Кровообіг людини

Запитання №1

Серцева сумка називається:

Запитання №2

Зовнішня сполучнотканинна оболонка серця називається:

Запитання №3

В правій частині серця міститься кров

Запитання №4

Верхні камери серця, які знаходяться ближче до його основи, неазиваються:

Запитання №5

В ліве передсердя впадає:

Запитання №6

Із лівого шлуночка відходить:

Запитання №7

Скорочення серця називається:

Запитання №8

Час відпочинку серцевого м’яза становить:

Запитання №9

Вени відрізняються від артерій:

Запитання №10

Найбільша артерія в організмі людини:

Запитання №11

Мале коло кровообігу починається:

Запитання №12

Лімфатична система починається із:

Відкрити опис тесту