• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Дошкілля
  • Зміст і завдання роботи з розвитку мовлення. Базовий компонент дошкільної освіти та варіантні програми розвитку мовлення дітей.

Зміст і завдання роботи з розвитку мовлення. Базовий компонент дошкільної освіти та варіантні програми розвитку мовлення дітей.

Опис документу:
Виховання звукової культури мови дітей – це два розділи: розвиток культури мови і розвиток мовного слуху. Діти повинні оволодіти вмінням чітко і правильно вимовляти всі звуки та звукосполучення у словах рідної мови згідно з нормами фонетики та орфоепії, чітко розрізняти у вимовлянні і на слух близькі за звучанням групи звуків.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Зміст і завдання роботи з розвитку мовлення. Базовий компонент дошкільної освіти та варіантні програми розвитку мовлення дітей.

Завдання з розвитку мовлення в дитячому садку. Засоби навчання дітей рідної мови.

Основне завдання виховання у дитячому садку – навчити дитину користуватися рідною мовою у живому, безпосередньому спілкуванні з оточуючими людьми, розвинути усне мовлення.

Виховання звукової культури мови дітей – це два розділи: розвиток культури мови і розвиток мовного слуху. Діти повинні оволодіти вмінням чітко і правильно вимовляти всі звуки та звукосполучення у словах рідної мови згідно з нормами фонетики та орфоепії, чітко розрізняти у вимовлянні і на слух близькі за звучанням групи звуків. У програмі «Малятко» всі мовні завдання об’єднані в розділі «Мовне спілкування» і розширено та конкретизовано головну мету роботи з дітьми В параграфі «Наші співрозмовники»

Завдання:

1 )Розвиток словника: -діти засвоюють слова – назви предметів, дій, їхніх якостей, оволодівають узагальнюючими словами. Словникова робота в дитсадку тісно пов’язана з пізнавальним розвитком: в основі збагачення словника лежить утворення зв’язків між уявленнями про об’єкти, дії і відповідними назвами як самого об’єкта, так і певних його ознак, властивостей. Формування узагальнень і на цій основі розвиток понятійного мислення неможливий без засвоєння нових слів, що виражають ці поняття, закріплюють у свідомості нові знання й уявлення. Виховання у дітей чутливості до емоційної сторони слова, уважності і цікавості до змісту слів, бажання знаходити точні й виразні слова для передачі своїх думок.

2) Виховання звукової культури мови дітей (культура мови і мовний слух) – діти повинні оволодіти вмінням чітко і правильно вимовляти всі звуки та звукосполучення у словах рідної мови згідно з нормами фонетики та орфоепії, чітко розрізняти у вимовлянні і на слух близькі за звучанням групи звуків, володіти інтонаційною виразністю мовлення, правильним мовним диханням, якостями голосу, системою наголосу.

3) Формування граматичного ладу мови – Навчати граматично правильно змінювати слова і поєднувати їх в реченні, вправлянню вживати складні граматичні форми, використовувати в мові речення різних граматичних категорій (прості, поширені, складні), із сполучниками, сполучними словами і без них. Практичним шляхом діти повинні оволодіти різними способами словотворення, словозміни.

4) Розвиток розмовної (діалогічної)мови – залучення дітей до різних форм мовного спілкування: підтримувати розмову з дорослими і дітьми, відповідати на запитання, звертатися із запитаннями. Крім цього в старшому віці у дітей формується вміння брати участь у колективній бесіді, відповідати на запитання коротко і докладно залежно від характеру запитань, уважне і доброзичливе ставлення до відповідей інших дітей, бажання доповнити відповідь товариша, виправити помилку. Виховувати культуру мовлення. Важливою стороною культури мовлення є виховання мовного етикету: вміння звертатися до дорослої людини і товариша, попросити вибачення, дозволу взяти чужу річ.

5) Навчання дітей розповіді (розвиток монологічного мовлення) Формування монологічного мовлення починається ще в молодшому дошкільному віці в надрах діалогу. Залежно від вікових особливостей дітей вчать спочатку розуміти розповідь вихователя, потім – розповідати самостійно: переказувати невеликі оповідання та казки, описувати іграшку, предмет, картинку, складати розповідь за сюжетною картиною, про події з власного досвіду, виконувати словесно-творчі завдання.

У старшому дошк віці зростають вимоги до дитячих розповідей. Діти повинні дотримуватись чіткої композиційної структури, логіки розвитку сюжету, правдиво зображувати дійсність у розповідях на реальні теми, давати оцінку життєвим явищам, фактам.

6) Ознайомлення з худ. літературою. – У програму ознайомлення дітей з художньою літературою входять народні казки, пісні, забавлянки, твори українських письменників, класиків. У дітей треба розвивати любов до різних жанрів дит. художньої літ-ри, вміння слухати і розуміти художні твори;оцінювати вчинки героїв, висловлювати своє ставлення до них; емоційно, виразно відтворювати зміст оповідань, казок; сприймати і розуміти окремі засоби художньої форми і виразності творів. Діти повинні знати й уміти виразно читати вірші, самостійно розповідати казки, грати в ігри за змістом художніх творів.

7)Навчання грамоти – діти знайомляться з реченням, словом, складом, вчаться звуковому аналізу слів, виконують різні вправи по підготовці до письма. Всі завдання виконуються разом. Зміст навчання дітей з розвитку мови визначається програмами вих.-ня та навч-ня (Малятко, Дитина).

Засоби навчання: 1-оганізація спілкування дітей у різних видах діяльності. 2 – сприймання різних видів зображувального мистецтва.3 – використання технічних засобів.4 – ознайомлення дітей з худ. літературою.5 – мова вихователя як педагогічний фактор впливу на дитину.

Зміст і завдання з розвитку мови окреслені в програмах « Малятко», «Дитина», «Дитина і дошкільні роки», «Українське довкілля»

Назви розділів, підрозділів: «Я сам» - соціальне, «Я» - визначає компетенцію; лексична, граматична, фонетична, діалогічна, комунікативна.

Варіантні програми розвитку дітей:

А.Богуш – «Витоки мовленнєвого розвитку», Дзюбишина, Мельник – «Розвиток українського мовлення».

Ці програми розкривають вступ, визначені базисні характеристики мовлення дітей від народження і до 7 років, визначені завдання з розвитку мовипочинаються від народження і до7 років, причому завдання враховують поступовий розвиток, кінцевий результат мовленнєвої діяльності. Дзюбишина, Мельник «Програма максимум» містить і побудований зміст і завдання по кожній віковій групі: лексики, граматики, звукова культура, перелік слів, які повинні діти знати з наголосом.

Базовий компонент мовленнєвого розвитку дитини-дошкільника:

Вид діяльності.

Зміст навчання

Навчально-мовленнєва діяльність

Діалогічна компетенція:

Діалог між дорослим і дитиною, між двома дітьми, групова бесіда.Бесіди за змістом худ твору, картини, супроводжуючі бесіди, словесні доручення.

Дитина вільно вступає в розмову з дітьми, дорослими, підтримує діалог, не втручається в розмову дорослих, відповідає на запитання, за змістом картини, виконує словесні доручення, звітує про їх виконання.

Монологічна компетенція:

Контекстне зв’язне мовлення. Розповіді: описові, сюжетні, творчі. Переказ

Дитина оволодіває контекстним монологічним мовленням. Складає розповіді: описові, сюжетні, творчі, переказує худ тексти, розповідає за змістом картини, худ творів

Лексична компетенція:

Пасивний та активний словник у межах віку, слова-омоніми,синоними, антоніми,споріднені,багатозначні,однокореневі,прислів’я,приказки

Словник 4-4,5 тис. слів, у словнику наявні всі частини мови. Дитина вживає синоніми,антоніми, омоніми, епітети, метафори,багатозначні слова,

фразеологічні звороти, Знає прислів’я,приказки, утішки,загадки,скоромовки. Володіє формулами мовленнєвого етикету (привітання, прощавання, знайомство,вибачення,подяка,прохання.

Фонетична компетенція:

Орфоепічна правильність мовлення, вимова всіх звуків рідної мови. Фонематичний слух, інтонаційні засоби виразності мовлення, звуковий аналіз мовлення.

Правильно і чітко вимовляти всі звуки рідної мови, розвинений фонематичний слух, дотримується інтонаційних засобів виразності, діти оволодівають прийомами звукового аналізу слів,розрізняють і виділяють голосні, тверді й м’які звуки.

Граматична компетенція:

Практичне засвоєння морфологічної системи рідної мови: рід, число, відмінкові закінчення. Типи речень: прості, складносурядні, складнопідрядні, окличні, наказові, питальні, розповідні. Сполучники і сполучні слова, словотворення.

До 7 років завершується засвоєння дитиною морфологічної системи укр. мови. Дитина засвоює рід, число, відмінкові закінчення)У мовленні дитини є всі типи простих і складних речень із сполучниками і сполучними словами. Створює слова за допомогою суфіксів, префіксів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Вчити читати. Літературна освіта в школі: химери чи лабіринти?»
Мацевко-Бекерська Лідія Василівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.