Новини
24777
11 січня 2020 о 13:51

28, 42, 56 днів: скільки відпочиватимуть працівники освіти з 2020 року

За другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно з графіками, які затверджуються власником установи або уповноваженим ним органом.

10 липня 2019 року Уряд Гройсмана ухвалив Постанову № 694, яка набула чинності 1 січня 2020 року. Постановою внесено зміни до «Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам».

Згідно з чинним документом, тривалість щорічної основної відпустки працівників освіти розподіляється у такий спосіб:

 Заклади дошкільної освіти 

 1.  Заклади дошкільної освіти (крім дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)

Директор, завідувач, вихователь-методист, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог

42

Вчитель-дефектолог, учитель-логопед

56

Вихователь

56

Асистент вихователя

56

 

 2.  Дитячі будинки, заклади дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)

Директор1

56

Завідувач1

56

Заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи

56

Вихователь

56

Старший вихователь

56

Вихователь-методист1

56

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Інструктор з праці

56

Інструктор слухового кабінету

56

Інструктор з фізкультури1

56

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи1

56

Музичний керівник1

56

Практичний психолог-1

56

Соціальний педагог1

56

1 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається відповідній категорії працівників закладів дошкільної освіти, зазначених у пункті 1 цього розділу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.
{Виноску 2 виключено на підставі Постанови КМ № 694 від 10.07.2019}

 

 Заклади позашкільної освіти 

Директор3

42

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи3

42

Акомпаніатор3

42

Вихователь3

42

Екскурсовод3

42

Завідувач відділу, лабораторії, кабінету3

42

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи3

42

Концертмейстер3

42

Культорганізатор3

42

Методист3

42

Педагог-організатор3

42

Практичний психолог3

42

Соціальний педагог3

42

Старший вожатий3

42

Художній керівник3

42

3 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників закладів та установ освіти.

 

 Заклади загальної середньої освіти, міжшкільні ресурсні центри (міжшкільні навчально-виробничі комбінати) 

Директор4

56

Завідувач філією

56

Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи

56

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи4

56

Акомпаніатор

28

Вихователь4

56

Вчителі (всіх спеціальностей)4

56

Інструктор слухового кабінету

56

Інструктор з праці

56

Інструктор з фізкультури

56

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи

56

Майстер виробничого навчання

42

Педагог-організатор

56

Перекладач-дактилолог

42

Помічник директора з режиму

30

Практичний психолог4

56

Соціальний педагог4

56

Старший вожатий4

56

Старший вихователь4

56

Старший черговий з режиму

30

Черговий з режиму

30

Асистент вчителя, асистент вихователя

56

4 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам спеціалізованих мистецьких шкіл, мистецьких шкіл (художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання тощо).

 

 Заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти 

Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти

28

Директор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти

42

Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом; вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що одночасно виконують в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти, закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми

56

Завідувач відділення, майстерні, що одночасно виконують у цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу

42

Акомпаніатор

28

Викладач

56

Педагог професійного навчання

56

Вихователь

42

Завідувач (начальник) навчально-методичного (навчального) кабінету, відділу, лабораторії

42

Завідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної) майстерні

42

Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

42

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи

42

Керівник фізичного виховання

56

Концертмейстер

56

Майстер виробничого навчання

42

Методист

42

Науково-педагогічний працівник

56

Перекладач-дактилолог

42

Практичний психолог

56

Соціальний педагог

56

Старший майстер

28

Старший майстер, який працює у закладі професійної (професійно-технічної) освіти

42

 

 Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри) 

Директор, завідувач, начальник

42

Завідувач лабораторії (кабінету)

42

Заступник директора (завідувача, начальника), діяльність якого безпосередньо пов'язана з організацією навчальної (наукової, методичної) роботи

42

Методист

42

 

 Інші заклади освіти та установи, що провадять освітню діяльність 

Завідувач логопедичного пункту

42

Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру

56

Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), практичний психолог, вчитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру

56

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

56

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

56

Завідувач інтернату при школі

28

Методист із складання кінопрограм фільмотеки

28

Завідувач фільмотеки, заочного відділення школи, навчально-консультаційного пункту

28

 

 Інші заклади та установи 

 1.  Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі
лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети

Вихователь

56

Вихователь-методист

56

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Завідувач навчальної (педагогічної) частини

56

Інструктор з праці

56

Музичний керівник

56

Логопед

56

 

 2.  Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади,
будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами мови та слуху,
з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей

Вихователь

56

Вихователь-методист

56

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Завідувач навчальної (педагогічної) частини

56

Інструктор з праці

56

Музичний керівник

56

Логопед

56

 

 3.  Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-профілактичні
та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Інструктор з праці

56

Логопед

56

 

 4.  Інші дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади,
будинки дитини, відділення, палати, кабінети

Вихователь

42

Вихователь-методист

42

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Інструктор з праці

28

Музичний керівник

42

Логопед

56

 

 5.  Притулки для дітей

Завідувач

56

Вихователь-методист

56

Вихователь

56

Практичний психолог

56

 

 6.  Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної,
фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, що одночасно виконує педагогічну роботу обсягом не менш 1/3 відповідної річної норми

56

Завідувач навчальної (педагогічної) частини

56

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Викладачі (всіх спеціальностей)

56

Асистент вчителя-реабілітолога

56

Педагог-організатор

42

Педагог професійного навчання

56

Педагог соціальний

56

Майстер виробничого навчання

42

Вихователь

56

Вихователь-методист

56

Методист

42

Практичний психолог

56

Логопед

56

Культорганізатор

42

Керівник музичний

56

Керівник гуртка

42

Інструктор з праці

56

Інструктор з фізкультури

56

 

 7.  Центри соціально-психологічної реабілітації дітей

Директор

56

Вихователь-методист

56

Вихователь

56

Практичний психолог

56

Музичний керівник

56

 

 Науково-дослідні та інші наукові установи і організації. 
 Науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств 

Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий (головний, провідний, старший) співробітник Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв:

 

що мають науковий ступінь:

 

доктора наук

56

кандидата наук

42

не мають наукового ступеня

28

Інші наукові працівники незалежно від наявності наукового ступеня

28

Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий співробітник, інші наукові працівники галузевих науково-дослідних та інших галузевих наукових установ і організацій, а також науково-дослідних та наукових підрозділів установ, організацій, підприємств

28

Джерело: ВР України


Вас також можуть зацікавити такі матеріали: 

Позаурочна… відпустка? Кому та за що можна отримати екстравихідні?

Вчителі мають право на творчу відпустку!

Директор школи має право на додаткову відпустку

Використання статей порталу «Всеосвіта» дозволяється за умови прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на ці статті у першому абзаці. Назва порталу «Всеосвіта» має згадуватися обов'язково. У разі невиконання цих вимог, питання автоматично передаватиметься до юридичного відділу.

Видавництво «Всеосвіта» є незалежним, офіційно зареєстрованим ЗМІ. Ми не підтримуємо жодну політичну партію. Головна мета – прозоре та різнобічне висвітлення усіх подій, що відбуваються у сфері освіти.

Сподобався матеріал? Поділіться та залишете коментар!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!