Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Різне
 • Збірка професійно - профільованих завдань з оцінки знань студентів по предмету «Автоматичні гальма рухомого складу» для студентів внз І-ІІ р.а. за напрямом підготовки «Залізничний транспорт»

Збірка професійно - профільованих завдань з оцінки знань студентів по предмету «Автоматичні гальма рухомого складу» для студентів внз І-ІІ р.а. за напрямом підготовки «Залізничний транспорт»

Різне

23.10.2018

4643

29

0

Опис документу:
оцінювання знань студентів за результатами поточної і підсумкової атестації спеціальності «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» з дисципліни «Автоматичні гальма рухомого складу»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Дніпропетровський транспортно – економічний коледж»

Предметна комісія «АД, ТО і загально технічних дисциплін»

ЗАТВЕРДЖУЮ

заступник директора з навчальної роботи
_________________В.В.Ковтун
"___" ____________ 2012 року

ЗБІРКА ПРОФЕСІЙНО - ПРОФІЛЬОВАНИХ

ЗАВДАНЬ З ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

з предмету «АВТОМАТИЧНІ ГАЛЬМА РУХОМОГО СКЛАДУ»

  (Шифр за ОПП ПП.03)

напрям підготовки 6.070105 «Залізничний транспорт»

спеціальність 5.07010501 «Технічне обслуговування,

ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

відділення «МЕХАНІЧНЕ»

2012

Збірка професійно - профільованих завдань з оцінки знань студентів по предмету «Автоматичні гальма рухомого складу» для студентів внз І-ІІ р.а. за напрямом підготовки 6.070105 «Залізничний транспорт», спеціальністю 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу».

Розробник: Ярмошенко М.В., викладач першої категорії Державного вищого навчального закладу «Дніпропетровський транспортно – економічний коледж».

Обговорено на засіданні предметної комісії «АД, ТО і загально технічних дисциплін»

Протокол від «29» листопада 2012 року N 4

Голова предметної комісії ______________М.В. Ярмошенко

(підпис)
«___»____________ 20___ року

ВСТУП

Індивідуальна самостійна навчальна робота може бути організована: як самостійне виконання студентами домашніх завдань; як самостійна робота під час виробничої практики; як самостійні спостереження; як курсове і дипломне проектування.

Самостійне виконання студентами домашніх завдань займає в навчальному процесі коледжу багато часу. І якщо на занятті викладач організовує навчальну діяльність студентів, то після занять кожен студент планує на свій розсуд, а частіше без всякого плану здійснює підготовку до занять. Далеко не кожен студент вміє організовувати свою працю так, щоб вистачало часу на підготовку всіх завдань, навіть у тому випадку, коли ці завдання даються в посильному обсязі.

У зв'язку з цим була розроблена збірка професійно - профільованих завдань з оцінки знань студентів по предмету «Автоматичні гальма рухомого складу» . Вона містить перелік питань, які повинен опрацювати студент. Для підготовки студентів до здачі іспиту, їм запропоновано окрім звичайних питань перелік тестів по кожній темі, які можуть входити до бази питань «Колоквіум».

Мета навчальної дисципліни «Автоматичні гальма рухомого складу» є оволодіння предметом навчальної дисципліни, притаманними їй методами наукового дослідження для формування визначених ОКХ та ОПП спеціальності компетенцій.

Завдання:

- вивчення конструкції автоматичних гальм рухомого складу;

- вивчення дії автоматичних гальм рухомого складу;

- вивчення основ експлуатації автоматичних гальм рухомого складу;

- вивчення методів ремонту автоматичних гальм рухомого складу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні знання з предмету: автогальмове та пневматичне обладнання.

загальні вміння з предмету: виконувати технічне обслуговування і поточний ремонт локомотивів (автогальмове обладнання); розбиратися в будові і принципі дії автоматичних гальм локомотивів та МВРС.

Вступ. Розділ 1 Основи гальмування, пристрої та дія автогальм

знати: значення предмету «Автоматичні гальма рухомого складу» та його зв'язок з іншими предметами. Історичний розвиток автогальмового обладнання; фізичну суть процесів гальмування, схему сил, діючих на колесо при гальмуванні, виникнення юза та його негативний вплив.

уміти: зрівнювати гальмові системи, визначати за номограмами та розрахунками довжину гальмівного шляху.

Розділ 2 Призначення та розташування гальмівного обладнання

знати: призначення, класифікацію гальмівного обладнання на локомотивах і вагонах, схеми його розташування.

уміти: пояснити дію гальмівного обладнання в основних режимах роботи на локомотивах та вагонах.

Розділ 3 Прилади живлення гальм стисненим повітрям

знати: призначення, будову, дію, технічні характеристики компресорів, регуляторів тиску та головних резервуарів.

уміти: встановлювати конструкційні відмінності компресорів різноманітних типів за конструкцією. Використовувати здобуті знання під час проходження виробничої технологічної практики.

Розділ 4 Прилади управління гальмами

знати: класифікацію, будову і принцип дії кранів машиніста та додаткових приладів управління гальмами.

уміти: оцінювати загальний стан, перевіряти дію кранів машиніста, використовувати здобуті знання під час проходження виробничої технологічної практики.

Розділ 5 Прилади гальмування

знати: призначення, будову, принцип дії та властивості приладів гальмування.

уміти: оцінювати загальний стан, перевіряти дію, замінювати регулювання та окремі частини повітророзподільника, які вийшли з ладу. Використовувати здобуті знання під час проходження виробничої технологічної практики.

Розділ 6 Повітропровід та важільні гальмівні передачі

знати: призначення, будову, дію гальмівної важільної передачі, повітропроводу та його арматури.

уміти: оцінювати загальний стан гальмівної важільної передачі, повітропроводу локомотивів та вагонів, порівнювати технічні та експлуатаційні дані різних конструкцій.

Розділ 7 Електропневматичні гальма

знати: конструкцію, принцип дії та властивості ЕПГ.

уміти: оцінювати загальний стан ЕПГ. Використовувати здобуті знання під час проходження виробничої технологічної практики.

Розділ 8 Автостопи та швидкостеміри

знати: типи автостопів та швидкостемірів, їх конструкцію та принцип дії.

уміти: оцінювати загальний стан пристроїв безпеки руху, перевіряти їх дію, розшифровувати діаграмну стрічку швидкостеміра.

Розділ 9 Ремонт та випробування гальмівного обладнання

знати: ремонтні засоби, види ремонтів, загальну технологію ремонту та випробування гальмівних пристроїв.

уміти: визначати обсяг ремонтних робіт деталей гальмівних приладів, проводити їх випробування.

Розділ 10 Обслуговування та управління гальмами

знати: технологічний процес технічного обслуговування, види випробування та перевірки автогальм. Величини натиснення гальмових колодок вагонів, локомотивів. Особливості підготовки та експлуатації гальмівного обладнання в зимовий період. Основні положення Інструкції по експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України.

уміти: виконувати технічне обслуговування гальм, визначити потребу в кількості гальм для поїзда, перевірити правильність заповнення довідки ВУ-45.

ПЕРЕЛІК ТЕМ САМОСТІЙНИХ ГОДИН З ПРЕДМЕТУ

N
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

2

3

1

ВСТУП. Значення предмету і його зв’язок з іншими предметами.

2

2

Сила зчеплення. Коефіцієнт тертя і зчеплення. Фактори, які впливають на зчеплення.

2

3

Гальмівні колодки, їх особливості. Заклинювання колісних пар і заходи щодо попередження заклинювання коліс під час руху.

2

4

Розрахунок гальмівного шляху.

2

5

Схеми розташування і принцип дії всього комплексу гальмівного обладнання на локомотивах, електро- і дизельпоїздах, пасажирських і вантажних вагонах.

2

6

Особливості гальмівного обладнання пасажирських вагонів міжнародного сполучення і вагонів швидкісних поїздів.

2

7

Головні резервуари - призначення, будова, характеристики.

2

8

Техніка безпеки при обслуговуванні компресорів і регуляторів тиску стисне-ного повітря.

2

9

Призначення, конструкція і дія сигналізатора відпуску гальм умов. № 352А, пневматично-електричного датчика умов. № 418, пристрою контролю стану гальмівної магістралі, приладів рекуперативного і реостатного гальмування.

2

10

Призначення, конструкція і дія манометрів. Вимоги з техніки безпеки, які висуваються щодо експлуатації манометрів.

2

11

Запасні і робочі резервуари - призначення, будова і технічна експлуатація.

2

12

Техніка безпеки при обслуговуванні резервуарів під тиском

2

13

Призначення, будова і дія роз’єднувальних триходових і інших кранів, з’єд-нувальних рукавів, їх утримання.

2

14

Автоматичні регулятори. Техніка безпеки.

2

15

Будова і принцип дії електропневматичних гальмів (ЕПГ), їх типи і принципові схеми.

2

16

ЕПГ пасажирських поїздах з локомотивною тягою.

2

17

Схема розташування і призначення приладів на локомотивах і вагонах ЕПГ, електро- і дизель поїздів.

2

18

Будова і дія приладів ЕПГ: блоки живлення і управління, міжвагонні з’єд-нання, прилади контролю.

2

19

Будова і дія електроповітророзподільника умов. № 305-000

2

20

ЕПГ для вантажних поїздів. Порівняльна оцінка пневматичних і електропневматичних гальм.

2

21

Призначення і класифікація пристроїв безпеки.

2

22

Система автоматичного управління гальмами (САУГ), загальна будова і принцип дії.

2

23

Будова контролю пильності машиніста, будова і порядок користування.

2

24

Кінематична схема приводу і принцип дії швидкостеміра.

2

25

Діаграмна стрічка швидкостеміра, записи на ній.

2

26

Надійність і довговічність роботи гальмівного обладнання.

2

27

Ремонтні засоби і організація ремонту на АКП, ПТО і в депо.

2

28

Основні несправності гальмівних приладів і методи їх визначення.

2

29

Основні прийоми ремонту деталей і частин гальмівнихприладів.

2

30

Технологія випробування гальмівних приладів.

2

31

Техніка безпеки при ремонті гальмівного обладнання.

2

32

Обслуговування гальмівного обладнання і випробування гальм. Техноло-гічний процес технічного обслуговування, ремонта і випробування автога-льм в парках прибуття і відправлення.

2

1

2

3

33

Види гальмування, логічні схеми видів гальмування.

2

34

Забезпечення поїзда гальмами, порядок розміщення гальмів у поїзді. Порядок причеплювання і відчеплювання локомотива від поїзда.

2

35

Порядок випробування електропневматичних гальм.

2

36

Норми виходу штоків гальмових циліндрів. Довідка про гальма форми ВУ-45, порядок її заповнення і вручення машиністу.

2

37

Гальмівне натиснення гальмових колодок на вісь вагонів, локомотивів, елек-тро- і дизель-поїздів.

2

38

Можливі несправності гальм на шляху прямування поїзда.

2

39

Особливості управління гальмами: в поїздах пасажирських, вантажних, під-вищеної маси, довжини; на ділянках з різноманітним профілем колії.

2

40

Вимоги інструкції щодо управління гальмами.

2

41

Фази гальмування

2

42

Особливості обслуговування гальм в зимових умовах. Підготовка гальмівного обладнання до роботи в зимових умовах. Особливості експлуатації гальм в зимовий період.

2

43

Обов’язки локомотивних бригад при прийманні і здачі локомотивів.

2

44

Порядок відігрівання ділянок повітропроводу. Техніка безпеки при відігрі-ванні і продуванні систем під тиском.

2

45

Причини заклиновання колісних пар в зимовий період, заходи щодо їх попередження.

2

Разом

90

Критерії

оцінювання знань студентів за результатами поточної і підсумкової атестації

спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація

тягового рухомого складу» з дисципліни «Автоматичні гальма рухомого складу»

Оцінку «5» студент отримує якщо:

- вільно володіє матеріалом вивчених тем, знає принцип роботи і конструкцію основних агрегатів і вузлів гальмівного обладнання рухомого складу залізниць;

- відповідь грамотна, студент ілюструє відповідь необхідними схемами, натурними деталями, стендами, макетами, плакатами;вільно володіє технічною термінологією;

 • в письмовій або в усній формі демонструє знання основних понять і правил з тем, які вивчені;

 • є в наявності повний конспект лекцій з відпрацюванням тем, які визначені для самостійного вивчення;

 • вірно використовує отримані знання для вирішення практичних завдань.

Оцінку «4» студент отримує якщо:

 • недостатньо володіє матеріалом вивчених тем, знає принцип роботи і конструкцію основних агрегатів гальмівного обладнання рухомого складу залізниць, відповідає з деякими незначними помилками, неточностями;

 • є незначні помилки у володінні технічною термінологією;

 • відповідь грамотна, але не супроводжується демонструванням наочних приладів, натурних вузлів і макетів, стендів, тощо;

 • вміє користуватися навчальною і довідковою літературою, є труднощі при аналізуванні кінцевих результатів.

Оцінку «3» студент отримує якщо:

 • слабко володіє матеріалом вивчених тем, плутається в визначенні принципу роботи і конструкції основних агрегатів гальмівного обладнання рухомого складу залізниць, відповідає зі значними помилками, неточностями, слабко володіє технічною термінологією;

 • невпевнений в використанні необхідних знань при застосуванні навичок, правил і вимог наказів щодо утримання гальмівного обладнання.

 • Оцінку «2» студент отримує якщо:

 • не володіє програмним матеріалом вивчених тем, не знає принцип роботи і конструкцію основних агрегатів гальмівного обладнання рухомого складу залізниць, не володіє технічною термінологією; відповідь не супроводжується демонструванням наочних приладів, натурних вузлів і макетів, стендів, тощо; не вміє пояснити основні вимоги наказів і правил експлуатації гальмівного обладнання залізничного транспорту.

Розділи: «Основи гальмування».

«Класифікація гальм і їх основні властивості»

1-частина «ТЕОРЕТИЧНА»

1. Що називається гальмами?

2. Які існують способи створення уповільнення руху?

3. Чим відрізняються пневматичні автоматичні прямо діючі гальма від непрямодіючих?

4. Від яких факторів залежить коефіцієнт тертя гальмівних колодок?

5. Від яких факторів залежить коефіцієнт зчеплення коліс з рейками?

6. Як виникає гальмівна сила і від чого вона залежить?

7. Умови виникнення заклинювання колісних пар локомотива?

8. У чому полягає умова безюзового гальмування?

9. Які існують способи регулювання гальмівної сили?

10. Які основні фактори впливають на гальмівний шлях?

11. Як розраховують шлях підготовки гальм до дії і дійсний шлях гальмування аналітичним методом ПТР?

2-частина «ПРАКТИЧНА»

1.Надайте характеристику і призначення основних елементів структурної схеми прямо діючого неавтоматичного гальма.

2. Надайте характеристику і призначення основних елементів структурної схеми автоматичного гальма.

3. Надайте характеристику і призначення основних елементів структурної схеми автоматичного і електропневматичного гальмі пасажирських поїздів.

4. Поясніть принцип дії прямодіючого неавтоматичного гальма.

5. Поясніть принцип дії автоматичного непрямодіючого гальма.

6. Поясніть принцип дії електропневматичного гальма.

7. Вкажіть гальмівний шлях поїзда згідно номограми гальмування (див. рисунок).

3-частина «ТЕСТОВА»

1.Яким буде шлях поїзда до повної зупинки на прямій ділянці при вимкнених тягових електродвигунах, без застосування гальм, якщо швидкість поїзда V=72 км/год., маса поїзда М=3500 т.?

а) 13.6 км; б) 5 км; в) до 2 км; г) 28 км; д) 10.5 км.

2.Прилади для штучного збільшення сил опору руху, називаються:

а) гальмівними приладами;

б) штучними приладами;

в) додатковими приладами локомотива;

г) приладами штучного опору руху;

д) фрикційними приладами.

3.Сили, які створюють штучний опір руху, називають:

а) гальмівні сили;

б) штучні сили;

в) допоміжні сили;

г) додаткові сили;

д) протилежні сили.

4.Яку енергію поїзда гасять гальмівні сили і сили опору руху?

а) кінетичну енергію;

б) динамічну енергію;

в) фрикційну енергію;

г) обертаючу енергію;

д) резонансну енергію.

5.Максимальна швидкість руху поїзда обирається у відповідності до:

а) максимального гальмівного шляху;

б) нахилу ділянки перегону;

в) ваги поїзда;

г) довжини поїзда;

д) кількості колісних пар у поїзді, які мають гальмівні колодки.

6.Як зміниться коефіцієнт зчеплення колеса з рейкою, якщо під час руху локомотива іде злива?

а) не зміниться;

б) зменшиться до значення 0.04;

в) збільшиться до значення 0.25.

7.Як зміниться коефіцієнт зчеплення колеса з рейкою, якщо під час руху локомотива виник туман, іній, роса?

а) не зміниться;

б) зменшиться до значення 0.04;

в) збільшиться до значення 0.25.

8.Яким чином можливо збільшити коефіцієнт зчеплення колеса з рейкою?

а) шляхом подачі піску під колісні пари локомотива, та різних способах очистки рейок;

б) застосувати колісні пари з зазубринами на ободі (поверхні кочення);

в) виконати попередній нагрів поверхні кочення колісної пари;

г) нанести на обід колісної пари (поверхню кочення) клеючий засіб;

д) застосувати намагнічування обода колісної пари до рейки.

9.Який матеріал застосовують для виготовлення гальмівних колодок?

а) чавун;

б) сталь Ст40;

в) молібден;

г) титан;

д) вольфрам.

10.Який матеріал застосовують для виготовлення гальмівних колодок?

а) композит марки 8-1-66;

б) сталь Ст40;

в) молібден;

г) титан;

д) вольфрам.

11.Чим позитивно відрізняються композиційні колодки марки 8-1-66 від стандартних чавунних?

а) збільшеним в 3 рази коефіцієнтом зносостійкості;

б) збільшеною площею плями контакту з колесом (поверхнею кочення);

в) покращеною теплопровідністю;

г) зменшеною вагою;

д) самоочисткою поверхні тертя.

12.Чим негативно відрізняються композиційні колодки марки 8-1-66 від стандартних чавунних?

а) зменшеним в 3 рази коефіцієнтом зносостійкості;

б) зменшеною площею плями контакту з колесом (поверхнею кочення);

в) погіршеною теплопровідністю;

г) зменшеною вагою;

д) самоочисткою поверхні тертя.

13.Як називається явище, коли колесо перестає обертатись і ковзає по рейці при русі поїзда, який продовжується?

а) юз;

б) поступальне ковзання;

в) статичний рух;

г) динамічна зупинка;

д) неконтрольоване ковзання.

14.Як змінюється ефективність гальмування при виникненні юзу?

а) знижується; б) збільшується; в) не змінюється.

15.Що виникає на поверхні кочення колеса при юзі (заклинювання) колеса?

а) повзун;

б) наплив на гребені;

в) вертикальний підріз гребеня;

г) поверхневий наклеп металу;

д) розшаровування металу на поверхні кочення.

16.Коли найбільш небезпечне виникнення юза?

а) при швидкості понад 100 км/год.;

б) при швидкості 25 км/год.;

в) при швидкості нижче 5-8 км/год.;

г) при швидкості 25-50 км/год.;

д) при швидкості до 100 км/год..

17.Яка схема гальмівного обладнання застосовується на локомотивах?

а) прямо діюча неавтоматична;

б) непрямо діюча автоматична;

в) прямо діюча автоматична;

г) непрямо діюча неавтоматична.

18.Яка схема гальмівного обладнання застосовується на вагонах?

а) прямо діюча неавтоматична;

б) непрямо діюча автоматична;

в) прямо діюча автоматична;

г) непрямо діюча неавтоматична.

19.Чому непрямо діюча автоматична схема гальмівного обладнання застосовується на вагонах?

а) щоб при саморозчепі вагонів поїзд загальмував без участі машиніста автоматично;

б) тому що машиністу для гальмування вагонами необхідно вийти з локомотива;

в) тому що вагони гальмують автоматично при зменшенні швидкості руху менше ніж 50 км/год;

г) тому що вагони гальмують автоматично при зменшенні швидкості руху менше ніж 25 км/год;

д) тому що вагони гальмують автоматично при зменшенні швидкості руху менше ніж 5 км/год.

20.При прямо діючій неавтоматичній схемі гальм кран машиніста в положенні «Гальмування»:

а) з’єднує головний резервуар з гальмівним циліндром;

б) з’єднує гальмівний циліндр з атмосферою;

в) перекриває доступ повітрю з головного від гальмівного циліндру і атмосфери.

21.При прямо діючій неавтоматичній схемі гальм кран машиніста в положенні «Відпуск»:

а) з’єднує головний резервуар з гальмівним циліндром;

б) з’єднує гальмівний циліндр з атмосферою;

в) перекриває доступ повітрю з головного від гальмівного циліндру і атмосфери.

22.При непрямо діючій автоматичній схемі гальм кран машиніста в положенні «Гальмування»:

а) з’єднує головний резервуар з гальмівним циліндром;

б) з’єднує гальмівний циліндр з атмосферою;

в) перекриває доступ повітрю з головного від гальмівного циліндру і атмосфери;

г) з’єднує гальмівну магістраль з атмосферою;

д) з’єднує головний резервуар з повітророзподільником.

23.При непрямо діючій автоматичній схемі гальм кран машиніста в положенні «Відпуск»:

а) з’єднує головний резервуар з гальмівним циліндром;

б) з’єднує гальмівний циліндр з атмосферою;

в) перекриває доступ повітрю з головного від гальмівного циліндру і атмосфери;

г) з’єднує гальмівну магістраль з атмосферою;

д) з’єднує головний резервуар з повітророзподільником.

Розділ: «Розташування і призначення гальмівного обладнання

на рухомому складі залізничного транспорту».

1-частина «ТЕОРЕТИЧНА»

1. Які групи приладів включає пневматичне гальмівне устаткування рухомого складу?

2. Надайте перелік приладів живлення гальмівного обладнання стисненим повітрям їх призначення та вимоги ПТЕ до них.

3. Надайте перелік приладів управління гальмами рухомого складу, призначення елементів та вимоги ПТЕ до них.

4. Надайте перелік приладів гальмування рухомого складу, призначення та вимоги ПТЕ до них.

5. Надайте перелік приладів повітропроводу та арматури, призначення та вимоги ПТЕ до них.

6. Надайте перелік приладів гальмівної ванілевої передачі, призначення та вимоги ПТЕ до них.

7. Які гальмівні прилади відносяться до приладів гальмування?

8. Як діє пневматична гальмівна схема локомотива при гальмуванні поїзним краном машиніста і краном допоміжного гальма локомотива?

9. Як діятиме пневматична гальмівна схема локомотива при саморозчепі секцій або роз'єднанні між секційних з’єднувальних рукавів?

10. У чому полягають принцип роботи пневматичної гальмівної схеми локомотива при відпуску гальм?

11. Які групи гальмівних приладів розташовуються на причіпних вагонах електропоїздів?

12. Яке гальмівне устаткування розташовується на вантажному і пасажирському вагонах?

2-частина «ПРАКТИЧНА»

1. Вкажіть групи приладів гальмівного обладнання локомотива (див. рисунок).

2. Надайте перелік, призначення і характеристику приладів живлення гальмівного обладнання локомотива (див. рисунок).

3. Надайте перелік, призначення і характеристику приладів управління гальмами локомотива (див. рисунок).

4. Надайте перелік, призначення і характеристику приладів гальмування (див. рисунок).

5. Надайте перелік, призначення і характеристику гальмівної важільної передачі локомотива (див. рисунок).

6. Надайте перелік, призначення і характеристику повітропроводів і арматури локомотива (див. рисунок).

3-частина «ТЕСТОВА»

1. З скількох груп приладів складається гальмівне обладнання локомотива?

а) 5; б) 10; в) 2; г) 3; д)25.

2. Вкажіть правильні групи гальмівних приладів?

а) живлення, управління, гальмування, гальмівна важільна передача, повітропровід і арматура;

б) регулятор тиску, повітророзподільник, гальмівний циліндр, колодки;

в) головний резервуар, запасний резервуар, манометри, з’єднувальні рукава;

г) кран машиніста, кран допоміжного гальма, повітророзподільник, авторежим.

3. До якої групи приладів гальмівного обладнання відноситься компресор і регулятори тиску?

а) прилади живлення;

б) прилади управління;

в) прилади гальмування;

г) гальмівні важільні передачі;

д) повітропровід і арматура.

4. До якої групи приладів гальмівного обладнання відноситься головний резервуар?

а) прилади живлення;

б) прилади управління;

в) прилади гальмування;

г) гальмівні важільні передачі;

д) повітропровід і арматура.

5. До якої групи приладів гальмівного обладнання відноситься кран машиніста умов. № 394?

а) прилади живлення;

б) прилади управління;

в) прилади гальмування;

г) гальмівні важільні передачі;

д) повітропровід і арматура.

6. До якої групи приладів гальмівного обладнання відноситься кран допоміжного гальма умов. № 254?

а) прилади живлення;

б) прилади управління;

в) прилади гальмування;

г) гальмівні важільні передачі;

д) повітропровід і арматура.

7. До якої групи приладів гальмівного обладнання відноситься клапан автостопа умов. № 150?

а) прилади живлення;

б) прилади управління;

в) прилади гальмування;

г) гальмівні важільні передачі;

д) повітропровід і арматура.

8. До якої групи приладів гальмівного обладнання відноситься повітророзподільник умов. № 270-005-1?

а) прилади живлення;

б) прилади управління;

в) прилади гальмування;

г) гальмівні важільні передачі;

д) повітропровід і арматура.

9. До якої групи приладів гальмівного обладнання відноситься автоматичний регулятор режимів умов. № 265-000?

а) прилади живлення;

б) прилади управління;

в) прилади гальмування;

г) гальмівні важільні передачі;

д) повітропровід і арматура.

10. До якої групи приладів гальмівного обладнання відноситься запасний резервуар?

а) прилади живлення;

б) прилади управління;

в) прилади гальмування;

г) гальмівні важільні передачі;

д) повітропровід і арматура.

11. До якої групи приладів гальмівного обладнання відноситься гальмівний циліндр?

а) прилади живлення;

б) прилади управління;

в) прилади гальмування;

г) гальмівні важільні передачі;

д) повітропровід і арматура.

12. До якої групи приладів гальмівного обладнання відноситься башмак?

а) прилади живлення;

б) прилади управління;

в) прилади гальмування;

г) гальмівні важільні передачі;

д) повітропровід і арматура.

13. До якої групи приладів гальмівного обладнання відноситься зєднуваль-ний рукав?

а) прилади живлення;

б) прилади управління;

в) прилади гальмування;

г) гальмівні важільні передачі;

д) повітропровід і арматура.

14. Вкажіть перелік деталей, які відносяться до приладів живлення?

а) компресор, регулятор тиску, масловідділювач, запобіжний клапан;

б) кран машиніста, кран допоміжного гальма, манометри, клапан автостопа, прилад блокування гальм;

в) повітророзподільник, авторежим, запасний резервуар, гальмівний циліндр;

г) колодка, важелі, скоба, чека, серга балансир, гвинтова стяжка;

д) повітряні магістралі, з’єднувальні рукава, роз’єднувальні крани.

15. Вкажіть перелік деталей, які відносяться до приладів управління?

а) компресор, регулятор тиску, масловідділювач, запобіжний клапан;

б) кран машиніста, кран допоміжного гальма, манометри, клапан автостопа, прилад блокування гальм;

в) повітророзподільник, авторежим, запасний резервуар, гальмівний циліндр;

г) колодка, важелі, скоба, чека, серга балансир, гвинтова стяжка;

д) повітряні магістралі, з’єднувальні рукава, роз’єднувальні крани.

16. Вкажіть перелік деталей, які відносяться до приладів гальмування?

а) компресор, регулятор тиску, масловідділювач, запобіжний клапан;

б) кран машиніста, кран допоміжного гальма, манометри, клапан автостопа, прилад блокування гальм;

в) повітророзподільник, авторежим, запасний резервуар, гальмівний циліндр;

г) колодка, важелі, скоба, чека, серга балансир, гвинтова стяжка;

д) повітряні магістралі, з’єднувальні рукава, роз’єднувальні крани.

17. Вкажіть перелік деталей, які відносяться до приладів живлення?

а) компресор, регулятор тиску, масловідділювач, запобіжний клапан;

б) кран машиніста, кран допоміжного гальма, манометри, клапан автостопа, прилад блокування гальм;

в) повітророзподільник, авторежим, запасний резервуар, гальмівний циліндр;

г) колодка, важелі, скоба, чека, серга балансир, гвинтова стяжка;

д) повітряні магістралі, з’єднувальні рукава, роз’єднувальні крани.

18. Вкажіть перелік деталей, які відносяться до повітропроводу і арматури?

а) компресор, регулятор тиску, масловідділювач, запобіжний клапан;

б) кран машиніста, кран допоміжного гальма, манометри, клапан автостопа, прилад блокування гальм;

в) повітророзподільник, авторежим, запасний резервуар, гальмівний циліндр;

г) колодка, важелі, скоба, чека, серга балансир, гвинтова стяжка;

д) повітряні магістралі, з’єднувальні рукава, роз’єднувальні крани.

19. Якого кольору на схемах зображується магістраль живлення стисненим повітрям?

а) червоного; б) жовтого; в) зеленого; г) синього.

20. Якого кольору на схемах зображується гальмівна магістраль поїзда?

а) червоного; б) жовтого; в) зеленого; г) синього.

21. Якого кольору на схемах зображується магістраль керування гальмами локомотива?

а) червоного; б) жовтого; в) зеленого; г) синього.

22. Якого кольору на схемах зображується магістраль гальмівних циліндрів?

а) червоного; б) жовтого; в) зеленого; г) синього.

23. Який має бути зарядний тиск в гальмівній магістралі навантаженого вантажного поїзда?

а) 5,3…5,5Атм (0,53…0,55 МПа); б) 7,5…8,5 Атм (0,75…0,85 МПа);

в) 3,8…4,0 Атм (0,38…0,4 МПа); г) 4,8…5,0 Атм (0,48…0,5 МПа).

24. Який має бути зарядний тиск в гальмівній магістралі ненавантаженого вантажного поїзда?

а) 4,8…5,0 Атм (0,48…0,5 МПа); б) 7,5…8,5 Атм (0,75…0,85 МПа);

в) 3,8…4,0 Атм (0,38…0,4 МПа); г) 5,3…5,5Атм (0,53…0,55 МПа).

25. Який має бути зарядний тиск в гальмівній магістралі навантаженого вантажного поїзда на затяжних спусках крутизною 0,018 і більше?

а) 4,8…5,0 Атм (0,48…0,5 МПа); б) 6,0…6,2 Атм (0,6…0,62 МПа);

в) 3,8…4,0 Атм (0,38…0,4 МПа); г) 5,3…5,5Атм (0,53…0,55 МПа).

26. Який тиск в живильній магістралі тепловоза?

а) 7,5…8,5 Атм (0,75…0,85 МПа); б) 8,0…9,0 Атм (0,8…0,9 МПа);

в) 5,3…5,5 Атм (0,53…0,55 МПа); г) 4,8…5,0 Атм (0,48…0,5 МПа).

27. Який тиск в живильній магістралі електровоза?

а) 7,5…8,5 Атм (0,75…0,85 МПа); б) 8,0…9,0 Атм (0,8…0,9 МПа);

в) 5,3…5,5 Атм (0,53…0,55 МПа); г) 4,8…5,0 Атм (МПа).

28. Який можливий максимальний тиск в гальмівному циліндрі локомотива?

а) 7,5…8,5 Атм (0,75…0,85 МПа); б) 8,0…9,0 Атм (0,8… 0,9 МПа);

в) 3,8…4,0 Атм (0,38…0,40 МПа); г) 4,8…5,0 Атм (0,48…0,5 МПа).

29. Які границі тиску встановлені в головному резервуарі відповідно на електровозах, тепловозах, моторвагонних поїздах?

а) 0,75 – 0,90 МПа; 0,75 – 0,85 МПа; 0,65 – 0,80 МПа.

б) 0,75 – 0,85 МПа; 0,75 – 0,85 МПа; 0,75 – 0,85 МПа.

в) 0,65 – 0,80 МПа; 0,75 – 0,90 МПа; 0,75 – 0,90 МПа.

30. Яким повинен бути зарядний тиск в гальмівній магістралі при поїзному положенні ручки крана машиніста відповідно у пасажирських поїздах, моторвагонних поїздах і вантажних поїздах?

а) 0,50 – 0,52 МПа; 0,50 – 0,52 МПа; 0,53 – 0,55 МПа.

б) 0,50 – 0,52 МПа; 0,53 – 0,55 МПа; 0,50 – 0,52 МПа.

в) 0,53 – 0,55 МПа; 0,50 – 0,52 МПа; 0,50 – 0,52 МПа .

Розділ: «Прилади живлення гальм стисненим повітрям».

1-частина «ТЕОРЕТИЧНА»

1. Яке призначення локомотивної компресорної установки?

2. За якими ознаками класифікуються компресори, які застосовуються на тяговому рухомому складі?

3. Які основні показники роботи компресора?

4. Які відмітні особливості конструкції компресорів КТ-6, КТ-7 і КТ-6ел?

5. Які способи змазування вузлів і деталей застосовуються в локомотивних компресорах?

6. Яка конструкція і принцип дії регуляторів тиску ЗРД і АК-11Б?

7. Яке призначення головних резервуарів?

8. Яким видам технічного огляду піддаються головні резервуари в процесі експлуатації?

2-частина «ПРАКТИЧНА»

1. Поясніть принцип роботи одноступеневого компресора та надайте характеристику його індикаторної діаграми (див. рисунок).

2. Поясніть принцип роботи двоступеневого компресора та надайте характеристику його індикаторної діаграми (див. рисунок).

3. Надайте характеристику і поясніть будову компресора за наданою принциповою схемою (див. рисунок).

4. Надайте призначення основних елементів компресора КТ6 і їх взаємодію (див. рисунок).

5. Вкажіть шлях, який пройде повітря при роботі компресора (див. рисунок).

6. Надайте призначення основних елементів регулятора тиску 3РД і їх взаємодію (див. рисунок).

7. Вкажіть шлях, який пройде повітря при роботі регулятора тиску 3РД (див. рисунок).

8. Вкажіть методи регулювання параметрів роботи регулятора тиску 3РД.

9. Надайте призначення основних елементів регулятора тиску АК-11Б і їх взаємодію (див. рисунок).

10. Вкажіть шлях, який пройде повітря при роботі регулятора тиску АК-11Б (див. рисунок).

11. Вкажіть методи регулювання параметрів роботи регулятора тиску АК-11Б.

12. Надайте призначення основних елементів пристрою клапана холостого ходу компресора і їх взаємодію (див. рисунок).

13. Вкажіть шлях, який пройде повітря при роботі пристрою клапана холостого ходу компресора (див. рисунок).

14. Вкажіть методи регулювання параметрів роботи пристрою клапана холостого ходу компресора.

3-частина «ТЕСТОВА»

1.Для чого призначені компресори на локомотивах?

а) для забезпечення стисненим повітрям гальмівної мережі поїзда;

б) для забезпечення стисненим повітрям пневматичної мережі допоміжних апаратів (електропневматичних контакторів, пісочниць, сигналів, стекло очисників);

в) для забезпечення стисненим повітрям гальмівної мережі поїзда та пневматичної мережі допоміжних апаратів (електропневматичних контакторів, пісочниць, сигналів, стекло очисників);

г) для забезпечення стисненим повітрям системи повітряного охолодження дизеля;

д) для забезпечення стисненим повітрям системи повітряного охолодження електричних машин локомотива (тяговий генератор, тяговий електродвигун, мотор-вентилятор, мотор-компресор).

2.Який привід мають компресори локомотивів (тепловози)?

а) від електродвигуна;

б) від дизельного двигуна;

в) від гідравлічної передачі.

3.Який привід мають компресори локомотивів (електровози)?

а) від електродвигуна;

б) від дизельного двигуна;

в) від гідравлічної передачі.

4.Яке розташування циліндрів не застосовують на компресорах локомотивів?

а) Vподібне;

б) Х – подібне;

в) Г – подібне;

г) Wподібне.

5.Яке розташування циліндрів має компресор КТ6?

а) Vподібне;

б) Х – подібне;

в) Г – подібне;

г) Wподібне.

6.Скільки циліндрів у компресора КТ6?

а) один; б) два; в) три; г) чотири.

7.Скільки циліндрів високого тиску у компресора КТ6?

а) один; б) два; в) три; г) чотири.

8. Скільки циліндрів низького тиску у компресора КТ6?

а) один; б) два; в) три; г) чотири.

9. Скільки ступенів стиснення повітря здійснює компресор КТ6?

а) одну; б) дві; в) три; г) чотири.

10.При заповнені головного резервуара до максимального значення тиску компресор КТ6?

а) переключається на холостий режим;

б) вимикається;

в) від’єднується від магістралі;

г) переключається на додатковий резервуар.

11.При заповнені головного резервуара до максимального значення тиску компресор КТ6ел?

а) переключається на холостий режим;

б) вимикається;

в) від’єднується від магістралі;

г) переключається на додатковий резервуар.

12.Через що у компресорі КТ6 проходить стиснене повітря після першої ступені?

а) холодильник радіаторного типу;

б) запобіжний клапан;

в) циліндр другої ступені стиснення;

г) повітряні фільтри.

13.Який пристрій призначений для переключення компресора КТ6 на холостий режим?

а) пристрій для переключення компресора на холостий режим;

б) запобіжний клапан;

в) інжектор холостого ходу;

г) клапан вимикання-вмикання;

д) розвантажувальний пристрій.

14. Чим відрізняються компресори КТ6 та КТ6ел?

а) повністю всією;

б) конструкцією масляного насоса;

в) відсутністю у КТ6ел розвантажувального пристрою;

г) кількістю циліндрів високого стиснення.

15. На яких локомотивах застосовуються регулятори тиску 3РД?

а) на мотовозах, автомотрисах і дрезинах незнімного типу;

б) на електровозах;

в) на тепловозах з приводом компресора від дизельного двигуна;

г) на тепловозах з приводом компресора від електродвигуна.

16. На яких локомотивах застосовуються регулятори тиску АК-11Б?

а) на мотовозах, автомотрисах і дрезинах незнімного типу;

б) на електровозах;

в) на тепловозах з приводом компресора від дизельного двигуна;

г) на тепловозах з приводом компресора від електродвигуна.

17.Який клапан регулятора 3РД відрегульований на тиск 7,5Атм (0,75МПа)?

а) вимикаючий;

б) вмикаючий;

в) додатковий;

г) зворотній;

д) атмосферний.

18.Який клапан регулятора 3РД відрегульований на тиск 8,5Атм (0,85МПа)?

а) вимикаючий;

б) вмикаючий;

в) додатковий;

г) зворотній;

д) атмосферний.

19. При якому рівні тиску у головному резервуарі регулятор 3РД повинен перевести компресор на режим «холостого ходу»?

а) 9 Атм (0,9 МПа);

б) 8,5 Атм (0,85 МПа);

в) 7,5 Атм (0,75 МПа);

г) 5,3…5,5 Атм (0,53…0,55 МПа);

д) 3,8…4,0 Атм (0,38…0,4 МПа).

20. При якому рівні тиску у головному резервуарі регулятор 3РД повинен перевести компресор з «холостого ходу» на «робочий» режим?

а) 9 Атм (0,9 МПа);

б) 8,5 Атм (0,85 МПа);

в) 7,5 Атм (0,75 МПа);

г) 5,3…5,5 Атм (0,53…0,55 МПа);

д) 3,8…4,0 Атм (0,38…0,4 МПа).

21. Пружина рухомого контакту регулятора тиску АК-11Б працює на:

а) замикання контакту;

б) розмикання контакту;

в) як на замикання так і на розмикання контакту;

г) лише регулювання тиску увімкнення компресора;

д) лише регулювання тиску вимкнення компресора.

22. При якому рівні тиску у головному резервуарі регулятор АК-11Б повинен вимкнути живлення електродвигуна компресора?

а) 9 Атм (0,9 МПа);

б) 8,5 Атм (0,85 МПа);

в) 7,5 Атм (0,75 МПа);

г) 5,3…5,5 Атм (0,53…0,55 МПа);

д) 3,8…4,0 Атм (0,38…0,4 МПа).

23. При якому рівні тиску у головному резервуарі регулятор АК-11Б повинен подати живлення електродвигуну компресора?

а) 9 Атм (0,9 МПа);

б) 8,5 Атм (0,85 МПа);

в) 7,5 Атм (0,75 МПа);

г) 5,3…5,5 Атм (0,53…0,55 МПа);

д) 3,8…4,0 Атм (0,38…0,4 МПа).

24. Чи допускається у зимовий період застосування відкритого факелу вогню для відігрівання головного резервуару?

а) категорично заборонено;

б) допускається при довжині факелу не більше 0,5 м (50 см.);

в) допускається при температурі повітря нижче 20 ºС;

г) допускається в присутності машиніста інструктора;

д) допускається за умови дотримання правил пожежної безпеки, які виключають можливість пожежі на локомотиві і тільки після випуску повітря при закритих спускних кранах.

Розділ: «Прилади управління гальмами».

1-частина «ТЕОРЕТИЧНА»

1. Які вимоги пред'являються до поїзних кранів машиніста?

2. Яке призначення редуктора і стабілізатора крану машиніста умов. № 394 (395)?

3. Як діє кран машиніста умов. № 394 (395) при різних положеннях ручки крану?

4. Які схеми включення крану умов. № 254 застосовуються на локомотивах?

5. Чим відрізняється робота крану умов. № 254 при різних схемах його включення на локомотивах?

6. Яке призначення пристрою блокування гальм умов. № 367М і як воно діє?

7. Як влаштований і працює сигналізатор обриву гальмівній магістралі з датчиком умов. № 418?

2-частина «ПРАКТИЧНА»

1. Вкажіть основні частини крана машиніста умов. № 395 і їх призначення (див. рисунок).

2. Поясніть принцип дії крана машиніста умов. № 395 при І-у положенні ручки (див. рисунок).

3. Поясніть принцип дії крана машиніста умов. № 395 при ІІ-у положенні ручки (див. рисунок).

4. Поясніть принцип дії крана машиніста умов. № 395 при ІІІ-у та ІV-у положеннях ручки (див. рисунок).

5. Поясніть принцип дії крана машиніста умов. № 395 при V-у та VІ-у положеннях ручки (див. рисунок).

6. Вкажіть основні частини крана допоміжного гальма умов. № 254 і їх призначення (див. рисунок).

7. Поясніть принцип дії крана допоміжного гальма умов. № 254 при І-у та ІІ-у положеннях ручки (див. рисунок).

8. Поясніть принцип дії крана допоміжного гальма умов. № 254 при гальмівних положеннях ручки (див. рисунок).

9. Поясніть принцип дії крана допоміжного гальма умов. № 254 при його роботі, як повторювача (див. рисунок).

10. Вкажіть основні частини пристрою блокування гальм умов. № 367М, та принцип його роботи (див. рисунок).

3-частина «ТЕСТОВА»

1. Які вузли відносяться до приладів управління гальмами?

а) автоматичний регулятор режимів, контролер машиніста, гальмівна важільна передача;

б) компресор, повітророзподільник, гальмівний циліндр;

в) кран машиніста, кран допоміжного гальма, пристрій блокування гальм;

г) кінцевий кран, кран подвійної тяги, комбінований кран;

д) регулятор тиску, запасний і головний резервуар.

2. Який з вузлів не відносяться до приладів управління гальмами?

а) автоматичний регулятор режимів;

б) кран машиніста;

в) кран допоміжного гальма;

г) пристрій блокування гальм;

д) електропневматичний клапан автостопу.

3. Для чого призначений кран машиніста умов. № 394?

а) для управління автоматичними гальмами всього поїзду;

б) для управління гальмами локомотива;

в) для примусового гальмування локомотива при зміні кабіни керування;

г) для екстреного гальмування моторвагонного рухомого складу;

д) для набору позицій (зміни швидкості руху локомотива).

4. Для чого призначений кран допоміжного гальма умов. № 254?

а) для управління автоматичними гальмами всього поїзду;

б) для управління гальмами локомотива;

в) для примусового гальмування локомотива при зміні кабіни керування;

г) для екстреного гальмування моторвагонного рухомого складу;

д) для набору позицій (зміни швидкості руху локомотива).

5. Для чого призначений пристрій блокування гальм умов. № 367М?

а) для управління автоматичними гальмами всього поїзду;

б) для управління гальмами локомотива;

в) для примусового гальмування локомотива при зміні кабіни керування;

г) для екстреного гальмування моторвагонного рухомого складу;

д) для набору позицій (зміни швидкості руху локомотива).

6. З скількох частин складається кран машиніста умов. № 394?

а) двох; б) шести; в) пяти; г) сьоми; д) однієї; е) трьох.

7. З скількох частин складається кран допоміжного гальма умов. № 254?

а) двох; б) шести; в) п’яти; г) сьоми; д) однієї; е) трьох.

8. Скільки робочих положень має ручка крана машиніста умов. № 394 (за умови відсутності положення VА)?

а) два; б) три; в) чотири; г) п’ять ; д) шість; е) сім.

9. Скільки робочих положень має ручка крана машиніста умов. № 394 (за умови наявності положення VА)?

а) два; б) три; в) чотири; г) п’ять ; д) шість; е) сім.

10. Скільки робочих положень має ручка крана допоміжного гальма умов. № 254?

а) два; б) три; в) чотири; г) п’ять ; д) шість; е) сім.

11. Скільки гальмівних положень має ручка крана допоміжного гальма умов. № 254?

а) два; б) три; в) чотири; г) п’ять ; д) шість; е) сім.

12. Яке положення ручки крана машиніста умов. № 394 відповідає «Відпуску та зарядці гальмівної магістралі»?

а) перше; б) друге; в) третє; г) четверте; д) п’яте; е) шосте; є) сьоме.

13. Яке положення ручки крана машиніста умов. № 394 відповідає «Поїзне з ліквідацією над зарядки»?

а) перше; б) друге; в) третє; г) четверте; д) п’яте; е) шосте; є) сьоме.

14. Яке положення ручки крана машиніста умов. № 394 відповідає «Перекриши без живлення гальмівної магістралі»?

а) перше; б) друге; в) третє; г) четверте; д) п’яте; е) шосте; є) сьоме.

15. Яке положення ручки крана машиніста умов. № 394 відповідає «Перекриши з живленням гальмівної магістралі»?

а) перше; б) друге; в) третє; г) четверте; д) п’яте; е) шосте; є) сьоме.

16. Яке положення ручки крана машиніста умов. № 394 відповідає «Службовому гальмуванню» (за умови наявності положення VА)?

а) перше; б) друге; в) третє; г) четверте; д) п’яте; е) шосте; є) сьоме.

17. Яке положення ручки крана машиніста умов. № 394 відповідає «Екстреному гальмуванню» (за умови наявності положення VА)?

а) перше; б) друге; в) третє; г) четверте; д) п’яте; е) шосте; є) сьоме.

18. Яке положення ручки крана машиніста умов. № 394 відповідає «Службовому гальмуванню з заниженим темпом розрядки» (за умови наявності положення VА)?

а) перше; б) друге; в) третє; г) четверте; д) п’яте; е) шосте; є) сьоме.

19. Яку назву має верхня частина крана машиніста умов. № 394?

а) редуктор;

б) золотникова;

в) стабілізатор;

г) зрівнювальна;

д) дзеркало золотника.

20. Яку назву має середня частина крана машиніста умов. № 394?

а) редуктор;

б) золотникова;

в) стабілізатор;

г) зрівнювальна;

д) дзеркало золотника.

21. Яку назву має нижня частина крана машиніста умов. № 394?

а) редуктор;

б) золотникова;

в) стабілізатор;

г) зрівнювальна;

д) дзеркало золотника.

22. Яка частина крана машиніста умов. № 394 відповідає за регулювання рівня тиску стисненого повітря в гальмівній магістралі?

а) редуктор;

б) золотникова;

в) стабілізатор;

г) зрівнювальна;

д) дзеркало золотника.

23. Яка частина крана машиніста умов. № 394 відповідає за випуск стисненого повітря у атмосферу при над зарядці?

а) редуктор;

б) золотникова;

в) стабілізатор;

г) зрівнювальна;

д) дзеркало золотника.

24. При переміщенні ручки крана машиніста умов. № 394 відбувається:

а) обертання золотника відносно його дзеркала;

б) переміщення вниз односидільчастого поршня;

в) перемикання пробки на 900 за годинниковою стрілкою;

г) перемикання пробки на 900 проти годинникової стрілки;

д) відкриття бокової кромки трисидільчастого клапана.

25. При переміщенні ручки крана допоміжного гальма умов. № 254 відбувається:

а) обертання золотника відносно його дзеркала;

б) переміщення вниз односидільчастого поршня;

в) перемикання пробки на 900 за годинниковою стрілкою;

г) перемикання пробки на 900 проти годинникової стрілки;

д) відкриття бокової кромки трисидільчастого клапана.

26. При переміщенні ручки крана допоміжного гальма умов. № 254 у І-е положення відбувається:

а) ліквідація над зарядки гальмівної мережі;

б) відпуск прямо діючих гальм локомотива;

в) екстрене гальмування;

г) службове гальмування;

д) перекриша без живлення гальмівної магістралі.

27. При переміщенні ручки крана допоміжного гальма умов. № 254 у ІІІ-е положення відбувається:

а) ліквідація над зарядки гальмівної мережі;

б) відпуск прямо діючих гальм локомотива;

в) поїзний режим;

г) гальмування;

д) перекриша без живлення гальмівної магістралі.

28. При переміщенні ручки крана допоміжного гальма умов. № 254 у ІІ-е положення відбувається:

а) ліквідація над зарядки гальмівної мережі;

б) відпуск прямо діючих гальм локомотива;

в) поїзний режим;

г) гальмування;

д) перекриша без живлення гальмівної магістралі.

29. При переміщенні ручки крана допоміжного гальма умов. № 254 у ІІІ-е положення відбувається наповнення гальмівного циліндра тиском:

а) 1,0…1,3 Атм (0,1…0,13 МПа); б) 1,7…2,0 Атм (0,17…0,2 МПа);

в) 2,7…3,0 Атм (0,27…0,3 МПа); г) 3,8…4,0 Атм (0,38…0,4 МПа).

30. При переміщенні ручки крана допоміжного гальма умов. № 254 у ІV-е положення відбувається наповнення гальмівного циліндра тиском:

а) 1,0…1,3 Атм (0,1…0,13 МПа); б) 1,7…2,0 Атм (0,17…0,2 МПа);

в) 2,7…3,0 Атм (0,27…0,3 МПа); г) 3,8…4,0 Атм (0,38…0,4 МПа).

31. При переміщенні ручки крана допоміжного гальма умов. № 254 у V-е положення відбувається наповнення гальмівного циліндра тиском:

а) 1,0…1,3 Атм (0,1…0,13 МПа); б) 1,7…2,0 Атм (0,17…0,2 МПа);

в) 2,7…3,0 Атм (0,27…0,3 МПа); г) 3,8…4,0 Атм (0,38…0,4 МПа).

32. При переміщенні ручки крана допоміжного гальма умов. № 254 у VІ-е положення відбувається наповнення гальмівного циліндра тиском:

а) 1,0…1,3 Атм (0,1…0,13 МПа); б) 1,7…2,0 Атм (0,17…0,2 МПа);

в) 2,7…3,0 Атм (0,27…0,3 МПа); г) 3,8…4,0 Атм (0,38…0,4 МПа).

33. Яку назву має верхня частина крана допоміжного гальма умов. № 254?

а) редукторна; б) регулююча; в) привалкова плита; г) повторювальна (реле).

34. Яку назву має середня частина крана допоміжного гальма умов. № 254?

а) редукторна; б) регулююча; в) привалкова плита; г) повторювальна (реле).

35. Яку назву має нижня частина крана допоміжного гальма умов. № 254?

а) редукторна; б) регулююча; в) привалкова плита; г) повторювальна (реле).

36. Що відбудеться у випадку утримання ручки крана допоміжного гальма умов. № 254 в І-у положенні при гальмуванні поїзда краном машиніста?

а) відпуск гальм локомотива; б) відпуск гальм усього поїзда;

в) екстрене гальмування усього поїзда; г) перекриша гальм від компресора.

Розділ: «Прилади гальмування»

1-частина «ТЕОРЕТИЧНА»

1. Яке призначення розподільників повітря і їх типи?

2. Як влаштований розподільник повітря умов. № 292-001?

3. Які режими роботи має розподільника повітря умов. № 292-001, в яких випадках він встановлюється?

4. Як діє розподільник повітря умов. № 292-001?

5. Як влаштований розподільник повітря умов. № 483-000?

6. У чому відмінність дії розподільника повітря умов. № 483-000 при «зарядці» на «рівнинному» і «гірському» режимах?

7. Як діє розподільник повітря умов. № 483-000 при «гальмуванні» і «перекриші»?

8. Які особливості «відпуску» розподільника повітря умов. № 483-000 на «рівнинному» режимі при знаходженні його в голові і в хвості складу?

9. Які особливості «відпуску» розподільника повітря умов. № 483м?

10. У чому полягає властивість «м'якості» розподільника повітря?

11. Коли і який режим гальмування розподільника повітря умов. № 483-000 встановлюється на вагоні?

12. Яке призначення авторежимів?

13. Як влаштований вантажний авторежим і як він діє?

14. Яке призначення гальмівних циліндрів і їх конструктивні відмінності?

15. Як впливає на ефективність гальмування величина виходу штока гальмівного циліндра?

16. Як перевіряється щільність гальмівного циліндра?

17. Яке призначення запасних резервуарів і яким видам технічного огляду вони піддаються в процесі експлуатації?

2-частина «ПРАКТИЧНА»

1. Вкажіть основні частини повітророзподільника умов. № 292-001, їх призначення (див. рисунок). Вкажіть методи регулювання режимів роботи повітророзподільника.

2. Поясніть принцип дії повітророзподільника умов. № 292-001 при І-у положенні ручки крана машиніста (див. рисунок).

3. Поясніть принцип дії повітророзподільника умов. № 292-001 при V-у положенні ручки крана машиніста (див. рисунок).

4. Поясніть принцип дії повітророзподільника умов. № 292-001 при VІ-у положенні ручки крана машиніста (див. рисунок).

5. Вкажіть основні частини повітророзподільника умов. № 483-000, їх призначення (див. рисунок). Вкажіть методи регулювання режимів роботи повітророзподільника.

6. Поясніть принцип дії повітророзподільника умов. № 483-000 при І-у положенні ручки крана машиніста (див. рисунок).

7. Поясніть принцип дії повітророзподільника умов. № 483-000 при гальмівних положеннях ручки крана машиніста (див. рисунок).

8. Вкажіть основні частини автоматичних регуляторів режимів умов. № 265-000, їх призначення (див. рисунок). Вкажіть порядок установки автоматичних регуляторів режимів на рухомому складі та методи їх регулювання.

9. Поясніть принцип дії автоматичного регулятора режимів умов. № 265-000 під час «гальмування» і «отпуску» гальм вагонів (див. рисунок).

10. Поясніть призначення, конструктивні особливості та принцип дії гальмівних циліндрів рухомого складу (див. рисунок).

3-частина «ТЕСТОВА»

1. Які вузли відносяться до приладів управління гальмами?

а) автоматичний регулятор режимів, контролер машиніста, гальмівна важільна передача;

б) компресор, повітророзподільник, гальмівний циліндр;

в) кран машиніста, кран допоміжного гальма

Розділ: «Повітропровід та важільні гальмівні передачі»

1-частина «ТЕОРЕТИЧНА»

1. Які види магістралей використовуються на рухомому складі?

2. Як влаштований кінцевий кран умов. № 190?

3. Для чого призначені і як влаштовані роз’єднувальні, триходові і стоп-крани?

4. Яка будова і принцип дії випускних, запобіжних та зворотних клапанів?

5. Як влаштований і працює редуктор умов. № 348?

6. Які типи з’єднувальних рукавів застосовуються на рухомому складі і яким випробуванням вони піддаються?

7. Яке призначення гальмівної важільної передачі?

8. Які деталі і пристрої входять до складу гальмівної важільної передачі?

9. Що називається передавальним числом гальмівної важільної передачі і який спосіб його визначення?

10. Як діють гальмівної важільної передачі вантажних і пасажирських вагонів?

11. Як діють гальмівної важільної передачі локомотивів і електропоїздів?

12. Які пристрій і принцип дії авто регулювальника умов. № 574Б?

2-частина «ПРАКТИЧНА»

1. Поясніть призначення елементів гальмівної магістралі та арматури вагона (див. рисунок).

2. Поясніть призначення, будову та принцип дії кінцевого крану умов. № 190 (див. рисунок).

3. Поясніть призначення, будову та принцип дії триходового крану, стоп-крану та роз’єднувального крану (див. рисунок).

4. Поясніть призначення, будову (конструктивні особливості) та місця встановлення з’єднувальних рукавів (див. рисунок).

5. Поясніть призначення, будову та місця встановлення в магістралях рухомого складу: масловідділювачів, фільтрів та пилеловок (див. рисунок).

6. Поясніть призначення, будову та принцип дії гальмівної важільної передачі локомотива(див. рисунок).

7. Поясніть призначення, будову та принцип дії гальмівної важільної передачі вагона (див. рисунок).

3-частина «ТЕСТОВА»

1. Які вузли відносяться до приладів управління гальмами?

а) автоматичний регулятор режимів, контролер машиніста, гальмівна важільна передача;

б) компресор, повітророзподільник, гальмівний циліндр;

в) кран машиніста, кран допоміжного гальма

Розділ: «Електропневматичні гальма»

1.У чому полягають основні відмінності електричних схем ЕПГ для електропоїздів і пасажирських поїздів з локомотивною тягою?

2.Які переваги і недоліки ЕПГ?

3.Які додаткові прилади і пристрої входять до складу ЕПГ?

4.Яка будова і принцип дії електроповітрярозподільника умов. №305-000?

5.Як влаштовані з’єднувальний рукав з універсальною голівкою умов. № 369А і ізольовані підвіски рукавів?

6.Як діє двопровідна електрична схема ЕПГ пасажирських поїздів з локомотивною тягою при різних положеннях ручки крану машиніста?

7.Опишіть схему дії електричних ланцюгів ЕПГ електропоїздів, обладнаних краном машиніста умов. № 395-005.

2-частина «ПРАКТИЧНА»

1. Поясніть принцип дії п’ятипровідної схеми ЕПГ.

2. Поясніть принцип дії двопровідної схеми ЕПГ.

3. Поясніть принцип дії однопровідної схеми ЕПГ.

4. Вкажіть складові частини структурної схеми двопровідного ЕПГ та призна-чення гальмівних приладів.

Розділ: «Автостопи та швидкостеміри»

1.Які основні прилади і пристрої застосовуються в автоматичній локомотивній сигналізації безперервної дії (AJICH)?

2.Виконання яких функцій забезпечує спільна робота колійних і локомотивних пристроїв АЛСН?

3.Які показання надає локомотивний світлофор? Що вони означають?

4.Яка будова і принцип дії електропневматичного клапана автостопа?

5.Як реєструються на швидкостемірній стрічці швидкість, пройдений шлях, час, тиск в гальмівній магістралі і параметри АЛСН?

Розділ: «Ремонт та випробування гальмівного обладнання»

1.Як перевіряють щільність живильної і гальмівної магістралей локомотиву?

2.Як виконують на локомотиві перевірку взаємодії крану машиніста з розподільником повітря?

3.Який порядок зміни кабіни управління локомотиву, обладнаного пристроєм блокування гальм умов. № 367М?

Розділ: «Обслуговування та управління гальмами»

1. Яким чином враховують наявність композиційних колодок у складі вантажного поїзда при підрахунку забезпечення його гальмівним натисненням?

2. У яких випадках виконується повне випробування гальм?

3. Який порядок повного випробування ЕПГ в пасажирських поїздах?

4. Які встановлені мінімальні значення тиску в гальмівній магістралі хвостового вагону вантажного поїзда?

5. Які дані заносять в журнал технічного стану форми ТУ-152 після виконання повного випробування гальм електропоїзда?

6. У яких випадках здійснюють скорочене випробування гальм у вантажних поїздах?

7. У яких випадках заявляється контрольна перевірка гальм?

8. У яких випадках виконують перевірку дії автоматичних гальм і ЕПТ в дорозі дотримання в поїздах з локомотивною тягою?

9. У яких випадках забороняється користуватися електродинамічним гальмом в електропоїздах?

10. У яких випадках застосовують екстрене гальмування?

11. Які особливості відпустки гальм в пасажирському поїзді після екстреного гальмування?

12. Які порушення у утриманні гальмівного устаткування приводять до його замерзання?

13. Які правила техніки безпеки необхідно дотримувати при виконанні операцій по відігріванню гальмівного устаткування?

14. Які особливості управління гальмами в зимовий період?

Рекомендована література

Основна

1 В.И. Крылов, В.В. Крылов. Автоматические тормоза подвижного состава. М.: Транспорт, 1983.

2 Асадченко В.Р. Автоматические тормоза подвижного состава: Учебное пособие для ВУЗов ж-д транспорта. М.: Маршрут, 2006. - 392 с.

3 Афонин Г. С. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава : учебник для нач. проф. образования / Г.С.Афонин, В.Н.Барщенков, Н.В.Кондратьев. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 304 с.

4 Кондратьев Н.В., Барщенков В.Н., Афонин Г.С. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава: Учебник для начального профессионального образования Изд. 2-е, стереотип. Академия . 2006

5 Н.А. Албегов и др. Электропневматические тормоза. М.: Транспорт, 1986.

6 Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України. К.: Транспорт України, 2002.

Додаткова

1. Г.М. Завьялов. Ремонт тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава. М.: Транспорт, 1983.

2. Пархомов В. Т. Устройство и эксплуатация тормозов: Учеб. для техн. школ. — М.: Транспорт, 1994. — 208 с.

3. Тормозное оборудование железнодорожного подвижного состава: Справочник / В. И. Крылов, В. В. Крылов, В. Н. Ефремов, П. Т. Демушкин. — М.: Транспорт, 1989. — 487 с: ил., табл.

4. Крылов В. И., Крылов В. В., Лобов В. Н. Приборы управления тормозами. — М.: Транспорт, 1982, 136 с.

5. Богданович В. Б., Второв А. К. Пособие по обслуживанию тормозов вагонов. — М.: Транспорт, 1981.—150 с.

6. Иноземцев В. Г. Тормоза железнодорожного подвижного состава: Вопросы и ответы.—3-е изд., стереотипное—М.: Транспорт, 1987.—207 с, ил., табл.

7. Посмитюха А.Л. Локомотивные приборы безопасности и контроль за их работой. — М.: Транспорт, 1992. - 61 с.

8. Посмитюха А. А. Эксплуатация автотормозов, устройств АЛСН и радиосвязи.— М.: Транспорт, 1988.— 119 с.

9. Венцевич Л.Е. Локомотивные скоростемеры и расшифровка скоростемерных и диаграммных лент: Учеб. пособие для учащихся образовательных учреждений железнодорожного транспорта, осуществляющих начальную профессиональную подготовку — М.: УМК МПС России, 2002 . - 272 с.

10. Венцевич Л.Е. Локомотивные устройства обеспечения безопасности движения поездов и расшифровка информационных данных их работы: Учебник для учащихся образовательных учреждений ж.-д. транспорта, осуществляющих профессиональную подготовку. — М.: Маршрут, 2006. — 328 с.

Інформаційні ресурси

http://dtret.at.ua/

http://dtret.at.ua/forum/12-2-1

http://www.pomogala.ru/

http://train-photo.ru/index.php

http://speclib.net/category/library

http://rwlib.narod.ru/index.html

http://www.pro1520.ru/

http://grin59.narod2.ru/obuchayuschie_i_testiruyuschie_programmi/

http://knigi.tr200.ru/v.php?id=1807465

http://railway.in.ua/

http://www.donetskrail.com/

http://lokomotivishim.ucoz.ru/

http://scbist.com/

Додаток 1

Відповіді до тестових завдань по розділам:

«Основи гальмування». «Класифікація гальм і їх основні властивості»

питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

правильні варіанти

відповідей

а

а

а

а

а

а

б

а

а

а

а

в

питання

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

правильні варіанти

відповідей

а

а

а

в

а

б

а

а

б

г

д

«Розташування і призначення гальмівного обладнання на рухомому

складі залізничного транспорту»

питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

правильні варіанти

відповідей

а

а

а

а

б

б

б

в

в

в

в

г

питання

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

правильні варіанти

відповідей

д

а

б

в

г

д

г

а

б

в

г

г

питання

25

26

27

28

29

30

правильні варіанти

відповідей

б

а

б

в

а

а

«Прилади живлення гальм стисненим повітрям»

питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

правильні варіанти

відповідей

в

б

а

б

г

в

а

б

б

а

б

а

питання

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

правильні варіанти

відповідей

д

в

в

б

б

а

б

в

в

а

в

д

«Прилади управління гальмами»

питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

правильні варіанти

відповідей

в

а

а

б

в

в

е

д

е

д

в

а

питання

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

правильні варіанти

відповідей

б

в

г

е

є

д

б

д

г

а

в

а

питання

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

правильні варіанти

відповідей

б

б

г

в

а

б

в

г

б

г

в

а

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.