Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

Екзамен

ЗЕТ (механіки)

Для кого: Дорослі

126 проходжень

106 запитань

22.06.2020

105

0

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Формула закону Кулона записується у вигляді

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Еквівалентна ємність конденсаторів при послідовному з’єднанні конденсаторів визначається за формулою

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні конденсаторів

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні конденсаторів

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Робота сил електричного поля визначається за формулою

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Напруга між двома точками поля визначається за формулою

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Ємність плоского конденсатора визначається за формулою

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Вираження напруги між двома точками поля через потенціали цих точок  має вигляд

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Ємність конденсатора визначається за формулою

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні конденсаторів

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Еквівалентна ємність конденсаторів при послідовному з’єднанні конденсаторів визначається за формулою

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Електричним струмом провідності називається

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

За направлення струму провідності приймають

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Одиниця вимірювання електричного струму провідності

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Електричний опір провідника визначається за формулою

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Одиниця вимірювання електричного опору постійному струму

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Величина опору при підвищенні температури визначається за формулою

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Провідність провідника визначається за формулою

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для ділянки кола записується формулою

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для повного кола записується формулою

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні споживачів

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні споживачів

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні споживачів

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні споживачів

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні споживачів

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні споживачів

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Вузлом електричного кола називається

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Гілкою електричного кола називається

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Контуром електричного кола називається

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Перший закон Кірхгофа записується формулою

Запитання №31 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Другий закон Кірхгофа записується формулою

Запитання №32 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Перший закон Кірхгофа формулюється наступним чином

Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Другий закон Кірхгофа формулюється наступним чином

Запитання №34 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При застосуванні першого закону Кірхгофа додатніми вважаються струми

Запитання №35 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При застосуванні другого закону Кірхгофа додатними вважаються е.р.с.

Запитання №36 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для вузла, представленого на рисунку, рівняння згідно першого закону Кірхгофа має вигляд

020027y9-eda8.png

Запитання №37 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для контуру, представленого на рисунку, рівняння згідно другого закону Кірхгофа має вигляд

020027yc-8640.png

Запитання №38 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Змінним струмом називається

Запитання №39 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для кола з активним опором записується

Запитання №40 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Реактивний ємнісний опір визначається за формулою

Запитання №41 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Змінний періодичний струм це

Запитання №42 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Активна потужність визначається за формулою

Запитання №43 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для кола з ємністю має вигляд

Запитання №44 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Миттєве значення струму це

Запитання №45 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для кола з індуктивністю записується

Запитання №46 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Реактивна ємнісна потужність визначається за формулою

Запитання №47 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Величина струму при резонансі струмів

Запитання №48 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Діюче значення струму це

Запитання №49 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Реактивний індуктивний опір визначається за формулою

Запитання №50 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Повний опір кола визначається за формулою

Запитання №51 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Режим резонансу струмів застосовують для

Запитання №52 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для повного кола синусоїдального струму записується у вигляді

Запитання №53 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Фазою трифазного кола називається

Запитання №54 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Фазною напругою називається

Запитання №55 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Лінійною напругою називається

Запитання №56 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Фазним струмом називається

Запитання №57 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Лінійним струмом називається

Запитання №58 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Струм в нульовому проводі визначається за формулою

Запитання №59 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Співвідношення між фазною та лінійною напругами при з’єднанні навантаження зіркою має вигляд

Запитання №60 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Співвідношення між фазним та лінійним струмами при з’єднанні симетричного навантаження зіркою має вигляд

Запитання №61 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Співвідношення між фазною та лінійною напругами при з’єднанні навантаження трикутником має вигляд

Запитання №62 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Співвідношення між фазним та лінійним струмами при з’єднанні симетричного навантаження трикутником має вигляд

Запитання №63 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Симетричним трифазним навантаженням називається

Запитання №64 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В машине постоянного тока обмотка возбуждения

Запитання №65 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Какую мощность потребляет асинхронный двигатель, а какую отдаёт

Запитання №66 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Акцепторная примесь характеризуется присутствием атома с

Запитання №67 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Выпрямители не бывают

Запитання №68 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В машине постоянного тока станина

Запитання №69 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Напряжение сети 380 В. В паспорте двигателя указано напряжение 380/220 В. Как необходимо соединить обмотку статора?

Запитання №70 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

На стыке двух полупроводников разных типов образуется:

Запитання №71 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Однофазные выпрямители не бывают

Запитання №72 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В машине постоянного тока коллектор

Запитання №73 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Может ли частота вращения ротора асинхронного двигателя быть больше частоты вращения поля статора

Запитання №74 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Полупроводниковый диод:

Запитання №75 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Величина тока потребителя на выходе мостовой схемы определяется по формуле

Запитання №76 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Двигатель постоянного тока

Запитання №77 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Какой цифрой обозначен ротор асинхронного двигателя на рисунке

0200287g-2b74.png

Запитання №78 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Прямой ток - …

Запитання №79 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Величина напряжения, действующая на диод в непроводящий период, для мостовой схемы определяется по формуле

Запитання №80 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Генератор постоянного тока

Запитання №81 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

. Как можно изменить направление вращения ротора трёхфазного асинхронного двигателя?

Запитання №82 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Пробой диода наступает при:

Запитання №83 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При выборе диода для трёхфазного выпрямителя условие по току имеет вид

Запитання №84 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для изменения направления вращения двигателя постоянного тока необходимо

Запитання №85 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Как соединены выводы обмоток статора трёхфазного асинхронного двигателя

0200287z-bd0e-249x286.png

Запитання №86 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Полупроводниковый диод служит для:

Запитання №87 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При выборе диода для мостовой схемы условие по обратному напряжению имеет вид

Запитання №88 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

На приведенном рисунке для двигателей постоянного тока изображены

0200288b-bfae.png

Запитання №89 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Как соединены выводы обмоток статора трёхфазного асинхронного двигателя

0200288d-e107.png

Запитання №90 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

На схеме представлен

0200288g-c33c.png

Запитання №91 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Какой из перечисленных ниже генераторов постоянного тока не работает в режиме самовозбуждения

Запитання №92 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Какие носители зарядов присутствуют в полупроводниках р-типа

Запитання №93 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В полупроводниках при увеличении температуры сопротивление

Запитання №94 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

На схеме представлен

0200288t-9ef4.png

Запитання №95 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Какой цифрой обозначена обмотка возбуждения машины постоянного тока

020028a4-13ea-289x221.png

Запитання №96 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

На схеме представлен

020028a9-3597.png

Запитання №97 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Какая деталь не относится к асинхронному двигателю

Запитання №98 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Выпрямитель это

Запитання №99 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Принцип дії трансформатора заснований на законах:

Запитання №100 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Визначте коефіцієнт трансформації трансформатора, якщо при холостому ході на затискачах первинної обмотки U1 =10000 В, а на затискачах вторинної обмотки U2 =400В.

Запитання №101 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для чого призначений силовий трансформатор?

Запитання №102 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Які матеріали використовуються при виготовленні проводів обмоток силових трансформаторів?

Запитання №103 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Чому осердя трансформаторів виготовляється з окремих листів ізольованих між собою?

Запитання №104 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Який з вказаних параметрів трансформатора визначають з досліду холостого ходу?

Запитання №105 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Який з вказаних параметрів визначають з досліду короткого замикання трансформатора?

Запитання №106 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

За якою формулою визначається коефіцієнт трансформації трансформатора К?

Рефлексія від 40 учнів

Сподобався

27 13

Зрозумілий

21 19

Потрібні роз'яснення

23 17