Як припинити безстрокові трудові відносини: роз'яснення експерта та зразки документів

Як правильно і вчасно виконати прикінцеві положення Закону України «Про повну загальну середню освіту».

У своїй педагогічній роботі освітяни спираються на закон «Про повну загальну середню освіту». Але дуже часто в них виникає чимало запитань, зокрема, в якій частині потрібно виконувати цей закон та на які пункти звернути особливу увагу.

Найпроблемніше питання – це переведення педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком, на строкові договори.

Про це, а також про особливості надання відпустки педагогічним працівникам в умовах карантину, розповість методистка відділу управління закладами освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», старша викладачка кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Маніленко Інна Володимирівна.


Фахівчиня підготвувала рекомендаціїї, які допоможуть педагогічним працівникам та керівникам закладів уникнути проблемних питань в частині порушення законодавства про працю.

Радимо ознайомитися з ними кожному педагогічному працівнику, аби уникнути помилок та позовів про поновлення на роботі чи будь-якого іншого характеру. Повну інформацію ви можете дізнатися, прослухавши вебінар фахівчині, який знайдете в кінці текстового матеріалу.

«Питання переведення педагогічних працівників – дуже проблемне. Бо було прямо порушено конституцією право кожної людини бути рівним перед законом. Я знаю, що наразі формується коаліція народних депутатів Верховної ради, щоб звернутися до конституційного суду про визнання неправомірними окремі норми закону «Про повну загальну середню освіту», також надходить чимало скарг від освітян. Аби глибше розібрати в цьому питанні, я підготувала для вас методичні рекомендації. Звісно, в них  я цитувала наше законодавство та промоніторила всі роз’яснення. Сподіваюся, ці рекомендації допоможуть кожному педагогічному працівнику і кожному керівнику закладу уникнути проблемних питань, - зазначила фахівець.

 Інна Володимирівна акцентувала увагу на тому, що ця інформація буде корисна керівникам, а також педагогічним працівникам, які працюють в закладах державної і комунальної форми власності.

Тож,

підпунктами 1 і 2 п. 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону встановлено, що набрання чинності Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з:

 1. 1) керівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти згідно з п. 9 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП). До 1 липня 2020 року засновники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважені ними органи (органи управління)зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з керівниками таких закладів та одночасно укласти з ними (за їх згодою) трудові договори строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за віком, – на один рік) без проведення конкурсу.

  У разі їх незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору – звільнити їх згідно з п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП;

 Простіше кажучи, якщо керівник закладу загальної середньої освіти ще не досяг пенсійного віку, він автоматично буде продовжувати трудові відносини без проходження конкурсного відбору  протягом 6-ти років. Якщо ж це той самий керівник, але вже пенсійного віку, він обмежений часом в один рік, - пояснила фахівчиня.

 1.  2) педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком, згідно з п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП. До 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік.

  У разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору педагогічні працівники, яким виплачується пенсія за віком, звільняються згідно п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП. Після закінчення строку трудового договору з такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори відповідно до абзацу третього частини другої статті 22 цього Закону.

Тобто, підпунктом 2 визначено, що педагогічні працівники, які отримують пенсію за віком, мають бути переведені на контракту форму терміном в один рік. Я хочу вас переконати в тому, що контракт – це не страшно, а навпаки добре. Це та форма трудових відносин, яка допомагає нам виокремити не тільки основні умови такого контракту, але і вказати на якісь основні моменти, які не заборонені законом, але вони існують, - роз'яснила фахівчиня.

 У підпункті 2 п. 3 розділу Х є фраза: «припинити безстрокові трудові договори з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік.»

 Багато хто розцінив цю фразу, і я втому числі, піти шляхом звільнення. Але поняття припинення трудових відносин не завжди тотожне поняттю звільнення. Це може бути переведення на якусь іншу форму роботи. Ми нікого не звільняємо, а тільки переводимо, - пояснює Інна Володимирівна.

 

ВАЖЛИВО: Закон не «звільняє» керівників закладів загальної середньої освіти та педагогічних працівників, яким виплачується пенсія за віком, а визначає механізм їх переведення із безстрокових трудових договорів на строкові (контракти). Керівник закладу загальної середньої освіти та педагогічний працівник, який отримує пенсію за віком, з 01 липня 2020 року може бути звільнений лише у випадку відмови продовжувати свою педагогічну діяльність на умовах строковості, п. 9 ст. 36 КЗпП України.

 Чому я категорично проти звільнення? Якщо піти шляхом звільнення, ми порушимо чимало законних прав самого працівника і створимо ряд проблем для керівників, які будуть здійснювати ці події. Звільнення – дуже складний і непотрібний шлях, тому ми йдемо шляхом переведення, - говорить викладачка.

 ВАЖЛИВО: Неприпустимо на виконання п. п. 1 і 2 п. 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» ініціювати чи вимагати від педагогічних працівників написання заяв про звільнення з роботи за власним бажанням!

 У статті 32 Кодексу Закону про працю написано, що обставини, описані з законі «Про повну загальну середню освіту», ми вправі називати зміною істотних умов праці. Якщо ці зміни відбуваються, то кожен педагогічний працівник мав би бути повідомлений не пізніше як за дві місяці до моменту, коли мають бути припинені трудові відносини. Якщо в законі звучить – до 1-го липня, значить 30 червня 2020 року останній робочий день і остання можливість вчиняти юридичні дії відносно такого працівника. В цьому випадку ви мали створити наказ про зміну істотних умов праці і повідомити працівників, які дотичні до цього наказу, - додала Юлія Володимирівна.

 При змінах в організації праці засновники (органи управління) та керівники закладів загальної середньої освіти повинні додержуватися такого порядку:

 • 1) спочатку (до 30.04.2020) видається наказ про зміну істотних умов праці деяких категорій працівників. У наказі розкривається зміст цих змін, даються відповідні доручення посадовим особам для здійснення таких змін, зазначаються строки виконання (додатки 1, 2);

 • 3) педагогічні працівники, істотні умови праці яких підлягають зміні, попереджаються персональним повідомленням про час і характер змін (не пізніше ніж за два місяці до ймовірних змін), до 30.04.2020 (додатки 3-5);

 • 4) відповідальній особі наказом дається доручення ознайомити відповідних працівників з майбутніми змінами істотних умов праці під розписку;

 • 5) протягом двох місяців від усіх відповідних працівників доцільно отримати письмову заяву про згоду / відмову продовжувати роботу після зміни істотних умов праці (додатки 6-11), до 30.06.2020;

 • 6) до 29.06.2020 відповідальні у наказі особи складають проєкти: наказів на переведення чи звільнення відповідних працівників; посадових інструкцій; Колективного договору і Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу загальної середньої освіти / засновника (органу управління), контрактів з керівниками / педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти; 

Дуже важливо, аби педагогічні працівники, які були на карантині і розписалася під наказом заочно, після виходу на роботу продублювали свої підписи під оригіналом наказу. На виконання цього наказу окремі особи повинні були створити повідомлення, які мали бути вручені особисто працівнику, або надіслати рекомендованим листом на поштову адресу.

Приклад ознайомлення з наказом

«Я, ПІБ працівника, ознайомлений (-на) з наказом (назва закладу освіти) від 23.04.2020 № 51 «Про запровадження змін істотних умов праці окремих категорій працівників» 24.04.2020).

Приклад ознайомлення з повідомленням

«Я, ПІБ працівника, повідомлення від 23.04.2020 № 151 щодо запровадження змін істотних умов праці отримав (-ла) 24.04.2020 особисто).

Після виходу педагогічних працівників на роботу, Ви зможете ознайомити їх з оригіналом наказу з обов’язковим проставленням підпису, а роздруковані електронні листи будуть письмовим підтвердженням вчасного ознайомлення працівників з документом.

У випадку неможливості повідомити працівника особисто чи в електронний спосіб, пропонуємо повідомлення надсилати рекомендованим листом засобами поштового зв’язку.

 При змінах в організації праці засновники (органи управління) та керівники закладів загальної середньої освіти повинні додержуватися такого порядку:

 • 1) спочатку (до 30.04.2020) видається наказ про зміну істотних умов праці деяких категорій працівників. У наказі розкривається зміст цих змін, даються відповідні доручення посадовим особам для здійснення таких змін, зазначаються строки виконання (додатки 1, 2);

 • 3) педагогічні працівники, істотні умови праці яких підлягають зміні, попереджаються персональним повідомленням про час і характер змін (не пізніше ніж за два місяці до ймовірних змін), до 30.04.2020 (додатки 3-5);

 • 4) відповідальній особі наказом дається доручення ознайомити відповідних працівників з майбутніми змінами істотних умов праці під розписку;

 • 5) протягом двох місяців від усіх відповідних працівників доцільно отримати письмову заяву про згоду / відмову продовжувати роботу після зміни істотних умов праці (додатки 6-11), до 30.06.2020;

 • 6) до 29.06.2020 відповідальні у наказі особи складають проєкти: наказів на переведення чи звільнення відповідних працівників; посадових інструкцій; Колективного договору і Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу загальної середньої освіти / засновника (органу управління), контрактів з керівниками / педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти;

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Керівники та педагогічні працівники вправі в будь-який час змінити своє рішення: скасувати раніше дану згоду на продовження роботи або дати згоду на продовження роботи, скасувавши раніше заявлену відмову від продовження працювати

 • 7) до 29.06.2020 забезпечується розгляд загальними зборами трудового колективу Колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку, погодження з органом профспілки (за наявності) і відповідне їх затвердження;

ВАЖЛИВО!

При змінах в організації праці обов’язково потрібно внести зміни до посадових інструкції відповідних працівників, до Колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку (за необхідності) закладу освіти

 • 8) ознайомити працівників з відповідними документами;

 • 9) не пізніше 30.06.2020 відповідно до змінених істотних умов праці необхідно видати наказ (накази) з кадрових питань закладу тривалого строку зберігання про звільнення – у разі відмови.

 • 10) 30.06.2020 створити наказ (накази) про переведення з 01.07.2020 на строковий трудовий договір (контракт) – у разі згоди. Підписати контракти;

 • 11) внести записи до трудових книжок про переведення на роботу за контрактом.

 Зразки необхідної документації:

 

Аби дізнатися більше інформації про дострокові трудові відносини, а також про особливості надання відпустки педагогічним працівникам в умовах карантину, пропонуємо прослухати дуже змістовний вебінар Маніленко Інни Володимирівни.

2443
10.06.2020 19:49:00

Використання статей порталу «Всеосвіта» дозволяється за умови відкритого для пошукових систем гіперпосилання на ці статті.

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.