Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її

Українська мова

Для кого: 6 Клас

1 проходження

8 запитань

31.10.2021

67

0

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Вживання слова в невластивому значенні, повтор слова чи спільнокореневого слова в одному й тому ж чи сусідніх реченнях, перекручування та вживання зайвих слів - це...

Запитання №2 з кількома правильними відповідями Балів: 12%

Позначте речення, у яких допущено лексичну помилку:

Запитання №3 на встановлення відповідності Балів: 17%

Увідповідніть стовпчики:

1

письмове, переважно ювілейне вітання особи, установи

2

збірник карт

3

позначення місця проживання когось, місцезнаходження чогось

4

тканина

А

атлас

Б

адрес

В

атлас

Г

адреса

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 21%

Установи відповідність:

1

звати

2

любити

3

звуть

4

полюбляти

5

кохати

А

матір, свою роботу, Вітчизну

Б

Марія

В

дівчину, хлопця

Г

Марією

Д

плавати, читати, суниці

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Поясніть фразеологізм дух часу:

Запитання №6 на встановлення відповідності Балів: 17%

Доберіть українські відповідники до запозичених слів:

1

шаблон

2

феномен

3

дайджест

4

фрагмент

А

усталений зразок

Б

короткий виклад

В

незвичайне явище

Г

становище

Д

уривок

Запитання №7 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Знайдіть у реченнях граматичні помилки — слова утворені неправильно. Запишіть відредаговані речення. Починайте писати із зазначенням порядкового номера речення (1, 2, 3, 4), ставлячи після цифри крапку. Між реченнями має бути один проміжок (слідкуйте, щоб не було зайвих проміжків), у кінці кожного речення не забувайте ставити крапку. Для допомоги скористайтеся словами, поданими у довідці.

1. В одному селі росли і розцвітали вродою чорноокі працюючі красуні. 2. Нарешті, рибалки отогнали акулу. 3. Він обнімів від здивування. 4. Колись давно жила собі в лісі бабуся, собирала зілля та ліку­вала ним людей.

Довідка: збирала, відігнали, занімів, працьовиті.

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Позначте рядки, у яких не порушено культуру мовлення:

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0