ДПА для 4-х класів: завдання з математики

Вимоги до конструювання завдань та система оцінювання відповідей до підсумкової атестації з математики.

Нещодавно ми розвіювали міфи щодо ДПА для 4-х класів, зокрема і хибні побоювання відносно надскладних завдань.

Нагадаємо, задачі та приклади у двох варіантах мають бути єдиними для усіх класів паралелі та відповідати чинним навчальним програмам для 1-4 класів. Але як укласти завдання, аби вони відповідали вимогам та не заплутатись? Ми вам допоможемо!

«Всеосвіта» підготувала для вас найважливіші особливості конструювання завдань для атестаційної роботи з математики (та української мови).


Цілісно підсумкова контрольна робота має забезпечувати перевірку таких умінь:

 • розв’язувати складену задачу на 3 дії, здійснювати/перевіряти обчислення;
 • знаходити частину числа/числа за значенням його частини;
 • знаходити значення виразу зі змінною/розв’язувати просте рівняння;
 • порівнювати величини з використанням перетворення іменованих чисел;
 • знаходити периметр/площу прямокутника;
 • називати геометричні фігури, їх ознаки.

 Оформлення роботи 

Учні письмово оформлюють підсумкову атестаційну роботу на аркушах у клітинку (зокрема, й на аркуші з тестовими завданнями) зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з математики. Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись на цих самих аркушах.

Важливо! Знижувати бал учню/учениці за оформлення письмової роботи не рекомендується.

 Вимоги до завдань 

Задачі та приклади підсумкової роботи з математики мають охоплювати усі змістові лінії чинної навчальної програми без дублювання перевірки одного і того ж уміння в різних завданнях (виключення – навички обчислення). Підсумкова контрольна робота розробляється у двох рівноцінних варіантах.

Формат атестаційної роботи, на вибір учителя може бути:

 • або комбінованим
  складається із завдань, виконання яких потребують короткого або розгорнутого запису розв’язання;
 • або тестовим
  складається із тестових завдань закритого і відкритого типів.

 Вимоги до змісту комбінованої підсумкової роботи 

Контрольна робота комбінованого формату з математики має містити:

 • задачу на три дії;
 • завдання на перевірку обчислювальних навичок (3 види завдань на вибір):
 1. або 1 вираз з багатоцифровими числами на 3-4 дії, з дужками,
 2. або 2 вирази на 2 дії;
 3. або 4 вирази на 1 дію.
 • завдання на порівняння величин з перетворенням іменованих чисел;
 • розв’язування рівняння (або знаходження значення виразу зі змінною) на 2 дії;
 • задачу геометричного змісту:
 1. побудова фігури (відрізка, прямокутника чи квадрата);
 2. знаходження величин (довжини, периметра, або площі).
 • творче завдання або завдання з логічним навантаженням.

Важливо! Якщо складена задача (на три дії) передбачає знаходження площі, то у задачі геометричного змісту рекомендують знайти периметр/довжину, знаходження яких не пов’язано з площею фігури.

Система оцінювання завдань комбінованої підсумкової атестації з математики

* якщо неправильно виконано одну дію задачі, її розв’язання оцінюється 2 балами, якщо неправильно виконано дві дії – 1 балом.
** якщо завдання виконано частково, воно оцінюється 1 балом.

 Вимоги до змісту тестової підсумкової роботи 

Контрольна робота у тестовому форматі з математики має включати:

 • три завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів;
 • два завдання відкритого типу на встановлення послідовності/відповідності між 6 компонентами;
 • завдання відкритого типу з короткою відповіддю;
 • завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю (задача на 3 дії);
 • творче завдання/завдання з логічним навантаженням.

Важливо! Підсумкова атестація має містити лише одне завдання геометричного змісту, яке може бути подано в:

 • завданні з вибором однієї відповіді серед трьох варіантів;
 • завданні на встановлення послідовності/відповідності;
 • відкрите завдання з короткою відповіддю.

Система оцінювання завдань тестової підсумкової атестації з математики

* якщо завдання виконано частково, воно оцінюється 1 балом.

Рекомендації укладено на підставі «Порядку проведення державної підсумкової атестації», наказу МОН «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту» та листа МОН «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році». 

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
3
міс.
2
4
дн.
1
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!