Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Ефективність навчального процесу. «Живі» уроки
»
Взяти участь Всі події

Мікошка 3

Біологія

Для кого: I курс

6 проходжень

105 запитань

09.12.2022

221

2

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для лабораторних досліджень узяті клітини червоного кіст-кового мозку. Вони належать до клітинних комплексів, що обновляються. Визначте набір хромосом і кількість ДНК (хроматид), які характерні для G1-періоду в цих клітинах:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Під мікроскопом помітно, що в клітині зруйнована оболонка ядра, короткі хромосоми у вигляді букви Х рівномірно розміщені по всій клітині. На якій стадії поділу перебуває клітина?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

За допомогою шпателя зроблено зіскрібок слизової рота людини. У незруйнованих епітеліальних клітинах пофарбованого мазка добре видні овальні ядра, неоднакові за розміром. Яким шляхом відбувався поділ цих клітин?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У метафазній пластинці з культури лімфоцитів хворого гриппом виявлений одиночний фрагмент, що відірвався від довгого плеча хромосоми групи С. В який період мітотичного циклу відбулася ця мутація?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для лабораторних досліджень узята тканина сім'яників. По одній із класифікацій клітини цієї тканини належать до клітинних комплексів, що обновляються. Проаналізуйте ймовірні ста-ни клітин у цієї тканини:

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Під впливом мутагену в ооцитах створився міцний зв'язок між двома X- хромосомами. До утворення якого набору хромосом у яйцеклітині це може привести?

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Під час розходження хромосом на стадії дозрівання сперма-тогенезу X- хромосома не відокремилася від Y-хромосоми. Яким може бути каріотип майбутньої особини, якщо нормальна яйцеклітина буде запліднена таким сперматозоїдом?

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

З метою вивчення каріотипу культуру клітин обробили колхіцином, який руйнує веретено поділу. На якій стадії було призупинено мітоз?

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

На гістологічному препараті видно соматичну клітину людини, що перебуває в метафазі мітотичного поділу. Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки, ураховуючи, що кожна хромосома містить дві сестринські хроматиди?

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У живильне середовище із клітинами, що здатні до поділу мітозом, внесено тимін із радіоактивною міткою. Про що може свідчити велика кількість тиміну, що виявляється в ядрах клітин під час радіоавтографічного дослідження?

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Протягом життя (від поділу до загибелі) клітина перебуває на різних фазах клітинного циклу – інтерфаза переходить у мітоз. Який білок виробляється в клітині й регулює вступ клітини в мітоз?

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У препараті корінця цибулі знайдено клітину, у якій максимально спіралізовані хромосоми розташовані в площині екватора, утворюючи материнську зірку. В якій фазі мітотичного циклу перебуває клітина?

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Згідно із правилом сталості числа хромосом для кожного виду тварин характерне певне та постійне число хромосом. Який механізм забезпечує цю властивість при статевому розмноженні?

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Розпочався мітотичний поділ диплоїдної соматичної кліти-ни. Хід мітозу порушився, і утворилася одноядерна поліплоїдна клітина. На якій стадії мітоз було перервано?

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Соматична диплоїдна клітина вступила в мітоз, нормальний хід якого був перерваний колхіцином. На якому етапі було перервано процес мітозу, і який хромосомний набір буде мати утворене ядро?

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Під час мітотичного поділу клітини досліднику вдалося спостерігати фазу, коли були відсутні оболонка ядра та ядерце, центріолі розмістилися на протилежних полюсах клітини, а хромосоми мали вигляд клубка ниток, вільно розміщених у цитоплазмі. На якій стадії мітотичного циклу перебуває клітина?

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У гістологічному препараті, забарвленому залізним гема-токсиліном, представлена клітина гантелеподібної форми, у полюсах якої видно спіралізовані хромосоми. В якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина?

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Клітина яєчника знаходиться в S-періоді інтерфази. У цей час відбувається:

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У діагностиці хромосомних хвороб людини з метою вивчення каріотипу на культуру клітин діють колхіцином – речовиною, яка руйнує веретено поділу. На якій стадії мітотичного циклу вивчають каріотип?

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Мітотичний цикл – основний клітинний механізм, який забезпечує розвиток організмів, регенерацію та розмноження. Це можливо, оскільки за такого механізму забезпечується:

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Проводиться вивчення максимально конденсованих хромосом клітини, що ділиться. На якій стадії мітотичного циклу для цього припинили процес поділу клітини?

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Протягом клітинного циклу хромосоми можуть бути як однохроматидними, так і двохроматидними. У клітині, що ділиться, виявлено однохроматидні хромосоми. У даному випадку вивчалася фаза клітинного циклу:

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Мікроскопують клітину людини на стадії анафази мітозу. У цей час при достатньому збільшенні можна побачити:

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Аналізується зона розмноження жіночої статевої залози. У цій зоні клітини діляться шляхом:

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків-тубулінів, які беруть участь у побудовіверетена поділу. До порушення якого процесу це може призвести?

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для лабораторних досліджень шпателем узятий зіскрібок слизової ротової порожнини. Проаналізуйте ймовірні стани цих клітин:

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Показником інтенсивності мутаційного процесу в людини є сестринський хроматидний обмін – СХО. Цей процес відбувається на стадії:

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для анафази мітозу однією з характеристик клітини є 4n4c. Це пов'язано з тим, що в цій фазі відбувається:

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Особливістю мейозу в оогенезі є наявність специфічної стадії, яка відсутня в сперматогенезі. Як називається ця стадія?

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Який поділ клітини призводить до утворення диплоїдного набору хромосом?

Запитання №31 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Після впливу колхіцину в метафазній пластинці людини виявлено на двадцять три хромосоми більше норми. Зазначену мутацію відносять до:

Запитання №32 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Згадайте значення процесів мітозу й мейозу в життєвих циклах організмів, які розмножуються нестатевим і статевим шляхом, і зазначте, яке зі сформульованих нижче тверджень правильне:

Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Відомо, що білки-тубуліни входять до складу мікротрубочок і беруть участь у формуванні веретена поділу. В якому періоді мітотичного циклу вони синтезуються?

Запитання №34 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Під час проведення експерименту культуру клітин, що діляться шляхом мітозу, обробили речовиною, яка зруйнувала веретено поділу. Яка речовина була використана в цьому ек-сперименті?

Запитання №35 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Який процес у клітині забезпечує постійність кількості хромосом?

Запитання №36 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В одній із фаз мейозу в людини утворюються ядра, що мають 23 хромосоми з диплоїдним набором ДНК. Як називається ця фаза мейозу?

Запитання №37 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Відомо, що клітинний цикл складається з декількох послідовних перетворень у клітині. На одному з етапів відбуваються процеси, що підготовляють синтез ДНК (збільшується кількість РНК і білка). В який період життя клітини це відбувається?

Запитання №38 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У пресинтетичному періоді (G1) мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому молекул ДНК стільки ж, скільки й хромосом. Скільки молекул ДНК має соматична клітина людини в пресинтетичний період?

Запитання №39 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У клітинах, які здатні до поділу, відбуваються процеси рос-ту, формування органел і їх накопичення завдяки активному синтезу білків, РНК, ліпідів, вуглеводів. Як називається період мітотичного циклу, у якому відбуваються названі процеси, але не синтезується ДНК?

Запитання №40 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У процесі життєвого циклу клітини відбувається закономірна зміна кількості спадкового матеріалу. На якому етапі онтогенезу клітини відбувається подвоєння молекули ДНК?

Запитання №41 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

На препараті, забарвленому гематоксиліном і еозином, в ядрі виявляються темно-сині зерна й грудочки хроматину. В якій фазі клітинного циклу знаходиться ядро?

Запитання №42 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В анафазі мітозу до полюсів клітини розходяться однохроматидні хромосоми. Скільки хромосом має клітина людини в анафазі мітозу?

Запитання №43 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В інтенсивно функціонуючих клітинах (наприклад, печінки) часто спостерігається збільшення кількості хромосом. Який процес відбувається в клітині?

Запитання №44 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Другий поділ мейозу дуже нагадує мітоз. Але є деякі відмінності. Чим відрізняється метафаза мітозу від метафази другого поділу мейозу в людини?

Запитання №45 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження сестринських хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу перебуває клітина?

Запитання №46 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У мітозі розрізняють чотири фази. В якій фазі клітина людини має 92 однохроматидні хромосоми?

Запитання №47 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Протягом доби до фази синтезу ДНК мітотичного циклу увійшло на 20% менше клітин, ніж до попереднього мітозу. Куди поділися клітини?

Запитання №48 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Соматичні клітини людини диплоїдні (2n хромосом). Проте поліплоїдні клітини червоного кісткового мозку (мегакаріоцити) можуть мати до 64n хромосом. Який механізм їх виникнення?

Запитання №49 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

На клітину подіяли колхіцином, що блокує "збирання" білків ахроматинового веретена. Який етап мітотичного циклу буде порушений?

Запитання №50 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Відомо, що клітинний цикл складається з кількох послідовних етапів. На одному з етапів відбувається синтез ДНК. Як називається цей період життєвого циклу клітини?

Запитання №51 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Амітоз – це прямий поділ ядра клітини, під час якого зберігається інтерфазний стан ядра, добре помітні ядерця і ядерна мембрана. При амітозі хромосоми не виявляються й не відбувається їх рівномірний розподіл. У результаті амітозу утворюються клітини, які є генетично неоднорідними. В яких клітинах організму людини амітоз уважається нормальним явищем?

Запитання №52 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Хромосоми в клітині перебувають у стані максимальної спіралізації й розміщені в її екваторіальній площині. Якій фазі мітозу це відповідає?

Запитання №53 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

На одній зі стадій клітинного циклу гомологічні хромосоми досягають полюсів клітини, деспіралізуються, навколо них формуються ядерні оболонки, відновлюються ядерця. В якій фазі мітозу знаходиться клітина?

Запитання №54 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Колхіцин (речовина, що виділена з рослини Colchicum L.) зупиняє процес мітозу. Що саме в механізмі мітозу порушує колхіцин?

Запитання №55 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Культура пухлинних клітин демонструє швидкий клітинний поділ шляхом прямого розщеплення ядра. Формування ниток веретена поділу та конденсації хроматину не помічено. Як називається цей тип поділу клітини?

Запитання №56 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння ДНК. У результаті цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. У який період клітинного циклу спостерігається це явище?

Запитання №57 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При цьому процес поділу клітини припинили на стадії:

Запитання №58 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Аналізуються нормальні клітини червоного кісткового мозку людини, що активно діляться. Яка кількість хромосом у клітині є типовою для періоду G1?

Запитання №59 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Кожний вид організмів має певне й стале число хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при нестатевому розмноженні, є:

Запитання №60 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При формуванні зубів відбувається поділ клітин сосочка епідермісу людини. При цьому утворюються нові клітини з однаковою кількістю хромосом і рівноцінні за об'ємом генетичної інформації. Ці клітини поділяються:

Запитання №61 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У якій послідовності під час мітозу у тварин і рослин відбу-ваються наступні процеси: 1. Ядерна оболонка руйнується. 2. Хромосоми рухаються до середини (екватора). 3. Мікротрубочки приєднуються до кінетохорів. 4. Дочірні хромосоми розхо-дяться?

Запитання №62 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Під час дослідження культури тканини злоякісної пухлини виявили поділ клітин, який відбувався без ахроматинового апарату шляхом утворення перетяжки ядра, при цьому зберігалися ядерна оболонка і ядерця. Який тип поділу клітин відбувався в злоякісній пухлині, що вивчалася?

Запитання №63 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Експериментальне вивчення нового медичного препарату виявило його блокуючий ефект на збирання білків-тубулінів, які є основою веретена поділу в клітинах, що діляться. Який етап клітинного циклу порушується цим препаратом?

Запитання №64 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Взаємне притягання хромосом має назву "кон'югація" або "синапсис". Кон'югація відбувається дуже точно. З'єднуються кінці хромосом або цілі хромосоми по всій довжині. На якій стадії першої профази мейозу відбувається кон'югація?

Запитання №65 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Під час оогамії дозріває одна яйцеклітина, яка росте, фолікул лопається і яйцеклітина (ооцит II порядку) надходить у маточні труби. Яку кількість хромосом і ДНК має яйцеклітина в цей час?

Запитання №66 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Важлива роль у процесі біосинтезу білка належить рибосомним РНК, що утворюють структурний каркас рибосом. А де відбувається утворення рибосомних РНК?

Запитання №67 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В інтерфазі клітинного циклу виділяють три періоди. Під час S-фази клітинного циклу відбувається:

Запитання №68 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В експерименті на культуру клітин, що мітотично діляться, подіяли препаратом, який руйнує веретено поділу. Це призвело до порушення:

Запитання №69 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які належать до клітинного комплексу, що постійно поновлюється. Яким чином у нормі утворюються ці клітини?

Запитання №70 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У культурі лейкоцитів периферичної крові ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС було знайдено клітини з 44 і 48 хромосомами, що може свідчити про порушення мітотичного циклу на стадії:

Запитання №71 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для лабораторних досліджень шпателем узятий зіскрібок епітелію слизової ротової порожнини людини. Імовірні способи ділення клітин цієї

тканини:

Запитання №72 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Під час мітотичного поділу диплоїдної соматичної клітини на неї подіяли колхіцином. Хід мітозу порушився, і утворилася одноядерна поліплоїдна клітина. Мітоз було призупинено на стадії:

Запитання №73 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Під час проведення наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була зруйнована найбільш імовірно?

Запитання №74 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Студентами вивчаються стадії гаметогенезу. Установлено,що в клітині гаплоїдний набір хромосом і кожна хромосома складається із двох хроматид. Хромосоми розміщені в площині екватора клітини. Дана картина характерна для такої стадії мейозу:

Запитання №75 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Перекомбінація генетичного матеріалу досягається декількома механізмами, одним з яких є кросинговер. На якій стадії профази першого мейотичного поділу він відбувається?

Запитання №76 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Під час пресинтетичного періоду мітотичного циклу у клітині було порушено синтез ферменту ДНК-залежної ДНК-полімерази. До яких наслідків це може призвести?

Запитання №77 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В інтерфазі клітинного циклу виділяють три періоди. Під час S-фази клітинного циклу відбувається:

Запитання №78 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Жінка сліпа внаслідок аномалії кришталика, а чоловік – унаслідок аномалії рогівки (обидва види сліпоти передаються як рецесивні незчеплені ознаки), мають двох дітей: сліпого й зрячого. Яка найвища ймовірність того, що їх третя дитина буде зрячою?

Запитання №79 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Сімейна гіперхолестеринемія успадковується за аутосомно-рецесивним типом. У гетерозигот це захворювання виражається збільшеним умістом холестерину в крові. У гомозигот, крім того, розвиваються ксантоми (доброякісні пухлини шкіри й сухожиль) і ранній атеросклероз. Яка ймовірність народження здорової дитини в сім'ї, де один із батьків має лише високий уміст холестерину в крові, а другий – весь комплекс прояву цієї спадкової хвороби?

Запитання №80 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У клінічно здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію (аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків?

Запитання №81 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У людини карі очі – домінантна ознака, блакитні – рецесивна. Блакитноокий чоловік, батьки якого мали карі очі, одружився з кароокою жінкою, у батька якої очі були блакитні, а в матері – карі. Яке найбільш правильне співвідношення може бути в їхніх дітей?

Запитання №82 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Альбінізм успадковується як аутосомна-рецесивна ознака. У родині, де обидва батьки здорові, народилася дитина-альбінос. Яка ймовірність народження нормальної дитини?

Запитання №83 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Руде волосся – рецесивна ознака, чорне – домінантна. При яких шлюбах народжуватимуться діти з рудим волоссям з імовірністю 25%?

Запитання №84 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У людини нормальна пігментація шкіри (С) домінує над альбінізмом (с), наявність ластовиння (Р) – над його відсутністю (р). Визначте ймовірність народження дітей, схожих на батьків, якщо батько й мати дигетерозиготні:

Запитання №85 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Дитяча форма амавротичної сімейної ідіотії (Тея–Сакса) успадковується як аутосомна рецесивна ознака й закінчується смертю до 4–5 років. Перша дитина в сім'ї померла від цієї хвороби в той час, коли повинна була народитися друга. Яка ймовірність того, що друга дитина буде страждати тією самою хворобою?

Запитання №86 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Батько хворіє на мігрень (домінантна ознака), а мати здорова. У батька нормальний слух, у матері також, але вона має рецесивний алель глухоти. Яка ймовірність народження дітей з обома хворобами, якщо батько гетерозиготний за обома генами?

Запитання №87 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У здорового чоловіка один із батьків хворіє на цукровий діабет, у дружини – обидва хворі. Який відсоток дітей фенотипічно буде схожий на батька, якщо відомо, що ця хвороба є рецесивною?

Запитання №88 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Глухота може бути зумовлена різними рецесивними алелями "а" і "b", які розміщені в різних парах хромосом. Глухий чоловік із генотипом aaBB одружився із глухою жінкою, яка мала генотип AAbb. У них народилося четверо дітей. Скільки з них були глухими?

Запитання №89 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Чоловік є гомозиготою за домінантним геном, що зумовлює полідактилію, а дружина – гомозиготою за рецесивним алелем цього гена. Яка з наведених біологічних закономірностей про-явиться в їхніх дітей щодо наявності в них полідактилії?

Запитання №90 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Чоловік кароокий і гомозиготний за домінантним геном, а дружина – блакитноока. В їхніх дітей проявиться закономірність:

Запитання №91 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В одного з батьків запідозрили носійство рецесивного гена фенілкетонурії. Який ризик народження в цій сім'ї дитини, хворої на фенілкетонурію?

Запитання №92 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

До лікаря звернулося подружжя, де жінка має нормальну будову кисті, а чоловік страждає на полідактилію, з питанням: чи можливе успадкування цієї аномалії їх майбутньою дитиною, причому перша їх дитина має нормальну будову кисті. Відомо, що ген полідактилії є домінантним. Яка ймовірність народження шестипалої дитини в даного подружжя?

Запитання №93 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Фенілкетонурія, яка, як правило, призводить до смерті в шестимісячному віці, успадковується як аутосомна рецесивна ознака. Успіхи сучасної медицини дозволяють запобігти тяжким наслідкам порушення обміну фенілаланіну. Жінка, яку ви-лікували від фенілкетонурії, вийшла заміж за здорового чоловіка. Визначте найвищу ймовірність народження в цій родині життєздатної дитини з фенілкетонурією:

Запитання №94 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У батька – алкаптонурія, мати гомозиготна за нормальним геном. Імовірність появи алкаптонурії в дітей складає:

Запитання №95 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У гетерозиготного батька – астигматизм, мати здорова. Імовірність появи астигматизму в дітей складає:

Запитання №96 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Фенілкетонурія успадковується за аутосомно-рецесивним типом. При яких генотипах у фенотипічно здорових жінки й чоловіка може народитися дитина, хвора на фенілкетонурію?

Запитання №97 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У батьків, хворих на гемоглобінопатію (аутосомно-домінантний тип успадкування), народилася здорова дівчина. Які генотипи батьків?

Запитання №98 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У родині є дві здорові дитини, а третя народилася з фенілкетонурією, яка успадковується за аутосомно-рецесивним типом. Яка ймовірність народження в цій родині дитини із ФКУ?

Запитання №99 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У матері й батька широка щілина між різцями – домінантна менделюючаознака. Обидва гомозиготні. У їхніх дітей виявиться наступна генетична закономірність:

Запитання №100 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Алкаптонурія успадковується як аутосомно-рецесивна ознака. Батьки з нормальним фенотипом мають дитину з алкаптонурією. Які генотипи мають батьки?

Запитання №101 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Фенілкетонурія – це захворювання, яке зумовлено рецесивним геном, що локалізується в аутосомі. Батьки є гетерозиготами за цим геном. Вони вже мають двох хворих синів і одну здорову доньку. Яка ймовірність, що четверта дитина, яку вони очікують, народиться теж хворою?

Запитання №102 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Батьки з нормальним фенотипом народили дитину, хвору на альбінізм (ознака, що успадковується за аутосомно-рецесивним типом). Який генотип має бути в цих батьків?

Запитання №103 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У хлопчика велика щілина між різцями. Відомо, що ген, відповідальний за розвиток такої аномалії, домінантний. У рідної сестри цього хлопчика зуби звичайного положення. По генотипу дівчинка буде:

Запитання №104 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Під час обстеження немовлят в одному з українських міст була виявлена дитина з фенілкетонурією. Батьки дитини не страждають від цієї хвороби й мають двох інших здорових дітей. Визначте найбільш імовірні генотипи батьків з геном фенілкетонурії:

Запитання №105 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У хворої дитини спостерігаються ознаки ахондроплазії (карликовості). Відомо, що це моногенне захворювання й ген, який відповідає за розвиток такої аномалії, домінантний. У рідного брата цієї дитини розвиток нормальний. За генотипом здорова дитина буде:

Рефлексія від 2 учнів

Сподобався

2 0

Зрозумілий

2 0

Потрібні роз'яснення

2 0