(Копія) Статистика. Способи подання даних та їх обробка

Алгебра

Для кого: 9 Клас

147 проходжень

15 запитань

01.04.2021

292

7

1

Тест містить питання скопійовані з: Статистика. Способи подання даних та їх обробка.
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Розділ математики, у якому вивчають методи збирання, систематизації, обробки та дослідження статистичних даних для наукових і практичних висновків називають ...

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Сукупність всіх об’єктів, що підлягають дослідженню – це ...

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Різниця між найбільшим і найменшим значенням випадкової величини у вибірці це ...

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Значення випадкової величини, що трапляється у вибірці найчастіше це ...

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Серединне значенням випадкової величини у впорядкованій вибірці це ...

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Учнів опитали про їх улюблений предмет у школі. Які статистичні показники можна визначити для зібраних даних?

Запитання №7 з кількома правильними відповідями Балів: 18%

Після обробки результати статистичних досліджень подають за допомогою: (оберіть всі правильні варіанти)

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

У таблиці подано місця, які посіла футбольна команда “Патріот” протягом чотирьох останніх чемпіонатів області з футболу. Результати були подані у вигляді графіка. Який з малюнків відповідає умові задачі?

рік 2013 2014 2015 2016
місце 3 2 5 4
Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

В школі виміряли зріст 90 шестикласників з точністю до 5 см. Результати вимірювання відобразили у вигляді стовпчастої діаграми. Укажіть моду вибірки.

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

На графіку показано, які місця посідала волейбольна команда “Сатурн” протягом останніх п’яти чемпіонатів області з волейболу. В якому році 2013 чи 2015 команда посіла більш високе місце?

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

У таблиці представлені результати контрольної роботи в 9 класі. Знайдіть середній бал, отриманий за контрольну роботу, якщо у верхньому рядку записані оцінки, а у нижньому – їх кількість.

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Котра з діаграм відповідає цій частотній таблиці?

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

За даними вибірки 6; 4; 6; 8; 5; 2; 1; 7; 7; 9; 1 знайти медіану.

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

За даними вибірки 6; 4; 6; 8; 5; 2; 1; 7; 7; 9; 1 знайти розмах вибірки.

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

За даними вибірки 5; 6; 7; 1; 2; 1; 4; 4; 6; 7; 7; 4; 1; 4 знайти моду вибірки.

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0