+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о

Трудовий закон захищає підлітків

Школярі можуть дозволити собі не працювати. Але якщо таке бажання є, згідно закону вони мають певні обов'язки, права та пільги.

Далеко не всі школярі планують працювати під час канікул, але охочі є завжди. Рівнятися із дорослими у навантаженні на робочому місці немає необхідності, адже фізично та інтелектуально хлопці і дівчата дещо  поступаються старшим працівникам. Тим більше, закон чітко охороняє права підлітків, які працюють. І не завжди така праця оплачується менше. Про права та пільги, якими користуються підлітки та школярі, що мають бажання працювати під час канікул, ми попросили розповісти начальницю відділу організації сприяння працевлаштуванню Київського міського центру зайнятості Тетяну Говорун. Пропонуємо ознайомитися із законодавчими основами працевлаштування неповнолітніх, якщо для роботи потрібне офіційне місце.    


Згідно зі ст. 187 Кодексу законів про працю (КЗпП) України неповнолітні, тобто особи, які не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх.

Разом з тим щодо охорони праці, тривалості робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України.

 Вік, з якого можна працювати  
За загальним правилом прийняття на роботу осіб, молодших 16 років, не допускається.

Як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматися на роботу особи, які досягли 15 років.

Для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час дозволяється приймати на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, що досягли 14-річного віку, за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

 Документи  
Принципово порядок складання кадрових документів неповнолітнім працівником не відрізняється від порядку оформлення для усіх інших, втім, все ж таки має певні особливості. Майбутній працівник шкільного віку традиційно має написати заяву про прийняття на роботу, із зазначенням посади або виду роботи, яку буде виконувати.

Наступним етапом є отримання згоди батьків у тих випадках, коли це є умовою працевлаштування неповнолітнього. Законодавством не передбачена форма надання такої згоди. На практиці найбільш поширеним варіантом надання згоди є написання заяви.

Якщо згоду на працевлаштування дає один з нерідних батьків, потрібно подати також документ, який підтверджує його статус, і копію такого документу. Потрібна ще копія паспорта цієї особи. Згода надається до укладання трудового договору, оформленого наказом.

Враховуючи практику прийняття неповнолітніх на роботу, в заяві  батькам або опікунам доречно вказати, що вони ознайомлені з посадовими обов’язками, умовами та оплатою праці неповнолітнього.

 Трудовий договір 
Однією з особливостей укладання трудових відносин з неповнолітнім є оформлення письмового трудового договору. Відповідно до п. 5 ст. 24 КЗпП, оформлення трудового договору в письмовій формі є обов’язковим при прийнятті неповнолітнього на роботу. Не існує типової форми трудового договору з неповнолітнім, тому роботодавець може на основі інших типових форм розробити свою. Після оформлення договору видається наказ про прийняття на роботу.

 Медичний огляд 
Усі особи, молодше 18 років, приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові. Згідно з пунктом 2.4 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 року № 246 (далі ­– Порядок №246), роботодавець зобов’язаний видати направлення встановленого зразка на такий огляд (Додаток 3 до п. 2.4 Порядку № 246).

За час проведення медичного огляду при прийнятті на роботу виплата заробітної плати законодавством не передбачена.

Після проходження медичного огляду працівник надає роботодавцеві медичну довідку про проходження попереднього медичного огляду, в якій міститься висновок медичної комісії стосовно придатності до роботи за обраною професією. Працівника можна оформлювати на роботу при позитивному висновку медичної комісії, тобто за відсутності медичних протипоказань.

 Тривалість робочого часу 
Є вимоги закону до тривалості робочого часу неповнолітніх. Так, для осіб від 14 до 15 років (робота в період канікул) та осіб від 15 до 16 років тривалість робочого часу не може перевищувати 24 години на тиждень, а для осіб від 16 до 18 років36  годин на тиждень.

Заробітна плата працівників, молодших за 18 років, при скороченій тривалості робочого часу має виплачуватись у такому ж розмірі, як повнолітнім працівникам при повній тривалості робочого часу. Обов'язковим повинен бути рівномірний розподіл тижневого робочого часу за днями п'яти- або шестиденного робочого тижня.

 Обмеження у видах робіт 
Не допускається застосування праці неповнолітніх на:

  • важких  роботах та роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці;
  • підземних роботах;
  • роботах, що передбачають підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для неповнолітніх  граничні норми;
  • нічних, понадурочних роботах і роботах у вихідні дні.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 року № 46.

Також неповнолітніх забороняється призначати на роботи, які пов'язані виключно з підійманням, утриманням  або переміщенням важких речей. До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено відповідним лікарським  висновком. До тривалої роботи з підіймання та переміщення важких речей підлітки до 15 років не допускаються.

Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу. Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який вони повинні підіймати та переміщувати, не повинна перевищувати граничних норм,  затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.1996 року № 59.

 Звільнення 
Звільнення працівників, молодше 18 років, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається тільки за згодою служби у справах дітей, крім додержання загального порядку звільнення.

Законодавча база України націлена на соціальний та трудовий захист неповнолітніх громадян, у той час, як роботодавець опиняється у вкрай невигідній ситуації, оскільки це не лише додаткові витрати щодо оплати праці таких працівників, але й відповідальність за кожного неповнолітнього щодо його безпеки та здоров’я.

 Вакансії 
Станом на 06.06.2019 року загальноміська  база вакансій налічує понад 12 тисяч вакансій, наданих столичними роботодавцями до Київського міського центру зайнятості. З них третина може бути використана, в тому числі, і для працевлаштування неповнолітніх на період літніх канікул. Питання працевлаштування особи вирішується індивідуально в кожному окремому випадку, враховуючи побажання і можливості підлітків та вимоги роботодавця до претендента на заявлені вакансії.

Крім того, на сайтах з пошуку роботи (work, jooble) також наявні пропозиції роботи з відкритими номерами телефонів, якими можуть зацікавитися школярі та самостійно знайти тимчасову роботу.

674
20.06.2019 08:30:00
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись