До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
5
міс.
2
4
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Завдання на олімпіаду з біології 11клас

Опис документу:
В розробці подані завдання для проведення І етапу олімпіади з біології для 11 класу. Завдання складені за групами: група А - тестові завдання з однією правильною відповідю, група Б - тестові завдання з одекількома правильними відповідями, група В - тестові завдання задачі. Відповіді.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Завдання на олімпіаду з біології 11клас

Група А. Виберіть одну правильну відповідь (Кожна правильна відповідь 1 бал; всього 15 балів).

 1. Укажіть тканину листка, в клітинах якої проходить процес фотосинтезу.

 1. а) твірна; б) основна; в) покривна; г) провідна.

 1. На культурних рослинах родини Пасльонові (картопля, помідори) паразитує гриб …

 1. а) трутовик; б) фітофтора; в) сажка; г) ріжки.

 1. Більша частина кисню переноситься кров'ю людини у такій формі:

 1. а) розчинений у плазмі; б) зв'язаний з білками плазми; в) зв'язаний з білками еритроцитів;

 2. г) зв'язаний з білками лейкоцитів.

 1. Крила комах – це …

 1. а) вирости покривів тіла; б) видозмінений ротовий апарат; в) видозмінені кінцівки;

 2. г) видозмінені статеві органи.

 1. Основною відмінністю вірусів від клітинних організмів є …

 1. а) здатність зберігати і передавати генетичну інформацію; б) відсутність у хімічному складі

 2. нуклеїнових кислот; в) наявність у хімічному складі нуклеїнових кислот; г) відсутність

 3. білоксинтезуючого апарату.

 1. Дитина має групу крові А Rh(+). Які групи крові неможливі для її біологічних батьків (за умови відсутності мутацій)?

 1. а) ♀ АВ Rh(-) і ♂А Rh(+); б) ♀ А Rh(-) і ♂А Rh(-); в) ♀ А Rh(+) і ♂В Rh(+);

 2. г) ♀ АВ Rh(+) і ♂А Rh(-)

 1. У експерименті на стадії 16-и бластомерів у жаби був видалений один бластомер, який продовжував нормально розвиватись й створив новий зародок. Яку важливу властивість бластомерів було продемонстровано?

 1. а) здатність до ембріональної індукції; б) здатність до диференціації; в) тотипотентність ;

 2. г) утворення зародкових листків.

 1. Укажіть елемент клітинної будови, який є спільним у грибів і рослин, але не у грибів і тварин.

 1. а) пластиди; б) мітохондрії; в) ядро; г) клітинна стінка.

 1. З циклу Кребса до дихального ланцюгу мітохондрій переноситься …

 1. а) кисень; б) вуглекислий газ; в) атоми Гідрогену; г) АТФ.

 1. На якій фазі мітозу відбувається розділення хромосом на дочірні хроматиди і розходження їх до полюсів клітини?

 1. а) профаза; б) метафаза; в) анафаза; г) телофаза.

 1. Укажіть механізм виділення медіатора у синапсі.

 1. а) фагоцитоз; б) піноцитоз; в) екзоцитоз; г) ендоцитоз.

 1. Як називається процес утворення зиготи?

 1. а) сперматогенез; б) овогенез; в) партеногенез; г) запліднення .

 1. Укажіть тип метаболізму мікроорганізмів, за якого вони використовують як джерело вуглецю неорганічні речовини, як джерело електронів – неорганічні речовини, а як джерело енергії – світло:

 1. а) хемолітоавтотрофний; б) хемоорганоавтотрофний; в) хемоорганогетеротрофний;

 2. г) фотоорганогетеротрофний; д) фотолітоавтотрофний.

 1. Овогенез – це

 1. а) процес розвитку жіночих статевих клітин; б) процес розвитку чоловічих статевих клітин;

 2. в) процес формування жіночої статевої залози; г) розвиток пухлини;

 3. д) ембріональний розвиток у нижчих хребетних.

 1. Яка з перелічених ознак відрізняє бактерій від вірусів?

 1. а) наявність геному; б) наявність рецепторів на своїй поверхні; в) наявність власного АТФ-

 2. синтезуючого апарату; г) відсутність ядра; д) відсутність мітохондрій.

 1. Група Б.

 2. Виберіть декілька правильних відповідей (Кожна правильна відповідь 1 бал; всього 35 балів)

 1. Для яких представників базидіомікотових грибів характерним є трубчастий гіменофор?

 1. а) Веселка смердюча; б) Маслюк; в) Бліда поганка; г) Трутовик звичайний; д) Білий гриб.

 1. До функцій продихів рослинного листка відносять:

 1. а) регуляцію випаровування води; б) регуляцію газообміну; в) формування статевих клітин;

 2. г) всмоктування мінеральних речовин; д) всмоктування води.

 1. Особливостями покритонасінних рослин є:

 1. а) необмежений ріст; б) здатність до фотосинтезу; в) не потребують кисню для дихання;

 2. г) випаровують листками води більше, ніж її надходить з кореневої системи; д) усі листки мають

 3. виключно зелений колір.

 1. До організмів, клітини яких не мають ядра, належать:

 1. а) актиноміцети; б) дріжджі; в) ентеробактерії; г) археї; д) бактеріофаги.

 1. Вкажіть всі можливі функції, які може виконувати оцвітина:

 1. а) участь у фотосинтезі; б) приваблювання комах-запилювачів; в) накопичення поживних

 2. речовин та метаболітів; г) захист генеративних структур квітки; д) синтез мікроелементів.

 1. Розвинута дихальна система є притаманною представникам типів:

 1. а) Губки; б) Кишковопорожнинні; в) Молюски; г) Плоскі черви; д) Членистоногі.

 1. Назвіть ознаки, які дозволяють віднести каракатицю саме до головоногих молюсків:

 1. а) наявність нирок; б) наявність додаткових сердець; в) здатність до реактивного руху;

 2. г) відсутність зовнішньої черепашки; д) відсутність мантії.

 1. Укажіть види, які мають колючо-сисний ротовий апарат.

 1. а) іксодовий кліщ; б) польовий скорпіон; в) оса звичайна; г) м'ясна муха; д) малярійний комар.

 1. Які із наведених ознак властиві виключно представникам класу Ссавці (у порівнянні із іншими Хордовими)?

 1. а) наявність потових залоз; б) остаточним продуктом білкового обміну є сечовина;

 2. в) здатність до кольорового зору; г) наявність слинних залоз; д) наявність мошонки у самців.

 1. Остаточне розщеплення поживних речовин (до мономерів) у людини відбувається:

 1. а) вже у пілоричному відділі шлунку внаслідок тривалого контакту хімусу із шлунковим соком;

 2. б) в основному під час порожнинного травлення у тонкому кишечнику;

 3. в) в основному під час мембранного травлення у тонкому кишечнику;

 4. г) внаслідок дії на хімус ферментів підшлункового та кишкового соків;

 5. д) в основному за рахунок травного соку товстого кишечника.

 1. Які чинники призводять до зростання інтенсивності вентиляції легень у людини?

 1. а) збільшення концентрації вуглекислого газу у крові; б) збільшення концентрації кисню у крові;

 2. в) збільшення концентрації глюкози у крові; г) зростання активності скелетних м'язів;

 3. д) вдихання їдких речовин.

 1. Будова тіла людини має низку ознак сегментарного принципу організації. Виділіть із запропонованих варіантів органи, які мають сегментарну будову.

 1. а) стовбур головного мозку; б) спинний мозок; в) серце; г) шлунок; д) сечовий міхур.

 1. Травлення білків у людини здійснюється завдяки ферментам, які виділяються:

 1. а) підшлунковою залозою; б) залозами тонкої кишки; в) шлунковими залозами;

 2. г) залозами товстої кишки; д) слинними залозами.

 1. На скелетних м'язах можуть закінчуватися аксони нейронів, розташованих у таких структурах нервової системи:

 1. а) передні роги спинного мозку; б) задні роги спинного мозку; в) довгастий мозок;

 2. г) середній мозок; д) кора великих півкуль.

 1. Які з перелічених сполук можуть бути продуктами бродіння?

 1. а) кисень; б) Гідроген; в) молочна кислота; г) оцтова кислота; д) етанол.

 1. Група В.

 2. (Кожна правильна відповідь 1 бал; всього 11 балів).

 3. 1. Куріння тютюну

 4. Тютюн палять у вигляді сигарет, сигар і курильних трубок. Куріння часто є прихованою причиною захворювання, яке реєструється як причина настання смерті. По прогнозах, до 2020 року захворювання, пов'язані з курінням тютюну, будуть причиною 12% всіх смертей в світі.

 5. Тютюновий дим містить багато шкідливих речовин. Найбільш руйнівні речовини – смола, нікотин і чадний газ.

  1. Тютюновий дим вдихають в легені. Смола від диму осідає в легенях, і це порушує їх нормальну діяльність. Що з перерахованого є функцією легенів?

 1. а) Доставляти насичену киснем кров до всіх частин вашого тіла.

 2. б) Насичувати вашу кров киснем, яким ви дихаєте.

 3. в) Очищати вашу кров, зменшуючи до нуля кількість вуглекислого газу.

 4. г) Перетворювати молекули вуглекислого газу на молекули кисню.

  1. Куріння тютюну збільшує ризик захворювання раком легенів і деякими іншими хворобами.

 1. Чи збільшується ризик захворювання наступними хворобами при курінні тютюну?

 2. 1.2.1 Бронхіт

 3. 1.2.2. ВІЛ-інфекція або СНІД

 4. 1.2.3. Вітряна віспа

  1. Деякі люди використовують нікотиновий пластир, щоб допомогти собі кинути палити. Пластир прикріпляється на шкіру і виділяє нікотин в кров. Це допомагає ослабити бажання палити і позбавляє від симптомів, пов'язаних з припиненням куріння.

 1. Щоб досліджувати ефективність нікотинового пластиру, була випадковим чином сформована група з 100 курців, які хочуть кинути палити. Ця група досліджувалася протягом шести місяців. Ефективність нікотинового пластиру визначалася числом людей з групи, які в кінці дослідження не почали знову палити.

 2. Який з наступних планів експерименту є найкращим?

 3. а) Всі люди в групі носять пластири.

 4. б) Всі носять пластири, окрім однієї людини, яка намагається кинути палити,
  не використовуючи пластир.

 5. в) Люди самі вибирають, чи будуть вони користуватися пластиром, щоб кинути палити.

 6. г) Випадково вибрана половина людей використовує пластири, а інша половина
  не використовує їх.

 7. 2. Розгляньте наведений малюнок, на якому зображені транскрипція і трансляція гена у прокаріотичній клітині.

 8. 2.1 Транскрипція направлена …

 9. а) від (А) до (В)

 10. б) від (В) до (А)

 11. в) від (А) і (В) до центральної точки ДНК

 12. г) відцентральної точки ДНК до (А) і (В)

 13. 2.2 Кінець (С) мРНК є …

 14. а) 5'-кінцем

 15. б) 3'-кінцем

 16. 2.3 Поліпептид на рибосомі (D) …

 17. а) довший, ніж поліпептид на рибосомі (Е)

 18. б) коротший, ніж поліпептид на рибосомі (Е)

 19. в) такий же за довжиною, як поліпептид на рибосомі (Е)

 20. 3. На рисунку наведено родовід, що ілюструє успадкування синдрому Ненсі-Горана, при якому у хворих спостерігається вроджена катаракта та аномальна форма зубів.

 21. 3.1. За родоводом установіть найбільш ймовірний тип успадкування ознаки.

 22. а) аутосомно-рецесивний

 23. б) аутосомно-домінантний

 24. в) Х-зчеплений рецесивний

 25. г) Х-зчеплений домінантний

 26. д) Y-зчеплений

 27. 3.2. Якщо у подружжя III-7 та III-8 народиться ще одна дитина, то яка ймовірність, що вона буде здоровою?

 28. а) 0 б) ¼ в) ½ г) ¾ д) 1

 29. 3.3. Якщо б особини III-2 та III-7 побралися, то яка ймовірність того, що у них народилася би хвора дитина?

 30. а) 0 б) ¼ в) ½ г) ¾ д) 1

 31. Всього: 61 бал

 32. Відповіді на олімпіадні завдання з біології 11клас

  1. Група А (по 1 балу; всього 15 балів)

  1. 1

  1. 2

  1. 3

  1. 4

  1. 5

  1. 6

  1. 7

  1. 8

  1. 9

  1. 10

  1. 11

  1. 12

  1. 13

  1. 14

  1. 15

  1. б

  1. б

  1. в

  1. а

  1. г

  1. б

  1. в

  1. г

  1. в

  1. в

  1. в

  1. г

  1. д

  1. а

  1. в

  1. Група Б (по 1 балу; всього 35 балів)

  1. 1

  1. 2

  1. 3

  1. 4

  1. 5

  1. 6

  1. 7

  1. 8

  1. 9

  1. 10

  1. 11

  1. 12

  1. 13

  1. 14

  1. 15

  1. б,г

  1. а,б

  1. а,б

  1. а,в,г

  1. б,г

  1. в,д

  1. б,в

  1. а,д

  1. а,д

  1. в,г

  1. а,г

  1. а,б

  1. а,б,в

  1. а,в,г

  1. в,г,д

  1. Група В (по 1 балу; всього 11 балів)

  1. 1

  1. 2

  1. 3

  1. 1.1

  1. 1.2

  1. 1.3

  1. 2.1

  1. 2.2

  1. 2.3

  1. 3.1

  1. 3.2

  1. 3.3

  1. б

  1. 1.2.1

  1. 1.2.2

  1. 1.2.3

  1. г

  1. б

  1. а

  1. б

  1. в

  1. г

  1. в

  1. так

  1. ні

  1. ні

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Воркшоп як інноваційна освітня технологія»
Швень Ярослава Леонідівна
36 годин
590 грн