Про «Громадянську освіту» та перепони на її шляху

Національна стратегія розвитку громадянського суспільства стартувала з 2016 року і, відтоді, МОН лобіює інтереси основних принципів даної концепції.

Уся стратегія розробляється задля того, аби суспільство було достатньо поінформованим, щоб захистити свої права та виражати суспільні інтереси, за допомогою різних форм демократії участі. Для того, аби зрозуміти наскільки важливим є освітній процес у цьому спрямуванні, сформуємо основні завдання громадянської освіти:

1. формування ідентичність (державної, національної та культурної);

2. сприяння плеканню української мови, збереженню духовності та моральності українського народу;

3. формування розуміння і поваги до прав та свобод людини, здатність їх захищати;

4. формування та розвиток громадянської відповідальності за суспільно-політичні процеси, навички демократичної участі та управління державою;

5. формування та розвиток критичного мислення та медіаграмотність (важливим є також вміння практично застосовувати ці набуті знання)

6. впровадження ідеї інклюзії та соціального включення;

7. формування активної життєвої позиції, здатність поширювати і застосовувати практики громадських ініціатив та волонтерства.

Одним із найважливіших секторів громадянської освіти виділено формування в українців відповідального ставлення до інтересів їхньої держави, розвиток національної ідентичності, захист територіальної цілісності та суверенітету України. Також варто звернути увагу на те, що концепція стратегії жодним чином не має на меті утискати права інших національностей, навіть, навпаки, закликає поважати та розвивати мови усіх національних меншин та корінних народів, які проживають на території України.

Засадничими принципами ідеї громадянського суспільства мають стати:

1. орієнтування на духовні цінності українського народу (національна самосвідомість, ідентичність, самобутність, гідність, соборність, воля);

2. загальнолюдські стандарти, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, повага до інституту сім’ї, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей);

3. соціально-політичні цінності (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови та культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).

Сьогодні ця концепція знаходиться на етапі підготовки нормативно-правової бази (в т. ч. внесення громадянських компетентностей до стандартів освіти). Наступною стадією буде розробка та затвердження плану заходів з розвитку громадянської освіти (з 2019 до 2024).

В межах поточного етапу впровадження, МОН займається підготовкою до друку видання для школярів з курсу «Громадянська освіта», які публікуватимуться за державний кошт. Однак, після отримання Міністерством освіти і науки повідомлень щодо невідповідності змісту цих підручників Конституції та Законам України, підручник для 10 класу має пройти додаткову експертизу, представники якої мають належний фаховий рівень. Така процедура є обов’язковою, оскільки МОН не може приймати одноосібних рішень.

Чинні макети були відібрані вчителями та вже проходили експертні комісії, проте після проведеного аналізу, підтвердилось, що скарги є небезпідставними. Було прийнято рішення про скликання розширеної групи експертів. Вони зможуть надати фахові рекомендації щодо зміни змісту.

Шкода, що помилки мали місце, проте добре, що їх вдалося уникнути через небайдужих та уважних читачів. Оскільки тираж підручників остаточно не сформований і друк ще не розпочато, в макети можна внести будь-які корективи, тому державний бюджет не постраждає через це.

Посилання на МОН: https://mon.gov.ua/ua

Використання статей порталу «Всеосвіта» дозволяється за умови прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на ці статті у першому абзаці. Назва порталу «Всеосвіта» має згадуватися обов'язково. У разі невиконання цих вимог, питання автоматично передаватиметься до юридичного відділу.

Видавництво «Всеосвіта» є незалежним, офіційно зареєстрованим ЗМІ. Ми не підтримуємо жодну політичну партію. Головна мета – прозоре та різнобічне висвітлення усіх подій, що відбуваються у сфері освіти.

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.