Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Порядок передавання документів на зберігання до архіву закладу освіти
»
Взяти участь Всі події

Екзамен

ТОЕ

Для кого: Дорослі

31 проходження

100 запитань

17.06.2021

91

0

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Величина електричного струму провідності визначається за формулою 

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Одиниця вимірювання електричного струму провідності

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Електричний опір провідника визначається за формулою

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Одиниця вимірювання електричного опору постійному струму

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Величина опору при підвищенні температури визначається за формулою

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Провідність провідника визначається за формулою

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для ділянки кола записується формулою

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для повного кола записується формулою

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні споживачів

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні споживачів

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні споживачів

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні споживачів

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні споживачів

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні споживачів

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Перший закон Кірхгофа формулюється

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Математичний запис першого закону Кірхгофа має вигляд

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для приведеного вузла перший закон Кірхгофа записується у вигляді

02010qe2-8c70-161x79.png

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Другий закон Кірхгофа формулюється

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Математичний запис другого закону Кірхгофа має вигляд

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для приведеного контуру другий закон Кірхгофа записується у вигляді

02010qe7-280b-96x142.png

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Метод законів Кірхгофа застосовується для кіл

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Метод контурних струмів застосовується для кіл

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Метод вузлових потенціалів застосовується для кіл

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Правило додавання струмів у вузлі згідно першого закону Кірхгофу формулюється

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Правило додавання е.р.с. в контурі згідно другого закону Кірхгофа формулюється

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Правило додавання падінь напруг в контурі електричного кола формулюється

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Міжконтурний опір це

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Вузлова провідність це

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Контурний опір це

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Міжвузлова провідність це

Запитання №31 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Магнітне поле це:

Запитання №32 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Силовою характеристикою магнітного поля є 

Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Величина сили, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі визначається за формулою

Запитання №34 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Магнітний потік це

Запитання №35 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Магнітний потік визначається за формулою

Запитання №36 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Потокозчепленням називається

Запитання №37 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон повного струму записується формулою

Запитання №38 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Напруженістю магнітного поля називається 

Запитання №39 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Явищем електромагнітної індукції називається

Запитання №40 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Е.д.с. індукції визначається за формулою

Запитання №41 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Індуктивність контуру визначається за формулою

Запитання №42 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Котушки вважаються включеними узгоджено, якщо

Запитання №43 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

На схемах показано

02010tzu-34d4-189x107.png02010tzv-9d5c-396x102.png

Запитання №44 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Е.д.с. самоіндукції визначається за формулою

Запитання №45 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В провіднику, що рухається в магнітному полі, наводиться е.р.с, яка визначається за формулою

Запитання №46 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для магнітного кола записується у вигляді

Запитання №47 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Перший закон Кірхгофа для магнітного кола записується у вигляді

Запитання №48 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Другий закон Кірхгофа для магнітного кола записується у вигляді

Запитання №49 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Магнітний опір кола визначається за формулою

Запитання №50 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Змінним електричним струмом називається

Запитання №51 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Частота змінного струму це величина, яка показує

Запитання №52 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Лінійна частота змінного струму визначається за формулою

Запитання №53 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Кутова частота змінного струму визначається за формулою

Запитання №54 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Діюче значення синусоїдальної величини 

Запитання №55 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У колі з активним опором 

Запитання №56 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У колі з індуктивністю

Запитання №57 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У колі з ємністю

Запитання №58 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Активна потужність кола синусоїдального струму визначається за формулою

Запитання №59 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Реактивна індуктивна потужність кола синусоїдального струму визначається за формулою

Запитання №60 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Повний опір кола синусоїдального струму визначається за формулою

Запитання №61 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Повна потужність кола синусоїдального струму визначається по формулі

Запитання №62 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для повного кола синусоїдального струму визначається за формулою

Запитання №63 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Приведена векторна діаграма відповідає колу

02010u09-3ffd-97x35.png

Запитання №64 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Приведена векторна діаграма відповідає колу

02010u0b-1a59-92x79.png

Запитання №65 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Приведена векторна діаграма відповідає колу

02010u0c-dc2a-130x72.png

Запитання №66 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Коефіцієнт потужності показує

Запитання №67 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Коефіцієнт потужності визначається за формулою

Запитання №68 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Резонансом напруг називається режим

Запитання №69 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Коефіцієнт потужності при резонансі напруг дорівнює

Запитання №70 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Коефіцієнт потужності при резонансі струмів дорівнює

Запитання №71 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома в комплексній формі записується у вигляді

Запитання №72 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Перший закон Кірхгофа в комплексній формі записується у вигляді

Запитання №73 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні комплексних опорів еквівалентний опір записується у вигляді

Запитання №74 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні комплексних опорів еквівалентний опір записується у вигляді

Запитання №75 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Повна потужність в комплексній формі визначається як

Запитання №76 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Спряженими комплексами називаються

Запитання №77 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Фазою трифазного кола називається

Запитання №78 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Фазною напругою називається

Запитання №79 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Лінійною напругою називається

Запитання №80 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Фазним струмом називається

Запитання №81 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Лінійним струмом називається

Запитання №82 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Співвідношення між фазною та лінійною напругами при з’єднанні навантаження зіркою має вигляд

Запитання №83 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Співвідношення між фазним та лінійним струмами при з’єднанні симетричного навантаження зіркою має вигляд

Запитання №84 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Співвідношення між фазною та лінійною напругами при з’єднанні навантаження трикутником має вигляд

Запитання №85 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Співвідношення між фазним та лінійним струмами при з’єднанні симетричного навантаження трикутником має вигляд

Запитання №86 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Симетричним трифазним навантаженням називається

Запитання №87 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Лінійний струм при з’єднанні несиметричного навантаження трикутником визначається

Запитання №88 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При з’єднанні фаз зіркою

Запитання №89 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При з’єднанні фаз трикутником

Запитання №90 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо несинусоїдна функція відповідає умові y (wt) = -y (-wt) вона є симетричною

Запитання №91 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо несинусоїдна функція відповідає умові y (wt) = -y (wt + π) вона є симетричною

Запитання №92 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо несинусоїдна функція відповідає умові y (wt) = y (-wt) вона є симетричною

Запитання №93 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Діюче значення несинусоїдної функції визначається за формулою

Запитання №94 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Потужність електричного кола, в якому діє несинусоїдна е.р.с. визначається за формулою

Запитання №95 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Активний опір першої гармоніки дорівнює 10 Ом. Чому дорівнює активний опір п’ятої гармоніки?

Запитання №96 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Індуктивний опір третьої гармоніки дорівнює 30 Ом. Чому дорівнює індуктивний опір першої гармоніки?

Запитання №97 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Ємнісний опір четвертої гармоніки дорівнює 40 Ом. Чому дорівнює ємнісний опір першої гармоніки?

Запитання №98 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Реактивна ємнісна потужність кола синусоїдального струму визначається за формулою

Запитання №99 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Резонансом струму називається режим

Запитання №100 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Резонанс струмів використовується для

Рефлексія від 23 учнів

Сподобався

17 6

Зрозумілий

17 6

Потрібні роз'яснення

14 9