Значення та завдання навчання дошкільників елементам математики.

Опис документу:
У дітей дошкільного віку процес формування початкових математичних знань та умінь здійснюється так, щоб навчання давало не лише безпосередній практичний результат (навички лічби, виконання елементарних математичних операцій), а й широкий розвиваючий ефект.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Значення та завдання навчання дошкільників елементам математики.

Значення -діти оволодівають спец. науковою термінологією, назвою: чисел, геом. .фігур, фігур, як називаються обчисленні дії(+,-,=) вирішують навчальні завдання, їх суть: навчати, слухати, виконувати за вказівкою завдання.

підготовка до школи, (вона передбачає)

1)розвиток логічного мислення,

2) пізнавальних здібностей,

3) формування елементарних математичних умінь, навичок. Займались Метліна, Леушина, Щербакова, Лебедєва, Гальперін.

Основна мета ФЕМУ- дати дітям елементарні матем. уявлення і початкові поняття, навчити їх найпростіших способів виконання математичних дій, сформувати відповідні уміння та навички, підготувати до самостійного застосування цих умінь при розв’язанні найрізноманітніших практичних і пізнавальних завдань, сприяти розвитку особистості в цілому.

У дітей дошкільного віку процес формування початкових математичних знань та умінь здійснюється так, щоб навчання давало не лише безпосередній практичний результат (навички лічби, виконання елементарних математичних операцій), а й широкий розвиваючий ефект. Аналіз передового педагогічного досвіду з навчання дошкільнят математики переконує в тому, що правильне організоване, воно сприяє загальному розумовому розвитку дітей. Діти дістають елементарні уявлення про множину, число, відношення величин, про найпростіші геометричні фігури, вчаться орієнтуватись у часі та просторі. Вони оволодівають лічбою та вимірюванням лінійних і об’ємних величин за допомогою умовної міри, встановлюють кількісні відношення між числами, цілим і частиною. У математичній підготовці дітей, розвитку елементарних математичних уявлень важливу роль відіграє навчання вимірювання як початкового способу пізнання кількісної сторони дійсності. Це дасть змогу дошкільнятам користуватися не звичайними, а умовними мірками при вимірюванні сипких, рідких та інших речовин. Водночас у дітей розвиваються навички вимірювання на око, що дуже важливо для їхнього сенсорного розвитку.

Під впливом систематичного навчання математики діти оволодівають спеціальною термінологією: назвами чисел, геометричних фігур (круг, овал, прямокутник, ромб), елементів фігур (кут, сторона, вершина), обчислювальних дій (додавання, віднімання, порівняння)

Отже, навчання математики з раннього віку сприяє всебічному розвитку дошкільнят.

Серед завдань ФЕМУ слід виділити основні, а саме:

1) Нагромадження у дошкільнят знань по множину, число, величину, форму, простір і час.

2) Формування широкої первісної орієнтації у кількісних, просторових та часових відношеннях навколишньої дійсності; формування навичок і вмінь у лічбі, вимірюванні, обчисленні, розвиток у них умінь порівнювати протиставляти, аналізувати, робити елементарні математичні узагальнення, висновки.

3) Оволодіння дітьми математичною термінологією, розвиток у них пізнавальних інтересів і здібностей, розумовий розвиток дитини в цілому.

Окремо виділяють вимоги щодо формування у дітей певних «математичних» дій: додавання, і віднімання чисел першого десятка, вимірювання умовно прийнятими одиницями, перетворення геометричних фігур, поділ цілого на частини.

Програмою передбачено навчати дітей складати і розв’язувати задачі. Діти навчаються свідомо і самостійно виділяти структурні частини задачі – умову і запитання.

Формувати у дітей знання про природні одиниці часу, а саме про пори року, про місяць, тиждень, добу, а також уміння орієнтуватися на циферблаті годинника.

Дослідження Г.С.Костюка, Н.О.Менчинської, Г.М.Леушиної переконують у тому, що вікові можливості дітей дошкільного віку дають змогу формувати в них цілком наукові, хоча й елементарні, початкові математичні знання.

Мета формування початкових математичних уявлень - передбачає навчити дітей найпростішим способом виконувати матем. дії, формування більш точного розуміння числа й насамперед одиниці, сприяти розвитку особистості в цілому.

Центральним завданням навчання математики в дитсадку є знання про числа і лічбу, геометричні фігури, про поділ цілого на частини. Основними способами при цьому є накладання і прикладання, оволодіння якими передує навчанню лічби за допомогою слів-числівниківВодночас дітей вчать порівнювати предмети за величиною і результати порівняння визначити словом поняттям (великий , маленький, вузький, широкий), будувати ряди предметів за величиною у зростаючому та зменшуваному порядку.

Програма передбачає розвиток окоміру при формуванні оцінок величини.

Доведено, що на основі практичних дій у дітей формується такі операції як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення.

Важливим і відповідальним є завдання розвитку у дітей мислення і мови (оволодіння математичною термінологією).

У дослідженнях М.М.Макляка та Н.О.Менчинської також показано, що засвоєння дітьми дошкільного віку понять числа і перших арифметичних дій носить усвідомлений характер, дитина досить рано використовує в засвоєнні кількісних предметів і просторових відношень між ними мислительні дії і операції (аналіз, синтез, абстрагування, порівняння)

Навчальні завдання на занятті – вирішуються разом з виховними: навчити правильно сидіти, не розмовляти під час заняття, уважно слухати, виконувати завдання. Одночасно вихователь звертає увагу дітей на те, що дид матеріал лежить на столі зліва, брати його треба правою рукою. На заняттях вихователь систематично домагається від дітей посидючості, виконання розпочатого завдання в певний час.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток і саморозвиток професійної креативності вчителя »
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн