Будова атома

Створити запит на отримання доступу
Автор опублікував тест в Бібліотеці тестів з обмеженим доступом. Це означає, що для повного доступу до тесту (перегляд усіх запитань та створення проходжень) Вам необхідно отримати дозвіл від автора.
Відправити запит на отримання дозволу
Запитання №1

Визначте, атом якого елементу має електронну формулу :

1s22s22p63s23p3

Запитання №2

Обчисліть масу води, що знадобиться для реакції з 188 г оксиду елементу, електронна формула якого має закінчення 3s23p64s1

Запитання №3

Оксиген утворює хімічні зв'язки з Літієм, Бором, Сульфуром (IV) та Алюмінієм. Запишіть формули цих сполук, укажіть вид хімічного зв'язку й тип кристалічної гратки.

Li_O ______тип Х.З.; _____кристалічна гратка

В_O_ ___________тип Х.З.; ___________кристалічна гратка

SO_ ___________тип Х.З.; ___________кристалічна гратка

Al_O _ ______тип Х.З.; _____кристалічна гратка

Запитання №4

7 г металу з електронною формулою 1s22s1 помістили у воду. Одержаний водень спалили в кисні. Яка маса води утворилась в результаті згоряння водню?