Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Звіт про проходження практики.

Англійська мова

Для кого: 3 Клас

01.06.2021

66

1

0

Опис документу:
Даний матеріал допоможе студентами, вдало сформулювати свої думки про проходження переддипломної практики, в різних навчальних закладів, різного рівня акредетації. Матеріал є універсальним та зразковим. За проходження практики отримала найвищих бал!
Перегляд
матеріалу
Отримати кодПро переддипломну практику з додаткової спеціалізації

«вчитель англійської мови в початкових класах»

В 3 класі Вільшанська загальноосвітня школа І-ІІ ст..

З 02.02.15 по 20.03.15

студентки 42 групи

ВНКЗ « Балтське педагогічне училище» одеської області

Когут Інни ЛеонідівниПедагогічну практику проходила у Вільшанській загальноосвітній школі І- ІІ ст. в 3 класі. У школі було створено всі умови для проходження практики.

……………………………………….. (вчитель) має великий стаж роботи, високу фахову й методичну підготовку. Протяго усього перебування в школі я мала змогу отримувати консультації як від учителя англійської мови так і від адміністрації школи.

Виконання індивідуального плану роботи розпочала із знайомства з навчальним закладом, класом. Ознайомилась із внутрішнім розпорядком закладу. Протягом практики слідувала індивідуальному плану навчально-виховної роботи. Під час проходження практики провела всі уроки навчальної програми, які оцінював вчитель англійської мови. Усі уроки були обговорені з керівником.

Практика у школі допомогла виробити багато практичних умінь і навичок. Оволоділа сучасними методами, формами організації навчального процесу в початкових класах, проведення виховної роботи, зміцнення одержаних на базі училища професійних знань, сформувала та удосконалила практичні уміння та навички.

Я навчилася: розробляти поурочні та тематичні плани уроків, планувати та організовувати позакласну роботу ; перевіряти різні види письмових робіт, оцінювати та аналізувати їх; планувати роботу з розвитку мовлення, розвитку монологічного та діалогічного мовлення; працювати над наочністю у класі, виготовляти дидактичний матеріал для уроків. Оволоділа уміннями і навичками навчально-виховної діяльності учителя англійської мови в умовах сільської школи.

А також: планувати й реалізовувати основні види навчально-виховної роботи з учнями (проведення уроку, виховного заходу, факультативних занять, позакласної роботи з предмету) та аналізувати наслідки своєї діяльності, складати психолого-педагогічної характеристики на учня та на клас, надавати допомогу школі щодо розвитку матеріально-технічної бази навчання з предмету, застосовувати знання з педагогіки, психології та методики викладання англійської мови в навчально-виховному процесі, добирати зміст, форми, методи навчання, які будуть сприяти найбільш ефективному сприйманню, глибинному розумінню та засвоєнню знань учнями, використовувати інтернет-ресурси, навчальні аудіо- та відеоматеріали під час проведення уроку, працювати з електронним щоденником учителя та його персональною сторінкою в режимі он-лайн.

За наслідками проходження педагогічної практики набула наступні вміння:

Конструктивні: планувати навчальну й виховну роботу; відбирати, аналізувати й синтезувати навчальний програмний матеріал, здійснювати дидактичну переробку складного матеріалу; творчо й обґрунтовано будувати організаційно-педагогічну й логіко-педагогічну структуру уроку; планувати систему перспективних ліній у розвитку окремої особистості та колективу; здійснювати індивідуальну програму навчання та виховання учня.

Організаторські: організовувати різні види колективної та індивідуальної діяльності учнів, розвивати їх активність; здійснювати контроль і допомогу в розумовому розвитку учнів; здійснювати контроль і допомогу при виконанні доручень учнями; організовувати роботу з батьками та громадськістю.

Комунікативні: встановлювати педагогічні доцільні відносини з учнями, батьками, вчителями; регулювати внутрішньоколективні та міжколективні відносини; знаходити потрібні форми спілкування з учнями й батьками; передбачати результат педагогічної дії на відносини з учнями.

Дослідницькі: критично оцінювати свій досвід, результати своєї діяльності; усвідомлено вдосконалювати педагогічну майстерність, самоосвіту та самовиховання; використовувати в роботі психолого-педагогічні дослідження, передовий педагогічний досвід; прогнозувати засоби й методи роботи, що використовуються.

Окрім цього організовувала проведення вільного часу учнів, «веселих» перерв та фізкультхвилинок . В своїй роботі особливих труднощів не виявила.

С амостійно готувала і проводила уроки , домагалася глибокого засвоєння учнями навчального матеріалу з англійської сови, формувала у них науковий світогляд, логічне мислення , культуру усної та писемної мови, інтерес до країни мова якої вивчається. Проводила різноманітні виховні заходи «We love English!» та , організовувала роботу з позиції комплексного підходу до виховання дітей та завдання національного виховання. Організовувала суспільно-корисну працю, проводила профілактичну роботу з учнями. Встановила педагогічну доцільні взаємозв’язки з дітьми, їх батьками, педагогічними працівниками школи. Вела шкільну документацію (класний журнал, щоденники учнів, перевіряла зошити, словники)

П едагогічна практика поглибила, закріпила знання з методики викладання англійської мови, педагогіки та психології здобутих в училищі , та дала змогу застосувати їх на практиці. Виробила вміння проводити різні типи уроків іноземної мови, застосовувати різні методи й форми роботи, які активізують пізнавальну діяльність учнів.

Закріпила впевненість у правильності вибору професії й фаху, викликала прагнення вивчати спеціальні та психолого-педагогічні дисципліни у навчальному закладі , вдосконалювати свої педагогічні здібності, розширювати свою ерудицію. Протягом семи тижнів організовувала навчально-виховну роботу в школі, аналізувала її й робила висновки.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.