Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

"Хімічний склад клітини. Неорганічні сполуки" (9 клас)

Біологія

Для кого: 9 Клас

99  проходження

20  запитань

26.09.2021

170

3

1

Опис:

Максимальна оцінка - 11 балів.

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Укажіть хімічний елемент, який входить до складу гемоглобіну:

0201493r-749b-307x205.jpg

Запитання №2 на встановлення відповідності Балів: 11%

Зіставте відповідність між хімічним елементом та його характеристикою:

1

Купрум

2

Кальцій

3

Сіліцій

4

Йод

А

Є складником кісток, черепашок молюсків

Б

Зумовлює блакитне забарвлення крові кальмарів

В

Входить до складу гормонів щитоподібної залози

Г

Надає міцності органам хвощів

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Укажіть макроелемент, який входить до складу хлорофілу:

Хлорофіл - "зелена кров"

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Прочитайте текст: «Лікар виявив у пацієнта руйнування емалі зубів. До таких наслідків могла призвести нестача (1). Лікар порадив уживати в їжу (2), які містять цей хімічний елемент». Замість цифр у тексті потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.

0201495d-a446-328x184.jpg

Запитання №5 з кількома правильними відповідями Балів: 11%

Укажіть, які процеси в організмі людини забезпечують йони Са2+ :

Запитання №6 з кількома правильними відповідями Балів: 11%

Оберіть органогенні хімічні елементи:

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Транспортування речовин в клітину і з клітини забезпечують йони:

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Кисле середовище у шлунку хребетних тварин і людини створює:

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Полярні речовини, які здатні добре розчиняються у воді, - це:

Запитання №10 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Укажіть правильні твердження щодо малюнку:

0201498k-f3c8-188x156.png

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Укажіть правильні твердження щодо водневого зв'язку:

Будова молекули води. Поняття про водневий зв'язок і розчинність речовин » Шкільні Підручники

Запитання №12 на встановлення відповідності Балів: 11%

Установіть відповідність між біологічними функціями води та її фізико-хімічними властивостями:

Чем отличаются молекулы воды

1

Розчинник

2

Теплорегулятор

3

Вода як опора

4

Вода як реагент

А

Висока теплоємність, тепло та випаровування

Б

Амфотерність, здатність до дисоціації

В

Полярність молекул, здатність до гідратації

Г

Текучість і нестискуваність у рідкому стані

Запитання №13 на встановлення відповідності Балів: 11%

Установіть відповідність між неорганічними речовинами та їх значенням:

1

Карбон(IV) оксид СО2

2

Ортофосфатна кислота H3РO4

3

Натрій хлорид NаCl

4

Водний розчин амоніаку NН4ОН

А

Входить до складу нуклеїнових кислот, фосфоліпідів клітинних мембран

Б

Регулятор процесів дихання

В

Кінцевий продукт обміну білків, чинить отруйну дію на організм

Г

Входить до складу плазми крові

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Проаналізуйте діаграму, на якій відображено масові частки (%) хімічних елементів в організмі людини. Укажіть назву хімічного елемента, пропущену в підписі до діаграми.

020149d7-e1f6-406x152.png

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

020149dh-e94c-616x134.png

Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо деяких хімічних елементів, які є в організмі людини. Укажіть правильну комбінацію для заповнення пропусків у таблиці.

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Прочитайте текст про властивості води, вставте пропущені слова:
Вода - основне середовище для перебігу хімічних реакцій та процесів обміну речовин. Залежно від розчинності у воді сполуки поділяють на полярні або (1) та неполярні або (2).

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Еритроцити помістили в чотири пробірки з різними рідинами. У першій пробірці – дистильована вода, у другій – сироватка крові, у третій – фізіологічний розчин, у четвертій – плазма крові. У якій пробірці відбудеться руйнування еритроцитів?

020149ea-bb15-333x104.png

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Уявіть, що на одяг потрапила крапля олії. Розчин якої речовини можна використати для її виведення?

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Яка властивість води запобігає різким коливанням температури в клітині?

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Наука, яка вивчає хімічний склад організмів, будову, властивості, значення виявлених у них хімічних сполук та їх перетворення в процесі обміну речовин, - це:

Рефлексія від 85 учнів

Сподобався

73 12

Зрозумілий

71 14

Потрібні роз'яснення

67 18