(Копія) Струм у різних середовищах. Контрольна робота

Тест містить питання скопійовані з: Струм у різних середовищах. Контрольна робота.
Запитання №1

Прилад для прямого вимірювання роботи  струму

Запитання №2

Одиницею вимірювання кількості теплоти є ...

Запитання №3

Між роботою і силою струму існує обернено пропорційний звязок

Запитання №4

Знайти потужність стуму, якщо напруга 12,6В, а сила струму 7,5А

Запитання №5

За який час на катоді виділиться 36г цинку, якщо електроліз проходить при силі струму 25А? Електрохімічний еквівалент цинку 0,34мг/Кл

Запитання №6

Коли гази проводять струм?

Запитання №7

Встановити відповідність між речовинами і носіями струму

1

метали

2

гази

3

електроліти

А

вільні електрони, іони

Б

іони

В

електрони

Г

вільні електрони

Запитання №8

Встановити відповідність між назвою газового розряду і прикладом

1

іскровий

2

тліючий

3

коронний

4

дуговий

А

лампа розжарення

Б

вогні святого Ельма

В

блискавка

Г

газовий лазер

Д

прожектор

Запитання №9

Три резистори зєднані послідовно. Порівняйте їх напруги, якщо 

 

Запитання №10

Два резистори опорами 6 Ом і 9 Ом зєднані послідовно. Знайти їх загальну потужність, якщо напруга на другому резисторі дорівнює 22,5В

Запитання №11

Знайти довжину ніхромового дроту, потужність якого 2640Вт, напруга 220В, площа поперечного перерізу 1,2 мм.

Питомий опір ніхрому 1,1 Ом*мм2

 

Запитання №12

Як зміниться кількість теплоти в провіднику, якщо силу струму збільшити в 2,5 раза?