(Копія) Підсумкова контрольна робота з хімії 7 клас

Хімія

Для кого: 7 Клас

32 проходження

12 запитань

24.05.2022

101

4

0

Вміст тесту:
Тест містить питання скопійовані з: Підсумкова контрольна робота з хімії 7 клас.
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Виберіть хімічне явище серед наведених:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Виберіть формулу простої речовини

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Серед запропонованих речовин виберіть оксид

Запитання №4 з полем для вводу відповіді Балів: 3%

Горіння – це процес взаємодії кисню із простими та складинми речовинами.

(вставте так чи ні)

Запитання №5 з кількома правильними відповідями Балів: 14%

Виберіть методи очистки води в домашніх умовах

Запитання №6 з кількома правильними відповідями Балів: 10%

Виберіть головні умови горіння

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 14%

Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:

Реагенти
1

C+O2

2

SO3+H2O

3

K2O+H2O

4

Mg+O2

Продукти реакції
А

MgO

Б

KOH

В

H2SO4

Г

CO2

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 14%

Встановіть відповідність між речовиною та її відносною молекулярною масою:

(спершу зробіть обрахунки – Mr)

Формула речовини
1

Cl2

2

H3PO4

3

Ca(ОН)2

4

NaCl

Відносна молекулярна маса
А

74

Б

98

В

71

Г

58,5

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 14%

Порівняйте рівняння хімічної реакції та встановіть відповідність між реагентами і сумою коефіцієнтів у ньому

Реагенти
1

N2O5+H2O=HNO3

2

Ba+O2 = BaO

3

Cl2+O2 = Cl2O7

4

CaO+H2O = Ca(OH)2

Сума коефіцієнтів
А

11

Б

4

В

5

Г

3

Запитання №10 з полем для вводу відповіді Балів: 7%

Обчисліть масову частку цукру в розчині, який містить 240 г води і 65 г цукру.

(вкажіть лише результат розв’язку, наприклад – 35,8%)

Запитання №11 з полем для вводу відповіді Балів: 10%

Визначте масу води, в якій необхідно розчинити 7,3 г калій нітрату KNO3, щоб отримати розчин з масовою часткою солі 17 %.

(вкажіть лише результат розв’язку, наприклад – 24,5 г)

Запитання №12 з полем для вводу відповіді Балів: 3%

Ось і тестові кінець, хто зробив все –

Рефлексія від 25 учнів

Сподобався

23 2

Зрозумілий

20 5

Потрібні роз'яснення

22 3