Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Психолого-педагогічні чинники розвитку емоційного інтелекту
»
Взяти участь Всі події

(Копія) 11 клас Підсумкова контрольна робота з геометрії (профільний рівень)

Геометрія

Для кого: 11 Клас

101 проходження

16 запитань

20.05.2022

244

13

0

Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Обчислити площу рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 13 см, а основа – 10 см.

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Який із чотирикутників завжди має рівні діагоналі?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Точка С – середина відрізка АВ. Знайдіть координати точки В, якщо А(-3;-2), С(1;-3).

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Катети прямокутного трикутника дорівнюють 6 см і 8 см. Знайдіть косинус кута, протилежного до більшого з катетів.

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Знайти довжину вектора АВ, якщо А(6;-8), В(3;-4).

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Осьовим перерізом конуса є правильний трикутник, периметр якого дорівнює 21 см. Знайти радіус основи конуса.

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Основою піраміди є прямокутний трикутник з катетами 9 см і 12 см та висотою 18 см. Знайти об'єм даної піраміди.

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Площа сфери дорівнює 36π см² .Чому дорівнює об'єм кулі з тим самим радіусом?

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Визначте координати центра і радіус кола, заданого рівнянням (x+3)²+(y-5)²=4.

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Точка М лежить поза площиною трикутника АВС. Яке взаємне розташування прямих ВС і МА?

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 12%

Встановіть, будь ласка, відповідність між геометричними фігурами (1-3) та їх площами (А-Д).

1

Ромб з діагоналями 26 см і 7 см.

2

Прямокутний трикутник з гіпотенузою 20 см та одним і катетів – 16 см.

3

Трапеція з основами 8 см і 12 см та висотою 9 см.

А

92 см²

Б

95 см²

В

90 см²

Г

96 см²

Д

91 см²

Запитання №12 на встановлення відповідності Балів: 12%

Встановіть, будь ласка, відповідність між геометричними тілами (1-3) та їх об’ємами (А-Д).

1

Куб, довжина ребра якого дорівнює 4 см.

2

Прямокутний паралелепіпед, сторони основи якого дорівнюють 6 см і 7 см, а довжина бічного ребра – 2 см.

3

Піраміда, основою якої є квадрат із стороною 5 см, а висота піраміди – 12 см.

А

80 см³

Б

72см³

В

100 см³

Г

84 см³

Д

64 см³

Запитання №13 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

У трикутнику АВС через точку К сторони АС проведено пряму, паралельну стороні АВ, до перетину зі стороною ВС в точці М. Знайти відрізок КМ, якщо АВ = 44 см, КС : АС = 7 : 11. (У відповідь запишіть тільки число)

Запитання №14 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

У кулі з центром О проведено переріз на відстані 12 см від її центра. Знайдіть радіус перерізу (у см), якщо радіус кулі дорівнює 20 см. (У відповідь введіть тільки число)

Запитання №15 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Осьовий переріз конуса – правильний трикутник із стороною 2 см. Знайти площу бічної поверхні конуса. (У відповідь запишіть число, округлене до одиниць)

Запитання №16 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Бічне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює 25 см, а її висота – 7 см. Знайти площу (у см²) діагонального перерізу піраміди. (У відповідь запишіть тільки число)

Рефлексія від 54 учнів

Сподобався

38 16

Зрозумілий

34 20

Потрібні роз'яснення

43 11