Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Документ. Класифікація і стандартизація документів. Основні вимоги до укладання документів.

Українська філологія

Для кого: Дорослі

316 проходжень

53 запитань

18.05.2020

929

10

0

Опис тесту:

ТЕСТ.

Запитання №1 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

Документ датується днем його:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Затвердження документа вiдбувається:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

У дiлових документах однозначнiсть, узагальненiсть змiсту забезпечують іменники:

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Знайти неправильний варіант. Вживання запозичених термінів у діловому тексті вимагає дотримання таких правил:

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Знайдіть неправильний варіант. Під час складання текстів документів слід дотримуватися таких правил:

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Виберіть правильну послідовність оформлення підпису в документі

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Виберіть правильний варіант оформлення підпису й дати під документом:

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

На бланках дату підписання документа ставлять:

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Повним текст документа є тоді, коли:

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Достовірним текст документа є тоді, коли:

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Заповнення формуляра, побудова за готовими зразками тих словосполучень і речень, які не передбачені формулярами бланків, – такі операції містить процес укладання документів:

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Якщо текст документа друкується з одного боку аркуша, то номери проставляються

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Нумерація сторінок починається:

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть, яким вимогам має відповідати текст документа:

Запитання №15 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Від першої особи пишуться такі документи

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Текст документа складається з таких логічних елементів

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Відступ управо у початковому рядку, яким починається виклад нової думки у документі, називається:

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Підписуються, як правило:

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Під час укладання документів текст слід писати від

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

У документах варто вживати стандартизовані сполучення типу:

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Які мають бути береги документів?

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

документ

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Друкованою стандартною формою з реквізитами є

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Що таке реквізит?

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Що таке документ?

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Лексичну норму порушено в словосполученні

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Лексичну норму порушено в рядку

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Лексичну норму не порушено в рядку

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Лексичну норму не порушено в рядку

Запитання №31 на встановлення відповідності Балів: 6%

Утворити словосполучення

1

Лікарський

2

Лікувальний

3

Лікарняний

4

Лікарський

А

Рослини

Б

Властивості

В

Палата

Г

Огляд

Запитання №32 на встановлення відповідності Балів: 6%

Утворити словосполучення

1

Відкривати

2

Відчиняти

3

Розгортати

4

Розплющувати

А

Вікно

Б

Спартакіаду

В

Очі

Г

Зошит

Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Етика ділового спілкування - це...

Запитання №34 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Спілкуючись, люди обмінюються .....

Запитання №35 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Що таке культура спілкування?

Запитання №36 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Наука про мораль, її розвиток, принципи, норми й роль у суспільстві це:

Запитання №37 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Сукупність правил, що регулюють відносини, які виникають в процесі ділового спілкування це:

Запитання №38 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Система моральних принципів, норм і правил поведінки фахівця з урахуванням особливостей його професійної діяльності і конкретної ситуації це:

Запитання №39 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Складна цілісність, яка включає в себе знання, вірування, мистецтво, мораль, закони, звичаї, здібності та навички, які купуються і досягаються людиною як членом суспільства це:

Запитання №40 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Усний контакт між співрозмовниками, які мають необхідні для цього повноваження і ставлять перед собою завдання вирішити конкретні проблеми це:

Запитання №41 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Форма людських взаємовідносин і необхідна умова успішного спілкування між людьми це –

Запитання №42 з кількома правильними відповідями Балів: 2%

Які з перерахованих ознак мають відношення до поняття спілкування?

Запитання №43 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Професійне спілкування – це…

Запитання №44 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Ділова бесіда – це ...

Запитання №45 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Ділове спілкування існує в двох формах:

Запитання №46 з кількома правильними відповідями Балів: 2%

До різновидів усного спілкування належать:

Запитання №47 з кількома правильними відповідями Балів: 2%

Бесіди виконують такі функції:

Запитання №48 з кількома правильними відповідями Балів: 2%

За метою спілкування та змістом бесіди поділяються на: 

Запитання №49 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

За професійною спрямованістю розрізняють бесіди:

Запитання №50 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Володіння учасниками спілкування нормами усного і писемного літературного мовлення, уміння використовувати зображальні засоби мовного коду в різних умовах і сферах спілкування відповідно до мети і змісту комунікації – це:

Запитання №51 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Комунікативна компетентність – це:

Запитання №52 з кількома правильними відповідями Балів: 2%

Ознаки поняття культури професійного спілкування ...

Запитання №53 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Процес комунікації – це:

Рефлексія від 56 учнів

Сподобався

53 3

Зрозумілий

47 9

Потрібні роз'яснення

38 18