Music idioms: Part 2

Запитання №1

1. Blow the w_____e.

Запитання №2

2. Ring a ...

Запитання №3

3. Play it __ ear.

Запитання №4

4. M___h to the ____ of your own drum.

Запитання №5

5. All that j___.

Запитання №6

6. It ainʼt ____ until the fat lady sings.

Запитання №7

7. Sound like a b_____ record.

Запитання №8

8. Play s____d fi____.

Запитання №9

9. T__t your own _orn.

Запитання №10

10. Call the t___.

Відкрити опис тесту