Сергій Горбачов про права вчителів та батьків у виборі підручників

Освітній омбудсмен роз’яснив, чому під час вибору підручників важлива комунікація вчителів та батьків.

Ситуація, коли вчителям і батькам не подобається підручник, наданий державою, зустрічається нерідко. Зазвичай найбільше нарікань лунає щодо інформаційного змісту, але часом скарги стосуються й оформлення.

Служба освітнього омбудсмена на офіційній сторінці у Фейсбуці Education.Ombudsman.Sergii.Gorbachov пояснила, у який спосіб вчителі та батьки можуть вплинути на процес замовлення підручників.

Права вчителів та батьків у виборі підручників

Держава безоплатно забезпечує підручниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників. Це гарантовано пунктом 9 статті 4 Закону України «Про освіту».

Педагогічні працівники мають право на академічну свободу, зокрема свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання. Це визначено пунктом 1 статті 54 Закону «Про освіту».

Підручник – це засіб навчання. Тобто вчитель має право вільно обирати підручники для учнів.

Водночас батьки здобувачів освіти мають право обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти та брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти.

Про це зазначено у пункті 2 статті 55 Закону України «Про освіту». Підручник є певним ресурсом для реалізації освітньої програми.

Як друкуються підручники?

Зазвичай підручники друкуються один раз на 5 років. Це визначено Постановою Кабінету Міністрів.

Підручники подаються автором або авторським колективом чи видавництвом на відповідний конкурс, що складається з двох етапів.

На першому етапі відбувається експертиза поданих підручників. Ті, що набрали необхідну кількість балів, допускаються до другого етапу – вибір учителями підручників за електронними версіями, які знаходяться на відповідному вебсайті. Порядок конкурсного відбору підручників затверджений наказом МОН.

Академічна свобода та відповідальність вчителів у виборі підручників

Оскільки підручники друкуються один раз на 5 років, то їх вибір мають робити не лише вчителі, які будуть викладати, наприклад, у 3-х класах освітніх закладів наступного навчального року. Це також стосується вчителів, які потенційно впродовж наступних 5 років будуть навчати дітей у цих класах.

Тому дуже важливо правильно обрати підручники, за якими навчатимуться діти впродовж 5  років. Держава надає вчителю академічну свободу, яка водночас є і відповідальністю. Вчителі мають відстоювати свої права, зокрема на академічну свободу.

Рішення про вибір підручників приймається колегіально. Перелік підручників, які школа планує використовувати у наступні роки, схвалюється на засіданні педагогічної ради. Протокол педради підписують члени педагогічного колективу, які безпосередньо вибирали підручники.

Цей протокол педради має бути оприлюднений на вебсайті школи впродовж двох робочих днів після її проведення.

Вплив на вибір підручників вчителями

Одним із корупційних факторів у закупівлі підручників є вплив на вибір вчителів. Про це зазначено в аналітичному звіті  щодо моніторингу недоброчесних відносин в українській освіті.

 Серед перерахованих факторів: 

  • вплив видавництв через керівні органи освіти та напряму на вчителів;
  • делегування вибору на керівництво освітніх закладів та третіх осіб;
  • вплив органів управління освітою шляхом електронної розсилки листів та усних вказівок;
  • реклама певних підручників на заходах та нарадах для педагогів тощо.
     

Корупційний вплив обмежує свободу вчителя, знижує ефективність його роботи, змушує вдаватися до закупівлі підручників та/або додаткових зошитів за батьківські кошти, щоб забезпечити компетентне навчання.

Комунікація: вчитель + батьки

Для того, щоб обрати найкраще для дітей – освітню програму, вид та форму навчання – і водночас забезпечити академічну свободу вчителя, який їх навчає, Сергій #Горбачов пропонує налагодити комунікацію та взаємодію.

Коли враховується думка батьків, учнів та вчителів, освітній процес навчання буде позитивним та ефективним. Особливо це стосується вибору додаткової літератури та друкованих зошитів для учнів – їхню закупівлю вчитель повинен узгодити батьками.


Вас також можуть зацікавити такі матеріали:

Як обирати е-підручники: МОН надіслало школам інструкції

Підручники для 3-го класу: МОН оголосило конкурс 

Джерело: офіційна сторінка Сергія Горбачова у Фейсбуці. 

Фотоматеріали взяті з офіційної сторінки Сергія горбачова у Фейсбуці. 

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.