Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Англійська мова

проходження

запитань

21.09.2021

46

0

0

Тест містить питання скопійовані з: К3 2.
Запитання №1 із заповненням пропусків у тексті Балів: 12%

1. Guess the words with unscrambled letters. The words are connceted with the theme "TIME" (Розгадайте слова поставивши літери в правильному орядку. Слова пов'язані з темою "ЧАС")
*Не забувайтепро артиклі в словах, де вони потрібні!!!

1. rqutera_________

2. tael____

3. rasph_____

4. nitume________

5. wosh_______

6. realy_____

7. ckcol_______

8. acfe______

9. hdna______

10. tuaunm______

Запитання №2 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 12%

2. Choose the correct time. Pay attention to A.M. and P.M. (Оберіть правильний час. Звертайте увагу на позначки A.M. та P.M.)

1. It is twenty five to seven a.m.

_____ (Варіанти:06:25, 07:35, 06:35)

2. It is a quarter past eight a.m.

_____ (Варіанти:08:15, 07:45, 20:15)

3. It is ten to twelve a.m.

_____ (Варіанти:10:12, 11:50, 12:10)

4. It is half past three p.m.

_____ (Варіанти:04:30, 15:30, 03:30)

5. It is ten past nine p.m.

_____ (Варіанти:10:09, 09:10, 21:10)

6. It is ten to eleven a.m.

_____ (Варіанти:22:50, 11:10, 10:50)

Запитання №3 із заповненням пропусків у тексті Балів: 12%

3. Write the cardinal numerals and the ordinal numerals. (Напишіть кількісні та порядкові числівники)

the cardinal numerals (кількісні)

the ordinal numerals (порядкові)

9

____

_________

21

__________

________________

87

____________

__________________

62

_________

________________

35

___________

________________

70

_______

______________

43

___________

_______________

12

______

___________

Запитання №4 із заповненням пропусків у тексті Балів: 12%

4. Write what time the clocks show. Don't put any dots in the end of the sentence! (Напишіть який час показують годинники. НЕ СТАВТЕ КРАПКУ В КІНЦІ РЕЧЕННЯ!)

Example: It’s a quarter past five

European Simple Music Alarm Digital Clock Student Bedside Mute Electronic Clock|Alarm Clocks| - AliExpress____________________

UNIT 1: A NEW SCHOOL YEAR_4TH GRADE | Baamboozle________________________________

3:25 🕰 3.25 | Stray Kids Amino___________________________

02012rjn-3f36-135x51.jpg___________________

02012rjo-3c20-131x98.jpg_____________________

1:10 PM (@nano_eldeek) | Twitter_________________

02012rjq-6e27-100x100.jpg_________________________

Full, Half & Quarter Hours Flashcards | Quizlet_______________________

Запитання №5 із заповненням пропусків у тексті Балів: 12%

5. Translate the sentences and make them negative and interrogative. Don't forget to write the answers to the questions. (Перекладіть речення та утворіть від них заперечні та питальні речення. Не забудьте написати відповідь до питань)
*Не забувайте поставити крапку чи знак питання вкінці речень!!!

Example: Сем запізнюється на урок англійської.
+ : Sam is late for the English lesson.
- : Sam is not late for the English lesson.
? : Is Sam late for the English lesson? Yes, he is.

Том запізнється на вечірку.
+ : ___________________________________
- : ______________________________
? : __________________________ - Yes, ______

Я запізнююся на сніданок.
+ : ___________________________________
- : ____________________________
? : ___________________________ - No, ____________

Вони запізнюються на перший урок.

+ : ___________________________________
- : _______________________________________
? : ___________________________________ - Yes, _________

Запитання №6 із заповненням пропусків у тексті Балів: 12%

6. Open the brackets and finish the sentences. You don't need to write any punctuation. (Відкрийте дужки та завершіть речення. Вам НЕ потрібно писати жодних розділових знаків (крапки, коми, тощо)

 1. That accountant (не подобається кататися на велосипеді) ____________________________ in the street.

 2. Which of his workers (розмовляє двома мовами) ____________________? – John ____.

 3. How many buses (у того водія)_____________________? – He has 5 buses.

 4. Do you have (мрія)_______? –Yes, I __. I (хочу бути моряком)___________________.

 5. Which of her friends (все ще вигуляє собаку) ________________________________? – Jane __.

 6. What do your grandparents have (позаду будинку)________________? – They have (затишний садок) _____________there.

 7. My family (відпочиває біля озера)____________________________ at the moment. Our parents and I (готують смачні страви) ________________________at the moment.

 8. Where is her (племінник) ______now? – He is (у кафе)___________. He usually (обідає) __________there after the lessons.

 9. What do people (подобається носити)____________ in autumn? – They like to wear (куртки, легенькі светри та взуття)_________________________________.

 10. What (година) ___________now? – It’s 7:30. It’s (пізно)____. We (запізнюємось)________ for supper.

Запитання №7 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 12%

7. Read the text.

My name is Jill. I am five. I am not a pupil. I don’t go to school. I have got a brother. His name is Jack. Jack is a pupil. He studies at school. He has six lessons every day. He isn’t a good pupil. He doesn’t like to do his homework. When he comes home, he always plays computer games.

It is Monday morning. It’s nine o’clock sharp. Jack is running to school now. He is late for the English lesson. At the moment the pupils aren’t writing down the new words, they are reading the text. The teacher is standing at the blackboard.

I am at home now. I am not painting, I am watching TV. I want to go to school, but I am very little.

Decide if the sentence is True or False

 1. My name is Dan. _ (Варіанти:T, F)

 2. I don’t go to school. _ (Варіанти:T, F)

 3. Jack is not running to school now._ (Варіанти:T, F)

 4. It’s nine o’clock sharp._ (Варіанти:T, F)

 5. I want to go to school, but I am very little. _ (Варіанти:T, F)

 6. Jill likes to do his homework._ (Варіанти:T, F)

 7. Jack studies at school._ (Варіанти:T, F)

 8. At the moment the pupils are writing down the new words, they are not reading the text._ (Варіанти:T, F)

 9. Jack is a pupil._ (Варіанти:T, F)

 10. Jill is at home now._ (Варіанти:T, F)

 11. The teacher is standing at the blackboard. _ (Варіанти:T, F)

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 12%

Listen to the text and match the pictures with the sentences according to the audio. (Прослухайте текст та об'єднайте малюнки з відповідними реченнями згідно з аудіозаписом)

1

It's very cold. The days are short. There are no leaves on the trees. The birds don't sing. It often snows. People wear coats, hats, warm boots and mittens...

2

It is warm. The leaves on the trees are little and green. You can see the first flowers in the parks and in the yards. People wear jackets, sweaters, trousers and caps...

3

This season is bright and hot. The days are long. There are a lot of pears, apples, plums and pears on the trees. Girls wear light dresses, blouses and skirts...

4

This season is warm and sometimes it's cold. It often rains. The leaves on the trees are green, yellow and brown. There are a lot of fruit and vegetables in the gardens and vegetable gardens...

А

020134wm-8efe-733x641.png

Б

020134wn-81b8-761x626.png

В

020134wq-af6d-794x632.png

Г

020134wr-f5a8-732x643.png

К3

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.