Зараз в ефірі:
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Зарубіжна література. КТП для 8 класу на 2021-2022 н.р. з ДЗ та режимом доступу до відео

Зарубіжна література

Для кого: 8 Клас

21.07.2021

425

129

2

Опис документу:
Календарно-тематичне планування для 8 класу на 2021-2022 навчальний рік з домашніми завданнями та режимом доступу до відео в мережі Інтернет Підручник : Зарубіжна література, 8 кл. Ю.І. Ковбасенко. - К, «Літера», 2016 р.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з зарубіжної літератури на 2021-2022 навчальний рік

8 КЛАС

70 годин на рік, 2 години на тиждень

Складено за програмою: Зарубіжна література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти Х.: «Ранок», 2018.

Підручник : Зарубіжна література, 8 кл. Ю.І. Ковбасенко. - К, «Літера», 2016 р.

Тема

Домашня робота

та режим доступу до відео

Дата


Примітка

І СЕМЕСТР

1

ВСТУП Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=M8DMYNrjZBM&list=PLuKEIL5Z

2.Вивчити матеріал підручника на стор.3-72

Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах.

1.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=W99jdJua3G

2.Вивчити матеріал підручника на стор.7СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ (7 г.)

3

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.

Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II–I тис. до н. е.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=oiBEnLP4p5Q&list=PLuKEIL5ZUv-X7

2.Вивчити матеріал підручника на стор.8-114

Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

1.Переглянути

2.Вивчити матеріал підручника на стор.11-125

Біблія як основа двох релігій – юдейської та християнської.

Зв’язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=wpEcEJTCkxs&list=PLuKEIL5ZUv-X

2.Вивчити матеріал підручника на стор.13-156

Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Ключові ідеї та образи Старого Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=ajY72_GL7dQ&ab_channel=%

2.Вивчити матеріал підручника на стор.15-207

Новий Заповіт (Євангеліє – 2–3 розділи за вибором учителя). Ключові ідеї та образи Нового Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=IfCsZClHVg0&ab_cha

2.Вивчити матеріал підручника на стор.21-228

Коран – головна книга ісламу (огляд). Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=GgH7y7DVkQY&lis

2.Вивчити матеріал підручника на стор.22-26

3.Повторити тему, підготуватись до контрольної роботи9

Контрольна робота з тем «Вступ», «Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури». Різнорівневі завдання Тематична

1.Вивчити матеріал підручника на стор.27-31АНТИЧНІСТЬ (11 год.)

10

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного та духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.).

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу. Міфи троянського циклу. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь ).

1.Переглянути

А)https://www.youtube.com/watch?v=Et0lV1NCH6w&list=PLuKEIL5ZU

Б)https://www.youtube.com/watch?v=I8LoTwRASU4&list=PLuKEIL5ZU

В)https://www.youtube.com/watch?v=x-YJn4Net4k&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYN

2.Вивчити матеріал підручника на стор.32-3611

Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. «Іліада» (огляд). Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=t7-xJUSkK8U&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4o

2.Вивчити матеріал підручника на стор.37-4112

«Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші 140410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470670). Образи Ахілла і Гектора.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=6CsU9Zd1oWA&ab_c

2.Вивчити матеріал підручника на стор.42-5513

Рм (п) Порівняльна характеристика літературних героїв. Ахілл і Гектор

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=nm8exkMrtRY&ab_ch

2.Вивчити матеріал підручника на стор.55-5614

Види лірики в Давній Греції й особливості їх розвитку.

Тіртей (VII ст. до н. е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція.

Сапфо (VIIVI ст. до н. е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

1.Переглянути

А)https://www.youtube.com/watch?v=YMQpt_K6oY0&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKh

Б)https://www.youtube.com/watch?v=5dzZgSsSPIM&ab

2.Вивчити матеріал підручника на стор.57-6215

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми – трагедія і комедія. Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. «Прометей закутий». Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий».

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=CA2DU6xIZk8&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8

2.Вивчити матеріал підручника на стор.63-66

16

Основний конфлікт трагедії «Прометей закутий». «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=IcU__L7PwYg&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4

2.Вивчити матеріал підручника на стор.67-7117

Публій Вергілій Марон (7019 рр. до н. е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=f2R_VSaEB6g&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8LWg&index=13&ab_cha

2.Вивчити матеріал підручника на стор.72-7318

Образ Енея та його значення в композиції твору.

1.Скласти сенкан до образу Енея

2.Вивчити матеріал підручника на стор.74-8019

Квінт Горацій Флакк (658 рр. до н. е.). «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=EQquGUDUXd0&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owA

2.Вивчити матеріал підручника на стор.81-8320

Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. – бл. 18 р. н. е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»).

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=V-XktOREiaY&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt

2.Вивчити матеріал підручника на стор.83-89

3.Прочитати трагедію Софокла «Антігона»

4.https://www.youtube.com/watch?v=BZRWPMN8aRc&ab_channel=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE21

Пч Софокл. «Антігона»

1.Відповісти на запитання підручника, стор.9022

Контрольна робота з теми «Античність»

Тематична

1.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=akXMn_qiJmE&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpaСЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (8 годин)

23

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі та специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході та Сході.

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан.

Лі Бо (701762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» (1–2 за вибором учителя). Вплив даосизму на світогляд поета.

Основні теми і мотиви лірики митця. Своєрідність пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи і духовного життя.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=_MLmC6RWT8k&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKh

2.Вивчити матеріал підручника на стор.91-98, 99-102
24

Ду Фу (712770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид». Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на світогляд поета. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=ILIrKtciNpo&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%

2.Вивчити матеріал підручника на стор.103-105
25

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Омар Хайям (бл. 1048 після 1122). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=ICJ97xpRFc8&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa8

2.Вивчити матеріал підручника на стор.106-109

3.Вивчити рубаї напам’ять26

РМ (у) Виразне читання творів Омара Хайяма

1.Вивчити матеріал підручника на стор.110-11227

Література середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття. «Пісня про Роланда» (X ст.) Історична основа твору, поетичне переосмислення в ньому реальних подій.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=-y-fQEf3NsI&li

2.Вивчити матеріал підручника на стор.112-12328

Образна система твору: Роланд, Ганелон, Карл та ін. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

1.Скласти сенкан до образів Роланда, Ганлона, Карла

2.Вивчити матеріал підручника на стор.124-133
29

Аліг’єрі Данте (12651321). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

1.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=mffkRShPnw0&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa

2.Вивчити матеріал підручника на стор.134-138

3.Прочитати газелі, рубаї, бейти Рудакі30

ПЧ Рудакі. Газелі, рубаї, бейти (за вибором)

1.Вивчити матеріал підручника на стор.139.31

Контрольна робота з теми «Середньовіччя»

Тематична

1. Вивчити матеріал підручника на стор.140-14532

Узагальнення та систематизація вивченого протягом І семестру матеріалу

1.Підготувати повідомлення про добу Відродження


ІІ СЕМЕСТР

ВІДРОДЖЕННЯ (12 год.)

33

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

1.Переглянути

А)https://www.youtube.com/watch?v=q42pZxtIZ

Б)https://www.youtube.com/watch?v=gQnFWNN

2.Вивчити матеріал підручника на стор.146-14834

Франческо Петрарка (13041374). Сонети № 61, 132.

Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя та героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця.

Структура сонетів Ф. Петрарки.

1.Переглянути

А)https://www.youtube.com/watch?v=fGlR31uqNEc&ab_channel=%D0%

Б)https://www.youtube.com/watch?v=7FOPBQqbkK4&ab_channel=%D0

2.Вивчити матеріал підручника на стор.149-150

3. Вивчити сонет напам’ять35

Вільям Шекспір (15641616). Сонети № 66, 116, 130. Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (описи природи, змалювання сили почуттів та ін.). Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

1.Переглянути А)https://www.youtube.com/watch?v=YxUAjmynHwk&ab_channel

Б)https://www.youtube.com/watch?v=FBhHIcFElNA&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%

В)https://www.youtube.com/watch?v=6AiSq4eOOWI&list=PLuKEIL2.Вивчити матеріал підручника на стор.151-154, 178-180

3.Вивчити сонет напам’ять36

Рм (у) Виразне читання сонетів Петрарки і Шекспіра.

1.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=_RUPTX5PlWw&ab_channel=%D

2.Вивчити матеріал підручника на стор.154-15937

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра.

Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів.

1.Переглянути А)https://www.youtube.com/watch?v=g0X7msTTDdI&ab_channel=Strang

Б)https://www.youtube.com/watch?v=sQJ95JxOjSM&list=PLuKEIL5ZUv

2.Вивчити матеріал підручника на стор.159-165

3) Скласти діаманту до образів Ромео і Джульєтти38

Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція).

1.Охарактеризувати зміни, які відбулися з героями під впливом високих почуттів, виразно читати комічні епізоди твору.

2.Вивчити матеріал підручника на стор.165-17639

Проблема життя і смерті. Трактування фіналу.

1.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=R0e2M76Dg7Q&ab_c

Б)https://www.youtube.com/watch?v=BL_Z2c7YzwI&ab

2.Вивчити матеріал підручника на стор.17740

Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність.

1. Підготувати робочі матеріали для написання твору-роздуму за трагедією В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» на тему «Гімн великому коханню»41

Рм (п)Твір-роздум на морально-етичну тему за трагедією В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» на тему «Гімн великому коханню»

1.Вивчити біографію Сервантеса, стор.181-183

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=f87gVUnvjH8&ab_channe42

Мігель де Сервантес Сааведра (1547–1616). «Дон Кіхот» I частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя).

Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору.

1.Переглянути А)https://www.youtube.com/watch?v=bpnXtvhkThg&ab

Б)https://www.youtube.com/watch?v=YCF5ZFyuvAc&lis

2.Вивчити матеріал підручника на стор.183-21643


Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. «Донкіхотство». Дон Кіхот і Санчо Панса – образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. Вічні образи.

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=hSuB7bDyjNE&ab_channel

2.Вивчити матеріал підручника на стор.216-138
44

Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень.

1.Прочитати комедію Д.І.Фонвізіна «Недоросток»

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=YEzBqgKmbDM&ab_channel=%D045

Пч Фонвізін Д. І. «Недоросток»

1.Повторити вивчений матеріал з теми «Відродження», стор.23946

Кр з теми «Відродження»

Тематична

1.Написати твір на тему з розділу “Відродження»:

А).Дон Кіхот - вічний образ світової літератури

Б). Чому трагедія В.Шекспіра "Ромео і Джульєтта" хвилює читачів чотири століття поспіль ?

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=FQDp8gRFVcE&list=PLuKEIL5ZUБАРОКО І КЛАСИЦИЗМ ( 8 год.)

47

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

1.Вивчити матеріал підручника на стор.

240-245

2.Переглянути А)https://www.youtube.com/watch?v=3CCc6g6PDTg

Б)https://www.youtube.com/watch?v=Kvb8uJXe3zQ

В)https://www.youtube.com/watch?v=XnBIUnGpsL848

Із лірики європейського бароко. Джон Донн (15721631). «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»).

Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова.

1.Вивчити біографію Джона Донна

2.Виразно читати й аналізувати 19-й сонет (стор.249-250)

3.Переглянути

А)https://www.youtube.com/watch?v=sx8y6uJqbz

Б)https://www.youtube.com/watch?v=_vIz7fjMpk

В)https://www.youtube.com/watch?v=_rggNTOf49

Історичні умови, філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

1.Вивчити матеріал підручника (стор.251-256).

2.Переглянути

А)https://www.youtube.com/watch?v=PoXkvaRGUlI&list=PLuKEIL5ZUv

Б)https://www.youtube.com/watch?v=9VEKcZAOsl8

В)https://www.youtube.com/watch?v=7mrOKx4GwL850

Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич».

1.Вивчити матеріал підручника на стор.257-261, виписати в зошити визначення «комедія», «висока комедія»

2.Переглянути А)https://www.youtube.com/watch?v=zMbipjjSYbg https://www.youtube.com/watch?v=EBOZhW79c8o

Б)https://www.youtube.com/watch?v=dU-XdqJbhg0&list=PLuKEIL5ZUv-X7IYNt0z4owAlvKhpa851

«Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

1.Прочитати комедію (стор.261-278)

2.Визначити тематику та проблематику твору

3.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=ECYHyWuhw50&list=PLuKEIL5ZU52

Основні образи комедії: пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.

1.Характеризувати образи комедії, скласти сенкан

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=78RDzCRUPOM https://www.youtube.com/watch?v=stN9O3i7Av853

Засоби комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм.

1. Скласти сенкан до образу пана Журдена.

2.Прочитати комедію «Недоросток» Д. І. Фонвізіна

https://www.youtube.com/watch?v=YEzBqgKmbDM54

Пч Фонвізін Д. І. «Недоросток»

1.Повторити вивчений матеріал з теми «Бароко і класицизм», підготуватись до контрольної роботи.( стор. 280-281)55

Кр з теми «Бароко і класицизм».

Тематична

1.Вивчити біографію Антуана де Сент-Екзюпері (стор.282-284)

2.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=U65q-0xmeYA

https://www.youtube.com/watch?v=BzrFsnyKJJMЛІТЕРАТУРА XXXXI СТ.

У ПОШУКАХ СЕБЕ І ВИСОКОГО ПОЛЬОТУ

56

Антуан де Сент-Екзюпері (19001944). «Маленький принц». Людські стосунки, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц».

1.Прочитати казку-притчу «Маленький принц» (стор.284-320)

2.Переглянути

А)https://www.youtube.com/watch?v=r_RrV2f-y1M

Б)https://www.youtube.com/watch?v=mUtUii8FWUU&list=PLuKEIL5Z57

Художні образи казки-притчі «Маленький принц».

1.Скласти сенкан до образу головного героя.

2. Вивчити визначення притчі.

3.https://www.youtube.com/watch?v=WfhxZzxJwbU&ab58

Філософський зміст твору.

1. Напишіть твір-роздум на тему: «Чому мене навчила казка «Маленький принц»59

Рм Контрольний твір за казкою-притчею «Маленький принц»

1.Вивчити біографію Річарда Баха, стор. 308 – 309

2.https://www.youtube.com/watch?v=8ADFy5HXxj8&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B060

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття.

1. Прочитати повість «Чайка Джонатан Лівінгстон», стор. 310 – 315

2.Створити логотип або колаж до повісті Р. Баха.

3.Переглянути

https://www.youtube.com/watch?v=AiHWgrKL7K4

https://www.youtube.com/wa61

Алегоричні образи повісті. Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана.

1.Написати твір-мініатюру на тему «Досконалість немає меж» (за повістю «Чайка Джонатан Лівінгстон» Р.Баха )

2.Переглянути https://rezka.ag/films/drama/7322-chayka-po-imeni-dzhonatan-livingston-197362

Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі.

1.Заповнити «Щоденник подвійних нотаток»63

Барбара Космовська (нар. 1958). «Буба: мертвий сезон». Художній світ Б. Космовської. Батьки – діти, діди – онуки. Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі.

1.Прочитати повість Барбари Космовської «Буба: мертвий сезон».

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=6gBw9P-yMnw64

Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі.

1.Напишіть твір-мініатюру «Мій друг Буба»

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=7IWNhi7hr-65

Пч Сучасна зарубіжна поезія (1-2 твори за вибором)

1.Повторити вивчений матеріал з теми «Література ХХ–ХХ ст. У пошуках себе і високого польоту».66

Кр з теми «Література ХХ–ХХ ст. У пошуках себе і високого польоту». Різнорівневі завдання Тематична

1.Повторити вивчений матеріал за ІІ семестрПІДСУМКИ

67

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

1.Повторити вивчений матеріал за рік68

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

1.Прочитати твори зі списку «Література на літо»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.