• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Різне
 • ЗБІРНИК УЗАГАЛЬНЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ. «Організація самостійної роботи студентів спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» 2013 рік

ЗБІРНИК УЗАГАЛЬНЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ. «Організація самостійної роботи студентів спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» 2013 рік

Опис документу:
У цьому збірнику узагальнено досвід впровадження у навчальний процес організацію самостійної роботи студентів. Упорядник подає технологію використання різних методів інтерактивного навчання, приклади методичних розробок для організації самостійної роботи студентів, які сам апробував у своїй діяльності. Для викладачів пов’язаних з підготовкою студентів за напрямком «Залізничний транспорт», а також для тих, хто прагне професійно самовдосконалюватися.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Збірник узагальнення педагогічного досвіду викладача спеціальних дисциплін Ярмошенко М.В.: «Організація самостійної роботи студентів спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатаціятягового рухомого складу» з дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди».

Розробник: Ярмошенко М.В., викладач першої категорії Державного вищого навчального закладу «Дніпропетровський транспортно – економічний коледж».

Обговорено на засіданні предметної комісії «АД, ТО і загально технічних дисциплін»

Протокол від «19» грудня 2013 року № 5

Голова предметної комісії ______________М.В. Ярмошенко

(підпис)
«___»____________ 20___ року

У цьому збірнику узагальнено досвід впровадження у навчальний процес організацію самостійної роботи студентів. Упорядник подає технологію використання різних методів інтерактивного навчання, приклади методичних розробок для організації самостійної роботи студентів, які сам апробував у своїй діяльності.

Для викладачів пов’язаних з підготовкою студентів за напрямком «Залізничний транспорт», а також для тих, хто прагне професійно самовдосконалюватися.

Рецензенти:

Ковтун В.В., викладач вищої категорії, заступник директора з навчальної роботи

ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»;

Уласевич Н.В., викладач вищої категорії, заступник директора з виховної роботи

ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»;

Лутак Н.А., викладач вищої категорії, методист з методичної роботи

ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»;

Новицька Л.Л., викладач вищої категорії, викладач-методист

ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж».

© Ярмошенко М.В., 2013

ЗМІСТ

с.

АНОТАЦІЯ

4

РЕЦЕНЗІЯ

5

ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ

6

ПЕРЕДМОВА

9

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕТОДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИКЛАДАЧА

13

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ТА РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

ДВНЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО – ЕКОНОМІЧНИЙ

КОЛЕДЖ»

16

ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА З ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

19

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИК РОБОТИ ЗІ

СТУДЕНТАМИ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

23

ВИСНОВОК

27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

28

Додаток А: Робоча програма навчальної дисципліни «Тепловози та дизель-поїзди» (Шифр за ОПП ПП.09)

30

Додаток Б: РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з предмету «Тепловози та дизельні поїзди» для студентів спеціальністі 5.100503 «Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту»(ч. 1 - Вступ. Двигуни внутрішнього згоряння)

54

Додаток В: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи студентів (СРС) з вивчення тем дисципліни «Тепловози та дизель-поїзди» студентами денного відділення спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт і експлуатація тягового рухомого складу»

93

Додаток Г: КОМПЛЕКТ ПЛАКАТІВ з дисципліни «ТЕПЛОВОЗИ ТА ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДИ» для студентів спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

121

Додаток Д: Збірка професійно - профільованих завдань з оцінки знань студентів по предмету «Тепловози та дизель-поїзди» для студентів внз І-ІІ р.а. за напрямом підготовки 6.070105 «Залізничний транспорт», спеціальністю 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

136

АНОТАЦІЯ

Збірник узагальнення педагогічного досвіду викладача спеціальних дисциплін «Організація самостійної роботи студентів спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» з дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди» - підготовлені викладачем першої категорії Держав-ного вищого навчального закладу «Дніпропетровський транспортно - економічний коледж» Ярмошенко М.В.

В описанні досвіду роботи викладача Ярмошенко М.В. показані методичні надбання за роки роботи в коледжі. В збірці містяться описання досвіду роботи з впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, різноманітні інформаційні матеріали, які допоможуть іншим працівникам освіти вивчити досвід викладача з організації самостійної роботи та нададуть змогу ознайомитися з методичними порадами з застосування технічних засобів навчання (ТЗН) під час проведення занять з дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди».

РЕЦЕНЗІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

29 серпня 2013року № 1

м. Дніпропетровськ

Засідання предметної комісії

«АД, ТО і загально-технічних дисциплін»

Голова Ярмошенко М.В.

Секретар Кіндратишин О.Й.

Присутні Новицька Л.Л., Черниш О.С., Єлізар'єв Д.Ю., Давидова Н.В.,

Ніколаєв В.А., Ковтун В.В., Вінніченко П.М.

ЧЕРГА ДЕННА

9. Розгляд питання узагальнення педагогічного досвіду викладачів предметної комісії.

Слухали 9:

про розгляд питання узагальнення педагогічного досвіду викладачів предметної комісії. З інформацією виступив голова комісії Ярмошенко М.В., який вказав на те, що в даному навчальному році атестується значна кількість викладачів предметної комісії. При цьому лише один викладач, Новицька Л.Л., за останні п’ять років має розробку пов’язану із узагальненням свого педагогічного досвіду.

Виступили:

Ковтун В.В., Давидова Н.В., Ніколаєв В.А., Новицька Л.Л. – викладачі п/к підкреслили важливість роботи викладача Ярмошенко М.В. та необхідність вивчення досвіду його роботи по створенню якісного навчально-методичного забезпечення дисциплін спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування і ремонт та експлуатація тягового рухомого складу».

Викладачі вважали, що педагогічний досвід та рейтингові показники викладача Ярмошенко М.В. з навчальної та виховної роботи, які ґрунтуються на потужній навчально-методичній базі заслуговують ретельного вивчення на рівні предметної комісії.

Ухвалили:

створити творчу групу по вивченню і узагальненню передового педагогічного досвіду з наступних викладачів:Новицька Л.Л. – вища категорія, викладач – методист; Давидова Н.В. – 1 категорія; Ніколаєв В.А. – 1 категорія.

Голова ПК М.В. Ярмошенко

Секретар О.Й. Кіндратишин

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

19 грудня 2013 року № 5

м. Дніпропетровськ

Засідання предметної комісії

«АД, ТО і загально-технічних дисциплін»

Голова Ярмошенко М.В.

Секретар Кіндратишин О.Й.

Присутні Новицька Л.Л., Черниш О.С., Єлізар'єв Д.Ю., Давидова Н.В.,

Ніколаєв В.А., Ковтун В.В., Вінніченко П.М.

ЧЕРГА ДЕННА

Слухали 4:

Про результати вивчення питання щодо узагальнення досвіду роботи члена предметної комісії Ярмошенко М.В..

Виступили:

Новицька Л.Л. викладач, заступник голови п/к – з питання результатів вивчення досвіду роботи викладача Ярмошенко М.В. в напрямку створення навчальних посібників по організації самостійної роботи студентів.

Творча група, яка збирала матеріали та аналізувала надані документи самоаналізу роботи викладача вважає, що документи представляють інтерес для всіх викладачів комісії «АД, ТО і загальнотехнічних дисциплін», а також для викладачів інших предметних комісій коледжу.

У посібниках стисло й дуже зручно для студента наданий зміст самостійних тем з предметів, вимоги до знань та вмінь. З метою набуття навичок дослідної роботи наведені теми самостійних робіт, перелік літературних та Інтернет джерел отримання інформації. Для формування у студентів досвіду технічної експлуатації тягового залізничного транспорту (локомотивів) подані практичні завдання з основних тем. Рівень засвоєння теоретичного матеріалу допомагають визначити запитання теоретичної і практичної частини та тести для самоперевірки знань.

Методичні рекомендації у посібниках покликані допомогти студентам технічного напрямку поєднати теоретичні знання і практичні навички з дисциплін «Тепловози та дизель-поїзди», «Автоматичні гальма рухомого складу», «Технічна експлуатація залізниць та безпека руху»; сформувати здатність самостійно мислити й працювати; вирішувати різноманітні завдання з експлуатації та керування тяговим рухомим складом залізниць.

Застосування посібників значно полегшує роботу викладача зі студентами, сприяє підвищенню якості засвоєння отриманих знань та допомагає самостійно оволодівати навичками вирішення виробничих ситуацій.

Ухвалили:

Рекомендувати узагальнення досвіду роботи Ярмошенко М.В. на розгляд методичної ради коледжу та представити на огляд-конкурс на кращу методичну розробку.

Голова ПК М.В. Ярмошенко

Секретар О.Й. Кіндратишин

ПЕРЕДМОВА

Передовий педагогічний досвід - це ефективний досвід, що дозволяє досягати хороших результатів у навчально-виховній роботі при порівняно невисоких витратах сил, коштів і часу.

Основне завдання вищої освіти полягає у формуванні творчої особистості фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності.

Вирішення цього завдання навряд чи можливо лише шляхом передачі знань в готовому вигляді від викладача до студента. Необхідно перевести студента з пасивного споживача знань в активного їх творця, що вміє сформулювати проблему, проаналізувати шляхи її вирішення, знайти оптимальний результат і довести його правильність.

У цьому плані слід визнати, що самостійна робота студентів (СРС ) є не просто важливою формою освітнього процесу, а повинна стати його основою. Це передбачає орієнтацію на активні методи оволодіння знаннями, розвиток творчих здібностей студентів, перехід від поточного до індивідуалізованого навчання з урахуванням потреб і можливостей особистості.

При аналізі процесів реформування освітньої ситуації в Україні зокрема і конкретно в Державному вищому навчальному закладі «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж», а також при вивченні національних і світових напрямів розвитку освіти абсолютно чітко проявляються такі тенденції:

а) сучасні соціокультурні умови диктують самоцінність ідеї неперервної освіти, коли від студентів (і не тільки) потрібне постійне вдосконалення власних знань;

б) в умовах інформаційного суспільства потрібна принципова зміна організації освітнього процесу: скорочення аудиторного навантаження, заміна пасивного слухання лекцій зростанням частки самостійної роботи студентів;

в) центр ваги в навчанні переміщається з викладання на вчення, як самостійну діяльність студентів в освіті.

Важливо підкреслити, що вчення студента - це не самоосвіта індивіда по власній сваволі, а систематична, керована викладачем самостійна діяльність студента, яка стає домінантною, особливо в сучасних умовах переходу до багатоступінчастої підготовки фахівців вищої освіти в Україні.

У цьому зв'язку пропорційність між аудиторними і позааудиторний заняттями викликала пильну увагу до проблеми організації самостійної роботи студентів (СРС) в цілому, а не тільки і не стільки в традиційних межах конкретних дисциплін. Стратегічно на перший план виступає вихідний рівень самостійності, з яким прийшов абітурієнт у зіставленні з вимогами до випускника вищогонавчального закладу [2] .

Мова йде не просто про збільшення числа годин на самостійну роботу. Посилення ролі самостійної роботи студентів означає принциповий перегляд організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, який повинен будуватися так, щоб розвивати вміння вчитися, формувати у студента здібності до саморозвитку, творчого застосування отриманих знань, способам адаптації до професійної діяльності в сучасному світі.

Водночас самостійна робота, її планування, організаційні форми і методи, система відстеження результатів є одним з найбільш слабких місць у практиці освіти і однією з найменш досліджених проблем педагогічної теорії, особливо стосовно сучасної освітньої ситуації (диверсифікація вищої освіти, введення освітніх стандартів, впровадження системи педагогічного моніторингу тощо).

Робота над формуванням професійних компетенцій розпочинається уже на другому курсі, коли студенти спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» вивчають дисципліну «Технологія галузі та технічні засоби залізничного транспорту», який пов'язаний безпосередньо зі своєюобраною професією та отримують загальні поняття і знання за фахом.

Продовження роботи над розвитком та закріпленням професійних компетенцій продовжується на третьому курсі, коли вивчається дисципліна «Тепловози та дизель-поїзди» де студенти готують презентації, доповіді, підбирають цікаві матеріали сучасного розвитку тягового рухомого складу залізничного транспорту.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди» є оволодіння матеріалом навчальної дисципліни, притаманними їй методами наукового дослідження для формування визначених ОКХ та ОПП спеціальності компетенцій.

Таким чином Ярмошенко М.В., як викладач спеціальних дисциплін, заохочує студентів до роботи з технічною літературою шляхом підготовки матеріалів доповідей, опрацювання матеріалу за методичними вказівками до самостійної роботи студентів, намагаючись розширити рамки знань з матеріалу дисципліни, уявлення про обрану професію в суспільстві, спонукаючи до пошукової роботи. Адже на сучасному етапі розвитку суспільства значна увага приділяється формуванню грамотного технічного спеціаліста, який вільно володіє набутими знаннями професії та має можливість самостійно покращити (підвищити) свої знання під час самопідготовки з технічною і періодичною літературою напрямку «Залізничний транспорт».

Пріоритетним є напрямок практичної фахової підготовки та збагачення словникового запасу студентів технічними термінами.

При цьому у студентів формуються спеціалізовано - професійні компетенції: здатність використовувати професійно - профільовані знання й практичні навички, здійснювати контроль за схоронністю локомотивів при проведенні з ними робіт на станції, під’їзних коліях і при поверненні їх з під’їзних колій, не допускати відправлення зі станції пошкоджених локомотивів; здатність використовувати професійно - профі-льовані знання й практичні навички по забезпеченню безпеки руху поїздів; здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі науки про двигуни внутрішнього згоряння, з порядку підготовки до пуску, пуску та зупинки двигунів внутрішнього згоряння та аналізувати режим роботи за показниками контрольно - вимірювальних приладів; здатність використовувати професійні знання при організації експлуатації та технічного обслуговування локомотивів та МВРС. Основною метою викладача є виховання не просто спеціаліста, а культурної, грамотної особистості.

Таблиця 1 - Сформовані компетенції дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди»

Компетенція

Шифр

компетенції

1

2

Компетенції соціально-особистісні:

КСО

- здатність учитися;

КСО 3

- здатність до критики й самокритики;

КСО 4

- креативність, здатність до системного мислення;

КСО 5

- адаптивність і комунікабельність;

КСО 6

- наполегливість у досягненні мети;

КСО 7

- турбота про якість виконуваної роботи;

КСО 8

- екологічна грамотність.

КСО 10

Загально-наукові компетенції:

КЗН

- базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін;

КЗН-4

- базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін.

КЗН-5

Інструментальні компетенції:

КІ

- навички роботи з комп'ютером;

КІ-3

- навички управління інформацією;

КІ-4

- дослідницькі навички.

КІ-5

Компетенції загально-професійні:

КЗП

- базові уявлення про різноманітність конструкції обладнання та систем локомотивів та моторвагонного рухомого складу (МВРС) усіх типів, що обслуговуються;

КЗП-1

- базові уявлення про технічні характеристики окремих деталей і вузлів, обладнання вагонів, технічні вказівки, інструкції заводів-виготовлювачів, допуски і норми зносів, які допускаються під час експлуатації і ремонту деталей та вузлів локомотивів;

КЗП-2

- знання про нормативну технологічну документацію на обладнання локомотивів та МВРС;

КЗП-3

- знання про порядок проведення технологічних операцій з технічного обслуговування, при прийманні та здачі локомотивів та МВРС, нормативи часу на ці операції;

КЗП-4

- базові уявлення про способи попередження, виявлення і усунення несправностей при роботі деталей і вузлів локомотивів та МВРС;

КЗП-5

- володіння методами спостереження, опису технологічних процесів з технічного обстеження і ремонту локомотивів та МВРС;

КЗП-6

- знання про конструкцію і правила користування контрольно-вимірювальними приладами та засобами вимірювальної техніки, що застосовуються при обслуговуванні, ремонті та випробуванні вузлів локомотивів та МВРС;

КЗП-7

- знання роботи електричних машин, електричних кіл та апаратів тепловозів та дизель поїздів

КЗП-11

- здатність нести особисту відповідальність за виконання Правил технічної експлуатації, вимог з охорони праці й безпеки руху;

КЗП-17

- здатність утримувати в належному стані робоче місце та довірені техн. засоби;

КЗП-18

- здатність дотримання вимог стандартів і метрологічних норм та правил, правил та інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки, встановлених для роботи;

КЗП-19

- сучасні уявлення про енергозберігаючі і ресурсозберігаючі технології;

КЗП-20

- знання й застосування на практиці принципів етики, розуміння соціальних і екологічних наслідків своєї професійної діяльності;

КЗП-21

Закінчення таблиці 1.

1

2

- здатність планувати й реалізовувати виконання планових завдань та перевіряти якість і обсяг виконаного ремонту;

КЗП-23

- уміння вести дискусію, проводити виховну роботу по зміцненню трудової і виробничої дисципліни.

КЗП-27

Спеціалізовано-професійні компетенції:

КСП

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі технічної механіки, технології металів, термодинаміки, електротехніки для дослідження технологічних явищ і процесів;

КСП-2

- здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для оволодіння основами теорії й методів технологічних досліджень;

КСП-3

- здатність використовувати знання й уміння з інженерної графіки виконувати технічні креслення;

КСП-4

- здатність використовувати знання й уміння з електротехніки читати електросхеми при вирішенні практичних завдань;

КСП-5

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички, здійснювати контроль за схоронністю локомотивів при проведенні з ними робіт на станції, під’їзних коліях і при поверненні їх з під’їзних колій, не допускати відправлення зі станції пошкоджених локомотивів;

КСП-6

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички по забезпеченню безпеки руху поїздів;

КСП-8

- здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі науки про двигуни внутрішнього згоряння, з порядку підготовки до пуску, пуску та зупинки двигунів внутрішнього згоряння та аналізувати режим роботи за показниками контрольно-вимірювальних приладів;

КСП-9

- здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі локомотиворемонтного виробництва для організації виконання технологічного процесу з огляду і ремонту локомотивів, вимог до ремонту, дефекти у виробах, причини їх виникнення і заходи щодо запобігання та усунення, норми витрат основних і допоміжних матеріалів, операції, які виконують робітники, нормативи часу, що застосовані під час розрахунку технічно обґрунтованих норм виробітку;

КСП-13

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й практичного використання комп’ютерних технологій;

КСП-15

- здатність використовувати професійні знання при організації експлуатації та технічного обслуговування локомотивів та МВРС.

КСП-16

Викладачем Ярмошенко М.В., згідно вказаних компетенцій, розроблено комплект матеріалів для навчально - методичного комплексу «Тепловози та дизель - поїзди», який включає: плани - конспекти лекцій, методичні вказівки до лабораторних робіт, рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, перелік тестових завдань для поточного контролю знань та екзамену, комплект роздаткового матеріалу і набір плакатів вузлів і агрегатів тепловозів.

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРО МЕТОДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА

Ярмошенко Михайло Вікторович - викладач 1 категорії Державного вищого навчального закладу

«Дніпропетровський транспортно - економічний коледж».

Рік народження - 1979.

Загальний педагогічний стаж роботи - 10 років.

Стаж роботи в коледжі з 01.09.2003 р.

Закінчив Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна, кафедра «Локомотиви» у 2003 році. Здобувдиплом «спеціаліста», кваліфікацію «інженер - механік», спеціальність «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту».

Викладач І категорії Ярмошенко Михайло Вікторович працює у навчальному закладі 10 років. За цей час зарекомендував себе як грамотний спеціаліст, який має ґрунтовні знання з циклу предметів спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу». Багато уваги приділяє активним методам навчання, коли студент є не просто «об’єктом» навчання, пасивним спостерігачем, а безпосереднім учасником діалогу та спеціалістом, який вдало вміє поєднувати теоретичні знання з практичними навичками. А саме:

Викладач володіє теорією та методикою викладання, знаннями про сучасні досягнення у залізничному транспорті.

Заняттям властива логічна завершеність, доступність, широкий діапазон засобів пізнавальної діяльності. Результативність та ефективність обраних методик підтверджується семестровими показниками.

Таблиця 2 - Рейтингові показники роботи викладача.

2010-2011 навчальний рік

Основні показники роботи з групою

Рейтингові показники роботи

І семестр

ІІ семестр

І семестр

ІІ семестр

67

52

28

32

2011-2012 навчальний рік

Основні показники роботи з групою

Рейтингові показники роботи

І семестр

ІІ семестр

І семестр

ІІ семестр

53

47

55

29

2012-2013 навчальний рік

Основні показники роботи з групою

Рейтингові показники роботи

І семестр

ІІ семестр

І семестр

ІІ семестр

2

8

3

6

Викладач працює над вдосконаленням та збагаченням знаньстудентів спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу», зокрема професійної підготовки з предметів «Тепловози та дизель-поїзди», «Автоматичні гальма рухомого складу», «Технічна експлуатація залізниць та безпека руху», «Механізація та автоматизація технологічних процесів ремонту»; формуванням професійної компетенції майбутнього фахівця, використовуючи проблемні завдання, виконання вправ професійного напрямку, тестування, застосування візуалізації набутих знань через використання наочного матеріалу та презентацій.

Підвищення кваліфікації.

1. 02.06.2008 – 16.06.2008 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім.. ак. В.Лазаряна (ДІІТ), кафедра «Локомотви»;

2. 08.11.2010 – 22.11.2010 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім.. ак. В.Лазаряна (ДІІТ), кафедра «Електропостачання залізниць».

Участь у оглядах-конкурсах на кращу методичну розробку.

За останні п’ять років роботи у коледжі викладач приймав участь у різноманітних номінаціях оглядах-конкурсах на кращу методичну розробку.

Працюючи над матеріалами методичних розробок викладач отримав декілька призових місць та заохочень від керівництва коледжу.

Аналіз підсумків оглядів-конкурсів на кращу методичну розробку за 2008-2009 н.р.

Номінація 1.4 «Упровадження інтерактивних, інтенсивних методик і інноваційних технологій у навчально-виховному процесі»

Результат – 3 місце (кількість балів 4,1).

Аналіз підсумків оглядів-конкурсів на кращу методичну розробку за 2009-2010 н.р.

Розділ «Оновлення матеріально-технічної бази коледжу», Номінація 3.2 «Наочність та віртуальні програми»

Результат – 1 місце (кількість балів 3,89 з 4).

Аналіз підсумків оглядів-конкурсів на кращу методичну розробку за 2010-2011 н.р.

Номінація 4 «Оновлення матеріально-технічної бази коледжу»

Результат – 1 місце (кількість балів 7,8 з 8).

Номінація 6 «Узагальнення передового педагогічного досвіду навчально-виховної роботи»

Висновок комісії– журі рекомендувало учасникам конкурсу в різноманітних номінаціях виступити на наступному конкурсі методичних розробок в номінації «Узагальнення передового педагогічного досвіду навчально-виховної роботи»: Сімаковій О.А., Баюл Т.П., Мирській Т.К., Окатій О.В., Шкарлатовій Л.В., Вінніченко А.В., Кірашенко О.В., Ярмошенко М.В..

Аналіз підсумків оглядів-конкурсів на кращу методичну розробку за 2011-2012 н.р.

Номінація 1«Упровадження інтерактивних, інтенсивних методик і інноваційних технологій у навчально-виховному процесі» -

1.Проведення відкритих занять.

Результат – 2 місце (кількість балів 3,637 з 4).

Аналіз підсумків оглядів-конкурсів на кращу методичну розробку за 2012-2013 н.р.

Номінація 1 «Упровадження інтерактивних, інтенсивних методик і інноваційних технологій у навчально-виховному процесі» -

4.Організація контролю знань.

Результат – 2 місце (кількість балів 4,642 з 5).

9.Організація тижня предметної комісії.

Результат – 1 місце (кількість балів 6,53 з 8).

Номінація 4«Оновлення матеріально-технічної бази коледжу»

Результат – 1 місце (кількість балів 7,344 з 8).

Номінація 6«Методичні вказівки щодо організації профорієнтаційної роботи з абітурієнтами»

Результат – 3 місце (кількість балів 7,437 з 8).

За останні п’ять років кількість призових місць, які отримав викладач, в оглядах-конкурсах на кращу методичну розробку – 7.

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ТА РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДВНЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Моніторинг знань студентів (МЗС) являє собою безперервний процес, який починається з моменту зарахування студента в коледж і завершується підсумкової державною атестацією (дипломуванням).

Рівень знань студентів у процесі навчання на спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» оцінюється за допомогою поточного контролю знань. Рівень оволодіння ключовими компетенціями на виході забезпечується за допомогою рубіжного (підсумкового) контролю.

Всі варіанти, форми (види) і терміни контролю фіксуються в навчальному плані за основною освітньою програмою, робочою програмою дисципліни і програмі освітньої перевірки. Зіставлення даних різних років є складовою частиною щорічної перевірки діяльності викладачів, здійснюваної мною, як головою предметної комісії «АД, ТО і загальнотехнічних дисциплін».

Моніторинг знань студентів включає в себе наступні організаційні етапи:

- розробка обсягу та характеру ключових компетенцій фахівця згідно з вимогами підготовки;

- розробка ключових компетенцій студентів стосовно кожної дисципліни на вході і на виході;

- приведення робочих програм у відповідність до вимог ОКХ і ОПП спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»;

- розробка контролюючих матеріалів, для оцінки досягнення студентами необхідних компетенцій відповідно до встановлених вимог;

- розробка, випробування та впровадження всіх видів контрольно-діагностичних матеріалів;

- періодичне оновлення контрольно-діагностичних матеріалів в рамках їх відповідності оновлюваних робочих програм з дисципліни і повторні (поточні) погодження змін контролюючих матеріалів і робочих програм;

- проведення контрольно-діагностичних заходів;

- документування результатів, угруповання даних, математична обробка, звіт по даному виду контролю навченості.

Перевірка і оцінка знань дають необхідну інформацію для організації навчального процесу та керівництва ним. Від їх об'єктивності залежить якість навчання, правильність рішення багатьох дидактичних завдань.

Моніторинг знань студентів протікає як процес, основною метою якого є отримання вихідної інформації для вдосконалення навчального процесу в межах предметної комісії «АД, ТО і загальнотехнічних дисциплін».

Таблиця 3 - Результати директорських контрольних робот по предметній комісії «ТО, АД і загальнотехнічних дисциплін»за І – й семестр 2010 – 2011 н.р.

Група

Викладач,

предмет

Всього студентів

Кількість

присутніх

5

4

3

2

Середній бал

Успішність

Якість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І

Ярмошенко М.В.

1

ТО - 08 1/9

Тепловози і дизель-поїзди

29

25

3

10

10

2

3.56

92

52

2

ТО - 08 1/9

Автогальма рухомого складу

29

20

2

8

8

2

3.5

90

50

 

Всього:

58

45

5

18

18

4

3.53

91

51

Таблиця 4 - Результати директорських контрольних робот по предметній комісії «ТО, АД і загальнотехнічних дисциплін»за ІІ – й семестр 2010 – 2011 н.р.

Група

Викладач,

предмет

Всього студентів

Кількість

присутніх

5

4

3

2

Середній бал

Успішність

Якість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І

Ярмошенко М.В.

1

ТО - 08 1/9

Тепловози і дизель-поїзди

29

25

3

10

10

2

3.56

92

52

2

ТО - 08 1/9

Автогальма рухомого складу

29

20

2

8

9

1

3.55

95

50

 

Всього:

58

45

5

18

19

3

3.56

93.5

51

Таблиця 5 - Результати директорських контрольних робот по предметній комісії «АД, ТО і загальнотехнічних дисциплін»за І – й семестр 2011 – 2012 н.р.

Група

Викладач,

предмет

Всього студентів

Кількість

присутніх

5

4

3

2

Середній бал

Успішність

Якість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І

Ярмошенко М.В.

1

ТО – 09 1/9

Тепловози та дизель-поїзди

13

13

2

5

6

0

3.69

100

53.8

2

ТО – 09 1/9

Автогальма рухомого складу

13

13

1

5

6

1

3.46

92.3

46.1

Всього:

26

26

3

10

12

1

3.58

96.15

50

Таблиця 6 - Результати директорських контрольних робот по предметній комісії «АД, ТО і загальнотехнічних дисциплін»за ІІ – й семестр 2011 – 2012 н.р.

Група

Викладач,

предмет

Всього студентів

Кількість

присутніх

5

4

3

2

Середній бал

Успішність

Якість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І

Ярмошенко М.В.

1

ТО – 09 1/9

Тепловози та дизель-поїзди

13

12

1

6

5

-

3.66

100

58.3

2

ТО – 09 1/9

Автогальма рухомого складу

13

12

-

6

5

1

3.41

91.6

50

Всього:

26

24

1

12

10

1

3.53

95.8

54.1

Таблиця 7 - Результати директорських контрольних робот по предметній комісії «АД, ТО і загальнотехнічних дисциплін»за І – й семестр 2012 – 2013 н.р.

Група

Викладач,

предмет

Всього студентів

Кількість

присутніх

5

4

3

2

Середній бал

Успішність

Якість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І

Ярмошенко М.В.

1

ТО-10-1/9

Тепловози та дизельні поїзди

25

24

12

12

3.5

100

50

2

ТО-10-1/9

Автоматичні гальма рухомого складу

25

25

5

7

9

2

3.65

91.3

52

 

Всього:

50

49

5

19

21

2

3.57

95.74

51

Таблиця 8 - Результати директорських контрольних робот по предметній комісії «АД, ТО і загальнотехнічних дисциплін»за ІІ – й семестр 2012– 2013 н.р.

Група

Викладач,

предмет

Всього студентів

Кількість

присутніх

5

4

3

2

Середній бал

Успішність

Якість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І

Ярмошенко М.В.

1

ТО-10-1/9

Тепловози та дизельні поїзди

25

24

4

9

12

1

3.62

96.15

50

2

ТО-10-1/9

Автоматичні гальма рухомого складу

25

24

4

7

12

1

3.58

95.83

45.83

3

ТО-09-1/9

Технічна експлуатація залізниць і БР

12

12

2

6

5

1

3.64

92.86

57.14

 

Всього:

62

60

10

22

29

3

3.61

95.31

50

Але велику увагу я вказую також на суб'єктивність контролю знань студентів при проведенні моніторингу оцінки знань.

Одне і те ж завдання кожен студент оцінює неоднозначно. При цьому один студент має можливість словесно (вербально) передати всю повноту інформації, другий лише у письмовій формі, третій не має достатнього досвіду, вміння і словесного запасу висловлювати свої думки.

У цьому випадку неоціненну послугу надає разроблена мною в 2013 році збірка професійно-профільованих завдань з оцінки знань студентів по предмету «Тепловози та дизель - поїзди» для студентів ВНЗ І-ІІ р.а. за напрямком підготовки 6.070105 «Залізничний транспорт», спеціальністю 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу». Ця збірка включає в себе кілька видів опитування (теоретичний, практичний, тестовий), з яких студенти обирають самостійно той який їм найбільше підходить, а також готує студентів до підсумкової атестації (залік, іспит).

Найбільша ефективність оцінювання знань студентів в кінцевому підсумку визначається не заключним опитуванням по всьому матеріалу під час проведення диференційованого заліку, а відстеженням якості засвоєння знань і умінь протягом всього навчального процесу, що найбільшою мірою досягається виключно за допомогою педагогічного моніторингу.

ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА З ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Вибір видів роботи зі студентами

У своїй професійній діяльності, на протязі десяти років, обираючи методику роботи зі студентами ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно - економічний коледж», спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» викладач Ярмошенко М.В. переглянув і впроваджував у навчальний процес різноманітні види позааудиторної самостійної роботи студентів:

1. Підготовка і написання рефератів, доповідей на задані теми, причому студенту надається право вибору теми (типи локомотивів, типи дизельних двигунів тепловозів).

2. Підбір і вивчення літературних джерел, робота з періодичною пресою, підготовка тематичних оглядів по періодиці.

3. Підготовка до участі у науково-практичних конференціях в межах коледжу.

4. Оформлення мультимедійних презентацій навчальних розділів і тем, актуальної тематики, слайдового супроводу доповідей.

5.Підготовка лекцій з актуальних тем розвитку і експлуатації залізничного транспорту.

6. Підготовка кросвордів.

7. Виготовлення наочних посібників, макетів, муляжів, плакатів.

Щоб розвинути позитивне ставлення студентів до виконання позааудиторної СРС, на кожному етапі її впровадження роз'яснювались цілі даної роботи, проводився контроль розуміння цих цілей студентами, формуючи у них уміння самостійної постановки задачі і вибору мети.

Основні характеристики самостійної роботи студентів

При роботі зі студентами виділяються основні характеристики СРС:

1. Психологічні умови успішності СРС.

Насамперед - це формування стійкого інтересу до обраної професії залізничника та методам оволодіння її особливостями, які залежать від наступних параметрів:

- Взаємовідносини між викладачами та студентами в освітньому процесі; 

- Рівень складності завдань для самостійної роботи з предмету «Тепловози та дизель-поїзди» в залежності від рівня знань студентів; 

- Включеність студентів у формовану діяльність майбутньої професії.

Як будь-який вид людської діяльності, навчальна діяльність з психологічної точки зору являє собою процес вирішення специфічних завдань. Відмінність навчальних задач від всяких інших полягає в тому, що їх метою є зміна самого суб'єкта, яке полягає в оволодінні визначеними способами дії, а не в зміні предметів з якими діє суб'єкт.

2. Професійна орієнтація дисциплін.

Безперечність цієї навчально-змістовної тези з точки зору знань, прилучення до творчої професійної діяльності, ефективного особистісного взаємодії в професії не применшує значення знань загальної гуманітарної культури відповідних блоків дисциплін навчального плану. Крім того, глибина профілювання дисципліни враховує психологічні закономірності багаторівневого поділу майбутніх професіоналів: молодший спеціаліст, бакалаври, спеціалісти, магістри.

3. Обмежений бюджет часу студента.

По-перше, при формуванні обсягу свого предмета викладач враховує загальне сумарне навантаження студентів.

По-друге, інтенсифікація навчального процесу передбачає ритмічність СРС за рахунок зменшення рутинної роботи студента в семестрах [2].

4. Індивідуалізація СРС, яка включає:

- Збільшення часу інтенсивної роботи з більш підготовленими студентами;

- Розподіл заняття на обов'язкову і творчу частини (для всіх, що намагаються самостійно впоратися з більш важкими і, головне нестандартними завданнями, додатковими питаннями, проблемними ситуаціями пов’язаними з експлуатацією та обслуговуванням тепловозів і їх агрегатів);

- Регулярність консультацій з тими, які мають бажання навчатись та з тими, які не виказують інтерес до навчального процесу;

- Вичерпне і своєчасне інформування про тематичний зміст самостійної роботи, терміни виконання, потреби в допоміжних засобах, формах, способах контролю й оцінці підсумкових результатів з обов'язковим порівнянням з очікуваними [2].

Мотивація самостійної роботи студентів

Активна самостійна робота студентів можлива тільки при наявності серйозної і стійкої мотивації.

Найсильніший мотивуючий фактор - підготовка до подальшої ефективної професійної діяльності. Також можна виділити наступні фактори мотивації:

1. Корисність виконуваної роботи. Якщо студент знає, що результати його роботи будуть використані в лекційному курсі, у методичному посібнику, в лабораторному практикумі, при підготовці публікації або іншим чином, то ставлення до виконання завдання істотно змінюється в кращу сторону і якість виконуваної роботи зростає.

2. Участь в конкурсах та конференціях (щорічні заходи присвячені «Тижню механіка»).

3. Використання мотивуючих факторів контролю знань (накопичувальні оцінки, еле-менти рейтингової системи, нестандартні екзаменаційні процедури). Ці фактори викликають прагнення до змагальності, що саме по собі є сильним мотиваційним фактором самовдосконалення студента.

4. Заохочення студентів за успіхи в навчанні і творчій діяльності (преміювання, заохочувальні бали) і санкції за погане навчання. Наприклад: за роботуздану раніше терміну проставляється підвищена оцінка, а в іншому випадку вона знижується.

5.Індивідуалізація завдань, що виконуються як в аудиторії, так і поза нею, постійне їх оновлення.

6. Мотиваційним фактором в інтенсивній навчальної роботи і, в першу чергу, самостійної є особистість викладача. Викладач є прикладом для студента як професіонал, як творча особистість. Викладач може і повинен допомогти студенту розкрити свій творчий потенціал, визначити перспективи свого внутрішнього зростання.

Організація самостійної роботи студента

Правильна організація самостійних навчальних занять, їх систематичність, доцільне планування робочого часу дозволяє студентам розвивати вміння та навички в засвоєнні та систематизації придбаних знань з предмету «Тепловози та дизель - поїзди», забезпечувати високий рівень успішності в період навчання, отримати навички підвищення професійного рівня. 

Завдання викладача з планування та організації самостійної роботи студента: 

 • Складання плану самостійної роботи студента з дисципліни.

 • Розробка та видача завдань для самостійної роботи. 

 • Навчання студентів методам самостійної роботи. 

 • Організація консультацій з виконання завдань (усний інструктаж, письмова інструкція). 

 • Контроль за ходом виконання і результатом самостійної роботи студента. 

При отриманні завдання студент ознайомлюється: 

 • які розділи і теми дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди» призначені для самостійного вивчення (повністю або частково); 

 • які форма самостійної роботи буде використана відповідно до робочої програми дисципліни (індивідуальний письмовий звіт, презентація за вказаним типом тепловоза, індивідуальний конспект самостійних тем, підсумкова залікова робота);

 • яка форма контролю і в які терміни передбачена. 

Методичними матеріалами, які напрямлені на самостійну роботу студентів є:

 • навчально-методичний комплекс з дисципліни; 

 • конспект лекцій з дисципліни (розроблений викладачем); 

 • методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт; 

 • методичні вказівки для студентів з організації самостійної роботи;

 • збірник професійно-профільованих завдань з оцінки рівня знань студентів по предмету «Тепловози та дизель - поїзди». 

Методичні вказівки для студентів є обов'язковою частиною навчально-мето-дичного комплексу. Мета методичних вказівок - звернути увагу студента на головне, істотне, навчити пов'язувати теоретичні положення з практикою, навчити конкретних методів і прийомів виконання різних навчальних завдань (написання тез тем предмету, підготовка індивідуального завдання).

Самостійна робота (див. додаток Б) складається з теоретичної частини та практичного завданняпов’язаного з описанням принципу будови, конструктивних особливостей вузлів та агрегатів тепловозів (згідно індивідуального завдання студента), умов роботи і правил експлуатації.

Студенти самостійно виконують завдання самостійних робіт. Відповіді повинні бути аргументованими, обґрунтованими, повними, супроводжуватися необхідними пояснюючими рисунками і посиланнями на джерела літератури. 

Крім обов'язковогоіндивідуального завдання студенти виконуютьконспектування тем в рамках поточного контролю засвоєння пройденого матеріалу після аудиторних занять. Теми, зміст таких нотатків та питання, які повинні опрацювати студенти вказані згідно робочої програми (див. додаток А) предмету.

Методичні вказівки для опрацювання матеріалу самостійних тем (див. додаток В) мають бібліографічні посилання для кожної окремої теми, що дає змогу студенту не витрачати зайвий час на пошук необхідних джерел інформації. 

Підсумком роботи студента з обробки матеріалу самостійних тем є збірник професійно-профільованих завдань з оцінки рівня знань студентів по предмету «Тепловози та дизель - поїзди» (див. додаток Д). Збірник охоплює весь матеріал циклу предмета і складений з трьох розділів: теоретичне завдання, практичне завдання, тестове завдання. Студент самостійно обирає вид опитування, який для нього найбільш зручний, та по якому викладач буде оцінювати рівень сформованості підготовки студента.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИК РОБОТИ ЗІ

СТУДЕНТАМИЗ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Підсумком роботи викладача зі студентами,за роки роботи у коледжі, є зібрані в загальний каталог дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди» наступні матеріали:

- роздатковий матеріал з самостійної роботи (див. додаток Б);

- методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів (див. додаток В);

- комплект завдань для перевірки рівня знань студентів (див. додаток Д).

- комплект плакатів з предмету (див. додаток Г):

Рисунок 1 – Макети плакатів з дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди».

Рисунок 2 – Фото кабінетів де вивчається дисципліна «Тепловози та дизель - поїзди».

- макети та наочності для кабінета «Рухомий склад»:

Рисунок 3 – Фото макетів, які виконані студентами в якості наочних зразків.

- презентації по тепловозам:

Рисунок 4 – Титульні аркуши презентацій дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди».

Показники успішності і якості знань студентів (див. таблицю 9) спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» згідно результатів залікових і екзаменаційних робіт, по предмету «Тепловози та дизель - поїзди», за останні шість років надали можливість зробити їх порівняння.

Таблиця 9 - Показники успішності і якості знань студентів.

Рік

навчання

Група

Отримали оцінки

с.б.

Якість

%

Успішність %

"5"

"4"

"3"

"2"

2007-2008 н.р.

ТО - 051/9 

5семестр

11

6

16

 

3.85

51.52

100

6 семестр

15

1

17

 

3.94

48.48

100

За курс начання

3.89

50

100

2008-2009 н.р.

ТО - 061/9 

5семестр

4

10

14

 

3.64

50

100

6 семестр

7

8

13

 

3.79

53.7

100

За курс начання

3.71

51.79

100

2009-2010 н.р.

ТО - 071/9

5семестр

4

7

10

 

3.71

52.38

100

6 семестр

5

5

11

 

3.71

47.62

100

За курс начання

3.71

50

100

2010-2011 н.р.

ТО - 081/9 

5семестр

4

11

14

 

3.66

51.72

100

6 семестр

10

4

13

2

3.76

48.28

93.1

За курс начання

3.71

50

96.55

2011-2012 н.р.

ТО - 091/9 

5семестр

3

4

4

1

3.75

58.33

91.67

6 семестр

1

5

5

1

3.5

50

91.67

За курс начання

3.63

54.17

91.67

2012-2013 н.р.

ТО - 101/9 

5семестр

4

9

12

 

3.68

52

100

6 семестр

5

7

13

 

3.68

48

100

За курс начання

3.68

50

100

Ряд 1 – показники якості навчання, Ряд 2 – показники успішності навчання

Рисунок 5 – Показники успішності і якості знань студентів з дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди».

Рисунок 6 – Середній бал з дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди».

На основі підсумків роботи зі студентами і зробленого порівняння результатів навчального процесу при використанні запропонованої методики організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди» у Державному вищому навчальному закладі «Дніпропетровський транспортно-економіч-ний коледж», наочно можна переконатися, що вона є ефективниою за таких педагогічних умов: включення у навчальний процес завдань, що моделюють майбутню професійну діяльність студентів; постійне підвищення рівня самостійності студентів шляхом включення у навчальний процес завдань різного типу складності; своєчасний контроль з боку викладача, поступове виховання потреби та навичок самоконтролю; різноманітність у формах та методах проведення занять; створення позитивного мікроклімату на заняттях, атмосфери співробітництва між студентами та викладачем.

Згідно отриманих результатів, можна переконатись, що робота зі студентами з організації самостійного вивчення матеріалу сприяє формуванню професійних умінь та навиків, розвиває уміння аналізу та систематизації вивченого матеріалу, формує відповідальне ставлення до вивчення профільної дисципліни.

ВИСНОВОК

Реформування сучасної освіти і виховання багато в чому залежить від професіоналізму фахівців, що працюють в даній системі.

Під поняттям «передовий досвід» розуміються нові або вдосконалені прийоми і методи роботи, форми діяльності, прогресивні нововведення, раціоналізаторські ініціативи, які дають високий результат і відповідні сучасним вимогам, спрямовані на вдосконалення навчально-виховного процесу.

Моя діяльність у навчальному закладі ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж» в якості викладача спеціальних дисциплін спрямована на координування та підтримання якості освітнього процесу, заснованого на новому педагогічному мисленні, індивідуальному стилі професійної діяльності викладача, а також сучасних педагогічних технологіях.

Педагогічний досвід як результат практики є критерієм істини: він або підтверджує, або відкидає ті чи інші нововведення.

Цей досвід, як правило, результат творчих пошуків викладача, у ньому зливаються воєдино творче, новаторське і в той же час традиційне початку.

Викладач не зупиняється на досягнутому, він знаходиться в постійному пошуку нових форм і методів роботи зі студентами, нових педагогічних, виробничих та інформаційних технологій, оновлення змісту професійної підготовки.

На закінчення хочеться відзначити, що конкретні шляхи і форми організації самостійної роботи студентів з урахуванням курсу навчання, рівня підготовки студентів та інших факторів визначаються в процесі творчої діяльності викладача, тому мій досвід і рекомендації не претендують на універсальність. Їх мета - допомогти іншим викладачам сформувати свою творчу систему організації самостійної роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аналіз уроку: планування, методика, технологія проведення, аналіз.-Х.: Вид.група «Основа», 2006.- 144с.-(Б-ка журн. «Управління школою»; Вип.2 (38)).

2. Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров В.Г., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: Организация и технологии обучения. М., 1999. – 52 с., р. 3.1 Самостоятельная работа студентов С. 15—24. – (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).

3.Архипова В. В. Коллективная организационная форма учебного процесса — СПб., 1995.

4. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. — К., 1995.

5. Дьяченко В. К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы. — М.: Просвещение, 1991.

6. Зазуліна Л. Технологія осмислювально-концентрованого навчання // Освіта і управління, 1998.— Т. 2. — С. 69— 74.

7. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / Упоряд. Л.Галіцина.- К.: Ред. загальнопед. газ., 2005.- 128с.- (Б-ка «Шк. світу»).

8. Кирсанов А. А. Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема. — Казань, 1982.

9. Корсак К. Про якість інструментарію оцінювання // Директор школи. — 2001. — № 5.

10. Леднев В. С. Содержание образования. — М.: Высшая школа, 1989.

11. Махмутов М. И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. — М., 1975.

12. Махмутов М. И. Современный урок и пути его организации. — М., 1975.

13. Москаленко П. Г., Гадецький М. В. Основи теорії навчання. — Харків, 1992.

14. Особистісно зорієнтований урок літератури: З досвіду роботи /Упоряд. Г.Федяй, А.Фасоля.- К.: Вид. дім «Шкіл.світ»: Вид. Л.Галіцина, 2005.- 128с. - (Б-ка «Шкіл. світу»).

15. Пєхота О. М., Кітенко А. 3., Лабарський О. М. Освітні технології. — К.: А.С.К., 2000.

16. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання.- Х.: Видав. гр. «Основа», 2003.- 80 с. – (Серія «Бібліотека журналу «Управління школою»»; Вип. 10).

ДОДАТКИ

Додаток А:

Робоча програма навчальної дисципліни «Тепловози та дизель-поїзди» (Шифр за ОПП ПП.09)

Додаток Б:

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з предмету «Тепловози та дизельні поїзди» для студентів спеціальністі 5.100503 «Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту»(ч. 1 - Вступ. Двигуни внутрішнього згоряння)

Додаток В:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи студентів (СРС) з вивчення тем дисципліни «Тепловози та дизель-поїзди» студентами денного відділення спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт і експлуатація тягового рухомого складу»

Додаток Г:

КОМПЛЕКТ ПЛАКАТІВ з дисципліни «ТЕПЛОВОЗИ ТА ДИЗЕЛЬ - ПОЇЗДИ» для студентів спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

Додаток Д:

Збірка професійно - профільованих завдань з оцінки знань студентів по предмету «Тепловози та дизель-поїзди» для студентів внз І-ІІ р.а. за напрямом підготовки 6.070105 «Залізничний транспорт», спеціальністю 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Предметна комісія «АД, ТО і загально технічних дисциплін»

ЗАТВЕРДЖУЮ

заступник директора з навчальної роботи
_________________ В.В.Ковтун
"___" ____________ 2013 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕПЛОВОЗИ ТА ДИЗЕЛЬ - ПОЇЗДИ

  (Шифр за ОПППП.09)

напрям підготовки 6.070105 «Залізничний транспорт»

спеціальність 5.07010501 «Технічне обслуговування,

ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

відділення «МЕХАНІЧНЕ»

 

Дніпропетровськ

2013 рік

Робоча програма «Тепловози та дизель - поїзди» для студентів внз І-ІІ р.а. за напрямом підготовки 6.070105 «Залізничний транспорт», спеціальністю 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу».

"28"серпня, 2013 року – 24 с.


Розробник: Ярмошенко М.В., викладач першої категорії Державного вищого навчального закладу «Дніпропетровський транспортно - економічний коледж».

Робочу програму схвалено на засіданні предметної комісії

«АД, ТО і загально технічних дисциплін»

Протокол від «____» ______________ 20__ року № _____

Голова предметної комісії______________ М.В.Ярмошенко

© Ярмошенко М.В., 2013

І. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної

дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів –

5.62 нац. / 8.5 ECTS

Галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Нормативна

Напрям підготовки 6.070105

«Залізничний транспорт»

Модулів - 3

Спеціальність: 5.07010501

«Технічне обслуговування,

ремонт та експлуатація

тягового рухомого складу»

Рік підготовки:

Змістових модулів - 8

3-й

3-й


Семестр

Загальна кількість годин –

304

5-й

6-й

Лекції

Для денної форми навчання:

5 семестр

аудиторних - 32

самостійної роботи
студента - 22

6 семестр

аудиторних - 120

самостійної роботи
студента - 134

Освітньо-кваліфікаційний

рівень: молодший спеціаліст

24 год.

110 год.

Практичні, семінарські

2 год.

2 год.

Лабораторні

6 год.

14 год.

Самостійна робота

22 год.

134 год.

Індивідуальні завдання:
0 - год.

Вид контролю:

5 семестр – залік;

6 семестр – екзамен.


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди» є оволодіння предметом навчальної дисципліни,притаманними їй методами наукового дослідження для формування визначених ОКХ та ОПП спеціальності компетенцій.

Завдання:

 • вивчення конструкції тепловозів і дизель-поїздів;

 • вивчення принципу дії тепловозів і дизель-поїздів;

 • вивчення основ експлуатації тепловозів і дизель-поїздів;

 • вивчення основ ремонту тягового рухомого складу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повиненотримати

загальні знання з предмету:

- будова і робота ДВЗ;

- системи живлення дизелів;

- системи повітропостачання, охолодження і мащення дизелів;

- дизелі типу 1А-5Д49, 10Д100, 5АД49, 14Д40, М756, К6S10DR;

- ТО дизельного обладнання; ознаки нормальної роботи дизеля;

- механічне обладнання тепловозів; електричне обладнання тепловозів;

- електричні машини тепловозів.

загальні вміння з предмету:

-виконувати технічне обслуговування і поточний ремонт дизелів типу 1А-5Д49, 10Д100, 5АД49, 14Д40, М756, К6S10DR;

- виконувати технічне обслуговування і поточний ремонт систем живлення та електропостачання;

- виконувати технічне обслуговування і поточний ремонт рами і кузова локомотива; - виконувати технічне обслуговування і поточний ремонт електричного обладнання та електричних машин;

- уміти виявляти відхилення від норми в роботі вузлів і систем локомотивного обладнання;

- уміти виявляти та усувати несправності, що виникли під час руху поїзда.

Розділ. І ВСТУП

Знати: загальні поняття про історичний розвиток локомотивної тяги; схеми передачі потужності на локомотивах; класифікацію і позначення локомотивів; техніко – економічні показники тепловозів.

Вміти:дати характеристику передачам тягового рухомого складу; пояснити принцип роботи тягового рухомого складу.

Розділ. ІІ ЗАГАЛЬНА БУДОВА І ТЕХНІЧНА

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКОМОТИВІВ

Знати: загальну будову і технічні характеристики магістральних, маневрових тепловозів і дизель-поїздів; принципи компоновки обладнання; серії та осьові формули тягового рухомого складу.

Вміти: розшифровувати серії та осьові характеристики тягового рухомого складу.

Розділ. ІІІ ЕКІПАЖ І КУЗОВ ТЕПЛОВОЗІВ

Знати: загальну будову і взаємодію екіпажних і кузовних частин тепловозів; схеми передачі навантаження від рами тепловоза до колісних пар локомотивів; будову колісних пар локомотивів, букс, ресорного підвішування, автозчепного пристрою.

Вміти: перевіряти стан ходової частини в експлуатації; перевіряти працездатність автозчепного пристрою тепловоза; перевіряти клеймування колісних пар і авто-зчепного пристрою тягового рухомого складу.

Розділ. ІV ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ ТЕПЛОВОЗІВ

Знати: призначення і конструкцію основних елементів систем пневматики, пожежогасіння, системи автоматичного регулювання температури (САРТ), принцип роботи систем; розміщення, призначення і конструкцію редукторних муфт.

Вміти: приводити в дію системи пожежогасіння, регулювати піскоподачу, управляти системою САРТ, редукторів і муфт.

Розділ. V ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДВИГУНИ

ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Знати: принцип роботи двигунів внутрішнього згоряння; основні вимоги до тепловозних дизелів і їх техніко-економічні характеристики; основні термодинамічні процеси роботи ДВС; цикли і тактність роботи двигунів; розподіл теплового балансу двигуна.

Вміти: розрізняти і аналізувати роботу двотактних і чотиритактних двигунів внутрішнього згоряння; визначати характерні точки індикаторних і кругових діаграм роботи двигунів внутрішнього згоряння; визначати параметри розпилу палива по повному обсягу циліндра двигуна; визначати параметри двигунів за заводським найменуванням і шифром по ГОСТу.

Розділ. VІ ДИЗЕЛІ І ЇХ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

Знати: особливості будови дизель-генераторних муфт і валообертальних меха-нізмів; особливості будови поршнів і шатунів двигунів внутрішнього згоряння; особливості будови кришок циліндрів, клапанів, розподільчих валів двигунів внутрішнього згоряння; особливості будови систем повітряпостачання тепловозних дизелів; особливості будови паливних насосів високого тиску, паливних форсунок дизелів типу Д100, Д45, Д49, Д50; особливості будови регуляторів частоти обертів дизелів; будову механізмів управління роботою РЧО, механізма аварійної зупинки двигуна; особливості будови паливної, масляної, водяної систем та холодильників тепловозів.

Вміти: перевірити основні несправності блоків дизелів типу Д100, Д45, Д49, Д50; перевірити основні несправності втулок циліндрів дизелів типу Д100, Д45, Д49, Д50; перевірити основні несправності шатунно-поршневої групи дизелів типу Д45, Д100, Д49, Д50; перевірити основні несправності колінчастих валів типу Д100, Д45, Д49, Д50; перевірити основні несправності вертикальних передач дизелів типу Д100; перевірити основні несправності антивібраторів дизелів типу Д100, Д45, Д49, Д50. Визначити правильність роботи паливних насосів високого тиску, паливних форсунок, регуляторів частоти обертання дизелів; керувати паливною апаратурою (подача палива в циліндри двигуна) за допомогою механізму управління РЧО; застосовувати в процесі експлуатації механізмів аварійної зупинки дизеля; перевірити правильність роботи апаратів і агрегатів паливної, масляної, водяної систем; перевірити правильність експлуатації холодильного устаткування тепловоза, температуру охолоджувальної рідини дизеля (в холостому режимі, номінальному режимі, на максимальних обертах).

Розділ. VІІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТЕПЛОВОЗІВ

Знати: призначення і властивості електричних передач, які застосовуються на вітчизняних тепловозах; розташування основного і допоміжного електричного устаткування на тепловозах; загальну будову: тягових генераторів, тягових електродвигунів, допоміжних електричних машин, акумуляторних батарей, електричних апаратів силового і допоміжного електричного кола; принцип роботи: тягових генераторів, тягових електродвигунів, допоміжних електричних машин, акумуляторних батарей, електричних апаратів силового і допоміжного електричного кола.

Вміти: визначити основні параметри роботи тягових генераторів, тягових елек-тродвигунів, допоміжних електричних машин, акумуляторних батарей, електричних апаратів силового і допоміжного електричного кола; визначити основні несправності електричних машин і апаратів під час їх експлуатації.

Розділ. VІІІ ГІДРАВЛІЧНІ ПЕРЕДАЧІ ТЕПЛОВОЗІВ

Знати: загальні поняття та властивості гідравлічних передач, які застосовуються на експлуатуємих тепловозах; кінематичні схеми гідравлічних передач тепловозів; будову, призначення і принцип роботи уніфікованої гідропередачі УГП 750 – 1200; дію системи автоматичного керування УГП 750 – 1200.

Вміти: застосувуати систему автоматичного керування уніфікованою гідропере-дачею УГП 750 – 1200 на різних режимах екмплуатації.

Розділ. ІХ ЕЛЕКТРИЧНІ СХЕМИ ТЕПЛОВОЗІВ

Знати: класифікацію, призначення, електричних схем тепловозів; електричні схе-ми: пуску дизеля, зарядки акумуляторних батарей, збільшення швидкості руху теп-ловоза та захисту електрообладнання і дизеля.

Вміти: керувати під час експлуатації локомотива електричними ланцюгами: пус-ку дизеля, зарядки акумуляторних батарей, збільшення швидкості.

Розділ. Х ПРИЙМАННЯ ТЕПЛОВОЗА ТА ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА

ТА ЇХ ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Знати: порядок системи технічного обслуговування локомотивів; порядок екі-пірування локомотивів; порядок постановки локомотивів на поточний ремонт та технічне обслуговування та порядок приймання локомотивів.

Вміти: виконувати технічне обслуговування локомотивів перед поїздкою, під час експлуатації і здачі локомотивів.

Розділ. ХІ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВОЗОМ, ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДОМ

ТА ВЕДІННЯ ПОЇЗДА

Знати: основні обов’язки локомотивної бригади; порядок управління локомотива- ми і методи ведіння поїзда по участку з різним профілем колії та станціям; особли-вості експлуатації тепловоза та дизель-поїзда в зимових умовах.

Вміти: виконувати контроль за роботою агрегатів тепловозів і дизель-поїздів та їх технічне обслуговування під час руху; застосовувати методи і порядок управління тепловозом та дизель-поїздом під час маневрової роботи.

Розділ. ХІІ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕКІПАЖНОЇ

ЧАСТИНИ ТЕПЛОВОЗІВ ТА ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДІВ

Знати: порядокі правилатехнічного обслуговування екіпажної частини тепловозів та дизель-поїздів.

Вміти: виконуватиуход за колісними парами, буксами та ресорним підвішуваннямтепловозів та дизель-поїздів; виконувати технічне обслуговування рам і візків, пісочної системи тепловозів та дизель-поїздів.

Розділ. ХІІІ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДИЗЕЛЯ

Знати: порядок технічного обслуговування дизелів локомотивів.

Вміти: виконувати підготовку і перевірку дизеля до роботи і під час експлуатації.

Розділ. ХІV ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ

Знати: порядок і прийоми обслуговування допоміжного обладнання.

Вміти: виконувати обслуговування і перевірку паливної, масляної і водяної систем, системи повітряпостачання та протипожежних засобів тепловозів і дизель-поїздів.

Розділ. ХV ЕКОНОМІЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА ТА ЗМАЩУВАЛЬНИХ

МАТЕРІАЛІВ. СОРТИ ЗМАЗОК, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

НА ЛОКОМОТИВАХ

Знати: шляхи економії дизельного палива, витрати та економію мастила під час експлуатації тепловозів та дизель-поїздів.

Розділ. ХVІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТЕПЛОВОЗІВ

ТА ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДІВ

Знати: перелік приладів безпеки та порядок їх застосування під час роботи на тепловозі та дизель-поїзді.

Розділ. ХVІІ РОЗВИТОК ТЕПЛОВОЗНОЇ ТЯГИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Знати: переспективи розвитку локомотивобудування і ремонтної бази магістраль-них та маневрових локомотивів на території України і стран СНД.

Вміти: розпізнавати типи нових тепловозів та дизель-поїздів, давати технічну характеристику новим видам автономної тяги.

Сформовані компетенції:

Компетенція

Шифр

компетенції

Компетенції соціально-особистісні:

КСО

- здатність учитися;

КСО 3

- здатність до критики й самокритики;

КСО 4

- креативність, здатність до системного мислення;

КСО 5

- адаптивність і комунікабельність;

КСО 6

- наполегливість у досягненні мети;

КСО 7

- турбота про якість виконуваної роботи;

КСО 8

- екологічна грамотність.

КСО 10

Загально-наукові компетенції:

КЗН

- базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін;

КЗН-4

- базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін.

КЗН-5

Інструментальні компетенції:

КІ

- навички роботи з комп'ютером;

КІ-3

- навички управління інформацією;

КІ-4

- дослідницькі навички.

КІ-5

Компетенції загально-професійні:

КЗП

- базові уявлення про різноманітність конструкції обладнання та систем локомотивів та моторвагонного рухомого складу (МВРС) усіх типів, що обслуговуються;

КЗП-1

- базові уявлення про технічні характеристики окремих деталей і вузлів, обладнання вагонів, технічні вказівки, інструкції заводів-виготовлювачів, допуски і норми зносів, які допускаються під час експлуатації і ремонту деталей та вузлів локомотивів;

КЗП-2

- знання про нормативну технологічну документацію на обладнання локомотивів та МВРС;

КЗП-3

- знання про порядок проведення технологічних операцій з технічного обслуговування, при прийманні та здачі локомотивів та МВРС, нормативи часу на ці операції;

КЗП-4

- базові уявлення про способи попередження, виявлення і усунення несправностей при роботі деталей і вузлів локомотивів та МВРС;

КЗП-5

- володіння методами спостереження, опису технологічних процесів з технічного обстеження і ремонту локомотивів та МВРС;

КЗП-6

- знання про конструкцію і правила користування контрольно-вимірювальними приладами та засобами вимірювальної техніки, що застосовуються при обслуговуванні, ремонті та випробуванні вузлів локомотивів та МВРС;

КЗП-7

- знання роботи електричних машин, електричних кіл та апаратів тепловозів та дизель поїздів

КЗП-11

- здатність нести особисту відповідальність за виконання Правил технічної експлуатації, вимог з охорони праці й безпеки руху;

КЗП-17

- здатність утримувати в належному стані робоче місце та довірені техн. засоби;

КЗП-18

- здатність дотримання вимог стандартів і метрологічних норм та правил, правил та інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки, встановлених для роботи;

КЗП-19

- сучасні уявлення про енергозберігаючі і ресурсозберігаючі технології;

КЗП-20

- знання й застосування на практиці принципів етики, розуміння соціальних і екологічних наслідків своєї професійної діяльності;

КЗП-21

- здатність планувати й реалізовувати виконання планових завдань та перевіряти якість і обсяг виконаного ремонту;

КЗП-23

- уміння вести дискусію, проводити виховну роботу по зміцненню трудової і виробничої дисципліни.

КЗП-27

Спеціалізовано-професійні компетенції:

КСП

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі технічної механіки, технології металів, термодинаміки, електротехніки для дослідження технологічних явищ і процесів;

КСП-2

- здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для оволодіння основами теорії й методів технологічних досліджень;

КСП-3

- здатність використовувати знання й уміння з інженерної графіки виконувати технічні креслення;

КСП-4

- здатність використовувати знання й уміння з електротехніки читати електросхеми при вирішенні практичних завдань;

КСП-5

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички, здійснювати контроль за схоронністю локомотивів при проведенні з ними робіт на станції, під’їзних коліях і при поверненні їх з під’їзних колій, не допускати відправлення зі станції пошкоджених локомотивів;

КСП-6

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички по забезпеченню безпеки руху поїздів;

КСП-8

- здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі науки про двигуни внутрішнього згоряння, з порядку підготовки до пуску, пуску та зупинки двигунів внутрішнього згоряння та аналізувати режим роботи за показниками контрольно-вимірювальних приладів;

КСП-9

- здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі локомотиворемонтного виробництва для організації виконання технологічного процесу з огляду і ремонту локомотивів, вимог до ремонту, дефекти у виробах, причини їх виникнення і заходи щодо запобігання та усунення, норми витрат основних і допоміжних матеріалів, операції, які виконують робітники, нормативи часу, що застосовані під час розрахунку технічно обґрунтованих норм виробітку;

КСП-13

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й практичного використання комп’ютерних технологій;

КСП-15

- здатність використовувати професійні знання при організації експлуатації та технічного обслуговування локомотивів та МВРС.

КСП-16

3. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1

«ЗАГАЛЬНА БУДОВА І ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКОМОТИВІВ»

Змістовий модуль 1.

Розділ. І ВСТУП

Загальні поняття про тепловози і дизель – поїзди. Розвиток тепловозної тяги. Передача потужності на тепловозі. Класифікація і позначення поїздів. Техніко – економічні показники тепловозів.

Розділ. ІІ ЗАГАЛЬНА БУДОВА І ТЕХНІЧНА

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКОМОТИВІВ

Магістральні, маневрові тепловози. Основні вузли, агрегати і характеристики. Дизель-поїзди.

Розділ. ІІІЕКІПАЖ І КУЗОВ ТЕПЛОВОЗІВ

Будова, умови роботи і основні характеристики кузовів, головної рами та візків тепловозів. Колісні пари. Букси і ресорне підвішування.

Розділ. ІV ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ ТЕПЛОВОЗІВ

Пісочна система. Система вентиляції електричних машин. Протипожежна система. Повітряна система управління тепловозом. Привід головного і допоміжного обладнання тепловозів.

Змістовий модуль 2.

Розділ.V ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДВИГУНИ

ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Принцип роботи двигунів внутрішнього згоряння. Дизелі з наддувом і без наддува. Системи продувки. Основні вимоги до тепловозних дизелів і їх технічні характеристики. Основи теплових процесів дизелів. Основні термодинамічні процеси. Цикли чотирьох і двотактних двигунів. Горіння палива в циліндрах дизелів. Тепловий баланс дизелів. Потужність, к.к.д. і характеристики роботи дизеля. Потужність і к.к.д. дизеля. Техніко – економічні характеристики роботи ДВЗ.

МОДУЛЬ 2

«ДИЗЕЛІ, ПЕРЕДАЧІ ТА ЕКТРИЧНІ СХЕМИ ТЕПЛОВОЗІВ»

Змістовий модуль 3.

Розділ.VІ ДИЗЕЛІ І ЇХ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

Конструкція і будова тепловозних дизелів. Дизелі типу Д100. Дизелі типу Д45. Дизелі типу Д50. Особливості будови дизелів типу Д49, K6S310DR. Рами дизелів Д100, Д45, Д50. Особливості будови рами дизелів Д49, K6S310DR. Блоки дизелів Д100, Д45, Д50. Особливості будови блоків дизелів типу Д49, K6S310DR. Втулки циліндрів Д100, Д45, Д50. Особливості будови втулок циліндрів дизелів Д49, K6S310DR. Колінчаті вали дизелів Д100, Д45, Д50. Особливості будови колінчатих валів дизелів Д49, K6S310DR. Корінні підшипники колінчастих валів. Вертикальна передача дизелів типу Д100. Антивібратори. Дизель-генераторна муфта і валообертальний механізм. Поршні і шатуни ДВЗ. Поршневі кільця і пальці, їх призначення і будова. Кришки циліндрів, їх будова і призначення. Клапани ДВЗ, їх привід. Тепловий проміжок, його значення і методи регулювання. Розподільчий вал і його привід. Системи повітропостачання тепловозних дизелів. Обладнання систем повітропостачання дизелів (повітродувки, турбокомпресори). Паливні насоси високого тиску дизелів Д100, Д45, Д50. Особливості будови і роботи ПНВТ дизелів Д49, K6S310DR. Форсунки дизелів. Регулятори частоти обертів, їх типи і схеми роботи. Конструкція і робота РЧО дизелів Д100, Д45, Д50, Д49, K6S310DR. Механізми управління роботою дизелів і РЧО. Механізми аварійної зупинки дизелів. Паливна система тепловоза, її обладнання. Масляна система, її обладнання. Водяна система, її обладнання. Холодильники тепловозів.

Змістовий модуль 4.

Розділ.VІІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТЕПЛОВОЗІВ

Призначення і властивості електричної передачі. Призначення, класифікація і розташування електрообладнання на тепловозах. Електричні машини тепловозів. Загальні поняття. Головні генератори. Тягові електродвигуни. Двомашинний агрегат. Електродвигуни допоміжних машин. Несправності електричних машин і види їх ремонту. Акумуляторні батареї. Електричні апарати. Загальні відомості. Реверсори. Контактори. Електропневматичні вентилі. Реле керування. Реле переходу. Реле зворотнього струму. Реле часу. Контролер машиніста. Апарати захисту.

Змістовий модуль 5.

Розділ.VІІІ ГІДРАВЛІЧНІ ПЕРЕДАЧІ ТЕПЛОВОЗІВ

Загальні поняття та властивості гідравлічної передачі. Схеми гідропередач тепловозів. Будова і призначення уніфікованої гідропередачі. Головні вузли УГП 750 – 1200. Система змащення зубчастих коліс і підшипників УГП 750 – 1200. Вузли системи автоматичного керування гідропередачею. Дія системи автоматичного керування УГП 750 – 1200.

Розділ. ІХ ЕЛЕКТРИЧНІ СХЕМИ ТЕПЛОВОЗІВ

Електричні схеми тепловозів, їх класифікація. Електрична схема пуску дизеля тепловоза. Електричні ланцюги зарядки акумуляторних батарей тепловоза. Електричні ланцюги збільшення швидкості тепловоза. Електричні ланцюги захисту електрообладнання і дизеля.

МОДУЛЬ 3

«УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВОЗОМ ТА ДИЗЛЬ-ПОЇЗДОМ.

РОЗВИТОК ТЕПЛОВОЗНОЇ ТЯГИ»

Змістовий модуль 6.

Розділ. Х ПРИЙМАННЯ ТЕПЛОВОЗА ТА ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА

ТА ЇХ ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Система технічного обслуговування. Поліпшення технічного стану тепловозів та дизель-поїздів. Приймання та здача тепловоза та дизель-поїзда в депо та пунктах зміни. Екіпірування тепловозів та дизель-поїздів. Порядок постановки тепловоза та дизель-поїзда на поточні ремонти та технічне обслуговування ТО-3. Приймання тепловоза (дизель-поїзда) з поточного ремонту та технічного обслуговування ТО-3.

Розділ. ХІ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВОЗОМ, ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДОМ

ТА ВЕДІННЯ ПОЇЗДА

Основні обов’язки локомотивної бригади. Виїзд тепловоза та дизель-поїзда з депо під состав та підготовка їх до роботи. Відправлення зі станції та розгін поїзда. Перевірка гальм на їх дію. Ведіння поїзда по участку з різним профілем колії та станціям. Контроль за роботою агрегатів тепловозів і дизель-поїздів та їх технічне обслуговування під час руху. Вимушена зупинка поїзда на перегоні та порядок дії локомотивної бригади. Особливості експлуатації тепловоза та дизель-поїзда в зимових умовах. Пересилка тепловоза та дизель-поїзда в холодному стані. Особливості управління тепловозом та дизель-поїздом під час маневрової роботи.

Змістовий модуль 7.

Розділ.ХІІ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕКІПАЖНОЇ ЧАСТИНИ

ТЕПЛОВОЗІВ ТА ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДІВ

Загальні відомості про умови роботи екіпажної частини тепловозів та дизель-поїздів. Уход за колісними парами та автозчепним пристроєм. Уход за буксами та ресорним підвішуванням. Уход за підвішуванням тягових електродвигунів, редукторами, механізмом опори реактивних моментів та карданними валами. Технічне обслуговування рам і візків тепловозів та дизель-поїздів. Технічне обслуговування пісочної системи.

Розділ. ХІІІ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДИЗЕЛЯ

Підготовка і перевірка готовності дизеля до роботи. Основні вимоги до експлуатації дизеля. Особливості експлуатації та технічного обслуговування дизелів тепловозів та дизель-поїздів.

Розділ. ХІV ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ

Паливна система. Масляна система. Водяна система. Охолоджуючий пристрій дизелів. Система повітропостачання дизелів. Протипожежні засоби локомотива.

Змістовий модуль 8.

Розділ. ХV ЕКОНОМІЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА ТА ЗМАЩУВАЛЬНИХ

МАТЕРІАЛІВ. СОРТИ ЗМАЗОК, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

НА ЛОКОМОТИВАХ

Шляхи економії дизельного палива. Порядок визначення витрат палива. Змащувальні матеріали окремих вузлів тертя тепловозів та дизель-поїздів. Витрати та економія мастила.

Розділ. ХVІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТЕПЛОВОЗІВ

ТА ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДІВ

Прилади, які підвищують безпеку руху. Види радіозв’язку та управління радіостанцією. Порядок проведення переговорів.

Розділ. ХVІІ РОЗВИТОК ТЕПЛОВОЗНОЇ ТЯГИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Перспективи будування і ремонтної бази локомотивів на території України. Перспективи будування і ремонтної бази локомотивів на території СНД.

4. Структура навчальної дисципліни

Семестр

з/п

Назви змістових

модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Усього

у тому числі

Лекцій

П.р

Лаб.р

Сем.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

5 семестр

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА БУДОВА І ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКОМОТИВІВ

Змістовий модуль 1

Розділ 1 Вступ

1

Загальні поняття про тепловози і дизель – поїзди.

2

2

2

Розвиток тепловозної тяги. Передача потужності на тепловозі.

2

2

3

Класифікація і позначення поїздів.

2

2

4

Техніко – економічні показники тепловозів.

2

2

Розділ 2 Загальна будова і технічнахарактеристика локомотивів

5

Магістральні, маневрові тепловози.

Основні вузли, агрегати і характеристики.

2

2

6

Дизель-поїзди.

2

2

Розділ 3 Екіпаж і кузов тепловозів

7

Будова, умови роботи і основні характеристики кузовів, головної рами та візків тепловозів.

2

2

8

Обстеження конструкції візків тепловозів

2

2

9

Колісні пари.

2

2

10

Обстеження конструкції колісних пар тепловозів

2

2

11

Букси і ресорне підвішування.

2

2

12

Обстеження конструкції букс тепловозів

2

2

Розділ 4 Допоміжні системи тепловозів

13

Пісочна система.

2

2

14

Система вентиляції електричних машин.

2

2

15

Протипожежна система.

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

16

Повітряна система управління тепловозом.

2

2

17

Привід головного і допоміжного обладнання тепловозів.

2

2

Разом за змістовим модулем 1

34

16

-

6

-

12

Змістовий модуль 2

Розділ 5 Загальні відомості про двигуни внутрішнього згоряння

18

Принцип роботи двигуніввнутріш-нього згоряння.

2

2

19

Дизелі з наддувом і без наддува. Системи продувки.

2

2

20

Основні вимоги до тепловозних дизелів і їх технічні характеристики.

2

2

21

Основи теплових процесів дизелів.

Основні термодинамічні процеси.

2

2

22

Цикли чотирьох і двотактних двигунів.

2

2

23

Горіння палива в циліндрах дизелів.

2

2

24

Тепловий баланс дизелів.

2

2

25

Потужність, к.к.д. і характеристики роботи дизеля.

2

2

26

Техніко – економічні характеристики роботи ДВЗ

2

2

27

Загальна будова тепловозів і дизелів

2

2

Разом за змістовим модулем 2

20

8

-

-

2

10

Разом за семестр

54

24

6

2

22

6 семестр

МОДУЛЬ 2. ДИЗЕЛІ, ПЕРЕДАЧІ ТА ЕКТРИЧНІ СХЕМИ ТЕПЛОВОЗІВ

Змістовий модуль 3

Розділ 6 Дизелі і їх допоміжне обладнання

28

Конструкція і будова тепловозних дизелів. Дизелі типу Д100.

4

2

2

29

Дизелі типу Д45.

2

2

30

Дизелі типу Д50.

2

2

31

Особливості будови дизелів типу Д49, K6S310DR.

2

2

32

Рами дизелів Д100, Д45, Д50.

2

2

33

Особливості будови рами дизелів Д49, K6S310DR.

2

2

34

Блоки дизелів Д100, Д45, Д50.

2

2

35

Особливості будови блоків дизелів типу Д49, K6S310DR.

2

2

36

Втулки циліндрів Д100, Д45, Д50.

2

2

37

Особливості будови втулок циліндрів дизелів Д49, K6S310DR.

2

2

38

Колінчаті вали дизелів Д100, Д45, Д50.

2

2

39

Особливості будови колінчатих валів дизелів Д49, K6S310DR.

2

2

40

Корінні підшипники колінчастих ва-лів.

2

2

41

Вертикальна передача дизелів типу Д100.

2

2

42

Антивібратори.

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

43

Дизель-генераторна муфта і валообертальний механізм.

2

2

44

Поршні і шатуни ДВЗ.

4

2

2

45

Поршневі кільця і пальці, їх призначення і будова.

4

2

2

46

Кришки циліндрів, їх будова і призначення.

4

2

2

47

Клапани ДВЗ, їх привід. Тепловий проміжок, його значення і методи регулювання.

4

2

2

48

Розподільчий вал і його привід.

2

2

49

Системи повітропостачання тепловозних дизелів.

2

2

50

Обладнання систем повітропостача-ння дизелів (повітрядувки, турбокомпресори).

4

2

2

51

Паливні насоси високого тиску дизелів Д100, Д45, Д50.

4

2

2

52

Особливості будови і роботи ПНВТ дизелів Д49, K6S310DR.

2

2

53

Обстеження конструкції ПНВТ

2

2

54

Форсунки дизелів.

4

2

2

55

Обстеження конструкції паливних форсунок

2

2

56

Регулятори частоти обертів, їх типи і схеми роботи.

4

2

2

57

Конструкція і робота РЧО дизелів Д100, Д45, Д50, Д49, K6S310DR.

4

2

2

58

Обстеження конструкції регулятора частоти обертів дизеля»

2

2

59

Механізми управління роботою дизелів і РЧО.

2

2

60

Механізми аварійної зупинки дизелів.

4

2

2

61

Паливна система тепловоза, її облад-нання.

4

2

2

62

Масляна система, її обладнання.

4

2

2

63

Водяна система, її обладнання.

4

2

2

64

Холодильники тепловозів.

2

2

65

Обстеження конструкції систем тепловозів.

2

2

Разом за змістовим модулем 3

104

42

-

8

-

54

Змістовий модуль 4

Розділ 7 Електрообладнання тепловозів

66

Призначення і властивості електричної передачі.

2

2

67

Призначення, класифікація і схема розташування електрообладнання на тепловозах.

2

2

68

Електричні машини тепловозів. Загальні відомості і характеристики.

2

2

69

Головні генератори тепловозів.

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

70

Тягові електродвигуни тепловозів.

2

2

71

Обстеження конструкції тягових ел-ектричних машин тепловозів.

2

2

72

Двомашинний агрегат.

2

2

73

Електродвигуни допоміжних машин.

2

2

74

Несправності електричних машин і види їх ремонту.

2

2

75

Акумуляторні батареї тепловозів.

2

2

76

Електричні апарати. Реверсори.

2

2

77

Контактори.

2

2

78

Електропневматичні вентилі.

2

2

79

Реле керування.

2

2

80

Реле переходу.

2

2

81

Реле зворотнього струму. Реле часу.

2

2

82

Контролер машиніста.

2

2

83

Апарати захисту.

2

2

84

Дослідження конструкції контакторів тепловозу»

2

2

Разом за змістовим модулем 4

38

18

-

4

-

16

Змістовий модуль 5

Розділ 8 Гідравлічні передачі тепловозів

87

Загальні поняття та властивості гідравлічної передачі. Схеми гідропередач тепловозів.

4

2

2

88

Будова і призначення уніфікованої гідропередачі.

4

2

2

89

Головні вузли УГП 750 – 1200.

4

2

2

90

Система змащення зубчастих коліс і підшипників УГП 750 – 1200.

2

2

91

Вузли системи автоматичного керування гідропередачею.

2

2

92

Дія системи автоматичного керування УГП 750 – 1200.

4

2

2

Розділ 9 Електричні схеми тепловозів

93

Електричні схеми тепловозів, їх класифікація.

4

2

2

94

Електрична схема пуску дизеля тепловоза.

4

2

2

95

Електричні ланцюги зарядки акумуляторних батарей тепловоза.

4

2

2

96

Електричні ланцюги збільшення швидкості тепловоза.

4

2

2

97

Електричні ланцюги захисту електрообладнання і дизеля.

4

2

2

98

Обстеження електричних ланцюгів тепловозів».

2

2

Разом за змістовим модулем 5

44

22

-

2

-

20

1

2

3

4

5

6

7

8

МОДУЛЬ 3. УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВОЗОМ ТА ДИЗЛЬ-ПОЇЗДОМ.

РОЗВИТОК ТЕПЛОВОЗНОЇ ТЯГИ.

Змістовий модуль 6

Розділ 10 Приймання тепловоза та дизель-поїзда та їх підготовка до роботи

99

Система тех. обслуговування. Поліпшення тех. стану тепловозів.

2

2

100

Приймання та здача тепловоза та дизель-поїзда в депо та пунктах зміни. Екіпірування тепловозів та дизель-поїздів.

2

2

101

Порядок постановки тепловоза та дизель-поїзда на поточні ремонти та технічне обслуговування ТО-3.

Приймання тепловоза (дизель-поїз-да) з поточного ремонту та технічного обслуговування ТО-3.

2

2

Розділ 11 Управління тепловозом, дизель-поїздом та ведіння поїзда

103

Основні обов’язки локомотивної бригади.

2

2

104

Виїзд тепловоза та дизель-поїзда з депо під состав та підготовка їх до роботи. Відправлення зі станції та розгін поїзда. Перевірка гальм на їх дію. Ведіння поїзда по участку з різним профілем колії та станціям.

2

2

105

Контроль за роботою агрегатів тепловозів і дизель-поїздів та їх технічне обслуговування під час руху.

2

2

106

Вимушена зупинка поїзда на перегоні та порядок дії локомотивної бригади. Особливості експлуатації тепловоза та дизель-поїзда в зимових умовах. Пересилка тепловоза та дизель-поїзда в холодному стані.

Особливості управління тепловозом та дизель-поїздом під час маневрової роботи.

2

2

Разом за змістовим модулем 6

14

6

-

-

-

8

Змістовий модуль 7

Розділ 12 Технічне обслуговування екіпажної частини тепловозів та дизель-поїздів

107

Загальні відомості про умови роботи екіпажної частини тепловозів та дизель-поїздів.

2

2

108

Уход за колісними парами та автозчепним пристроєм.

2

2

109

Уход за буксами та ресорним підвішуванням.

2

2

110

Уход за підвішуванням тягових електродвигунів, редукторами, механізмом опори реактивних моментів

та карданними валами.

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

111

Технічне обслуговування рам і візків тепловозів та дизель-поїздів.

2

2

112

Тех.обслуговування пісочної системи.

2

2

Розділ 13 Технічне обслуговування дизеля

113

Підготовка і перевірка готовності дизеля до роботи. Основні вимоги до експлуатації дизеля.

2

2

114

Особливості експлуатації та технічного обслуговування дизелів тепловозів та дизель-поїздів.

2

2

Розділ 14 Обслуговування допоміжного обладнання

115

Паливна система.

4

2

2

116

Масляна система.

4

2

2

117

Водяна система.

4

2

2

118

Охолоджуючий пристрій дизелів.

2

2

119

Система повітряпостачання дизелів.

2

2

120

Протипожежні засоби локомотива.

2

2

Разом за змістовим модулем 7

34

12

-

-

-

22

Змістовий модуль 8

Розділ 15 Економія дизельного палива та змащувальних матеріалів. Сорти змазок, які застосовуються на локомотивах

121

Шляхи економії дизельного палива.

2

2

122

Порядок визначення витрат палива.

2

2

123

Змащувальні матеріали окремих вузлів тертя тепловозів та дизель-по-їздів. Витрати та економія мастила.

2

2

Розділ 16 Технічні засоби безпеки руху тепловозів та дизель-поїздів

124

Прилади, які підвищують безпеку руху.

2

2

125

Види радіозв’язку та управління радіостанцією. Порядок проведення переговорів.

2

2

Розділ 17 Розвиток тепловозної тяги в сучасних умовах

126

Перспективи будування і ремонтної бази локомотивів на території України.

3

1

2

127

Перспективи будування і ремонтної бази локомотивів на території СНД.

3

1

2

128

Передачі тепловозів. Управління тепловозом та дизель-поїздом.

2

2

Разом за змістовим модулем 8

18

6

-

-

2

10

Усього годин за семестр

250

104

-

14

2

130

Усього годин по предмету

304

128

-

20

4

152

5. Теми семінарських занять

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Загальна будова тепловозів і дизелів

2

2

Передачі тепловозів. Управління тепловозом та дизель-поїздом

2

6. Теми лабораторних занять

N
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

2

3

1

«Дослідження конструкції візків тепловозів»

2

2

«Дослідження конструкціїколісних пар тепловозів»

2

3

«Дослідження конструкціїбукс тепловозів»

2

4

«Дослідження конструкції паливного насосу високого тиску»

2

5

«Дослідження конструкції паливних форсунок»

2

6

«Дослідження конструкції регулятора частоти обертів дизеля»

2

7

«Дослідження конструкції систем тепловозів»

2

8

«Дослідження конструкції тягових електричних машин»

2

9

«Дослідження конструкції конструкції контакторів тепловозу»

2

10

«Дослідженняелектричних ланцюгів тепловозу»

2

7. Самостійна робота

N
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

2

3

1

Загальні поняття про тепловози і дизель-поїзди.

2

2

Класифікація і позначення поїздів.

2

3

Дизель-поїзди.

2

4

Система вентиляції електричних машин.

2

5

Протипожежна система.

2

6

Повітряна система управління тепловозом.

2

7

Основні вимоги до тепловозних дизелів і їх технічні характеристики.

2

8

Основи теплових процесів дизелів. Основні термодинамічні процеси.

2

9

Горіння палива в циліндрах дизелів.

2

10

Тепловий баланс дизелів.

2

11

Потужність, к.к.д. і характеристики роботи дизеля.

2

12

Конструкція і будова тепловозних дизелів. Дизелі типу Д100.

2

13

Дизелі типу Д45.

2

14

Дизелі типу Д50.

2

15

Особливості будови дизелів типу Д49, K6S310DR.

2

1

2

3

16

Особливості будови рами дизелів Д49, K6S310DR.

2

17

Особливості будови блоків дизелів типу Д49, K6S310DR.

2

18

Особливості будови втулок циліндрів дизелів Д49, K6S310DR.

2

19

Особливості будови колінчатих валів дизелів Д49, K6S310DR.

2

20

Корінні підшипники колінчастих валів.

2

21

Вертикальна передача дизелів типу Д100.

2

22

Антивібратори.

2

23

Дизель-генераторна муфта і валообертальний механізм.

2

24

Поршні і шатуни ДВЗ.

2

25

Поршневі кільця і пальці, їх призначення і будова.

2

26

Кришки циліндрів, їх будова і призначення.

2

27

Клапани ДВЗ, їх привід. Тепловий проміжок, його значення і методи регулювання.

2

28

Розподільчий вал і його привід.

2

29

Обладнання систем повітряпостачання дизелів(повітрядувки, турбокомпресори).

2

30

Паливні насоси високого тиску дизелів Д100, Д45, Д50.

2

31

Особливості будови і роботи ПНВТ дизелів Д49, K6S310DR.

2

32

Форсунки дизелів.

2

33

Регулятори частоти обертів, їх типи і схеми роботи.

2

34

Конструкція і робота РЧО дизелів Д100, Д45, Д50, Д49, K6S310DR.

2

35

Механізми аварійної зупинки дизелів.

2

36

Паливна система тепловоза, її обладнання.

2

37

Масляна система, її обладнання.

2

38

Водяна система, її обладнання.

2

39

Призначення, класифікація і розташування електрообладнання на тепловозах.

2

40

Електричні машини. Загальні відомості і характеристики.

2

41

Несправності електричних машин і види їх ремонту.

2

42

Електропневматичні вентилі.

2

43

Реле керування.

2

44

Реле переходу.

2

45

Реле зворотнього струму.

2

46

Реле часу.

2

47

Апарати захисту.

2

48

Загальні поняття та властивості гідравлічної передачі. Схеми гідропередач тепловозів.

2

49

Будова і призначення уніфікованої гідропередачі.

2

50

Головні вузли УГП 750 – 1200.

2

51

Вузли системи автоматичного керування гідропередачею.

2

52

Дія системи автоматичного керування УГП 750 – 1200.

2

1

2

3

53

Електричні схеми тепловозів, їх класифікація.

2

54

Електрична схема пуску дизеля тепловоза.

2

55

Електричні ланцюги зарядки акумуляторних батарей тепловоза.

2

56

Електричні ланцюги збільшення швидкості тепловоза.

2

57

Електричні ланцюги захисту електрообладнання і дизеля.

2

58

Система технічного обслуговування. Поліпшення технічного стану тепловозів та дизель-поїздів.

2

59

Порядок постановки тепловоза та дизель-поїзда напоточні ремонти та технічне обслуговування ТО-3.Приймання тепловоза (дизель-поїзда) з поточного ремонту та технічного обслуговування ТО-3.

2

60

Управління тепловозом.Основні обов’язки локомотивної бригади.

2

61

Вимушена зупинка поїзда на перегоні та порядокдії локомотивної бригади. Особливості експлуатаціїтепловоза та дизель-поїзда в зимових умовах. Пересилка тепловоза та дизель-поїзда в холодному стані.Особливості управління тепловозом та дизель-поїздом підчас маневрової роботи.

2

62

Загальні відомості про умови роботи екіпажної частини тепловозів та дизель-поїздів.

2

63

Уход за буксами та ресорним підвішуванням

2

64

Уход за підвішуванням тягових електродвигунів, редукторами, механізмом опори реактивних моментів та карданними валами.

2

65

Технічне обслуговування рам і візків тепловозів та дизель-поїздів

2

66

Технічне обслуговування пісочної системи.

2

67

Обслуговуваня паливної системи.

2

68

Обслуговуваня масляної системи.

2

69

Обслуговуваня водяної системи.

2

70

Обслуговуваня охолоджуючих пристроїв дизелів.

2

71

Система повітряпостачання дизелів.

2

72

Протипожежні засоби локомотива.

2

73

Порядок визначення витрат палива.

2

74

Змащувальні матеріали окремих вузлів тертя тепловозів та дизель-поїздів. Витрати та економія мастила.

2

75

Види радіозв’язку та управління радіостанцією. Порядок проведення переговорів.

2

76

Перспективи будування і ремонтної бази локомотивів на території України.

1

77

Перспективи будування і ремонтної бази локомотивів на території СНД.

1

Разом

152

8. Методи навчання

Лекція; бесіда; наочні методи навчання (ілюстрація, демонстрація); практичні методи (лабораторні роботи, реферати студентів); постановка проблемного завдання; самостійна робота студентів поза контролем викладача; робота в парах.

9. Методи контролю

Опитування (індивідуальне, фронтальне та комбіноване); тестовий контроль в звичайному та комп’ютерному вигляді; метод графічного контролю; метод програмованого контролю; метод практичної перевірки; семінар; модульні контрольні роботи; індивідуальні вправи для слабо встигаючих студентів та студентів, які пропустили заняття з поважних причин та ін..

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Критерії оцінювання знань студентів за результатами поточної і підсумкової атестації спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» з дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди»

Оцінку «5» студент отримує якщо:

- вільно володіє матеріалом вивчених тем, знає конструкцію основних агрегатів і вузлів тепловозів, принцип та умови роботи їх роботи;

- відповідь грамотна, студент ілюструє відповідь необхідними схемами, натурними деталями, стендами, макетами, плакатами;

 • вільно володіє технічною термінологією;

 • в письмовій або в усній формі демонструє знання основних понять і правил експлуатації зтем, які вивчені;

 • є в наявності повний конспект лекцій з відпрацюванням тем, які визначені для самостійного вивчення;

 • вірно використовує отримані знання для вирішення практичних завдань.

Оцінку «4» студент отримує якщо:

 • недостатньо володіє матеріалом вивчених тем, знає принцип роботи і конструкцію основних агрегатів і вузлів тепловозів, відповідає з деякими незначними помилками, неточностями;

 • є незначні помилки у володінні технічною термінологією;

 • відповідь грамотна, але не супроводжується демонструванням наочних приладів, натурних вузлів і макетів, стендів, тощо;

 • вміє користуватися навчальною і довідковою літературою, є труднощі при аналізуванні кінцевих результатів.

Оцінку «3» студент отримує якщо:

 • слабко володіє матеріалом вивчених тем, плутається в принципах роботи і конструкції основних агрегатів і вузлів тепловозів, відповідає зі значними помилками, неточностями, слабко володіє технічною термінологією;

 • невпевнений в використанні необхідних знань при застосуванні навичок, по експлуатації вузлів тепловозів.

Оцінку «2» студент отримує якщо:

 • не володіє програмним матеріалом вивчених тем, не знає принцип роботи і конструкцію основних агрегатів тепловозів, не володіє технічною термінологією; відповідь не супроводжується демонструванням наочних приладів, натурних вузлів і макетів, стендів, тощо; не вміє пояснити основні вимоги до вузлів під час їх експлуатації.

11. Методичне забезпечення

1 Навчальна програма з дисципліни.

2 Робоча навчальна програма з дисципліни.

3 Конспекти (тези) лекцій.

4 Інструкційно-методичні матеріали до семінарських занять студентів.

5 Інструкційно-методичні матеріали до лабораторних занять студентів.

6 Питання до екзаменаційних білетів. Питання до заліку.

7 Пакети контрольних завдань для перевірки знань студентів, контрольні завдання (тести) до семінарських, лабораторних занять

8 Методична документація для організації самостійної роботи студентів з дисципліни.

9 Наочно-візуальне супроводження.

12. Рекомендована література

Основна

1. Под редакцией В.Д.Кузьмича. Тепловозы. – М.: Транспорт , 1991 .

2. Устройство и ремонт тепловозов. Собенин Л.А., Бахолдин В.И.. «АКАДЕМИЯ» 2004.

3. Теория и конструкция локомотивов. под ред. Михальченко Г.С. «МАРШРУТ» 2006

4. Под редакцией А.Э.Симсона. Тепловозные двигатели внутреннего сгорания. – М.: Транспорт , 1987 .

5. А.А.Пойда, Н.М.Хуторянский. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988.

6. С.И.Присяжнюк, Н.И.Моторин, С.А.Крупеня. Управление тепловозом и дизель-поез-дом и их техническое обслуживание. – М.: Транспорт, 1987.

7. В.Н.Логунов. Устройство тепловозов ТГМ-6А. – М.: Транспорт, 1989.

8. Грищенко А.В., Козаченко Е.В. Новые электрические машины локомотивов. «ГОУ «УМЦ ЖДТ» 2008.

9. Дизель-поезда. Устройство, ремонт, эксплуатация. Лернер Б.М., Ковалёв Н.П. «ТРАНСПОРТ»1982

Додаткова

 1. Аврунин А.Г. Тепловозные дизели 2Д100, 10Д100 /Техническоеобслуживание. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1970 г., 320 стр.

 2. Конструкции тягового подвижного состава /Учебник для техникумов и колледжейжелезнодорожного транспорта. - Под ред. Ю. Н. Ветрова. М.: Желдориздат,2000 г., 316 стр.

 3. ВолодинА.И.Локомотивные двигатели внутреннего сгорания. М.:Транспорт,1990 г., 256 стр.

 4. Управление тепловозом и его обслуживание /Гончаров Ю.Г., Ганкевич Т.Ц.,
  Петров В.Е.. М.:Трансжелдориздат, 1961 г., 183 стр.

 5. Дизель-поезда /Устройство, ремонт, эксплуатация. Учебник для ПТУ / Б.М. Лернер, Н.П.Ковалев, В.П.Лебедев, А.А.Курятников. М.:Транспорт, 1982 г

 6. Дробинский В.А., Егунов П.М. Как устроен и работает тепловоз. Издание 3-е, переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1980 г., 367 стр.

 7. Евстратов А.С. Экипажные части тепловозов. М. : Машиностроение, 1987 г.,136 стр.

 8. Залит Н.Н. Справочник по тепловозам промышленноготранспорта. М.: Транспорт, 1969 г., 256 стр.

 9. Тепловоз /Илюстрированное пособие машинисту/ Калько В. А., Медведев Г.Г., Рукавишников Ю. А. М.: Транспорт, 1967 г., 223 стр.

 10. Кононов В.Е., Скалин А .В. Справочник машиниста тепловоза. М.: Транспорт,1993 г., 256 стр.

 11. Маневровые тепловозы /Под ред. Назарова Л.С. М.:Транспорт, 1977 г., 404стр., 3 схемы – вкладки

 12. Нотик З.Х. Тепловозы ЧМЭЗ, ЧМЭЗТ, ЧМЭЗЭ /Пособие машинисту. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1996 г.

 13. Нотик З.X.Электрические схемы тепловозовТЭМ2 и ТЭМ1/Библиотека машиниста локомотива. М.:Транспорт, 1980 г.

 14. Пассажирский тепловоз ТЭП60 /Жилий Г.А., Малинов М.С., Родов A.M., Сулимцев И.И., Шифрин М.Г.. Издание 3-е, переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1976 г, 376 стр., 2 схемы –вкладки

 15. Пассажирский тепловоз ТЭП70 /В.Г. Быков, Б.Н. Морошкин, Г.Е. Серделевич, Ю.В. Хлебников, В.М. Ширяев. М.: Транспорт, 1976 г., 232 стр.

 16. Тепловозы. Механическое оборудование /Пойда А.А.,Хуторянский Н.М., Кононов В.Е. М.: Транспорт, 1988 г., 320 стр.

 17. Раков В.А.Локомотивы отечественных железных дорог (1956-1975 гг.). М.: Транспорт, 1999 г., 443 стр.

 18. РаковВ.А. Локомотивыотечественных железных дорог (1845-1955 гг.). М.: Транспорт, 1995 г., 564 стр.

 19. Раков В. А .Локомотивы и моторвагонный подвижной состав железных дорог СССР(1976-1985 гг.) . М.: Транспорт, 1990 г., 238 стр.

 20. Раков В .А.Локомотивы и моторвагонный подвижной состав железных дорог Советского Союза (1966-1975 гг.). М.: Транспорт, 1979 г., 213 стр.

 21. Рудая К.И.Электрическое оборудование тепловозов. Устройство и ремонт/Учебник для техн. школ ж.-д. трансп.. Издание 5-е, переработанное и дополненное. М.:Транспорт, 1981 г.

 22. Синенко Н.П., Заславский Е. Г .Тепловоз ТЭЗ. М. : Транспорт, 1986 г.

 23. Справочник по электроподвижному составу, тепловозам и дизель-поездам / Под ред. А.И. Тищенко. T.Г. M.: Транспорт, 1976 г.

 24. Справочник по электроподвижному составу, тепловозам и дизельпоездам /Под ред. А.И.Тищенко. T.IІ. М.: Транспорт, 1976 г., 376 стр.

 25. Электрические передачи локомотивов /Учебник для вузов ж.-д. транспорта / Стрекопытов В.В., Грищенко А.В.,Кручек В.А. Под ред. В. В. Стрекопытова. М. :

 26. /Филонов СП., Гибалов А.И., Быковский В.Е. и др.. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.:Транспорт, 1985 г., 328 стр.

 27. Тепловоз М62. М.Маршрут, 2003 г., 310 стр.

 28. Тепловоз 2М62 /Экипажная часть, электрическое и вспомогательное оборудование. Филонов С.П., Зиборов Л. Е., Разумейчик В. В. и др. М.: Транспорт, 1987г.

 29. Тепловоз 2ТЭ10В /Руководство по эксплуатации и обслуживанию. М.: Транспорт,1975 г., 432 стр.

 30. Тепловоз 2ТЭ116 /Филонов СП., Гибалов А.И.,Никитин Е.А. и др. Издание 3-е, переработанное и дополненное. М. :Транспорт, 1996 г., 334 стр.

 31. Тепловоз 2ТЭ116:Транспорт, 1977 г., 280 стр.

 32. Тепловоз ТГМЗ /Руководство по эксплуатации и обслуживанию Людиновский тепловозостр. з.-д. М.: ВИПОМПС, 1962 г

 33. Тепловоз ТЭМ2 /Руководство по эксплуатации и обслуживанию. М.: Транспорт,1980 г., 151 стр.

 34. Тепловоз ТЭМ7 /А.В. Балашов, И.И. Зеленое, Ю. М. Кохчов и др.; Под ред. Г. С Меликджанова. М. : Транспорт, 1989 г., 295 стр.

 35. Тепловозы 2ТЭ10М, ЗТЭ10М /Устройство и работа/С. П. Филонов, А. Е. Заборов, В. В. Ренкунас и др. М.: Транспорт, 1986 г.,288 стр.

 36. Тепловозы СССР /Отраслевой каталог 18-5-88. М.: Центральный научноисследовательский институт информации и технико-экономических исследований потяжелому и транспортному машиностроению, 1988 г.,167 стр.

 37. Тепловозы ТГМ4 и ТГМ4А /Руководство по эксплуатации и обслуживанию
  / Людиновский тепловозостр. з-д. Издание 3-е, переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1985 г. , 208 стр.

 38. Тепловозы ТЭМ1 и ТЭМ2 /Под ред. Сдобнакова Е.Ф.. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1978 г., 218 стр.

 39. Устройство и ремонт тепловозов /Учебник для нач. проф. образования / Л.А.Собенин, В.И.Бахолдин, О.В.Зинченко, А.А.Воробьев.. М. : Издательский
  центр «Академия», 2004 г., 416 стр.

 40. Устройство тепловозов ТТМЗА и ТГМЗБ /Хрычиков А. М. и др..М.: Транспорт, 1971 г, 216 стр., 2 схемы-вкладки

 41. Тепловозы ЧМЭЗ и ЧМЭ2 /Швайнштейн Б. С, Майоров Э.Г., Шалаев С.С.М.: Транспорт, 1975 г., 376 стр.

 42. Электрическаясхема тепловоза 2ТЭ116 /Филонов С.П., Черноусов И.А., Коровин В.М., Гуков Ю.Я. М.: Транспорт, 1975 г., 72 стр.

13. Інформаційні ресурси

http://dtret.at.ua/

http://dtret.at.ua/forum/12-2-1

http://www.pomogala.ru/

http://train-photo.ru/index.php

http://speclib.net/category/library

http://rwlib.narod.ru/index.html

http://www.pro1520.ru/

http://grin59.narod2.ru/obuchayuschie_i_testiruyuschie_programmi/

http://knigi.tr200.ru/v.php?id=1807465

http://railway.in.ua/

http://www.donetskrail.com/

http://lokomotivishim.ucoz.ru/

http://scbist.com/

Додаток Б

Міністерство освіти і науки України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор технікуму

________ Л.М.Таберко

«___» ________ 2005р.

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з предмету «Тепловози та дизельні поїзди» для студентів спеціальністі № 5.100503

«Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту»

(ч. 1 - Вступ. Двигуни внутрішнього згоряння)

2005

РОЗРОБЛЕНО викладачем Ярмошенко М.В.

УХВАЛЕНО

цикловою комісією «ТО і загальнотехнічних дисциплін»

Протокол засідання цикловоїкомісії

«ТО і загальнотехнічних дисциплін ”

__ від ___ ______________2005 р.

Голова комісії Б.В.Погребниченко

Вступ

Індивідуальна самостійна навчальна робота може бути організована: як самостійне виконання студентами домашніх завдань; як самостійна робота під час виробничої практики; як самостійні спостереження; як курсове і дипломне проектування.

Індивідуальна робота вчителя з студентами провадиться у формі індивідуальних консультацій, інструктажів, індивідуального керівництва з метою формування професійних умінь і навичок.

Самостійне виконання студентами домашніх завдань займає в навчальному процесі технікуму багато часу. І якщо на уроці вчитель організовує навчальну діяльність студентів, то після уроків кожен студент планує на свій розсуд, а частіше без всякого плану здійснює підготовку до уроків. Далеко не кожен студент вміє організовувати свою працю так, щоб вистачало часу на підготовку всіх завдань, навіть у тому випадку, коли ці завдання даються в посильному обсязі.

У зв'язку з цим було розроблено данний роздатковий матеріал. Він містить діаграми, які поясняють принцип дії двигунів внутрішнього згоряння, їх кінематичні схеми, устрій основних вузлів і агрегатів тепловозів, а також схеми допоміжних систем.

Роздатковий матеріал може полегшити пошук студентами основних схем і вузлів при виконанні лабораторних робіт.

При роботі з роздатковим матеріалом студент повинен:

 1. відповісти на запитання, які відповідають варіанту студента;

 2. скласти позиційне позначення елементів у наведених схемах;

 3. в стислій формі описати принцип дії основних вузлів і агрегатів, та їх призначення.

При роботі з роздатковим матеріалом кожному студенту надається окремий набор схем з усього обсягу, для чого надається таблиця з розподілом варіантів за номером списка у журналі.

По закінченню студентом роботи з роздатковим матеріалом він надається для перевірки викладачем, після чого обовязково виставляється оцінка за виконану роботу.

Вступ. Двигуни внутрішнього згоряння

Питання:

 1. Порівняльні характеристики локомотивів.

 2. Техніко-економічні переваги тепловозів.

 3. Особливості роботи тепловозів промислового транспорту.

 4. Класифікація та характеристика тепловозів

 5. Принцип дії та складові частини тепловозів.

 6. Основні відомості про ДВЗ. Принцип дії та класифікація ДВЗ.

 7. Тепловозні дизелі, їх порівняльна характеристика.

 8. Робочий процес 4-х тактного ДВЗ.

 9. Робочий процес 2-о тактного ДВЗ.

 10. Індикаторна та кругова діаграма газорозподілення 4-х-тактного ДВЗ

 11. Індикаторна та кругова діаграма газорозподілення 2-о тактного ДВЗ.

 12. Призначення та устрій рами і блока дизелів.

 13. Призначення та устрій циліндрових втулок.

 14. Газорозподільний механізм, тепловий просвіт.

 15. Призначення та устрій циліндрових кришок та клапанів.

 16. Призначення та конструкція колінчастих валів дизеля та корінних підшипників.

 17. Призначення та конструкція поршнів тепловозних дизелів.

 18. Призначення та конструкція шатунів тепловозних дизелів.

 19. Призначення та складові частини паливної системи. Шлях палива в системі.

 20. Призначення, устрій та робота паливопідкачуючого насосу.

 21. Призначення, устрій та дія паливних насосів високого тиску (ПНВТ).

 22. Призначення, устрій та дія паливних форсунок.

 23. Призначення, устрій та дія паливних фільтрів.

 24. Призначення, типи та принцип роботи РЧО.

 25. Робота та конструкція РЧО.

 26. Робота РЧО при збільшенні навантаження на дизель.

 27. Робота РЧО при зменшенні навантаження на дизель.

 28. Робота РЧО при наборі позицій.

 29. Робота РЧО при скиданні позицій.

 30. Призначення, устрій та дія механізму керування двигуном.

 31. Мастильна система тепловозу. Шляхи мастила в системі.

 32. Призначення, конструкція та дія мастильних насосів.

 33. Призначення та дія мастильних фільтрів.

 34. Водяна система та її призначення. Шляхи води в системі.

 35. Призначення, устрій та дія водяних насосів.

 36. Загальні відомості про наддув. Види наддувів тепловозних двигунів.

 37. Призначення, устрій та робота турбокомпресорів.

 38. Призначення, устрій та робота повітрядувки.

 39. Система повітропостачання дизелів.

Номера питань згідно номера за списком

Передостання цифра

Остання цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

-

2, 11,

30

3, 13,

23

4, 12,

24

5, 14,

30

5, 15, 25

4, 16, 26

3, 17, 27

2, 18, 28

1, 19, 38

1

5, 8, 36

4, 7, 34

3, 6, 32

2, 9, 22

1, 23, 33

1, 11, 35

2, 14, 29

3, 19, 39

4, 10, 20

5, 28, 35

2

2, 7, 37

3, 23, 34

4, 19, 34

5, 19, 39

1, 14, 34

3, 15, 32

1, 26, 39

2, 22, 32

5, 26, 34

4, 25, 39

3

3, 18, 33

1, 20, 30

5, 17, 27

4, 21, 31

2, 10, 34

2, 21, 33

3, 16, 23

5, 28, 39

1, 18, 33

4, 8, 25

1 РОЗТАШУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТЕПЛОВОЗІВ

Скласти позиційне позначення елементів (вказати назву вузла, його

призначення), описати призначення і місце використання тепловозів.

Номера рисунків згідно номера за списком

Передостання цифра

Остання цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

1

3

6

2

1

4

5

2

6

1

4

3

5

2

6

2

6

3

1

2

4

1

1

4

5

2

3

5

4

2

5

3

6

2

3

6

3

Рисунок 1 – Схема розташування вузлів на секції тепловоза 2ТЭ10В

Рисунок 2 – Схема розташування вузлів на секції тепловоза 2ТЭ116

Рисунок 3 – Схема розташування вузлів на секції тепловоза ТЭМ2

Рисунок 4 – Схема розташування вузлів на секції тепловоза ТЭМ7

Рисунок 5 – Схема розташування вузлів на секції тепловоза ТГМ6А

Рисунок 6 – Схема розташування вузлів на секції тепловоза ТЭП60

2 ПРИНЦИП ДІЇ ДВЗ

Скласти позиційне позначення елементів (вказати назву вузла),

у відповідності до завдання, описати принцип дії ДВЗ, призначення діаграм.

Номера рисунків згідно номера за списком

Передостання цифра

Остання цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

7а,8а,9а

7а,8а,9а

7б,8б,9б

7а,8а,9а

7б,8б,9б

7а,8а,9а

7б,8б,9б

7а, 8а,

7б, 8б, 9б

7а, 8а, 9а

1

7а,8а,9а

7б,8б,9б

7а,8а,9а

7б,8б,9б

7а,8а,9а

7б,8б,9б

7а,8а,9а

7б, 8б, 9б

7а, 8а, 9а

7б, 8б, 9б

2

7б,8б,9б

7а,8а,9а

7б,8б,9б

7а,8а,9а

7б,8б,9б

7а,8а,9а

7б,8б,9б

7а, 8а, 9а

7б, 8б, 9б

7а, 8а, 9а

3

7а,8а,9а

7б,8б,9б

7а,8а,9а

7б,8б,9б

7а,8а,9а

7б,8б,9б

7а,8а,9а

7б, 8б, 9б

7а, 8а, 9а

7б, 8б, 9б

Рисунок 7 – Схеми двигунів внутрішнього згоряння:

а - чотирьохтактного двигуна; б - двотактного двигуна з клапанно-щільовою продувкою.

Рисунок 8 – Колові діаграми газорозподіленя:

а - чотирьохтактного двигуна;

б - двотактного двигуна з поршнями, які рухаються протилежно.

Рисунок 9 –Діаграми робочих циклів дизелів:

а - чотирьохтактного;б - двотактного.

3 ЗАГАЛЬНА БУДОВА ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛІВ

Скласти позиційне позначення елементів (вказати назву вузла і його

призначення), вказати тепловоз на якому встановлено двигун.

Номера рисунків згідно номера за списком

Передостання цифра

Остання цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

12а

10

11

12а

12б

13

14

15

16

17

1

16

11

14

16

12а

15

11

12б

11

15

2

10

15

12б

13

17

12б

16

10

13

14

3

12а

13

14

15

10

15

12б

16

11

14

Рисунок 10 –Схема дизеля типа Д100. Рисунок 11 – Схема дизеля типа Д40.

Рисунок 12 – Схеми дизелів типів: а - Д49; б – Д70

Рисунок 13 – Схема дизеля типу Д50. Рисунок 14 – Схема дизеля типу М750.

Рисунок 15 – Схема дизеля типу 310DR. Рисунок 16 – Схема дизеля типу VFE 17/24.

Рисунок 17 – Схема дизеля типу 1Д12.

4 ОСНОВНІ ВУЗЛИ ДИЗЕЛІВ

Скласти позиційне позначення елементів (вказати назву деталі її призначення, матеріал і спосіб виготовлення), описати принцип і умови роботи вузлів.

Номера рисунків згідно номера за списком

Передостання цифра

Остання цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

18, 21б

18, 21а

19, 21б

20, 21в

19, 21г

18, 21б

19, 21а

20, 21г

19, 21в

20, 21а

1

19, 21г

18, 21б

20, 21в

19, 21б

18, 21а

19, 21г

20, 21в

19, 21б

18, 21а

19, 21б

2

19, 21а

20, 21г

19, 21в

18, 21а

19, 21а

20, 21г

19, 21б

20, 21в

18, 21б

20, 21г

3

20, 21в

18, 21а

20, 21г

19, 21в

20, 21в

19, 21б

18, 21а

19, 21б

18, 21а

18, 21а

Рисунок 18 – Блок дизеля типу Д100

Рисунок 19 – Блок циліндрів і корінні підшипники дизеля 5Д49

Рисунок 20 – Блок циліндрів, рама і корінні підшипники дизеля Д50.

Рисунок 21 – Втулки циліндрів дизелів:

а – Д50; б – Д40; в – 10Д100; г - Д49.

Номера рисунків згідно номера за списком

Передостання цифра

Остання цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

23, 25, 30

22, 25, 28

23, 26, 29

24, 27, 30

22, 26, 30

24, 26, 28

22, 27, 29

23, 25, 28

24, 26, 30

22, 26, 28

1

24, 25, 29

24, 27, 30

22, 25, 29

23, 25, 28

24, 26, 30

22, 25, 28

23, 25, 30

24, 27, 30

22, 27, 30

24, 25, 30

2

22, 26, 30

23, 25, 30

24, 26, 30

24, 25, 28

22, 27, 28

23, 27, 29

24, 25, 28

22, 26, 29

23, 26, 28

22, 25, 28

3

24, 27, 29

22, 27, 30

24, 25, 30

23, 26, 28

23, 25, 29

22, 25, 30

24, 25, 29

23, 25, 28

24, 26, 30

22, 26, 28

Рисунок 22 – Колінчастий вал дизеля типу Д50.

Рисунок 23 – Колінчастий вал дизеля типу 2Д100:

а – верхній вал;

б – нижній вал.

Рисунок 24 – Колінчастий вал дизеля типу 5Д49.

Рисунок 25 – Поршень дизеля типа Д50.

Рисунок 26 – Поршень дизеля типа 5Д49. Рисунок 27 – Поршень (нижній)

дизеля типа Д100.

Рисунок 28 – Шатуни дизеля 5Д49. Рисунок 29 – Шатуни дизеля 11Д45.

Рисунок 30 – Шатун дизеля типа Д100.

Номера рисунків згідно номера за списком

(вказати всі існуючі прецензійні пари)

Передостання цифра

Остання цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

33,

36,

37а

31,

34,

37а

32,

35,

37в

33,

36,

37б

31,

35,

37а

33,

34,

37а

31,

34,

37в

33,

35,

37б

31,

34,

37б

31,

36,

37б

1

32,

35,

37а

33,

34,

37б

33,

36,

37а

31,

34,

37б

32,

34,

37а

32,

34,

37б

31,

36,

37а

32,

35,

37в

32,

34,

37а

33,

36,

37в

2

33,

36,

37а

32,

35,

37в

33,

35,

37в

33,

35,

37б

33,

34,

37в

32,

35,

37б

33,

35,

37а

33,

36,

37а

31,

35,

37б

31,

34,

37а

3

31,

35,

37в

32,

34,

37в

31,

34,

37а

31,

36,

37в

32,

34,

37б

31,

36,

37а

33,

36,

37а

33,

36,

37а

31,

34,

37б

33,

36,

37а

Рисунок 31 – Паливний насос дизеля Д50. Рисунок 32 – Паливний насос дизеля 5Д49.

Рисунок 33 – Паливний насос дизеля Д100.

Рисунок 34 – Паливна форсунка дизеля Д50.

Рисунок 35 – Паливна форсунка дизеля типа Д100.

Рисунок 36 – Паливна форсунка дизеля 5Д49.

Рисунок 37 – Схеми регуляторів частоти обертів дизеля:

а – регулятор прямої дії; б – регулятор непрямої дії з серводвигуном;

в – ізодромний регулятор непрямої дії.

5 ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ ДИЗЕЛІВ

Скласти позиційне позначення елементів (вказати назву деталі її призначення) .

Номера рисунків згідно номера за списком

Передостання цифра

Остання цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

45, 54, 63

38, 47, 56

39, 48, 57

40, 49, 58

41, 50, 59

42, 51, 60

43, 52, 61

44, 53, 62

45, 54, 63

46, 55, 64

1

45, 50, 62

43, 51, 65

46, 47, 58

38, 55, 56

44, 49, 64

41, 53, 61

39, 51, 63

40, 52, 58

42, 48, 57

38, 53, 62

2

39, 47, 65

44, 50, 60

41, 48, 57

42, 49, 62

45, 55, 64

46, 52, 61

46, 49, 65

38, 48, 59

46, 54, 60

43, 54, 58

3

42, 52, 63

46, 53, 56

45, 50, 61

39, 52, 59

38, 50, 63

40, 51, 59

38, 47, 56

39, 48, 57

40, 49, 58

41, 50, 59

Рисунок 38 – Схема паливної системи тепловоза 2ТЭ10М (2ТЭ10В)

Рисунок 39 – Схема паливної системи тепловоза ТЭ3

Рисунок 40 – Схема паливної системи тепловоза ТЭП60

Рисунок 41 – Схема паливної системи тепловоза 2М62 (М62)

Рисунок 42 – Схема паливної системи тепловоза 2ТЭ116

Рисунок 43 – Схема системи паливних трубопроводів дизель-поїздів: а – ДР1А; б – ДР1.

Рисунок 44 – Схема паливної системи дизель-поїзда Д1.

Рисунок 45 – Схема паливної системи тепловоза ЧМЭ3.

Рисунок 46 – Схема паливної системи тепловоза ТЭМ2.

Рисунок 47 – Схема масляної системи тепловоза 2ТЭ10В.

Рисунок 48 – Схема масляної системи тепловоза ТЭ3.

Рисунок 49 – Схема масляної системи тепловоза ТЭП60.

Рисунок 50 – Схема масляної системи тепловоза 2М62.

Рисунок 51 – Схема масляної системи тепловоза 2ТЭ116.

Рисунок 52 – Схема масляної системи дизеля дизель-поїзда ДР1А.

Рисунок 53 – Схема масляної системи дизель-поїзда Д1.

Рисунок 54 – Схема масляної системи тепловоза ЧМЭ3.

Рисунок 55 – Схема масляної системи тепловоза ТЭМ2.

Рисунок 56 – Схема водяної системи тепловоза 2ТЭ10В.

Рисунок 57 – Схема водяної системи тепловоза ТЭ3.

Рисунок 58 – Схема водяної системи тепловоза ТЭП60.

Рисунок 59 – Схема водяної системи тепловоза М62.

Рисунок 60 – Схема водяної системи тепловоза 2ТЭ116.

Рисунок 61 – Схема водяної системи дизель-поїзда ДР1А.

Рисунок 62 – Схема водяної системи дизель-поїзда ДР1.

Рисунок 63 – Схема системи охолодження дизель-поїзда Д1.

Рисунок 64 – Схема водяної системи охолодження дизеля тепловоза ЧМЭ3.

Рисунок 65 – Схема водяної системи тепловоза ТЭМ2.

Література

 1. Тепловозы. // Под ред. В.Д.Кузьмича. – М.: Транспорт, 1973.

 2. Л.С.Назаров. Маневровые тепловозы. – М.: Транспорт, 1977.

 3. Тепловозы промышленного транспорта. // Под ред. Н.Е.Иванова. – Киев-Донецк, Выща школа, 1987.

 4. Э.А.Похомов. Механическое оборудование тепловозов. – М.: Транспорт, 1988.

 5. Тепловоз ТЭМ-7. // Под ред. Т.С.Меликджанова. – М.: Транспорт, 1989.

 6. Тепловозные двигатели внутреннего сгорания. // Под ред. А.Э.Симсона. – М.: Транспорт, 1987.

 7. А.А.Пойда, Н.М.Хуторянский. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988.

 8. С.И.Присяжнюк, Н.И.Моторин, С.А.Крупеня. Управление тепловозом и дизельпоездом и их техническое обслуживание. – М.: Транспорт, 1987.

 9. К.Л.Рудая. Тепловозы. Электрическое оборудование. – М.: Транспорт, 1991.

 10. Электрические машины и электрооборудование тепловозов. // Под ред. Е.Я.Гаккель. – М.: Транспорт, 1981.

 11. В.Н.Логунов. Устройство тепловозов ТГМ-6А. – М.: Транспорт, 1989.

 12. Л.А.Михальчук. Тепловозы ТГМ-4, ТГМ-4А. Устройство и работа. – М.: Транспорт, 1982.

 13. В.Р.Степанов. Тепловоз 2ТЭ10Л. – М.: Транспорт, 1974.

Додаток В

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заст. директора коледжу з НР

______________В.В.Ковтун

« ___» ______________ 2010 р

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної роботи студентів (СРС) з вивчення тем дисципліни

«Тепловози та дизель - поїзди» студентами денного відділення

спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування,

ремонт і експлуатація тягового рухомого складу»

2010

Розробив Ярмошенко М.В.

спеціаліст першої категорії,

викладач спеціальних дисциплін Дніпропетровського транспортно-економічного коледжу

Рецензент Погребниченко Б.В.

спеціаліст вищої категорії, викладач спеціальних дисциплін Дніпропетровського транспортно-економічного коледжу

Розглянуто і схвалено на засідання циклової

комісії «ТО, АД та загальнотехнічних дисциплін»

Протокол № 1 від 30 серпня 2010 р.

Заст. голови комісії Л.Л.Новицька

Пояснювальна записка

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (СРС) з вивчення тем дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди» складені для студентів спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт і експлуатація тягового рухомого складу» для самостійного відпрацювання тем, винесених поза розкладом навчальних занять у відповідності до діючих навчального плану і робочої програми.

Методичні рекомендації ставлять за мету надання допомоги студентам при самостійному опануванні тем програмного матеріалу дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди»перевірку рівня засвоєння за допомогою контрольних запитань, а також концентрації уваги на основних моментах формування знань і умінь фахового підходу що до створення для вивчення будов, дії і обслуговування механічного обладнання, електричних машин і електроапаратів тепловозів та дизель-поїздів.

Основне завдання дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди»- навчити майбутніх фахівців умінню обслуговувати обладнання тепловозі різних серій незалежно від роду роботи.

Після самостійного і практичного вивчення тем програмного матеріалу дисципліни студент повинен знати:

- конструкція і принцип дії основного механічного обладнання тепловозів та дизельних поїздів;

- конструкція і принцип дії основного електричного обладнання тепловозів та дизельних поїздів;

Студент повинен уміти:

- пояснити конструкція і принцип дії основного механічного обладнання тепловозів та дизельних поїздів;

- самостійно обслуговувати і здійснювати контроль за роботою механічного і електричного обладнання тепловозів та дизель-поїздів.

Теми

для самостійного вивчення темвідповідно до робочої програми з дисципліни

«Тепловози та дизель - поїзди»

теми

Тема

Кількість

годин

1

2

3

1.1

Загальні поняття про тепловози і дизельні поїзди.

2

1.4

Класифікація і позначення поїздів.

2

2.1

Магістральні тепловози.

2

2.2

Маневрові тепловози

2

2.3

Дизельні поїзди.

1

3.1

Кузов і головна рама тепловоза.

2

3.2

Візки локомотивів.

2

3.3

Колісні пари.

2

3.4

Букси і ресорне підвішування .

2

4.2

Система вентиляції електричних машин.

2

4.4

Повітряна система управління тепловозом.

2

5.1

Принцип роботи двигунів внутрішнього згоряння.

2

5.4.1

Основні термодинамічні процеси.

2

5.4.2

Цикли чотирьох і двотактних двигунів

2

5.4.3

Горіння палива в циліндрах дизелів.

2

5.4.4

Тепловий баланс дизеля.

2

5.6.1

Дизелі типу Д100.

2

5.6.2

Дизелі типу Д45.

2

5.6.3

Особливості будови дизелів типу Д50, Д49, K6S310DR.

2

5.7

Рами дизелів Д100, Д45, Д50.

2

5.7.1

Особливості будови рами дизелів Д49, K6S310DR.

2

5.8

Блоки дизелів Д100, Д45, Д50.

2

5.8.1

Особливості будови блоків дизелів типу Д49, K6S310DR.

2

5.9

Втулки циліндрів Д100, Д45, Д50.

2

5.9.1

Особливості будови втулок циліндрів дизелів Д49, /*+K6S310DR.

2

5.10

Колінчасті вали дизелів Д100, Д45, Д50.

2

5.10.1

Особливості будови колінчатих валів дизелів Д49, K6S310DR.

2

5.12

Вертикальна передача дизелів Д100.

2

5.13

Антивібратори.

2

5.14

Дизель-генераторна муфта і валообертальний механізм.

2

5.15

Поршні і шатуни ДВЗ.

2

5.16

Поршневі кільця і пальці, їх призначення і будова.

2

5.17

Кришки циліндрів, їх будова та призначення.

2

5.18

Клапани ДВЗ, їх привід. Тепловий проміжок, його значення і методи регулювання.

2

5.19

Розподільчий вал і його привід.

2

5.21

Обладнання систем повітропостачання дизелів (повітродувки, турбокомпресори)

2

5.22

Паливні насоси високого тиску дизелів Д100, Д45, Д50.

2

5.23

Особливості будови і роботи ПНВТ дизелів Д49, K6S310DR.

2

5.24

Форсунки дизелів.

2

5.25

Регулятори частоти обертів, їх типи і схеми роботи.

2

5.26

Конструкція і робота РЧО дизелів Д100, Д45, Д50, Д49, K6S310DR.

2

5.28

Механізми аварійної зупинки дизелів.

2

6.2

Призначення, класифікація і розташування електрообладнання на тепловозах.

2

1

2

3

6.3.1

Електричні машини тепловозів. Загальні поняття.

2

6.3.5

Електродвигуни допоміжних машин.

2

6.3.6

Несправності електричних машин і види їх ремонту.

2

6.5.4

Електропневматичні вентилі.

2

6.5.5

Релекерувння.

2

6.5.6

Реле переходу.

2

6.5.7

Реле зворотного струму.

2

6.5.8

Реле часу.

2

6.5.10

Апарати захисту.

2

7.3

Будова і призначення уніфікованої гідропередачі.

2

7.6

Вузли системи автоматичного керування гідропередачею.

2

8.5

Електричні ланцюги захисту електрообладнання і дизеля.

2

Разом з дисципліни

111

1.1 Загальні поняття про тепловози і дизель-поїзди

Студент повинен знати:

- загальні поняття про тепловози і дизель-поїзди.

Студент повинен уміти:

- пояснити загальні поняття про тепловози і дизель-поїзди.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 80-92.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Що представляє собою тепловоз?

2.2 Які можливості тепловозів?

2.3 Що представляє собою дизель-поїзди?

2.4 Які можливості дизель-поїздів?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Які види тепловозів експлуатуються на Укрзалізниці?

3.2 Які види дизель-поїздів експлуатуються на Укрзалізниці?

3.3 Які переваги і недоліки експлуатації тепловозів і дизель-поїздів?

1.4 Класифікація і позначення поїздів

Студент повинен знати:

- класифікацію і позначення поїздів.

Студент повинен уміти:

- пояснити класифікацію і позначення поїздів.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 7-9.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Як класифікуються тепловози за родом роботи?

2.2 Як позначаються поїзди?

2.3 Які особливості розвитку тепловозної тяги?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Яка схема передачі потужності тепловозів з електричною передачею?

3.2 Яка схема передачі потужності тепловозів з гідропередачею?

3.3 Яка схема передачі потужності використовується в дизель-поїздах?

2.1Магістральні тепловози

Студент повинен знати:

- про магістральні тепловози.

Студент повинен уміти:

- аналізувати можливості магістральних тепловозів.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 11-22.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які умови роботи магістральних тепловозів?

2.2 Які техніко-економічні показники використовуються при експлуатації магістральних тепловозів?

2.3 Які особливості будови і технічної характеристики магістральних тепловозів?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як розрізнюються магістральні тепловози?

3.2 Будова і компоновка розташування обладнання на магістральних тепловозах.

3.3 Технічна характеристика магістральних тепловозів.

2.2Маневрові тепловози

Студент повинен знати:

- про маневрові тепловози;

- особливості умов роботи маневрових тепловозів;

- показники роботи маневрових тепловозів.

Студент повинен уміти:

- пояснити особливості експлуатації маневрових тепловозів.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 22-28.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які умови і особливості роботи маневрових тепловозів?

2.2 Які техніко-економічні показники використовуються при експлуатації маневрових тепловозів ?

2.3 Які особливості будови і технічної характеристики маневрових тепловозів?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Яка загальна будова і технічна характеристика маневрових тепловозів?

3.2 Які переваги і недоліки маневрових тепловозів з різною передачею потужності?

3.3 Які вимоги висуваються до маневрових тепловозів?

2.3 Дизельні поїзди

Студент повинен знати:

- про дизель-поїзди.

Студент повинен уміти:

- пояснити особливості експлуатації дизель-поїздів.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яка загальна будова і технічна характеристика дизель-поїздів?

2.2 Які вимоги висуваються до дизель-поїздів при експлуатації?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Які особливості експлуатації дизель-поїздів?

3.2 Техніко-економічні показники експлуатації дизель-поїздів.

3.1 Кузов і головна рама тепловоза

Студент повинен знати:

- будову кузова і головної рами тепловоза.

Студент повинен уміти:

- пояснити будову кузова і головної рами тепловоза.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988., стор.379-387.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які особливості будови кузова тепловоза?

2.2 Які особливості будови головної рами тепловоза?

2.3 Яка взаємодія екіпажної і кузовних частин тепловозів?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Які вимоги висуваються до будови кузова магістрального тепловоза?

3.2 Які вимоги висуваються до будови головної рами магістрального тепловоза?

3.3 Як кріпиться кузов до рами тепловоза?

3.2 Візки локомотивів

Студент повинен знати:

- будову візків локомотивів.

Студент повинен уміти:

- пояснити будову візків локомотивів.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 349-374.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які види візків експлуатуються на тепловозах?

2.2 Які особливості будови візків тепловозів?

2.3 Які переваги і недоліки візків різних типів тепловозів?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Яку будову мають безщелепні візки тепловозів?

3.2 Яку будову мають щелепні візки тепловозів?

3.3 Колісні пари

Студент повинен знати:

- будову колісної пари.

Студент повинен уміти:

- пояснити будову колісної пари.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 349-374.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яку будову мають колісні пари магістральних тепловозів?

2.2 Яку будову мають колісні пари маневрових тепловозів?

2.3 Як формуються колісні пари тепловозів?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як розрізняються бандажні і безбандажні колісні пари тепловозів?

3.2 Яка послідовність формування колісної пари?

3.3 Які клейма мають колісні пари і де вони наносяться?

3.4 Букси і ресорне підвішування

Студент повинен знати:

- будову щелепної і повідкової букси;

- будову ресорного підвішування.

Студент повинен уміти:

- пояснити будову букси і ресорного підвішування тепловозів.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор.349-374.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які конструктивні особливості будови роликових букс тепловозів?

2.2 Які конструктивні особливості будови ресорного підвішування тепловозів?

2.3 Як кріпляться букси на колісних парах?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Які відмінності мають щелепні і повідкові букси?

3.2 Схеми навантаження букс і ресорного підвішування тепловозів.

3.3 Які відмінності будови букс з різними підшипниками?

4.2 Система вентиляції електричних машин

Студент повинен знати:

- системувентиляції електричних машин.

Студент повинен уміти:

- пояснити дію системи вентиляції електричних машин.

1 Законспектуйте тему з підручника Кузьмич В.Д.. Тепловозы . – М.: Транспорт, 1991, стор. 335-339.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Як працює схема системи вентиляції електричних машин?

2.2 Як побудована система вентиляції електричних машин?

2.3 Що входить до системи вентиляції електричних машин?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 При яких умовах потрібна вентиляція електричних машин?

3.2 Чим викликана необхідність застосування вентиляції електричних машин?

3.3 Які елементи використовуються для охолодження тягових електродвигунів?

4.4 Повітряна система управління тепловозом

Студент повинен знати:

- будову повітряної системи управління тепловозом.

Студент повинен уміти:

- пояснити особливості повітряної системи управління тепловозом

1 Законспектуйте тему з підручника Кузьмич В.Д.. Тепловозы . – М.: Транспорт , 1991, стор. 339-340.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яку будову має повітряна система управління тепловозом?

2.2 Які елементи входять до повітряної системи управління тепловозом?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Яке призначення повітряної системи управління тепловозом?

3.2 Як діє повітряна система управління тепловозом?

3.3 Схема пневматичного управління тепловозом.

5.1 Принцип роботи двигунів внутрішнього згоряння

Студент повинен знати:

- принцип роботи двигунів внутрішнього згоряння.

Студент повинен уміти:

- пояснити принцип роботи двигунів внутрішнього згоряння.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 44-48.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Який принцип роботи чотиритактного двигунів внутрішнього згоряння?

2.2 Який принцип роботи двотактного двигунів внутрішнього згоряння?

2.3 Які шляхи підвищення потужності двигунів внутрішнього згоряння?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Для чого потрібна висока ступінь стиснення повітря в циліндрі дизеля?

3.2 Для чого потрібно піднімати тиск наддувного повітря ?

3.3 Які різновиди двигунів внутрішнього згоряння використовуються на тепловозах?

5.4.1 Основні термодинамічні процеси

Студент повинен знати:

- основні термодинамічні процеси

Студент повинен уміти:

- розрізняти термодинамічні процеси.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 54-58.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які термодинамічні процеси відбуваються в циліндрах дизеля?

2.2 Як визначається потрібна вагова частина кисню для підтримання горінняв ци-ліндрах дизеля?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 За яким термодинамічним процесом працює дизель?

5.4.2 Цикли чотирьох і двотактних двигунів

Студент повинен знати:

- цикли чотирьох і двотактних двигунів.

Студент повинен уміти:

- пояснити цикли роботи чотирьох і двотактних двигунів.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 58-63.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які цикли роботи відбуваються в чотирьох і двотактних двигунів?

2.2 Які особливості роботи двотактного дизеля?

2.3 Кругові діаграми роботи чотирьох і двотактних двигунів?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Що таке цикл в двигуні внутрішнього згоряння?

3.2 Що таке такт в двигуні внутрішнього згоряння ?

3.3 Які переваги і недоліки чотирьох і двотактних двигунів?

5.4.3 Горіння палива в циліндрах дизелів

Студент повинен знати:

- процес горіння палива в циліндрах дизеля.

Студент повинен уміти:

- пояснити як відбувається процес горіння палива в циліндрах дизеля.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 63-67.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 За рахунок чого відбувається горіння в циліндрах дизеля?

2.2 Як відбувається загоряння палива в циліндрах дизеля?

2.3 Чому відпрацьовані гази мають шкідливу дію?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Для чого потрібний наддування повітря в циліндри?

3.2 Які хімічні елементи впливають на процес горіння в циліндрах дизеля?

3.3 Які розрахунки виконують для визначення кисню для горіння палива?

5.4.4 Тепловий баланс дизелів

Студент повинен знати:

- тепловий баланс дизелів

Студент повинен уміти:

- пояснити тепловий баланс дизелів

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 67-69.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яка частини теплоти йде на позитивну роботу дизеля?

2.2 Скільки теплоти втрачається при згорянні палива?

2.3 Який ККД роботи тепловозного дизеля?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Які показники входять в формулу при визначенні теплового балансу дизеля?

3.2 Як впливають втрати теплоти на потужність дизеля?

3.3 Які заходи вживаються з попередження зниження потужності дизеля?

5.6.1 Дизелі типу Д100

Студент повинен знати:

- особливості конструкції дизеля типу Д100;

- типажний ряд дизелів Д100.

Студент повинен уміти:

- пояснити особливості конструкції дизеля типу Д100.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 80-92.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які конструктивні особливості дизеля Д100?

2.2 Що таке індикаторна і ефективна потужність двигуна?

2.3 Як впливає витрати палива на економічну роботу дизеля?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Що уявляє собою технічна характеристика двигуна Д100?

3.2 Схема роботи двигуна Д100.

3.3 Як пристосований двигун Д100 до тягової роботи?

5.6.2 Дизелі типу Д45

Студент повинен знати:

- особливості конструкції дизеля типу Д45.

Студент повинен уміти:

- пояснити особливості конструкції дизеля типу Д45.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 95-98.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які конструктивні особливості дизеля Д45?

2.2 Яку роль грає очистка циліндрів від відпрацьованих газів на потужність двигуна?

2.3 Що уявляє собою технічна характеристика двигуна Д45?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як пристосований двигун Д45 до тягової роботи?

3.2 Схема роботи двигуна Д45.

3.3 Як пристосований двигун Д45 до тягової роботи?

5.6.3 Особливості будови дизелів типу Д50, Д49, K6S310DR

Студент повинен знати:

- особливості будови дизелів типу Д50, Д49, K6S310DR

Студент повинен уміти:

- дати характеристику дизелів типу Д50, Д49, K6S310DR.

1 Законспектуйте тему з підручника Логунов В.Н.. Устройство тепловозов ТГМ6А. – М.: Транспорт, 1989, стор. 15-17.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Як характеризуються дизелі типу Д50, Д49, K6S310DR?

2.2 Які конструктивні відмінності мають дизелі типу Д50, Д49, K6S310DR?

2.3 Які економічні показники витрати палива дизелями типу Д50, Д49, K6S310DR?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Діаграма фаз газорозподілу дизелів типу Д50, Д49, K6S310DR

3.2 Як кріпиться дизель до піддизельної рами?

3.3 Технічна характеристика дизелів типу Д50, Д49, K6S310DR

5.7 Рами дизелів Д100, Д45, Д50

Студент повинен знати:

- особливості будови рами дизелів Д100, Д45, Д50.

Студент повинен уміти:

- пояснити особливості будови рами дизелів Д100, Д45, Д50.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 104-110.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яке основне призначення рами дизелів Д100, Д45, Д50?

2.2 Як кріпиться рама дизеля до головної рами тепловоза?

2.3 Яким вимогам повинні відповідати рами до яких кріпиться дизель?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Який матеріал використовується для виготовлення рам дизелів Д100, Д45, Д50?

3.2 Яким властивостям повинні відповідати рами дизелів?

5.7.1 Особливості будови рами дизелів Д49, K6S310DR

Студент повинен знати:

- особливості будови рами дизелів Д49, K6S310DR.

Студент повинен уміти:

- пояснити особливості будови рами дизелів Д49, K6S310DR.

1 Законспектуйте тему з підручника Логунов В.Н.. Устройство тепловозов ТГМ6А. – М.: Транспорт, 1989., стор. 17.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які особливості будови рами дизелів Д49, K6S310DR?

2.2 Як кріпиться рама дизеля до головної рами тепловоза?

2.3 Яким вимогам повинні відповідати рами до яких кріпиться дизель?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Який матеріал використовується для виготовлення рам дизелів Д49, K6S310DR?

3.2 Яким властивостям повинні відповідати рами дизелів?

5.8 Блоки дизелів Д100, Д45, Д50

Студент повинен знати:

- будову блоків дизелів Д100, Д45, Д50

Студент повинен уміти:

- пояснити будову блоків дизелів Д100, Д45, Д50

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 110-117.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які конструктивні особливості будови блоків дизелів Д100, Д45, Д50?

2.2 Який матеріал використовується для виготовлення блоків дизелів Д100, Д45, Д50?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як конструктивно виконані блоки дизелів Д100, Д45, Д50?

3.2 Як впливає температурні зміни в роботі дизеля на стан блоків дизелів Д100, Д45, Д50?

5.8.1 Особливості будови блоків дизелів типу Д49, K6S310DR

Студент повинен знати:

- особливості будови блоків дизелів типу Д49, K6S310DR

Студент повинен уміти:

- пояснити особливості будови блоків дизелів типу Д49, K6S310DR

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 110-117.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які конструктивні особливості будови блоків дизелів Д49, K6S310DR?

2.2 Який матеріал використовується для виготовлення блоків дизелів Д49, K6S310DR?

2.3 До чого кріпиться блоки дизелів Д49, K6S310DR?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як конструктивно виконані блоки дизелів Д49, K6S310DR?

3.2 Які вимоги висуваються до експлуатації блоків дизелів?

5.9 Втулки циліндрів Д100, Д45, Д50

Студент повинен знати:

- будову втулок циліндрів Д100, Д45, Д50.

Студент повинен уміти:

- пояснити будову втулок циліндрів Д100, Д45, Д50.

1 Законспектуйте тему з підручника Логунов В.Н.. Устройство тепловозов ТГМ6А. – М.: Транспорт, 1989, стор. 17-43.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які конструктивні особливості мають втулки циліндрів дизелів Д100, Д45, Д50?

2.2 З якого матеріалу виготовляються втулок циліндрів Д100, Д45, Д50?

2.3 Які причини можуть привести до заклинювання шатунно-поршневої групи дизеля?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як кріпиться в блоці втулки циліндрів дизелів Д100, Д45, Д50?

3.2 Як ущільнюються від охолоджувальної рідини втулки циліндрів дизелів Д100, Д45, Д50?

5.9.1 Особливості будови втулок циліндрів дизелів Д49, K6S310DR

Студент повинен знати:

- призначення і особливості будови втулок циліндрів дизелів Д49, K6S310DR

Студент повинен уміти:

- пояснити особливості будови втулок циліндрів дизелів Д49, K6S310DR

1 Законспектуйте тему з підручника Логунов В.Н.. Устройство тепловозов ТГМ6А. – М.: Транспорт, 1989, стор. 17.43.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які конструктивні особливості мають втулки циліндрів дизелів Д49, K6S310DR?

2.2 З якого матеріалу виготовляються втулок циліндрів Д49, K6S310DR?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як кріпиться в блоці втулки циліндрів дизелів Д49, K6S310DR?

3.2 Як ущільнюються від охолоджувальної рідини втулки циліндрів дизелів Д49, K6S310DR?

5.10 Колінчасті вали дизелів Д100, Д45, Д50

Студент повинен знати:

- призначення і будову колінчастих валів дизелів Д100, Д45, Д50

Студент повинен уміти:

- пояснити будову колінчастих валів дизелів Д100, Д45, Д50

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 125-132.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Як конструктивно виконані колінчасті вали Д100, Д45, Д50?

2.2 Як здійснюється змащення корінних і шатунних шийок колінчастих валів дизелів Д100, Д45, Д50?

2.3 З якого матеріалу виготовляються колінчастих валів дизелів Д100, Д45, Д50?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Які умови роботи колінчастих валів дизелів Д100, Д45, Д50?

3.2 Які підшипники мають колінчасті вали дизелів Д100, Д45, Д50?

3.3 Як встановлюються колінчасті вали дизелів Д100, Д45, Д50?

5.10.1 Особливості будови колінчатих валів дизелів Д49, K6S310DR

Студент повинен знати:

- призначення і будову колінчастих валів дизелів Д49, K6S310DR

Студент повинен уміти:

- пояснити будову колінчастих валів дизелівД49, K6S310DR.

1 Законспектуйте тему з підручника Логунов В.Н.. Устройство тепловозов ТГМ6А. – М.: Транспорт, 1989, стор. 17-43.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Як конструктивно виконані колінчасті вали Д49, K6S310DR?

2.2 Як здійснюється змащення корінних і шатунних шийок колінчастих валів дизелів Д49, K6S310DR?

2.3 З якого матеріалу виготовляються колінчастих валів дизелів Д49, K6S310DR?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Які умови роботи колінчастих валів дизелів Д49, K6S310DR?

3.2 Які підшипники мають колінчасті вали дизелів Д49, K6S310DR?

3.3 Як встановлюються колінчасті вали дизелів Д49, K6S310DR?

5.12 Вертикальна передача дизелів Д100

Студент повинен знати:

- будову вертикальної передачі дизелів Д100.

Студент повинен уміти:

- пояснити будову вертикальної передачі дизелів Д100.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор.144-147.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яке призначення і конструктивні особливості вертикальної передачі дизелів Д100?

2.2 Які відмінності вертикальної передачі дизелів 2Д100 і 10Д100?

2.3 З якого матеріалу виготовляється вертикальна передача дизелів 2Д100 і 10Д100?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як здійснюється передача потужності вертикальною передачею?

3.2 Для чого потрібен кут випередження у вертикальної передачі?

3.3 Чим відрізняються вертикальні передачі дизелів 2Д100 і 10Д100?

5.13 Антивібратори

Студент повинен знати:

- призначення і конструкцію антивібратора.

Студент повинен уміти:

- пояснити призначення і конструкцію антивібратора

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988., стор. 147-153.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яке призначення і конструктивні особливості антивібратори?

2.2 З якого матеріалу виготовляється антивібратор?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Який принцип роботи антивібратора?

3.2 Які позитивні властивості має антивібратор?

5.14 Дизель-генераторна муфта і валоповоротниймеханізм

Студент повинен знати:

- призначення і конструкція дизель-генераторної муфти і валоповоротноого механізму.

Студент повинен уміти:

- пояснити призначення і конструкція муфти і валоповоротноого механізму

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 153-156.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яке призначення має дизель-генераторна муфта і валоповоротний механізм?

2.2 З якого матеріалу виготовляється дизель-генераторна муфта і валоповоротний механізм?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 В яких випадках використовується валоповоротний механізм ?

3.2 З яких елементів складається муфта і валоповоротний механізм ?

5.15 Поршні і шатуни ДВЗ

Студент повинен знати:

- призначення і конструкція поршнів і шатунів дизелів внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Студент повинен уміти:

- пояснити призначення і конструкцію поршнів і шатунів дизелів внутрішнього згоряння.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 158-173.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яке призначення і конструкція поршнів і шатунів дизелів внутрішнього згоряння?

2.2 Як здійснюється кріплення поршня з шатуном?

2.3 Як здійснюється змащення поверхонь тертя у поршнях і шатунах?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Які особливості конструкції поршнів і шатунів різних дизелів?

3.2 Як конструктивно виконаний вузол шатунів (головний і причіпний шатуни)?

3.3 З якого матеріалу виготовляються поршні і шатуни тепловозних дизелів?

5.16 Поршневі кільця і пальці, їх призначення і будова

Студент повинен знати:

- призначення і будову поршневих кілець і пальців.

Студент повинен уміти:

- охарактеризувати призначення і будову поршневих кілець і пальців.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 158-173.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які види поршневих кілець використовуються в тепловозних дизелях?

2.2 Яку будову мають поршневі кільця?

2.3 З якого матеріалу виготовляються поршневі кільця?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Які вимоги висуваються до поршневих кілець і пальців?

3.2 З якого матеріалу виготовляються поршневі пальці?

3.3 Як закріплюється і змащується поршневий палець у поршні?

5.17 Кришки циліндрів, їх будова та призначення

Студент повинен знати:

- про кришки циліндрів, їх будову та призначення.

Студент повинен уміти:

- пояснити будову і призначення кришок циліндрів.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 176-186.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які особливості конструкції кришки циліндрів?

2.2 Як кріпиться кришка циліндрів до блоку?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 З якого матеріалу виготовляється кришка циліндрів різних тепловозних дизелів?

3.2 Як охолоджується кришка циліндрів?

5.18 Клапани ДВЗ, їх привід. Тепловий проміжок,

його значення і методи регулювання

Студент повинен знати:

- призначення і будову клапанів ДВЗ і їх приводу

Студент повинен уміти:

- пояснити призначення і будову клапанів ДВЗ і їх приводу

1 Законспектуйте тему з підручника Кузьмич В.Д.. Тепловозы . – М.: Транспорт, 1991, стор. 108-112.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Як конструктивно виготовлені клапани тепловозних дизелів?

2.2 Як конструктивно виконаний привід клапанів?

2.3 Яка схема роботи клапанів і його приводу з газорозподільним механізмом?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 З якого матеріалу виконані елементи клапанів і його приводу?

3.2 Для чого потрібен тепловий проміжок клапанів і його приводу?

3.3 Яке значення має регулювання теплового зазору, їх методи?

5.19 Розподільчий вал і його привід

Студент повинен знати:

- призначення і конструктивне виконання розподільного валу.

Студент повинен уміти:

- пояснити призначення і конструктивне виконання розподільного валу.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 186-191..

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Як конструктивно виконаний розподільний вал?

2.2 Як здійснюється передача обертального моменту розподільному валу?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Яка система змащення розподільного валу?

3.2 З якого матеріалу виконаний розподільний вал?

5.21 Обладнання систем повітропостачання дизелів

(повітродувки, турбокомпресори)

Студент повинен знати:

- призначення і будова повітродувки і турбокомпресора.

Студент повинен уміти:

- пояснити призначення і будова повітродувки і турбокомпресора.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 198-208.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яке призначення і будову має повітродувка дизеля 2Д100?

2.2 Яке призначення і будову має турбокомпресор?

2.3 Для чого використовується наддування?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 З яких елементів складається повітродувка?

3.2 З яких елементів складається турбокомпресор?

3.3 Порівняльні характеристики роботи повітродувки і турбокомпресора.

5.22 Паливні насоси високого тиску дизелів Д100, Д45, Д50

Студент повинен знати:

- про паливні насоси високого тиску дизелів Д100, Д45, Д50

Студент повинен уміти:

- охарактеризувати паливні насоси високого тиску дизелів Д100, Д45, Д50

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 213-226.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яке призначення і будову має паливний насос високого тиску дизелів?

2.2 Яким чином регулюється подача палива до форсунок?

2.3 Як діє паливний насос високого тиску?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Що таке прецизійна пара (плунжерна пара) паливного насосу

3.2 Чим управляються паливні насоси?

3.3 Як здійснюється регулювання подачі палива?

5.23 Особливості будови і роботи ПНВТ дизелів Д49, K6S310DR

Студент повинен знати:

- про особливості будови і роботи ПНВТ дизелів Д49, K6S310DR.

Студент повинен уміти:

- пояснити особливості будови і роботи ПНВТ дизелів Д49, K6S310DR.

1 Законспектуйте тему з підручника Логунов В.Н.. Устройство тепловозов ТГМ6А. – М.: Транспорт, 1989, стор. 17-43.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які конструктивні особливості мають паливні насоси дизелів Д49, K6S310DR?

2.2 З яких елементів складені паливні насоси високого тиску дизелів Д49, K6S310DR?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як регулюється продуктивність паливного насосу високого тиску?

3.2 З яким тиском нагнітається дизельне паливо до форсунок?

5.24 Форсунки дизелів

Студент повинен знати:

- призначення і будова форсунки дизелів.

Студент повинен уміти:

- пояснити призначення і будова форсунки дизелів.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 230-235.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яке призначення і будову має форсунка дизелів?

2.2 З яких основних деталей складається форсунка дизелів?

2.3 Як здійснюється регулювання форсунки?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Які економічні вимоги висуваються до форсунок?

3.2 Чим регулюється тиск впорскування палива в циліндри?

3.3 Які признаки неправильної роботи форсунок?

5.25 Регулятори частоти обертів, їх типи і схеми роботи

Студент повинен знати:

- про регулятори частоти обертів, їх типи і схеми роботи.

Студент повинен уміти:

- пояснити типи і схеми роботи регулятора частоти обертів.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 238.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які типи регуляторів частоти обертання використовуються в тепловозних дизелях?

2.2 Які схеми роботи регуляторів частоти обертання використовуються в тепловозних дизелях?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 З яких елементів складається конструкція регуляторів частоти обертання?

3.2 Які вимоги висуваються до конструкції регуляторів частоти обертання?

5.26 Конструкція і робота РЧО дизелів Д100, Д45, Д50, Д49, K6S310DR

Студент повинен знати:

- конструкцію і роботу РЧО дизелів Д100, Д45, Д50, Д49, K6S310DR.

Студент повинен уміти:

- пояснити конструкцію і роботу РЧО дизелів Д100, Д45, Д50, Д49, K6S310DR

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 238-259.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Як здійснюється регулювання частоти обертання колінчастого валу дизеля?

2.2 Що представляє собою об’єднаний все режимний регулятор швидкості і навантаження?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як діє система автоматичної роботи дизеля на заданому режимі?

3.2 Яку функцію виконує силовий сервомотор регулятора частоти обертання?

5.28 Механізми аварійної зупинки дизелів

Студент повинен знати:

- призначення і будову механізму аварійної зупинки дизелів.

Студент повинен уміти:

- пояснити призначення і будову механізму аварійної зупинки дизелів.

1 Законспектуйте тему з підручника Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988, стор. 262-264.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 З яких частин і елементів складається механізм аварійної зупинки дизелів?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як працює механізм аварійної зупинки дизелів?

6.2 Призначення, класифікація і розташування електрообладнання

на тепловозах

Студент повинен знати:

- призначення, класифікація і розташування електрообладнання на тепловозах.

Студент повинен уміти:

- пояснити призначення, класифікація і розташування електрообладнання на тепловозах.

1 Законспектуйте тему з підручника Кузьмич В.Д.. Тепловозы. – М.: Транспорт, 1991, стор. 204-206.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Як класифікується електричне обладнання на тепловозі?

2.2 Як розташовується електрообладнання на тепловозі?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Де розташовуються електричні прилади на тепловозі?

3.2 Які прилади входять до пульту управління

6.3.1 Електричні машини тепловозів. Загальні поняття

Студент повинен знати:

- загальні поняття про електричні машини тепловозів.

Студент повинен уміти:

- охарактеризувати загальні поняття про електричні машини тепловозів.

1 Законспектуйте тему з підручника Кузьмич В.Д.. Тепловозы . – М.: Транспорт, 1991, стор. 204-206.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Класифікація електричних машин, що встановлені на тепловозі?

2.2 Яке призначення мають головний генератор і тяговий електродвигун?

2.3 Яку роль виконують допоміжні електричні машини?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Яке призначення і основні частини має головний генератор?

3.2 Яке призначення і основні частини має тяговий електродвигун?

3.3 Яке призначення має двомашинний агрегат?

   1. Електродвигуни допоміжних машин

Студент повинен знати:

- про електродвигуни допоміжних машин.

Студент повинен уміти:

- пояснити електродвигуни допоміжних машин.

1 Законспектуйте тему з підручника Кузьмич В.Д.. Тепловозы . – М.: Транспорт, 1991, стор. 231-234.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 З яких частин складається електродвигуни допоміжних машин?

2.2 Які параметри роботи має електродвигуни допоміжних машин?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як здійснюється контроль за роботою електродвигуна допоміжних машин?

6.3.6 Несправності електричних машин і види їх ремонту

Студент повинен знати:

- основні несправності електричних машин.

Студент повинен уміти:

- охарактеризувати основні несправності електричних машин.

1 Законспектуйте тему з підручника Кузьмич В.Д.. Тепловозы . – М.: Транспорт, 1991, стор. 240-241.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Які основні види несправностей електричних машин виникають в експлуатації?

2.2 Які види ремонту застосовують при відновленні електричних машин?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Які причини виникнення основних несправностей електричних машин?

3.2 Які заходи пропонуються для попередження виникнення несправностей електричних машин?

6.5.4 Електропневматичні вентилі

Студент повинен знати:

- призначення і будову електропневматичних вентилів.

Студент повинен уміти:

- пояснити призначення і будову електропневматичних вентилів.

1 Законспектуйте тему з підручника Кузьмич В.Д.. Тепловозы . – М.: Транспорт, 1991, стор. 252-258.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яке призначення і будова електропневматичних вентилів?

2.2 Який привід застосовується керування електропневматичним вентилем?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Яка будова приводу електропневматичних вентилів?

3.2 Які вимоги висуваються до електропневматичних вентилів?

6.5.5 Реле керування

Студент повинен знати:

- призначення і будова реле керування.

Студент повинен уміти:

- пояснити призначення і будову реле керування

1 Законспектуйте тему з підручника Кузьмич В.Д.. Тепловозы . – М.: Транспорт, 1991, стор. 252-258.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яке призначення і будова реле керування?

2.2 Як діє реле керування?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 В якому ланцюгу встановлене реле керування?

3.2 Які регулювання виконують на реле керування?

6.5.6 Реле переходу

Студент повинен знати:

- призначення і будова реле переходу.

Студент повинен уміти:

- пояснити призначення і будову реле переходу.

1 Законспектуйте тему з підручника Кузьмич В.Д.. Тепловозы . – М.: Транспорт, 1991, стор. 252-258.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яке призначення і будова реле переходу?

2.2 Як діє реле переходу?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як здійснюється регулювання параметрів реле переходу?

3.2 В якому ланцюгу встановлене реле переходу?

6.5.7 Реле зворотного струму

Студент повинен знати:

- призначення і будова реле зворотного струму.

Студент повинен уміти:

- пояснити призначення і будову реле зворотного струму.

1 Законспектуйте тему з підручника Кузьмич В.Д.. Тепловозы . – М.: Транспорт, 1991, стор. 252-258.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яке призначення і будова реле зворотного струму?

2.2 Як діє реле зворотного струму?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як здійснюється регулювання параметрів реле зворотного струму?

3.2 В якому ланцюгу встановлене реле зворотного струму?

6.5.8 Реле часу

Студент повинен знати:

- призначення і будова реле часу.

Студент повинен уміти:

- пояснити призначення і будова реле часу.

1 Законспектуйте тему з підручника Кузьмич В.Д.. Тепловозы . – М.: Транспорт, 1991, стор. 252-258.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яке призначення і будова реле часу?

2.2 Як працює реле часу і що він контролює?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як здійснюється регулювання параметрів реле часу?

3.2 В якому ланцюгу встановлене реле часу?

6.5.10 Апарати захисту

Студент повинен знати:

- призначення і будова апаратів захисту.

Студент повинен уміти:

- охарактеризувати призначення і будова апаратів захисту.

1 Законспектуйте тему з підручника Кузьмич В.Д.. Тепловозы . – М.: Транспорт , 1991, стор. 258-261.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Яке призначення і будова апаратів захисту?

2.2 Як працюють апарати захисту?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Як регулюються параметри роботи апаратів захисту?

3.2 Де встановлені апарати захисту?

7.3 Будова і призначення уніфікованої гідропередачі

Студент повинен знати:

- будову і призначення уніфікованої гідропередачі

Студент повинен уміти:

- пояснити будову і призначення уніфікованої гідропередачі

1 Законспектуйте тему з підручника Логунов В.Н.. Устройство тепловозов ТГМ6А. – М.: Транспорт, 1989, стор. 92-94.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Який принцип роботи гідропередачі?

2.2 За допомогою чого передається крутний момент на гідропередачу?

2.3 Як передається крутний момент від гідропередачі на колісні пари?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Яка будова гідротрансформатора і гідромуфти гідропередачі?

3.2 Як працює гідротрансформатор гідропередачі?

3.3 Як працює гідромуфта гідропередачі?

7.6 Вузли системи автоматичного керування гідропередачею

Студент повинен знати:

- вузли системи автоматичного керування гідропередачею

Студент повинен уміти:

- пояснити вузли системи автоматичного керування гідропередачею

1 Законспектуйте тему з підручника Логунов В.Н.. Устройство тепловозов ТГМ6А. – М.: Транспорт, 1989, стор. 113-118.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Що відноситься до вузли системи автоматичного керування гідропередачею?

2.2 Які елементи входять до системи автоматичного керування гідропередачею?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Які вимоги висуваються до вузли системи автоматичного керування гідропередачею?

3.2 Який принцип роботи уніфікованої гідропередачі УГП 750-1200 ?

8.5 Електричні ланцюги захисту електрообладнання і дизеля

Студент повинен знати:

- електричні ланцюги захисту електрообладнання і дизеля.

Студент повинен уміти:

- пояснити електричні ланцюги захисту електрообладнання і дизеля.

1 Законспектуйте тему з підручника Кузьмич В.Д.. Тепловозы . – М.: Транспорт, 1991, стор. 271-285.

2 При вивченні теми звернути увагу на такі питання:

2.1 Що входить до ланцюгів захисту електрообладнання і дизеля?

2.2 Які запобіжні заходи використовуються для захисту електрообладнання?

2.3 Які запобіжні заходи використовуються для захисту дизеля?

3 Питання для самоперевірки:

3.1 Які елементи входять до системи захисту електрообладнання і дизеля?

3.2 Будова і відновлення роботи запобіжників.

Література

1 Кузьмич В.Д. Тепловозы. – М.: Транспорт, 1991.

2 Собенин Л.А., Бахолдин В.И.. Устройство и ремонт тепловозов. – К.:«АКАДЕМИЯ», 2004.

3 Михальченко Г.С. Теория и конструкция локомотивов. – К.: «МАРШРУТ» 2006.

4 Симсон А.Э.. Тепловозные двигатели внутреннего сгорания. – М.: Транспорт, 1987

5 Пойда А.А., Хуторянский Н.М. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988.

6 Присяжнюк С.И., Моторин Н.И., Крупеня С.А. Управление тепловозом и дизель-поездом и их техническое обслуживание. – М.: Транспорт, 1987.

7 Логунов В.Н.. Устройство тепловозов ТГМ6А. – М.: Транспорт, 1989.

8 Грищенко А.В., Козаченко Е.В..Новые электрические машины локомотивов. «ГОУ «УМЦ ЖДТ» 2008.

9 Дизель-поезда. Устройство, ремонт, эксплуатация. Лернер Б.М., Ковалёв Н.П. «ТРАНСПОРТ»1982

Додаток Г

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Дніпропетровський транспортно – економічний коледж»

ЗАТВЕРДЖУЮ

заступник директора з НР
_________________В.В.Ковтун
"___" ____________ 2011 року

КОМПЛЕКТ ПЛАКАТІВ

з дисципліни «ТЕПЛОВОЗИ ТА ДИЗЕЛЬ - ПОЇЗДИ»

 

для студентів спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та

експлуатація тягового рухомого складу»

розробив викладач: Ярмошенко М.В.

Розглянуто і ухвалено на засіданні предметної

комісії «ТО, АД і загально - технічних дисциплін»

Протокол № __ від _____________ 2011 р.

Заст. голови ПК Л.Л.Новицька

2011

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ

ВСТУП

РЕЦЕНЗІЯ

ПЕРЕЛІК ПЛАКАТІВ

АНОТАЦІЯ

Комплект плакатів складається з 20-и окремо виконаних плакатів (19 шт. - формату А1, 1 шт. - формату А0).

Плакати виконані для використання при вивченні предмету «Тепловози та дизель-поїзди» для студентів спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу».

В комплект входять плакати до розділів:

- Екіпаж і кузов тепловозів;

- Дизелі і їх допоміжне обладнання;

- Електрообладнання тепловозів.

Плакати виконано і розташовано в аудиторіях:

05А - конструкція електричних машин

03 - конструкція тепловозного дизеля, конструкція допоміжного обладнання те-пловозного дизеля, конструкція електричних апаратів, конструкція ходової частини локомотива.

ВСТУП

Комплект плакатів з предмету «Тепловози та дизель - поїзди» для студентів спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» передбачений для використання в якості наочного зразка елементів рухомого складу залізниць в кабінеті «Рухомий склад».

Кабінет «Рухомого складу» (ауд. 03) — це навчальний підрозділ коледжа, для якого мають бути виділені спеціальні взаємозв'язані приміщення, оснащені навчальним устаткуванням, наочними посібниками, технічними засобами навчання і ін., в яких різними методами проводяться заняття з дисциплін «Тепловози та дизель-поїзди», «Автоматичні гальма рухомого складу» і «Технічної експлуатації залізниць», позакласні і факультативні заняття, виховна робота зі студентами; у кабінеті здійснюється систематичне підвищення професійної кваліфікації викладачів.

Специфіка кабінету полягає в тому, що він повинен одночасно служити добре об-ладнаними аудиторією для фізичних демонстрацій конструкції локомотивів, практикуму, центром кружкової роботи по техніці, конструюванню приладів і установок, центром по пропаганді матеріалів з науково-популярних журналів і інших видань.

В зв’язку з відсутністю у загальній продажі сучасних нових комплектів плакатів з конструкції рухомого складу, які можна було використовувати у навчальному процесі, було розроблено і роздруковано в поліграфії даний комплект плакатів.

ПЕРЕЛІК ПЛАКАТІВ

1. Візок локомотива

2. Візок (окремі деталі)

3. Дизель типу Д100

4. Паливна апаратура

5. Регулятор дизеля

6. Масляний насос

7. Водяний насос

8. Електропневматичний контактор

9. Електромагнітний контактор

10. Реверсор

11. Контролер

12. Акумулятори

13. Тяговий генератор

14. Деталі якоря тягового генератора

15. Якір і полюси тягового генератора

16. Тяговий електродвигун

17. Якір тягового електродвигуна

18. Полюси і катушки тягового електродвигуна

19. Двомашинний агрегат

20. Якір і полюси двома шинного агрегату

Додаток Д

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Дніпропетровський транспортно – економічний коледж»

Предметна комісія «АД, ТО і загально технічних дисциплін»

ЗАТВЕРДЖУЮ

заступник директора з навчальної роботи
_________________В.В.Ковтун
"___" ____________ 201
3 року

ЗБІРКА ПРОФЕСІЙНО - ПРОФІЛЬОВАНИХ

ЗАВДАНЬ З ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

з предмету «ТЕПЛОВОЗИ ТА ДИЗЕЛЬ - ПОЇЗДИ»

  (Шифр за ОПППП.09)

напрям підготовки 6.070105 «Залізничний транспорт»

спеціальність 5.07010501 «Технічне обслуговування,

ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

відділення «МЕХАНІЧНЕ»

2013

Збірка професійно - профільованих завдань з оцінки знань студентів по предмету «Тепловози та дизель - поїзди» для студентів внз І-ІІ р.а. за напрямом підготовки 6.070105 «Залізничний транспорт», спеціальністю 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу».


Розробник: Ярмошенко М.В., викладач першої категорії Державного вищого навчального закладу «Дніпропетровський транспортно – економічний коледж».

Обговорено на засіданні предметної комісії «АД, ТО і загально технічних дисциплін»

Протокол від «17» січня 2013 року № 6

Голова предметної комісії ______________ М.В.Ярмошенко

(підпис)
«___»____________ 20___ року

© Ярмошенко М.В., 2013

ВСТУП

Індивідуальна самостійна навчальна робота може бути організована: як самостійне виконання студентами домашніх завдань; як самостійна робота під час виробничої практики; як самостійні спостереження; як курсове і дипломне проектування.

Самостійне виконання студентами домашніх завдань займає в навчальному процесі коледжу багато часу. І якщо на заняттівикладач організовує навчальну діяльність студентів, то після занять кожен студент планує на свій розсуд, а частіше без всякого плану здійснює підготовку до занять. Далеко не кожен студент вміє організовувати свою працю так, щоб вистачало часу на підготовку всіх завдань, навіть у тому випадку, коли ці завдання даються в посильному обсязі.

У зв'язку з цим була розробленазбірка професійно - профільованих завдань з оцінки знань студентів по предмету «Тепловози та дизель - поїзди». Вона містить перелік питань, які повинен опрацювати студент. Для підготовки студентів до здачі іспиту, їм запропоновано окрім звичайних питань перелік тестів по кожній темі, які можуть входити до бази питань «Колоквіум».

Мета навчальної дисципліни «Тепловози та дизельні поїзди» є оволодіння предметом навчальної дисципліни, притаманними їй методами наукового дослідження для формування визначених ОКХ та ОПП спеціальності компетенцій.

Завдання:

- вивчення конструкції тепловозів і дизель-поїздів;

- вивчення принципу дії тепловозів і дизель-поїздів;

- вивчення основ експлуатації тепловозів і дизель-поїздів;

- вивчення основ ремонту тягового рухомого складу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повиненотримати

загальні знання з предмету:

- будова і робота ДВЗ;

- системи живлення дизелів;

- системи повітропостачання, охолодження і мащення дизелів;

- дизелі типу 1А-5Д49, 10Д100, 5АД49, 14Д40, М756, К6S10DR;

- ТО дизельного обладнання; ознаки нормальної роботи дизеля;

- механічне обладнання тепловозів; електричне обладнання тепловозів;

- електричні машини тепловозів.

загальні вміння з предмету:

- виконувати технічне обслуговування і поточний ремонт дизелів типу 1А-5Д49, 10Д100, 5АД49, 14Д40, М756, К6S10DR;

- виконувати технічне обслуговування і поточний ремонт систем живлення та електропостачання;

- виконувати технічне обслуговування і поточний ремонт рами і кузова локомотива;

- виконувати технічне обслуговування і поточний ремонт електричного обладнання та електричних машин;

- уміти виявляти відхилення від норми в роботі вузлів і систем локомотивного обладнання;

- уміти виявляти та усувати несправності, що виникли під час руху поїзда.

Розділ. І ВСТУП

Знати: загальні поняття про історичний розвиток локомотивної тяги; схеми передачі потужності на локомотивах; класифікацію і позначення локомотивів; техніко – економічні показники тепловозів.

Вміти:дати характеристику передачам тягового рухомого складу; пояснити принцип роботи тягового рухомого складу.

Розділ. ІІ ЗАГАЛЬНА БУДОВА І ТЕХНІЧНА

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКОМОТИВІВ

Знати: загальну будову і технічні характеристики магістральних, маневрових тепловозів і дизель-поїздів; принципи компоновки обладнання; серії та осьові формули тягового рухомого складу.

Вміти: розшифровувати серії та осьові характеристики тягового рухомого складу.

Розділ. ІІІ ЕКІПАЖ І КУЗОВ ТЕПЛОВОЗІВ

Знати: загальну будову і взаємодію екіпажних і кузовних частин тепловозів; схеми передачі навантаження від рами тепловоза до колісних пар локомотивів; будову колісних пар локомотивів, букс, ресорного підвішування, автозчепного пристрою.

Вміти: перевіряти стан ходової частини в експлуатації; перевіряти працездатність автозчепного пристрою тепловоза; перевіряти клеймування колісних пар і автозчепного пристрою тягового рухомого складу.

Розділ. ІV ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ ТЕПЛОВОЗІВ

Знати: призначення і конструкцію основних елементів систем пневматики, пожежогасіння, системи автоматичного регулювання температури (САРТ), принцип роботи систем; розміщення, призначення і конструкцію редукторних муфт.

Вміти: приводити в дію системи пожежогасіння, регулювати піскоподачу, управляти системою САРТ, редукторів і муфт.

Розділ. V ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДВИГУНИ

ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Знати: принцип роботи двигунів внутрішнього згоряння; основні вимоги до тепловозних дизелів і їх техніко-економічні характеристики; основні термодинамічні процеси роботи ДВС; цикли і тактність роботи двигунів; розподіл теплового балансу двигуна.

Вміти: розрізняти і аналізувати роботу двотактних і чотиритактних двигунів внутрішнього згоряння; визначати характерні точки індикаторних і кругових діаграм роботи двигунів внутрішнього згоряння; визначати параметри розпилу палива по повному обсягу циліндра двигуна; визначати параметри двигунів за заводським найменуванням і шифром по ДСТУ.

Розділ. VІ ДИЗЕЛІ І ЇХ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

Знати: особливості будови дизель-генераторних муфт і валообертальних меха-нізмів; особливості будови поршнів і шатунів двигунів внутрішнього згоряння; особливості будови кришок циліндрів, клапанів, розподільчих валів двигунів внутрішнього згоряння; особливості будови систем повітропостачання тепловозних дизелів; особливості будови паливних насосів високого тиску, паливних форсунок дизелів типу Д100, Д45, Д49, Д50; особливості будови регуляторів частоти обертів дизелів; будову механізмів управління роботою РЧО, механізму аварійної зупинки двигуна; особливості будови паливної, масляної, водяної систем та холодильників тепловозів.

Вміти: перевірити основні несправності блоків дизелів типу Д100, Д45, Д49, Д50; перевірити основні несправності втулок циліндрів дизелів типу Д100, Д45, Д49, Д50; перевірити основні несправності шатунно-поршневої групи дизелів типу Д45, Д100, Д49, Д50; перевірити основні несправності колінчастих валів типу Д100, Д45, Д49, Д50; перевірити основні несправності вертикальних передач дизелів типу Д100; перевірити основні несправності антивібраторів дизелів типу Д100, Д45, Д49, Д50. Визначити правильність роботи паливних насосів високого тиску, паливних форсунок, регуляторів частоти обертання дизелів; керувати паливною апаратурою (подача палива в циліндри двигуна) за допомогою механізму управління РЧО; застосовувати в процесі експлуатації механізмів аварійної зупинки дизеля; перевірити правильність роботи апаратів і агрегатів паливної, масляної, водяної систем; перевірити правильність експлуатації холодильного устаткування тепловоза, температуру охолоджувальної рідини дизеля (в холостому режимі, номінальному режимі, на максимальних обертах).

Розділ. VІІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТЕПЛОВОЗІВ

Знати: призначення і властивості електричних передач, які застосовуються на вітчизняних тепловозах; розташування основного і допоміжного електричного устаткування на тепловозах; загальну будову: тягових генераторів, тягових електродвигунів, допоміжних електричних машин, акумуляторних батарей, електричних апаратів силового і допоміжного електричного кола; принцип роботи: тягових генераторів, тягових електродвигунів, допоміжних електричних машин, акумуляторних батарей, електричних апаратів силового і допоміжного електричного кола.

Вміти: визначити основні параметри роботи тягових генераторів, тягових елек-тродвигунів, допоміжних електричних машин, акумуляторних батарей, електри-чних апаратів силового і допоміжного електричного кола; визначити основні несправності електричних машин і апаратів під час їх експлуатації.

Розділ. VІІІ ГІДРАВЛІЧНІ ПЕРЕДАЧІ ТЕПЛОВОЗІВ

Знати: загальні поняття та властивості гідравлічних передач, які застосовуються на експлуатуємих тепловозах; кінематичні схеми гідравлічних передач тепловозів; будову, призначення і принцип роботи уніфікованої гідропередачі УГП 750 – 1200; дію системи автоматичного керування УГП 750 – 1200.

Вміти: застосувуати систему автоматичного керування уніфікованою гідропередачею УГП 750 – 1200 на різних режимах екмплуатації.

Розділ. ІХ ЕЛЕКТРИЧНІ СХЕМИ ТЕПЛОВОЗІВ

Знати: класифікацію, призначення, електричних схем тепловозів; електричні схеми: пуску дизеля, зарядки акумуляторних батарей, збільшення швидкості руху тепловоза та захисту електрообладнання і дизеля.

Вміти: керувати під час експлуатації локомотива електричними ланцюгами: пуску дизеля, зарядки акумуляторних батарей, збільшення швидкості.

Розділ. Х ПРИЙМАННЯ ТЕПЛОВОЗА ТА ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА

ТА ЇХ ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Знати: порядок системи технічного обслуговування локомотивів; порядок екі-пірування локомотивів; порядок постановки локомотивів на поточний ремонт та технічне обслуговування та порядок приймання локомотивів.

Вміти: виконувати технічне обслуговування локомотивів перед поїздкою, під час експлуатації і здачі локомотивів.

Розділ. ХІ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВОЗОМ, ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДОМ

ТА ВЕДІННЯ ПОЇЗДА

Знати: основні обов’язки локомотивної бригади; порядок управління локомотивами і методи ведіння поїзда по дільниці з різним профілем колії та станціям; особливості експлуатації тепловоза та дизель-поїзда в зимових умовах.

Вміти: виконувати контроль за роботою агрегатів тепловозів і дизель-поїздів та їх технічне обслуговування під час руху; застосовувати методи і порядок управління тепловозом та дизель-поїздом під час маневрової роботи.

Розділ. ХІІ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕКІПАЖНОЇ

ЧАСТИНИ ТЕПЛОВОЗІВ ТА ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДІВ

Знати: порядокі правилатехнічного обслуговування екіпажної частини тепловозів та дизель-поїздів.

Вміти: виконуватидогляд за колісними парами, буксами та ресорним підвішуванням тепловозів та дизель-поїздів; виконувати технічне обслуговування рам і візків, пісочної системи тепловозів та дизель-поїздів.

Розділ. ХІІІ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДИЗЕЛЯ

Знати: порядок технічного обслуговування дизелів локомотивів.

Вміти: виконувати підготовку і перевірку дизеля до роботи і під час експлуатації.

Розділ. ХІV ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ

Знати: порядок і прийоми обслуговування допоміжного обладнання.

Вміти: виконувати обслуговування і перевірку паливної, масляної і водяної систем, системи повітропостачання та протипожежних засобів тепловозів і дизель-поїздів.

Розділ. ХV ЕКОНОМІЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА

ТА ЗМАЩУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ.

СОРТИ ЗМАЗОК, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НА ЛОКОМОТИВАХ

Знати: шляхи економії дизельного палива, витрати та економію мастила під час експлуатації тепловозів та дизель-поїздів.

Розділ. ХVІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ РУХУ

ТЕПЛОВОЗІВ ТА ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДІВ

Знати: перелік приладів безпеки та порядок їх застосування під час роботи на тепловозі та дизель-поїзді.

Розділ. ХVІІ РОЗВИТОК ТЕПЛОВОЗНОЇ ТЯГИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Знати: переспективи розвитку локомотивобудування і ремонтної бази магістральних та маневрових локомотивів на території України і стран СНД.

Вміти: розпізнавати типи нових тепловозів та дизель-поїздів, давати технічну характеристику новим видам автономної тяги.

ПЕРЕЛІК ТЕМ САМОСТІЙНИХ ГОДИН З ПРЕДМЕТУ

N
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

2

3

1

Загальні поняття про тепловози і дизель-поїзди.

2

2

Класифікація і позначення поїздів.

2

3

Дизель-поїзди.

2

4

Система вентиляції електричних машин.

2

5

Протипожежна система.

2

6

Повітряна система управління тепловозом.

2

7

Основні вимоги до тепловозних дизелів і їх технічні характеристики.

2

8

Основи теплових процесів дизелів. Основні термодинамічні процеси.

2

9

Горіння палива в циліндрах дизелів.

2

10

Тепловий баланс дизелів.

2

11

Потужність, к.к.д. і характеристики роботи дизеля.

2

12

Конструкція і будова тепловозних дизелів. Дизелі типу Д100.

2

13

Дизелі типу Д45.

2

14

Дизелі типу Д50.

2

15

Особливості будови дизелів типу Д49, K6S310DR.

2

16

Особливості будови рами дизелів Д49, K6S310DR.

2

17

Особливості будови блоків дизелів типу Д49, K6S310DR.

2

18

Особливості будови втулок циліндрів дизелів Д49, K6S310DR.

2

19

Особливості будови колінчатих валів дизелів Д49, K6S310DR.

2

20

Корінні підшипники колінчастих валів.

2

21

Вертикальна передача дизелів типу Д100.

2

22

Антивібратори.

2

23

Дизель-генераторна муфта і валообертальний механізм.

2

24

Поршні і шатуни ДВЗ.

2

25

Поршневі кільця і пальці, їх призначення і будова.

2

26

Кришки циліндрів, їх будова і призначення.

2

27

Клапани ДВЗ, їх привід. Тепловий проміжок, його значення і методи регулювання.

2

28

Розподільчий вал і його привід.

2

29

Обладнання систем повітряпостачання дизелів (повітрядувки, турбокомпресори).

2

30

Паливні насоси високого тиску дизелів Д100, Д45, Д50.

2

31

Особливості будови і роботи ПНВТ дизелів Д49, K6S310DR.

2

32

Форсунки дизелів.

2

1

2

3

33

Регулятори частоти обертів, їх типи і схеми роботи.

2

34

Конструкція і робота РЧО дизелів Д100, Д45, Д50, Д49, K6S310DR.

2

35

Механізми аварійної зупинки дизелів.

2

36

Паливна система тепловоза, її обладнання.

2

37

Масляна система, її обладнання.

2

38

Водяна система, її обладнання.

2

39

Призначення, класифікація і розташування електрообладнання на тепловозах.

2

40

Електричні машини тепловозів. Загальні поняття.

2

41

Електродвигуни допоміжних машин.

2

42

Несправності електричних машин і види їх ремонту.

2

43

Електропневматичні вентилі.

2

44

Реле керування.

2

45

Реле переходу.

2

46

Реле зворотнього струму.

2

47

Реле часу.

2

48

Апарати захисту.

2

49

Схеми гідропередач тепловозів.

2

50

Будова і призначення уніфікованої гідропередачі.

2

51

Головні вузли УГП 750 – 1200.

2

52

Вузли системи автоматичного керування гідропередачею.

2

53

Електричні схеми тепловозів, їх класифікація.

2

54

Електрична схема пуску дизеля тепловоза.

2

55

Електричні ланцюги зарядки акумуляторних батарей тепловоза.

2

56

Електричні ланцюги збільшення швидкості тепловоза.

2

57

Електричні ланцюги захисту електрообладнання і дизеля.

2

58

Дія системи автоматичного керування УГП 750 – 1200.

2

59

Система технічного обслуговування. Поліпшення технічного стану тепловозів та дизель-поїздів.

2

60

Порядок постановки тепловоза та дизель-поїзда напоточні ремонти та технічне обслуговування ТО-3.Приймання тепловоза (дизель-поїзда) з поточного ремонту та технічного обслуговування ТО-3.

2

61

Управління тепловозом.Основні обов’язки локомотивної бригади.

2

62

Вимушена зупинка поїзда на перегоні та порядок дії локомотивної бригади. Особливості експлуатації тепловоза та дизель-поїзда в зимових умовах. Пересилка тепловоза та дизель-поїзда в холодному стані. Особливості управління тепловозом та дизель-поїздом під час маневрової роботи.

2

63

Загальні відомості про умови роботи екіпажної частини тепловозів та дизель-поїздів.

2

64

Уход за буксами та ресорним підвішуванням

2

65

Уход за підвішуванням тягових електродвигунів, редукторами, механізмом опори реактивних моментів та карданними валами.

2

66

Технічне обслуговування рам і візків тепловозів та дизель-поїздів

2

67

Технічне обслуговування пісочної системи.

2

1

2

3

68

Обслуговуваня паливної системи.

2

69

Обслуговуваня масляної системи.

2

70

Обслуговуваня водяної системи.

2

71

Обслуговуваня охолоджуючих пристроїв дизелів.

2

72

Система повітряпостачання дизелів.

2

73

Протипожежні засоби локомотива.

2

74

Порядок визначення витрат палива.

2

75

Змащувальні матеріали окремих вузлів тертя тепловозів та дизель-поїздів. Витрати та економія мастила.

2

76

Види радіозв’язку та управління радіостанцією. Порядок проведення переговорів.

2

77

Перспективи будування і ремонтної бази локомотивів на території України.

2

78

Перспективи будування і ремонтної бази локомотивів на території СНД.

2

Разом

156

Критерії

оцінювання знань студентів за результатами наданих відповідей згідно завдань

збірки спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація

тягового рухомого складу» з дисципліни «Тепловози та дизель - поїзди»

Оцінку «5» студент отримує якщо:

- вільно володіє матеріалом вивчених тем, знає конструкцію основних агрегатів і вузлів тепловозів, принцип та умови роботи їх роботи;

- відповідь грамотна, студент ілюструє відповідь необхідними схемами, натурними деталями, стендами, макетами, плакатами;

 • вільно володіє технічною термінологією;

 • в письмовій або в усній формі демонструє знання основних понять і правил експлуатації зтем, які вивчені;

 • є в наявності повний конспект лекцій з відпрацюванням тем, які визначені для самостійного вивчення;

 • вірно використовує отримані знання для вирішення практичних завдань.

Оцінку «4» студент отримує якщо:

 • недостатньо володіє матеріалом вивчених тем, знає принцип роботи і конструкцію основних агрегатів і і вузлів тепловозів, відповідає з деякими незначними помилками, неточностями;

 • є незначні помилки у володінні технічною термінологією;

 • відповідь грамотна, але не супроводжується демонструванням наочних приладів, натурних вузлів і макетів, стендів, тощо;

 • вміє користуватися навчальною і довідковою літературою, є труднощі при аналізуванні кінцевих результатів.

Оцінку «3» студент отримує якщо:

 • слабко володіє матеріалом вивчених тем, плутається в принципах роботи і конструкції основних агрегатів і вузлів тепловозів, відповідає зі значними помилками, неточностями, слабко володіє технічною термінологією;

 • невпевнений в використанні необхідних знань при застосуванні навичок, по експлуатації вузлів тепловозів.

 • Оцінку «2» студент отримує якщо:

 • не володіє програмним матеріалом вивчених тем, не знає принцип роботи і конструкцію основних агрегатів тепловозів, не володіє технічною термінологією; відповідь не супроводжується демонструванням наочних приладів, натурних вузлів і макетів, стендів, тощо; не вміє пояснити основні вимоги до вузлів під час їх експлуатації.

Розділи: «Загальна будова і технічна характеристика локомотивів».

«Екіпаж і кузов тепловозів». «Допоміжні системи тепловозів».

1-частина «ТЕОРЕТИЧНА»

 1. Дайте визначення - що таке тепловоз?

 2. Яке призначення передач на тепловозі?

 3. Чим можливо забезпечити надійне зчеплення колісних пар з рейками в режимі тяги?

 4. Як класифікуються тепловози та дизельні поїзди?

 5. Що таке осьова формула локомотива і що вона характеризує?

 6. Як розшифровуються серії тепловозів?

 7. Яка різниці в умовах експлуатації магістральних і маневрових тепловозів?

 8. Яка компоновка вузлів і агрегатів на магістральних тепловозах?

 9. Яка компоновка вузлів і агрегатів на маневрових тепловозах?

 10. Яка компоновка вузлів і агрегатів на дизель-поїздах?

 11. Які існують типи підвішування тягових електродвигунів?

 12. Яке призначення автозчепного пристрою локомотива?

 13. Яке призначення колісних пар локомотивів і яка різниця між ними при різних типах передач?

 14. Яке призначення букс і яких типів вони бувають?

 15. Яке призначення ресорного підвішування і яких типів воно буває?

 16. Як пов’язана головна рама з візками тепловоза?

 17. Яке призначення кузова тепловоза і яких типів вони бувають?

 18. Які системи розташовані на тепловозі?

 19. Яке призначення пісочної системи тепловоза?

 20. Яке призначення протипожежної системи тепловоза?

 21. Яке призначення повітряної системи тепловоза?

2-частина «ПРАКТИЧНА»

1.Надайте характеристику локомотивів за осьовими формулами (див. рисунок).

2. Вкажіть типи кузовів локомотивів. Які фактори експлуатації локомотивів впливають на типи кузовів (див. рисунок).

3. Вкажіть основні елементи магістрального тепловозатипу ТЭ116, їх призначення. Надайте схему за якою передається потужність від дизеля на колісні пари локомотива (див. рисунок).

4. Вкажіть основні елементи магістрального тепловозаТЭ10, їх призначення. Надайте схему за якою передається потужність від дизеля на колісні пари локомотива (див. рисунок).

 1. Вкажіть основні елементи маневрового тепловоза ЧМЭ3, їх призначення.

5.Надайте схему за якою передається потужність від дизеля на колісні пари локомотива (див. рисунок).

6. Вкажіть основні елементи маневрового тепловоза ТЭМ2, їх призначення. Надайте схему за якою передається потужність від дизеля на колісні пари локомотива (див. рисунок).

7. Вкажіть порядок розташування органів керування магістральним локомотивом. Вкажіть призначення приладів, які знаходяться в кабіні машиніста (див. рисунок).

8. Вкажіть порядок розташування органів керування маневровим локомотивом. Вкажіть призначення приладів, які знаходяться в кабіні машиніста (див. рисунок).


9. Вкажіть порядок розташування основних елементів кузова магістрального тепловоза, та їх призначення (див. рисунок).

10. Вкажіть порядок розташування основних елементів кузова маневрових тепловозів, та їх призначення (див. рисунок).

11. Вкажіть основні елементи головної рами магістрального тепловоза типу ТЭ10, їх призначення. Надайте схему за якою передається навантаження від рами на візок локомотива (див. рисунок).

12. Вкажіть основні елементи головної рами магістрального тепловоза типу М62, їх призначення. Надайте схему за якою передається навантаження від рами на візок локомотива (див. рисунок).

13. Вкажіть основні елементи головної рами маневрового тепловоза типу ЧМЭ3, їх призначення. Надайте схему за якою передається навантаження від рами на візок локомотива (див. рисунок).

14. Вкажіть основні елементи головної рами маневрового тепловоза типу ТЭМ7, їх призначення. Надайте схему за якою передається навантаження від рами на візок локомотива (див. рисунок).

15. Вкажіть основні елементи головної рами маневрового тепловоза типу ТГМ6, їх призначення. Надайте схему за якою передається навантаження від рами на візок локомотива (див. рисунок).

16. Вкажіть основні елементи безщелепного візка магістрального тепловоза 2ТЭ116, їх призначення. Надайте схему за якою передається навантаження від рами локомотива на рейки (див. рисунок).

17. Вкажіть основні елементи щелепного візка магістрального тепловоза ТЭ10, їх призначення. Надайте схему за якою передається навантаження від рами локомотива на рейки (див. рисунок).

18. Вкажіть основні елементи щелепного візка маневрового тепловоза ТГМ4, їх призначення. Надайте схему за якою передається навантаження від рами локомотива на рейки (див. рисунок).

19. Вкажіть основні елементи щелепного візка маневрового тепловоза ТГМ6А, їх призначення. Надайте схему за якою передається навантаження від рами локомотива на рейки (див. рисунок).

20. Вкажіть основні елементи щелепної букси тепловоза, їх призначення. Система змащення елементів букси (див. рисунок).

21. Вкажіть основні елементи поводкової букси тепловоза, їх призначення. Система змащення елементів букси (див. рисунок).

22. Вкажіть основні елементи ресорного підвішування тепловоза, їх призначення. Надайте схему за якою передається навантаження від рами візка локомотива на колісні пари (див. рисунок).

23. Вкажіть основні елементи індивідуального ресорного підвішування тепловоза, їх призначення. Надайте схему за якою передається навантаження від рами візка локомотива на колісні пари (див. рисунок).

24. Вкажіть основні елементи колісної пари тепловоза з електричною передачею, їх призначення. Поясніть значення знаків та клейм, які нанесені на елементи колісної пари (див. рисунок).

25. Вкажіть основні елементи колісної пари тепловоза з гідравлічною передачею, їх призначення (див. рисунок).

26. Вкажіть основні елементи автозчепного пристрою, їх призначення (див. рисунок).

27. Вкажіть порядок дії механізму автозчепного пристрою СА3 при з’єднанні рухомих одиниць (див. рисунок).

28. Вкажіть порядок дії механізму автозчепного пристрою СА3 при роз’єднанні рухомих одиниць (див. рисунок).

29. Вкажіть основні елементи пісочної системи тепловоза, їх призначення. Поясніть принцип дії системи під час подачі піску, та порядок роботи при зміні напрямку руху локомотива (див. рисунок).

30. Вкажіть основні елементи системи автоматичного управління приводом вентилятора тепловоза, їх призначення. Поясніть принцип дії системи (див. рисунок).

3-частина «ТЕСТОВА»

1. Якого типу застосовано кузов на тепловозі ТЭМ18?

а) капотного;

б) вагонного;

в) кабріолет;

г) пікап;

д) П - подібного.

2. Якого типу застосовано кузов на тепловозі 2ТЭ116?

а) капотного;

б) вагонного;

в) кабріолет;

г) пікап;

д) П - подібного.

3. Якого типу застосовано кузов на тепловозі М62?

а) капотного;

б) вагонного;

в) кабріолет;

г) пікап;

д) П - подібного.

4. Якого типу застосовано кузов на тепловозі ТЭП75?

а) капотного;

б) вагонного;

в) кабріолет;

г) пікап;

д) П - подібного.

5. Якого типу застосовано кузов на тепловозі ЧМЭ3?

а) капотного;

б) вагонного;

в) кабріолет;

г) пікап;

д) П - подібного.

6. Якого типу застосовано кузов на тепловозі ТГМ6?

а) капотного;

б) вагонного;

в) кабріолет;

г) пікап;

д) П - подібного.

7. Якого типу застосовано кузов на тепловозі ТГМ6?

а) капотного;

б) вагонного;

в) кабріолет;

г) пікап;

д) П - подібного.

8. Якого типу передачі потужності не існує на тепловозах?

а) парова;

б) механічна;

в) електрична;

г) гіравлічна;

д) електронна.

9. Якого типу передача потужності встановлена на тепловозах ТГМ6?

а) парова;

б) механічна;

в) електрична;

г) гіравлічна;

д) електронна.

10. Якого типу передача потужності встановлена на тепловозах ТЭП75?

а) парова;

б) механічна;

в) електрична;

г) гіравлічна;

д) електронна.

11. Якого типу передача потужності встановлена на тепловозах М62?

а) парова;

б) механічна;

в) електрична;

г) гіравлічна;

д) електронна.

12. Якого типу передача потужності встановлена на тепловозах ЧМЭ3?

а) парова;

б) механічна;

в) електрична;

г) гіравлічна;

д) електронна.

13. Розшифруйте позначення тепловоза 2ТЭ116?

а) тепловоз 2-ої зборки, з екологічним двигуном внутрішнього згорання та максимальною швидкістю 116 км/год;

б) тяговий електровоз з максимальною силою тяги 116 кН;

в) 2-во секційний тепловоз з електричною передачею, вантажного призначення, завод виготовник ПО«Луганськтепловоз»;

г) 2-во секційний тепловоз з електричною передачею, та максимальною швидкістю 116 км/год;

д) тепловоз 2-ої зборки, з екологічним двигуном внутрішнього згорання та максимальною силою тяги 116 кН.

14. Розшифруйте позначення тепловоза ЧМЭ3?

а) тепловоз 3-ої зборки, з мало екологічним двигуном внутрішнього згорання та максимальною швидкістю 30 км/год;

б) тяговий електровоз з максимальною силою тяги 3 кН;

в) 1-но секційний тепловоз Чехословацького виробництва, маневрового призначення з електричною передачею, 3-тя серія випуску;

г) тепловоз з електричною передачею, та максимальною швидкістю 30 км/год;

д) тепловоз з екологічним двигуном внутрішнього згорання та максимальною силою тяги 30 кН.

15. Розшифруйте позначення тепловоза ТЭП75?

а) тепловоз з екологічним двигуном внутрішнього згорання та максимальною швидкістю 75 км/год;

б) тяговий електровоз з максимальною силою тяги 75 кН;

в) 1-но секційний тепловоз з електричною передачею, пасажирського призначення, завод виготовник ПО «Коломенський завод»;

г) 1-но секційний тепловоз з електричною передачею, та максимальною швидкістю 75 км/год;

д) тепловоз з екологічним двигуном внутрішнього згорання та максимальною силою тяги 75 кН.

16. Розшифруйте позначення тепловоза ТГМ6?

а) тепловоз 3-ої зборки, з мало екологічним двигуном внутрішнього згорання та максимальною швидкістю 30 км/год;

б) тяговий електровоз з максимальною силою тяги 3 кН;

в) 1-но секційний тепловоз з гідравлічною передачею, маневрового призначення, завод виготовник ВАТ «Людинівський тепловозобудівний завод»;

г) тепловоз з електричною передачею, та максимальною швидкістю 60 км/год;

д) тепловоз з гібридним двигуном внутрішнього згорання та максимальною силою тяги 60 кН.

17. Розшифруйте позначення тепловоза ТЭМ18?

а) тепловоз 1-ої зборки, з турбованим екологічним двигуном внутрішнього згорання та максимальною швидкістю 180 км/год;

б) тяговий електровоз з максимальною силою тяги 18 кН;

в) 1-но секційний тепловоз з електричною передачею, маневрового призначення, завод виготовник ВАТ «Людинівський тепловозобудівний завод»;

г) тепловоз з електричною передачею, та максимальною швидкістю 18 км/год;

д) тепловоз з турбованим екологічним двигуном внутрішнього згорання та максимальною силою тяги 180 кН.

18. Яке призначення головної рами тепловоза?

а) для направлення руху локомотива по рейкам;

б) служить для вписування в криві ділянки колії та плавного проходження стрілочних переводів;

в) для захисту дизеля та допоміжного обладнання від атмосферного впливу температур, повітря та ін.;

г) вона є основою для кріплення дизеля та допоміжного обладнання.

19. Яке призначення кузова тепловоза?

а) для направлення руху локомотива по рейкам;

б) служить для вписування в криві ділянки колії та плавного проходження стрілочних переводів;

в) для захисту дизеля та допоміжного обладнання від атмосферного впливу температур, повітря та ін.;

г) вона є основою для кріплення дизеля та допоміжного обладнання.

20. Яке призначення візків тепловоза?

а) для направлення руху локомотива по рейкам;

б) служить для вписування в криві ділянки колії, плавного проходження стрілочних переводів та передачі навантаження від маси локомотива на рейки;

в) для захисту дизеля та допоміжного обладнання від атмосферного впливу температур, повітря та ін.;

г) вона є основою для кріплення дизеля та допоміжного обладнання.

21. Яке призначення колісних пар тепловоза?

а) для направлення руху локомотива по рейкам та передачі навантаження від маси локомотива на рейки;

б) служить для вписування в криві ділянки колії, плавного проходження стрілочних переводів та передачі навантаження від маси локомотива на рейки;

в) для захисту дизеля та допоміжного обладнання від атмосферного впливу температур, повітря та ін.;

г) вона є основою для кріплення дизеля та допоміжного обладнання.

22. Яке призначення ресорного підвішування тепловоза?

а) передача маси тепловоза на шийки колісних пар, рівномірно розподілити масу між всіма осями колісних пар та пом’якшувати ударні навантаження з боку колії;

б) служить для вписування в криві ділянки колії, плавного проходження стрілочних переводів та передачі навантаження від маси локомотива на рейки;

в) для захисту дизеля та допоміжного обладнання від атмосферного впливу температур, повітря та ін.;

г) вона є основою для кріплення дизеля та допоміжного обладнання.

Розділ: «Загальні відомості про двигуни внутрішнього згоряння»

1-частина «ТЕОРЕТИЧНА»

 1. Що таке тепловий двигун?

 2. Які існують теплові двигуни і де вони застосовуються?

 3. Що таке двигун внутрішнього згоряння?

 4. Які існують типи ДВЗ і в яких областях вони застосовуються?

 5. Що таке робоче тіло ДВЗ, якими параметрами вони характеризуються?

 6. Яке призначення термодинамічних циклів?

 7. З якою метою застосовують наддув циліндрів ДВЗ?

 8. Чим відрізняється індикаторна потужність від ефективної?

 9. З чого складається тепловий баланс ДВЗ?

 10. Для чого призначені характеристики тепловозних ДВЗ?

2-частина «ПРАКТИЧНА»

1. Поясніть принцип будови двигуна внутрішнього згоряння. Вкажіть призначення окремих деталей двигуна та основні робочі процеси, які відбуваються під час роботи ДВЗ (див. рисунок).

2. Вкажіть основні конструкційні параметри роботи ДВЗ (див. рисунок).

3. Надайте характеристику процесам, які відбуваються при роботі чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння (див. рисунок).

4. Надайте характеристику процесам, які відбуваються при роботі двотактного двигуна внутрішнього згоряння (див. рисунок).

5. Поясніть принцип роботи чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння (див. рисунок).

6. Поясніть принцип роботи двотактного двигуна внутрішнього згоряння (див. рисунок).

7. Поясніть принцип процесу газообміну двотактного двигуна внутрішнього згоряння (див. рисунок).

8. Поясніть призначення, принцип процесу наддуву двигуна внутрішнього згоряння та його вплив на показники роботи двигуна (див. рисунок).

9. Поясніть призначення, кругової діаграми 4-и тактного двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ). Вкажіть характерні точки діаграми і принцип роботи ДВЗ за діаграмами (див. рисунок).

10. Поясніть призначення, кругової діаграми 2-о тактного двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ). Вкажіть характерні точки діаграми і принцип роботи ДВЗ за діаграмами (див. рисунок).

11. Поясніть призначення, індикаторної діаграми двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ). Вкажіть характерні точки діаграми і принцип роботи 4-и тактного ДВЗ за діаграмою (див. рисунок). Вкажіть відмінність індикаторної діаграми 2-о тактного ДВЗ.

12. Надайте характеристику теплового балансу двигуна внутрішнього згоряння (див. рисунок).

3-частина «ТЕСТОВА»

1. Яке призначення двигуна внутрішнього згоряння?

а) перетворення теплової енергії продуктів згоряння в механічну;

б) перетворення води в пару;

в) отримати оберти турбінного колеса від енергії вихлопу;

г) обертати колісні пари локомотива від підводу до них тепла;

д) змінювати число обертів колісних пар (швидкість) локомотива.

2. З яких основних частин складається двигун внутрішнього згоряння?

а) вісь, колісна пара, ТЕД, букса, рама, рессори;

б) блок, картер (піддон), кривошипно-шатунний механізм, газорозподільчий механізм;

в) водяна, паливна, масляна системи та система повітряпостачання;

г) всмоктуючий клапан, нагнітаючий клапан, кривошипно-шатунний механізм, корпус, запобіжний клапан, регулятор тиску (3РД або АК-11Б);

3. Яка обов’язкова умова для роботи дизельного двигуна внутрішнього згоряння?

а) наявність охолодження стінок циліндрів та головки поршня;

б) стиснення чистого повітря до високого тиску і впорскування до нього палива;

в) подача паливно-повітряної суміші в циліндр двигуна та наявність стороннього джерела запалення суміші;

г) обов’язкова наявність стисненої пари для переміщення поршня по циліндру.

4. Яке існує переміщення поршня в циліндрі двигуна?

а) поступальне;

б) обертове;

в) по колу;

г) поперечне.

5. Що таке «верхня мертва точка» поршня?

а) положення поршня при мінімальному відділенні від колінчастого валу;

б) положення поршня при мінімальному відділенні від шатуна;

в) положення поршня при максимальному віддаленні від колінчастого валу;

г) положення поршня при максимальному віддаленні від кришки циліндра.

6. Що таке «верхня мертва точка» поршня?

а) положення поршня при мінімальному відділенні від колінчастого валу;

б) положення поршня при мінімальному відділенні від кришки циліндра;

в) положення поршня при максимальному віддаленні від шатуна;

г) положення поршня при максимальному віддаленні від кришки циліндра.

7. Що таке «нижня мертва точка» поршня?

а) положення поршня при мінімальному відділенні від колінчастого валу;

б) положення поршня при мінімальному відділенні від шатуна;

в) положення поршня при максимальному віддаленні від колінчастого валу;

г) положення поршня при мінімальному віддаленні від кришки циліндра.

8. Що таке «нижня мертва точка» поршня?

а) положення поршня при максимальному відділенні від колінчастого валу;

б) положення поршня при мінімальному відділенні від кришки циліндра;

в) положення поршня при максимальному віддаленні від шатуна;

г) положення поршня при максимальному віддаленні від кришки циліндра.

9. Що таке «ход» поршня?

а) відстань, яку проходить поршень від в.м.т. до н.м.т.;

б) відстань від поршня до кришкициліндра при знаходженні поршня у в.м.т.;

в) відстань від поршня до кришкициліндра при знаходженні поршня у н.м.т.;

г) відстань від поршня до колінчастого валу при знаходженні поршня у в.м.т.;

д) відстань від поршня до колінчастого валу при знаходженні поршня у н.м.т..

10. Що таке «об’єм камери стиснення»?

а) відстань, яку проходить поршень від в.м.т. до н.м.т.;

б) відстань від поршня до кришкициліндра при знаходженні поршня у в.м.т.;

в) відстань від поршня до кришкициліндра при знаходженні поршня у н.м.т.;

г) відстань від поршня до колінчастого валу при знаходженні поршня у в.м.т.;

д) відстань від поршня до колінчастого валу при знаходженні поршня у н.м.т.;

е) об’єм, який займають гази в циліндрі при положенні поршня в в.м.т..

11. Що таке «робочий об’єм» циліндра?

а) відстань, яку проходить поршень від в.м.т. до н.м.т.;

б) відстань від поршня до кришкициліндра при знаходженні поршня у в.м.т.;

в) відстань від поршня до кришкициліндра при знаходженні поршня у н.м.т.;

г) відстань від поршня до колінчастого валу при знаходженні поршня у в.м.т.;

д) відстань від поршня до колінчастого валу при знаходженні поршня у н.м.т.;

е) об’єм між в.м.т. та н.м.т..

12. Сукупність змін робочого тіла в циліндрі двигуна та в суміжних з циліндром системах, які слугують для вводу робочого тіла та видалення його, називається …

а) робочим циклом двигуна;

б) тактом;

в) процесом наддуву циліндра;

г) робочим процесом двигуна;

д) процесом продувки циліндра;

е) холостий хід.

13. Послідовність частин робочого процесу (наповнення, стиснення, горіння, розширення, видалення газів), яка періодично повторюється в циліндрі, називається…

а) робочим циклом двигуна;

б) тактом;

в) процесом наддуву циліндра;

г) робочим процесом двигуна;

д) процесом продувки циліндра;

е) холостий хід.

14. Частина циклу, яка відбувається між двома суміжними положеннями поршня в «мертвих точках», або відповідна зміні об’ємів циліндру між найбільшим та найменшим значеннями, називається…

а) робочим циклом двигуна;

б) тактом;

в) процесом наддуву циліндра;

г) робочим процесом двигуна;

д) процесом продувки циліндра;

е) холостий хід.

15. За скільки ходів поршня, в чотиритактному ДВЗ, відбувається робочий цикл?

а) один; б) два; в) три; г) чотири; д) шість; е) вісім.

16. За скільки ходів поршня, в двотактному ДВЗ, відбувається робочий цикл?

а) один; б) два; в) три; г) чотири; д) шість; е) вісім.

17. Вкажіть правильний порядок тактів, в чотиритактному ДВЗ, які відбуваються в циліндрі при його роботі:

а) стиснення, випуск, робочий хід, впуск;

б) впуск, стиснення, робочий хід, випуск;

в) стиснення, впуск, випуск, робочий хід;

г) випуск, робочий хід, стиснення, впуск;

д) робочий хід, впуск, випуск, стиснення;

е) холостий хід, впуск, стиснення, випуск.

18. Вкажіть правильний порядок тактів, в двотактному ДВЗ, які відбуваються в циліндрі при його роботі:

а) стиснення та випуск, робочий хід та впуск;

б) впуск та стиснення, робочий хід та випуск;

в) стиснення та впуск, випуск та робочий хід;

г) випуск та робочий хід, стиснення та впуск;

д) робочий хід та впуск, випуск та стиснення;

е) холостий хід, впуск та стиснення, випуск.

19. В скільки разів 2-о тактний двигун потужніше ніж 4-и тактний?

а) 1.0; б) 2.0; в) 2.0 - 4.0;

г) 3.0; д) 1.5 - 1.75; е) 0.5.

20. Для чого застосовується процес «продувки»?

а) для наповнення циліндру свіжим зарядом повітря;

б) для збільшення об’єму камери стиснення;

в) для виникнення додаткового тиску на поршень;

г) для виконання поршнем холостого ходу;

д) для повного охолодження циліндра після робочого ходу;

е) для видалення відпрацьованих газів з циліндру.

21. Які схеми «продувки» циліндрів Ви знаєте?

а) клапанна, клапанно – щільова, прямоточно - щільова;

б) віконна,золотникова, плунжерна;

в) вихрова, струменева, з передкамерою;

г) компресорна, безкомпресорна.

22. Для чого застосовується процес «наддуву»?

а) для видалення відпрацьованих газів з циліндру;

б) для збільшення потужності двигуна при незмінному об’ємі камери стиснення;

в) для виникнення додаткового тиску на поршень;

г) для виконання поршнем холостого ходу;

д) для повного охолодження циліндра після робочого ходу.

23. Яка розшифровка двигуна 10Д100 правильна, якщо позначення за ГОСТ наступне: ?

а) 10 поршневий, двотактний двигун з наддувом у якого діаметр поршня 20,7 см та хід поршня 25,4 см, кількість поршнів в одному циліндрі - 1;

б) 10 циліндровий, двотактний двигун з наддувом у якого діаметр поршня 20,7 мм та хід поршня 25,4 мм, кількість поршнів в одному циліндрі - 2;

в) 10 циліндровий, двотактний двигун з наддувом у якого хід поршня 20,7 см та діаметр поршня 25,4 см, кількість поршнів в одному циліндрі - 2;

г) 10 поршневий, двотактний двигун з наддувом у якого діаметр поршня 20,7 см та хід поршня 25,4 см, кількість поршнів в одному циліндрі - 2;

д) 10 циліндровий, двотактний двигун з наддувом у якого діаметр поршня 20,7 см та хід поршня 25,4 см, кількість поршнів в одному циліндрі - 2.

24. Яка розшифровка двигуна 6Д70 правильна, якщо позначення за ГОСТ наступне: 6ЧН?

а) 6 поршневий, чотиритактний двигун з наддувом у якого діаметр поршня 24 см та хід поршня 27 см, кількість поршнів в одному циліндрі - 1;

б) 6 циліндровий, чотиритактний двигун з наддувом у якого діаметр поршня 24 мм та хід поршня 27 мм, кількість поршнів в одному циліндрі - 1;

в) 6 циліндровий, чотиритактний двигун з наддувом у якого хід поршня 24 см та діаметр поршня 27 см, кількість поршнів в одному циліндрі - 1;

г) 6 поршневий, чотиритактний двигун з наддувом у якого діаметр поршня 24 см та хід поршня 27 см, кількість поршнів в одному циліндрі - 6;

д) 6 циліндровий, чотиритактний двигун з наддувом у якого діаметр поршня 24 см та хід поршня 27 см, кількість поршнів в одному циліндрі - 1.

25. Яка розшифровка двигуна 5Д49 правильна, якщо позначення за ГОСТ наступне: 16ЧН?

а) 16 поршневий, чотиритактний двигун з наддувом у якого діаметр поршня 26 см та хід поршня 26 см, кількість поршнів в одному циліндрі - 6;

б) 16 циліндровий, чотиритактний двигун з наддувом у якого діаметр поршня 26 мм та хід поршня 26 мм, кількість поршнів в одному циліндрі - 4;

в) 16 циліндровий, чотиритактний двигун з наддувом у якого хід поршня 26 см та діаметр поршня 26 см, кількість поршнів в одному циліндрі -16;

г) 16 поршневий, чотиритактний двигун з наддувом у якого діаметр поршня 26 см та хід поршня 26 см, кількість поршнів в одному циліндрі - 1;

д) 16 циліндровий, чотиритактний двигун з наддувом у якого діаметр поршня 26 см та хід поршня 26 см, кількість поршнів в одному циліндрі - 1.

26. Яка розшифровка двигуна правильна, якщо позначення за ГОСТ :?

а) 6 поршневий, чотиритактний двигун у якого діаметр поршня 26 см та хід поршня 26 см, кількість поршнів в одному циліндрі - 1;

б) 6 циліндровий, чотиритактний двигун з наддувом у якого діаметр поршня 26 мм та хід поршня 26 мм, кількість поршнів в одному циліндрі - 6;

в) 6 циліндровий, чотиритактний двигун з наддувом у якого хід поршня 26 см та діаметр поршня 26 см, кількість поршнів в одному циліндрі -1.

д) 6 циліндровий, чотиритактний двигун з наддувом у якого діаметр поршня 26 см та хід поршня 26 см, кількість поршнів в одному циліндрі - 4.

Розділ: «Дизелі і їх допоміжне обладнання»

1-частина «ТЕОРЕТИЧНА»

 1. Поясніть принципи компановки вузлів та деталей дизелей типу Д100.

 2. Поясніть принципи компановки вузлів та деталей дизелей типу Д49.

 3. Поясніть принципи компановки вузлів та деталей дизелей типу Д50.

 4. Поясніть призначення та особливості будови блоків дизелів.

 5. Поясніть призначення та особливості будови рами дизелів.

 6. Поясніть призначення та особливості будови колінчастих валів дизелів та корінних підшипників.

 7. Поясніть призначення та особливості будови шатунно-поршневої групи.

 8. Поясніть призначення та особливості будови втулок циліндрів.

 9. Поясніть призначення та особливості будови кришок циліндрів.

 10. Поясніть призначення та особливості будови газорозподільчих механізмів. Що таке тепловий просвіт та методи його регулювання?

 11. Поясніть призначення та особливості систем повітряпосточання тепловозних дизелів.

 12. Поясніть призначення та особливості будови механічних нагнітачів повітря.

 13. Поясніть призначення та особливості будови турбокомпресорів.

 14. Поясніть призначення та особливості будови паливних насосів високого тиску.

 15. Поясніть призначення та особливості будови паливних форсунок.

 16. Поясніть призначення та особливості будови регуляторів частоти обертів (РЧО).

 17. Поясніть призначення та особливості будови систем управління дизелем.

 18. Поясніть призначення, особливості будови, порядок поєднання вузлів та шляхи рідини в паливній системі дизеля.

 19. Поясніть призначення, особливості будови, порядок поєднання вузлів та шляхи рідини в масляній системі дизеля.

 20. Поясніть призначення, особливості будови, порядок поєднання вузлів та шляхи рідини в системі охолодження (водяній) дизеля.

 21. Поясніть призначення, особливості будови, порядок поєднання вузлів в системі охолоджуючих пристроїв води, мастила та наддувочного повітря дизеля (шахти холодильника та теплообмінники).

 22. Поясніть будову приводів вентиляторів холодильників.

 23. Поясніть будову приводів для відбору потужності від дизеля на допоміжні потреби.

2-частина «ПРАКТИЧНА»

1. Вкажіть основні вузли і деталі дизеля типу Д100 та їх взаємозв’язок у процесі роботи (див. рисунок).

2. Вкажіть основні вузли і деталі дизеля типу Д49 та їх взаємозв’язок у процесі роботи (див. рисунок).

3. Вкажіть основні вузли і деталі дизеля типу Д50 (ПД1М) та їх взаємозв’язок у процесі роботи (див. рисунок).

4. Вкажіть основні елементи рами дизеля (див. рисунок).

типу Д100, Д49

типу Д50 (ПД1М)

5. Вкажіть основні елементи блока дизеля (див. рисунок).

типу Д100

типу Д49

типу Д50 (ПД1М)

6. Вкажіть основні елементи втулки циліндрів дизеля. Порядок кріплення втулки у блоці дизеля (див. рисунок – а) дизель 10Д100; б) дизель 2а-5Д49; в) Д50 (ПД1М)).

7. Вкажіть основні елементи кришки циліндрів дизеля. Порядок кріплення кришки до блоку дизеля та способи її охолодження (див. рисунок -а) дизель Д49; б) Д50 (ПД1М).

8. Вкажіть основні елементи колінчастого валу дизеля. Порядок кріплення колінчастого валу між блоком та головною рамою дизеля (див. рисунок).

типу Д100

типу Д49

типу Д50 (ПД1М)

9. Вкажіть основні елементи вертикальної передачі дизеля типу Д100. Порівняйте конструкцію вертикальних передач дизелів 2Д100 та 10Д100 (див. рисунок).

10. Вкажіть основні елементи шатунно-поршневої групи дизеля. Поясніть порядок взаємозв’язку елементів ШПГ (див. рисунок).

11. Вкажіть основні елементи поршнів дизеля. Вкажіть порядок змащення і охолодження поршнів (див. рисунок).

типу Д100

типу Д49

типу Д50 (ПД1М)

12. Надайте характеристику і місце застосування кілець поршня (див. рисунок).

13. Надайте порядок взаємодії елементів подачі палива та місця їх встановлення на дизелі (див. рисунок).

14. Вкажіть порядок роботи та методи регулювання паливного насосу високого тиску під час його роботи (див. рисунок).

15. Вкажіть основні елементи паливного насосу високого тиску та принцип його роботи (див. рисунок).

16. Вкажіть особливості будови паливного насосу високого тиску блочного типу та принцип його роботи (див. рисунок).

17. Вкажіть основні елементи паливної форсунки та принцип її роботи (див. рисунок).

18. Вкажіть основні елементи регулятора частоти обертів дизеля та принцип його роботи на всіх режимах (див. рисунок).

19. Вкажіть порядок роботи схеми регулятора дизеля на різних режимах роботи (див. рисунок).

типу Д100

типу Д50 (ПД1М)

20. Вкажіть основні елементи нагнітача повітря ІІ ступеню та принцип його роботи (див. рисунок).

21. Вкажіть основні елементи турбокомпресора (нагнітача повітря І ступеню) та принцип його роботи (див. рисунок).

22. Вкажіть основні елементи паливної системи тепловоза, їх призначення і взаємозв’язок під час роботи. Вкажіть шлях руху палива в системі (див. рисунок).

23. Вкажіть основні елементи масляної системи тепловоза, їх призначення і взаємозв’язок під час роботи. Вкажіть шлях руху мастила в системі (див. рисунок).

24. Вкажіть основні елементи водяної системи тепловоза, їх призначення і взаємозв’язок під час роботи. Вкажіть шлях руху води в системі (див. рисунок).

Розділ: «Електрообладнання тепловозів»

1-частина «ТЕОРЕТИЧНА»

 1. Яке призначення передач тепловозів?

 2. Як класифікуються електричні передачі тепловозів?

 3. Які умови експлуатації тягових електричних машин тепловозів?

 4. Поясніть будову та принцип роботи тягового генератора постійного струму.

 5. Поясніть будову та принцип роботи тягового генератора змінного струму.

 6. Поясніть будову та принцип роботи тягового електричного двигуна.

 7. Поясніть будову та принцип роботи допоміжних електричних машин типу П.

 8. Поясніть будову та принцип роботи стартерів тепловозних двигунів.

 9. Поясніть будову та принцип роботи двомашинних агрегатів.

 10. Поясніть будову та принцип роботи акумуляторних батарей тепловозів.

 11. Які вимоги висуваються до електричних апаратів тепловозів?

 12. Поясніть призначення та класифікацію контактів електричних апаратів.

 13. Поясніть призначення та класифікацію приводів електричних апаратів.

 14. Поясніть призначення дугогасильних пристроїв електричних апаратів.

 15. Поясніть будову та принцип роботи комутаційних апаратів тепловозів.

 16. Поясніть будову та принцип роботи апаратів автоматичного управління.

 17. Поясніть будову та принцип роботи апаратів захисту.

 18. Поясніть будову та принцип роботи безконтактних апаратів.

2-частина «ПРАКТИЧНА»

1.Вкажіть основні вузли тягового генератора ГП-311Б і їх призначення (див. рисунок).

2.Вкажіть призначення та будовуелементів якоря тягового генератора ГП-311Б (див. рисунок).

3.Вкажіть призначення та будовуелементів магнітної системи тягового генератора ГП-311Б (див. рисунок).

4.Вкажіть основні вузли тягового електродвигуна ЭД-118А і їх призначення (див. рисунок).

5.Вкажіть призначення та будовуелементів якоря тягового генератора ГП-311Б (див. рисунок).

6.Вкажіть призначення та будовуелементів магнітної системи тягового електродвигуна ЭД-118А (див. рисунок).

7.Вкажіть основні вузли електродвигунівсерії «П»їх призначеннята взаємозв’язок під час роботи (див. рисунок).

8.Вкажіть основні вузли стартер-генератора ПСГїх призначеннята взаємозв’язок під час роботи (див. рисунок).

9.Вкажіть основні вузли стартера ЭС2їх призначеннята взаємозв’язок під час роботи (див. рисунок).

10.Вкажіть основні вузли двомашинного агрегатуїх призначеннята взаємо-зв’язок під час роботи (див. рисунок).

11.Вкажіть основні вузли синхронного підзбуджувачаїх призначеннята взаємозв’язок під час роботи (див. рисунок).

12.Вкажіть основні деталі кислотної акумуляторної батареї, їх принцип збирання та основні правила експлуатації (див. рисунок).

13.Вкажіть основні деталі лужної акумуляторної батареї, їх принцип збирання та основні правила експлуатації (див. рисунок).

14.Вкажіть основні деталі електропневматичного контактора ПК-753БУЗїх призначеннята взаємозв’язок під час роботи (див. рисунок).

15.Вкажіть основні деталі електромагнітного контактора ТКПМ-111їх призначеннята взаємозв’язок під час роботи (див. рисунок).

16.Вкажіть основні деталі контролера машиніста КВ-1552У3їх призначеннята взаємозв’язок під час роботи (див. рисунок).

17.Вкажіть основні деталі електропневматичного кулачкового групового перемикача ППК-8063У3 їх призначеннята взаємозв’язок під час роботи (див. рисунок).

18.Вкажіть основні деталі блоку реле боксування ББ-320АУЗ їх призначеннята взаємозв’язок під час роботи (див. рисунок).

19.Вкажіть основні деталі електромагнітного реле управління Р-45Г2 їх призначеннята взаємозв’язок під час роботи (див. рисунок).

20.Вкажіть основні деталі електромагнітного реле часу РЭВ-812УЗ їх призначеннята взаємозв’язок під час роботи (див. рисунок).

21.Вкажіть основні деталі диференційного реле РД-3010Т їх призначеннята взаємозв’язок під час роботи (див. рисунок).

Розділ: «Гідравлічні передачі тепловозів»

1-частина «ТЕОРЕТИЧНА»

 1. Яка будова і принцип дії гідродинамічної передачі потужності?

 2. Яка будова і принцип дії гідростатичної передачі потужності?

 3. Які вимоги висуваються до гідравлічної передачі потужності?

 4. Будова і принцип дії гідромуфти.

 5. Будова і принцип дії гідротрансформатора.

 6. Коротка характеристика, будова і принцип дії універсальної гідропередачі УГП750-1200.

 7. Призначення, будова і дія головного валу УГП750-1200.

 8. Призначення, будова і дія вторинного валу УГП750-1200.

 9. Призначення, будова і дія валу реверсу УГП750-1200.

 10. Система автоматичного управління УГП750-1200. Будова і принцип дії.

 11. Порядок розташування елементів тягового приводу локомотивів з гідравлічною передачею.

 12. Карданні вали та осьові редуктори. Призначення, будова.

2-частина «ПРАКТИЧНА»

1.Поясніть принцип роботи тягових приводів тепловозів з гідропередачею при схемі «чотириосний карданний привід з однією силовою установкою» (див. рисунок).

2.Поясніть принцип роботи тягових приводів тепловозів з гідропередачею при схемі «чотириосний карданний привід з двома силовими установками» (див. рисунок).

3.Поясніть принцип роботи тягових приводів тепловозів з гідропередачею при схемі «двоосний карданний привід до одного візка» (див. рисунок).

4.Поясніть принцип роботи тягових приводів тепловозів з гідропередачею при схемі «спарений привід з відбійним валом» (див. рисунок).

5.Поясніть принцип роботи тягових приводів тепловозів з гідропередачею при схемі «комбінований привід» (див. рисунок).

6.Поясніть принцип роботи кінематичної схеми осьових редукторів тепловозів з гідропередачею (див. рисунок).

7.Вкажіть основні вузли уніфікованої гідропередачі УГП 750-1200. Надайте схему передачі потужності від валу дизеля на колісні пари локомотива (див. рисунок).

8.Вкажіть основні вузли уніфікованої гідропередачі УГП 500. Надайте схему передачі потужності від валу дизеля на колісні пари локомотива (див. рисунок).

9.Вкажіть основні вузли уніфікованої гідропередачі УГП 400-650. Надайте схему передачі потужності від валу дизеля на колісні пари локомотива (див. рисунок).

10.Поясніть взаємодію механічної частини уніфікованої гідропередачі УГП 750-1200 при передачі потужності від валу дизеля на колісні пари локомотива (див. рисунок).

11.Поясніть призначення і будову валів уніфікованої гідропередачі УГП 750-1200 (див. рисунок).

- Приводний вал: - Роздатковий вал: - Вал відбору потужності:

- Головний вал:

- Вторинний вал:

- Вал реверса:

12. Поясніть дію системи автоматичного регулювання УГП при роботі дизеля в режимі холостого ходу (див. рисунок).

13. Поясніть дію системи автоматичного регулювання УГП при рушанні з місця тепловозуз міста (включення гідротрансформатора ГТР1)(див. рисунок).

14. Поясніть дію системи автоматичного регулювання УГП при наборі позицій (включення гідротрансформатора ГТР2)(див. рисунок).

15. Поясніть дію системи автоматичного регулювання УГП при наборі позицій (включення гідромуфти ГМ)(див. рисунок).

16. Поясніть принцип змащення зубчастих колес і підшипників УГП 750-1200 (див. рисунок).

Розділ: «Електричні схеми тепловозів»

1-частина «ТЕОРЕТИЧНА»

 1. Що таке електрична схема? Класифікація електричних схем тепловозів.

 2. Які вимоги висуваються до електричних схем тепловозів?

 3. Які дії необхідно виконати в електричній схемі при пуску дизеля тепловозу з електричною передачею?

 4. Які дії необхідно виконати в електричній схемі при пуску дизеля тепловозу з гідравлічною передачею?

 5. Які дії необхідно виконати в електричній схемі при рушанні тепловозу з місця?

 6. Які дії необхідно виконати в електричній схемі при збільшенні швидкості руху тепловозу?

 7. Що відбувається в електричній схемі тепловозу при боксуванні колісних пар?

 8. Як відбувається захист роботи дизеля в елементах електричної схеми тепловозу?

 9. Як відбувається захист обладнання тепловозу від короткого замикання в електричній схемі?

2-частина «ПРАКТИЧНА»

1. Поясніть структурні схеми електричних передач локомотивів (див. рисунок).

а - на постійному струмі; б - на змінно-постійному струмі; в - на змінно-змінному струмі.

Г - тяговий генератор постійного струму; СГ - синхронний тяговий генератор змінного струму;

ВУ - випрямна установка; ПЧ – перетворювач частоти змінного струму; 1-3 - тягові електродвигуни

2. Поясніть принцип з’єднання електричних машин тепловозів в силовому колі та шлях струму за принциповою схемою (див. рисунок).

3. Поясніть порядокз’єднання електричних апаратів та машин тепловозів в колах збудження тягового генератора та збуджувача і шлях струму за принциповою схемою тепловозів ТЭ10М, ТЭ10У (див. рисунок).

4. Поясніть порядокз’єднання електричних апаратів та машин тепловозів в колах управління пуском дизеля тепловозу ТЭМ2 (див. рисунок).

5. Поясніть порядокз’єднання електричних апаратів та машин тепловозів в колах управління пуском дизеля тепловозу типу ТЭ10У (див. рисунок).

6. Поясніть порядокз’єднання електричних апаратів та машин тепловозів в колах збудження допоміжного генератора і зарядки акумуляторної батареї тепловозу ТЭМ1 (див. рисунок).

7. Поясніть порядокз’єднання електричних апаратів та машин тепловозів в колах збудження допоміжного генератора і зарядки акумуляторної батареї тепловозу ЧМЭ3 (див. рисунок).

8. Поясніть порядокз’єднання електричних апаратів та машин тепловозів в колах управління реверсором і контакторами С, СП1, СП2, ВВ і КВ тепловозу ТЭМ2 (див. рисунок).

9. Поясніть порядокз’єднання електричних апаратів та машин тепловозів в колах включення тягового режиму тепловозів типу ТЭ10У (див. рисунок).

Розділ: «Приймання тепловоза та дизель-поїзда і їх підготовка до роботи»

1-частина «ТЕОРЕТИЧНА»

1. Приймання та здача тепловоза та дизель-поїзда в депо та пунктах зміни. Екіпірування тепловозів та дизель-поїздів.

2. Порядок постановки тепловоза та дизель-поїзда на поточні ремонти та технічне обслуговування ТО-3.

3. Приймання тепловоза (дизель-поїзда) з поточного ремонту та технічного обслуговування ТО-3.

4. Уход за колісними парами та автозчепним пристроєм.

5. Уход за буксами та ресорним підвішуванням.

6. Уход за підвішуванням тягових електродвигунів, редукторами, механізмом опори реактивних моментів та карданними валами.

7. Технічне обслуговування рам і візків тепловозів та дизель-поїздів.

8. Технічне обслуговування пісочної системи.

9.Підготовка і перевірка готовності дизеля до роботи. Основні вимоги до експлуатації дизеля.

10. Особливості експлуатації та технічного обслуговування дизелів тепловозів та дизель-поїздів.

11. Обслуговування паливної системи.

12. Обслуговування масляної системи.

13. Обслуговування водяної системи.

14. Обслуговування охолоджуючих пристроїв дизелів.

15. Обслуговування систем повітряпостачання дизелів.

16. Обслуговування протипожежних засобів локомотива.

2-частина «ПРАКТИЧНА»

1. Поясніть принцип огляду та приймання маневрового тепловозу ЧМЭ3 перед початком зміни (див. рисунок).

2. Поясніть принцип огляду та приймання маневрового тепловозу ТЭМ2 перед початком зміни (див. рисунок).

3. Поясніть принцип огляду та приймання маневрового тепловозу ТГМ3 перед початком зміни (див. рисунок).

4. Поясніть принцип огляду ходової (екіпажної) частини локомотива перед по-чатком зміни (див. рисунок).

Розділ: «Розвиток тепловозної тяги в сучасних умовах»

1-частина «ТЕОРЕТИЧНА»

 1. Які основні вимоги висуваються до сучасних магістральних тепловозів?

 2. Які основні вимоги висуваються до сучасних маневрових тепловозів?

 3. Які альтернативні види локомотивів проектуються і експлуатуються на залізницях України і держав СНД?

 4. Які основні вимоги висуваються до магістральних локомотивів, які модифікуються на тепловозоремонтних заводах?

 5. Які основні вимоги висуваються до маневрових локомотивів, які модифікуються на тепловозоремонтних заводах?

 6. Які перспективи локомотивобудування в Україні?

 7. Які перспективи ремонтної бази локомотивів в Україні?

2-частина «ПРАКТИЧНА»

 1. Поясніть принцип модернізації тепловоза ТЭМ7 (див. рисунок).

2. Поясніть принцип модернізації тепловоза ТГМ 4(див. рисунок).

3. Поясніть принцип модернізації тепловоза ТГМ 6 (див. рисунок).

4. Поясніть принцип модернізації тепловоза ЧМЭ3 (див. рисунок).

5. Поясніть відмінність конструкції нового сучасного магістрального тепловоза 2ТЭ25 від існуючих типів локомотивів (див. рисунок).

6. Поясніть відмінність конструкції нового сучасного магістрального тепловоза ТЭП150 від існуючих типів локомотивів (див. рисунок).

7. Поясніть відмінність конструкції нового сучасного маневрового тепловоза ТЭМ18 від існуючих типів локомотивів (див. рисунок).

8. Поясніть конструкцію і принцип дії нового сучасного газотурбовозу ГТ1 (див. рисунок).

Рекомендована література

Основна

1. Под редакцией В.Д.Кузьмича. Тепловозы. – М.: Транспорт , 1991 .

2. Устройство и ремонт тепловозов. Собенин Л.А., Бахолдин В.И.. «АКАДЕМИЯ» 2004.

3. Теория и конструкция локомотивов. под ред. Михальченко Г.С. «МАРШРУТ» 2006

4. Под редакцией А.Э.Симсона. Тепловозные двигатели внутреннего сгорания. – М.: Транспорт , 1987 .

5. А.А.Пойда, Н.М.Хуторянский. Механическое оборудование. Устройство и ремонт. – М.: Транспорт, 1988.

6. С.И.Присяжнюк, Н.И.Моторин, С.А.Крупеня. Управление тепловозом и дизель-поездом и их техническое обслуживание. – М.: Транспорт, 1987.

7. В.Н.Логунов. Устройство тепловозов ТГМ-6А. – М.: Транспорт, 1989.

8. Грищенко А.В., Козаченко Е.В. Новые электрические машины локомотивов. «ГОУ «УМЦ ЖДТ» 2008.

9. Дизель-поезда. Устройство, ремонт, эксплуатация. Лернер Б.М., Ковалёв Н.П. «ТРАНСПОРТ»1982

Додаткова

 1. Аврунин А.Г. Тепловозные дизели 2Д100, 10Д100 /Техническое обслуживание. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1970 г., 320 стр.

 2. Конструкции тягового подвижного состава /Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. - Под ред. Ю. Н. Ветрова. М.: Желдориздат, 2000 г., 316 стр.

 3. Володин А.И. Локомотивные двигатели внутреннего сгорания. М.: Транспорт, 1990 г., 256 стр.

 4. Управление тепловозом и его обслуживание /Гончаров Ю.Г., Ганкевич Т.Ц.,
  Петров В.Е.. М.: Трансжелдориздат, 1961 г., 183 стр.

 5. Дизель-поезда /Устройство, ремонт, эксплуатация. Учебник для ПТУ / Б.М. Лернер, Н.П.Ковалев, В.П. Лебедев, А.А. Курятников. М.:Транспорт, 1982 г

 6. Дробинский В.А., Егунов П.М. Как устроен и работает тепловоз. Издание 3-е, переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1980 г., 367 стр.

 7. Евстратов А.С. Экипажные части тепловозов. М. : Машиностроение, 1987 г., 136 стр.

 8. Залит Н.Н. Справочник по тепловозам промышленного транспорта. М.: Транспорт, 1969 г., 256 стр.

 9. Тепловоз /Илюстрированное пособие машинисту/ Калько В. А., Медведев Г.Г., Рукавишников Ю. А. М.: Транспорт, 1967 г., 223 стр.

 10. Кононов В.Е., Скалин А .В. Справочник машиниста тепловоза. М.: Транспорт,1993 г., 256 стр.

 11. Маневровые тепловозы /Под ред. Назарова Л.С. М.:Транспорт, 1977 г., 404 стр., 3 схемы – вкладки

 12. Нотик З.Х. Тепловозы ЧМЭЗ, ЧМЭЗТ, ЧМЭЗЭ /Пособие машинисту. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1996 г.

 13. Нотик З.X. Электрические схемы тепловозовТЭМ2 и ТЭМ1/ Библиотека машиниста локомотива. М.:Транспорт, 1980 г.

 14. Пассажирский тепловоз ТЭП60 /Жилий Г.А., Малинов М.С., Родов A.M., Сулимцев И.И., Шифрин М.Г.. Издание 3-е, переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1976 г, 376 стр., 2 схемы –вкладки

 15. Пассажирский тепловоз ТЭП70 /В.Г. Быков, Б.Н. Морошкин, Г.Е. Серделевич, Ю.В. Хлебников, В.М. Ширяев. М.: Транспорт, 1976 г., 232 стр.

 16. Тепловозы. Механическое оборудование / Пойда А.А., Хуторянский Н.М., Кононов В.Е. М.: Транспорт, 1988 г., 320 стр.

 17. Раков В.А. Локомотивы отечественных железных дорог (1956-1975 гг.). М.: Транспорт, 1999 г., 443 стр.

 18. Раков В.А. Локомотивы отечественных железных дорог (1845-1955 гг.). М.: Транспорт, 1995 г., 564 стр.

 19. Раков В. А .Локомотивы и моторвагонный подвижной состав железных дорог СССР (1976-1985 гг.) . М.: Транспорт, 1990 г., 238 стр.

 20. Раков В .А. Локомотивы и моторвагонный подвижной состав железных дорог Советского Союза (1966-1975 гг.). М.: Транспорт, 1979 г., 213 стр.

 21. Рудая К.И. Электрическое оборудование тепловозов. Устройство и ремонт / Учебник для техн. школ ж.-д. трансп.. Издание 5-е, переработанное и дополненное. М.:Транспорт, 1981 г.

 22. Синенко Н.П., Заславский Е. Г . Тепловоз ТЭЗ. М. : Транспорт, 1986 г.

 23. Справочник по электроподвижному составу, тепловозам и дизель-поездам / Под ред. А.И. Тищенко. T.Г. M.: Транспорт, 1976 г.

 24. Справочник по электроподвижному составу, тепловозам и дизельпоездам / Под ред. А.И.Тищенко. T.IІ. М.: Транспорт, 1976 г., 376 стр.

 25. Электрические передачи локомотивов /Учебник для вузов ж.-д. транспорта / Стрекопытов В.В., Грищенко А.В., Кручек В.А. Под ред. В. В. Стрекопытова. М. : Маршрут, 2003 г., 310 стр.

 26. Тепловоз 2М62 /Экипажная часть, электрическое и вспомогательное оборудование. Филонов С.П., Зиборов Л. Е., Разумейчик В. В. и др. М.: Транспорт, 1987г.

 27. Тепловоз 2ТЭ10В /Руководство по эксплуатации и обслуживанию. М.: Транспорт, 1975 г., 432 стр.

 28. Тепловоз 2ТЭ116 /Филонов СП., Гибалов А.И., Никитин Е.А. и др. Издание 3-е, переработанное и дополненное. М. :Транспорт, 1996 г., 334 стр.

 29. Тепловоз 2ТЭ116 /Филонов СП., Гибалов А.И., Быковский В.Е. и др.. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.:Транспорт, 1985 г., 328 стр.

 30. Тепловоз М62. М.:Транспорт, 1977 г., 280 стр.

 31. Тепловоз ТГМЗ /Руководство по эксплуатации и обслуживанию Людиновский тепловозостр. з.-д. М.: ВИПОМПС, 1962 г

 32. Тепловоз ТЭМ2 /Руководство по эксплуатации и обслуживанию. М.: Транспорт, 1980 г., 151 стр.

 33. Тепловоз ТЭМ7 /А.В. Балашов, И.И. Зеленое, Ю. М. Кохчов и др.; Под ред. Г. С Меликджанова. М. : Транспорт, 1989 г., 295 стр.

 34. Тепловозы 2ТЭ10М, ЗТЭ10М /Устройство и работа / С. П. Филонов, А. Е. Заборов, В. В. Ренкунас и др. М.: Транспорт, 1986 г.,288 стр.

 35. Тепловозы СССР /Отраслевой каталог 18-5-88. М.: Центральный научноисследовательский институт информации и технико-экономических исследований по тяжелому и транспортному машиностроению, 1988 г.,167 стр.

 36. Тепловозы ТГМ4 и ТГМ4А /Руководство по эксплуатации и обслуживанию
  / Людиновский тепловозостр. з-д. Издание 3-е, переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1985 г. , 208 стр.

 37. Тепловозы ТЭМ1 и ТЭМ2 /Под ред. Сдобнакова Е.Ф.. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1978 г., 218 стр.

 38. Устройство и ремонт тепловозов /Учебник для нач. проф. образования / Л.А.Собенин, В.И.Бахолдин, О.В.Зинченко, А.А.Воробьев.. М. : Издательский
  центр «Академия», 2004 г., 416 стр.

 39. Устройство тепловозов ТТМЗА и ТГМЗБ /Хрычиков А. М. и др..М.: Транспорт, 1971 г, 216 стр., 2 схемы-вкладки

 40. Тепловозы ЧМЭЗ и ЧМЭ2 /Швайнштейн Б. С, Майоров Э.Г., Шалаев С.С. М.: Транспорт, 1975 г., 376 стр.

 41. Электрическая схема тепловоза 2ТЭ116 / Филонов С.П., Черноусов И.А., Коровин В.М., Гуков Ю.Я. М.: Транспорт, 1975 г., 72 стр.

Інформаційні ресурси

http://dtret.at.ua/

http://dtret.at.ua/forum/12-2-1

http://www.pomogala.ru/

http://train-photo.ru/index.php

http://speclib.net/category/library

http://rwlib.narod.ru/index.html

http://www.pro1520.ru/

http://grin59.narod2.ru/obuchayuschie_i_testiruyuschie_programmi/

http://knigi.tr200.ru/v.php?id=1807465

http://railway.in.ua/

http://www.donetskrail.com/

http://lokomotivishim.ucoz.ru/

http://scbist.com/

Додаток 1

Відповіді до тестових завдань по розділам:

«Загальна будова і технічна характеристика локомотивів».

«Екіпаж і кузов тепловозів». «Допоміжні системи тепловозів».

питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

правильні варіанти

відповідей

а

б

б

б

а

а

а

а

г

в

в

в

питання

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

правильні варіанти

відповідей

в

в

в

в

в

г

в

б

а

а

«Загальні відомості про двигуни внутрішнього згоряння»

питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

правильні варіанти

відповідей

а

б

б

а

в

б

а

г

а

е

е

г

питання

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

правильні варіанти

відповідей

а

б

г

б

б

б

д

е

а

б

д

д

питання

25

26

правильні варіанти

відповідей

д

а

ymisha@ukr.net

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
7
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!