КОНТРОЛЬНА РОБОТА " ВЕКТОРИ"

Геометрія

Для кого: 10 Клас

61 проходження

11 запитань

07.04.2021

305

5

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Яка із вказаних точок належить вісі ординат?

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Яка із заданих точок належить площині xOy?

Запитання №3 на встановлення відповідності Балів: 12%

Установіть відповідність між векторами та їхніми довжинами.


ВЕКТОРИ
1

0200spzu-2931-103x25.png

2

0200spzw-5f2a-113x29.png

3

0200spzv-eb0b-109x25.png

ДОВЖИНИ ВЕКТОРІВ
А

13

Б

5

В

12

Г

14

Д

10

Запитання №4 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Відомо, що В (3; 0; -2) та 0200sq0g-d4f0-95x25.png

Знайти координати кінця вектора,точки С. У відповідь запишіть добуток  всіх координат точки С.

Запитання №5 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Знайдіть координати вектора, початком якого є точка M(6; -2; -8), а кінцем точка N(-3; 5; 4).

У відповідь запишіть суму координат вектора 0200sq0h-cb0e-32x29.png.

Запитання №6 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Дано точки А (7; 5; 3) і В (3; - 5; - 1). Точка С - середина відрізка АВ. Знайдіть координати точки С.  У відповідь запишіть добуток координат вектора.

Запитання №7 із заповненням пропусків у тексті Балів: 8%

При якому значенні вектори рівні?

 0200sq0p-26aa-332x39.png 

z 1 = _ z 2 =___

Запитання №8 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Модуль вектора 0200sq10-e086-152x34.pngдорівнює 3х. Знайдіть х.

( розв'язання записати і фото вислати вчителю)

Запитання №9 з полем для вводу відповіді Балів: 12%

Вершинами трикутника є точки M (0; 1; 1), N (-6; 5; 3) і K (-1; 4; -1). Знайдіть градусну міру кута M заданого трикутника.( у відповідь записати тільки число)

( розв'язання записати і фото вислати вчителю)

Запитання №10 з полем для вводу відповіді Балів: 12%

Знайдіть довжину медіани АP трикутника АВС, якщо A(-1;0;1), В(-1;0;3); С(-1;-2;-1).

( розв'язання записати і фото вислати вчителю)

Запитання №11 з полем для вводу відповіді Балів: 12%

Точки А(6; -2; 1) і В (-4; 8; 6) є вершинами рівностороннього трикутника АВС. Знайдіть периметр цього трикутника.

( розв'язання записати і фото вислати вчителю)

Рефлексія від 4 учнів

Сподобався

0 4

Зрозумілий

0 4

Потрібні роз'яснення

0 4