність між поведінкою газу під час процесу та описом процесу.

1

Газ виконує додатну роботу та отримує тепло

2

Газ виконує від'ємну роботу та віддає тепло

3

Газ виконує додатну роботу, тепло не отримує й не віддає.

4

Газ роботу не виконує, тепло отримує.

А

Адіабатне розширення

Б

Ізохорне нагрівання

В

Ізобарне розширення

Г

Ізотермічне стискання

Д

Ізохорне охолодження

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 8%

Встанови відповідність між назвою процесу, який здійснюється з одноатомним ідеальним газом, і записом І закону термодинаміки для цього процесу.

1

Ізотермічний процес

2

Ізобарний процес

3

Ізохорний процес

4

Адіабатний процес

А

0200sdxv-c63d-91x32.png

Б

0200sdy5-3dc2-93x32.png

В

0200sdyd-7333-166x57.png

Г

0200sdzi-55d1-76x36.png

Д

0200sdyl-ec08-112x46.png

Запитання №9 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

У процесі роботи теплової машини за деякий час робоче тіло отримало від нагрівника 4 МДж теплоти і виконало роботу 1000 кДж. Обчислити ККД машини. Відповідь записати у відсотках.

Запитання №10 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Ідеальний одноатомний газ здійснив замкнутий цикл, зображений на малюнку. Визначити роботу газу за цикл. Відповідь записати в кДж.

0200se5c-6c0b-282x249.png

Запитання №11 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Температура нагрівника ідеальної теплової машини 127 0С, а температура холодильника 27 0С. Яку кількість теплоти отримує машина від нагрівника за цикл, якщо при цьому виконується робота 120 кДж? Відповідь записати в кДж.

Запитання №12 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Для ізобарного нагрівання 100 молів ідеального газу на 200 К було надано 415,5 кДж теплоти. Визначити роботу газу і зміну його внутрішньої енергії. Відповіді записати в кДж.

Рефлексія від 77 учнів

Сподобався

39 38

Зрозумілий

40 37

Потрібні роз'яснення

55 22