Зараз в ефірі:
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Зарубіжна література. КТП для 11 класу на 2021-2022 н.р. з ДЗ та режимом доступу до відео

Зарубіжна література

Для кого: 11 Клас

21.07.2021

401

89

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування для 10 класу на 2021-2022 навчальний рік з домашніми завданнями та режимом доступу до відео в мережі Інтернет Підручник : Зарубіжна література (рівень стандарту). 11 клас. Ніколенко О.,— К.: Грамота, 2019.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

з зарубіжної літератури в 11 класі

(рівень стандарту)

Розроблено згідно з Навчальною програмою із зарубіжної літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Підручник : Зарубіжна література (рівень стандарту). 11 клас. Ніколенко О.,— К.: Грамота, 2019.

І семестр


Дата

Тема (основний зміст уроку)

Домашнє

завдання та режим доступу до відео в Інтернеті

Примітка


ВСТУП

ЛІТЕРАТУРА. МОРАЛЬ. ЛЮДЯНІСТЬ (1 год.)


1


Виклики сучасного світу. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача. Літературні премії світу, письменники-лауреати та їхній внесок у боротьбу за мир і духовність.

1.Прочитати статтю підручника на стор.5-15

2.https://www.youtube.com/watch?v=r07LIdZVY8I&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D1%


ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ (3 год.)


2


Німеччина

Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи.

Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749 – 1832). «Фауст» (І частина), останній монолог Фауста (ІІ частина). Віхи життя та значення діяльності Й. В. Ґете для світової культури. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості композиції. Проблематика

1.Прочитати статтю підручника на стор.16-17

2.https://www.youtube.com/watch?v=eB8JPD5rGVI&ab_channel=%D0%

3.Прочитати статтю підручника на стор. 18-21

4.Вивчити напам’ять уривок за вибором


3


Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й призначення людини. Опозиція Фауст – Мефістофель.

1.Прочитати статтю підручника на стор.22-25

2.https://www.youtube.com/watch?v=M8PsxeaU


4


Фауст і Маргарита. Жанрова своєрідність твору.

1.Прочитати статтю підручника на стор.26-31

2.https://www.youtube.com/watch?v=YZbGz1Vy


5


Рм (п) Контрольний твір за трагедією Й. В. Ґете «Фауст». (Чому Фауст після смерті потрапив у Рай ?) Тематична

1.Підготувати повідомлення про модерністську прозу початку ХХ ст.


МОДЕРНІЗМ (6 год.)


6


Модерністська проза початку ХХ ст. (загальна характеристика).

Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ т.. Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як зачинателі модернізму в європейській прозі

Німецькомовна проза

Франц Кафка (1883 1924). «Перевтілення».

Життя і творчий шлях Ф. Кафки. Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення». Образ Грегора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність. Розкриття у творі світового буття як абсурдного.

1.Вивчити біографію Ф.Кафки

2.https://www.youtube.com/watch?v=vMKB

3.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=jDvqgAuZZ

https://www.youtube.com/watch?v=T1m7esPVDYw&ab_channel=%D0%

4.Прочитати новелу, стор 45-48

5.Динаміка образів твору, зокрема Грегора Замзи.

6.Підібрати цитати для характеристики усіх героїв твору.


7


Особливості композиції, функції фантастики. Характерні риси стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних і міфологічних елементів у гротескному світі.

1.Прочитати статтю підручника на стор.40-45,49

2.https://www.youtube.com/watch?v=EnAQPkPd8A8&ab_channel=%D0

3.https://www.youtube.com/watch?v=HkFj_KTQ4bs&ab_channel=Nelli


8


Росія

Михайло Опанасович Булгаков (1891 1940). «Майстер і Маргарита». Життєвий і творчий шлях М. Булгакова. М. Булгаков і Україна. Конфлікт митця з владою в умовах тоталітарної радянської системи. Роман «Майстер і Маргарита» як «роман-лабіринт» зі складною філософською проблематикою. Культурні та літературні джерела твору


1.Прочитати статтю підручника на стор.50-52

2.https://www.youtube.com/watch?v=r4KKU3fYBVE&ab_channel=%D0%BE%D0%BB%D0%B5


9


Взаємодія трьох світів у творі: світ радянської дійсності, біблійної давнини та фантастичної «дияволіади». Особливості композиції («роман у романі») та оповідної структури. Морально-філософський зміст «єршалаїмських» розділів твору. Трагізм долі митця (майстра). Проблеми кохання й творчості

1.Прочитати статтю підручника на стор.52-68

2.https://www.youtube.com/watch?v=IMK6E0VMprI&ab_channel=%22%D0%9E%


10


РМ (у) Образ Ієшуа. Морально філософський зміст «єршалаїмських» розділів твору.

Засоби комічного (сатира, сарказм, пародія та ін.) й трагічного (гротеск, трансформація

1. Х.Борхеса «Дім Астеріона»

2.https://www.youtube.com/watch?v=JmUEH0aEBWk&ab


11


Пч Борхес Х. «Дім Астеріона»

1.Повторити вивчене з тем «Золоті сторінки далеких епох», «Поезія й проза пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX ст.


12


Контрольна робота з тем «Золоті сторінки далеких епох», «Поезія й проза пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX ст.» Тести, відповіді на запитання. Тематична

1.Прочитати статтю підручника на стор.69-75ШЕДЕВРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІРИКИ

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. (5 год.)

(твори 3-4 авторів за вибором учителя)

13


Франція

Ґійом Аполлінер (Вільгельм Альберт Володимир Олександр Аполлінарій Костровицький, 1880 – 1918). «Зарізана голубка й водограй», «Міст Мірабо».

Ґійом Аполлінер – поет-авангардист. Зв’язок поезії митця з естетикою кубізму, своєрідність «сюрреалізму» письменника, його художні новації в царині лірики. Збірки «Алкоголі. Вірші 1898 – 1913 рр.», «Каліграми. Вірші Миру і Війни». Специфіка віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй»). Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабо». Верлібр у творчості Ґійома Аполлінера.

1.Прочитати статтю підручника, стор.76-79

2.Вивчити напам’ять один вірш за вибором учня(стор.78)

3.https://www.youtube.com/watch?v=ZwoeFzGGLLo&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%


14


Австрія

Райнер Марія Рільке (1875 1926). «Згаси мій зір…», «Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея» (огляд).

Своєрідність поглядів і поетики Р. М. Рільке. Діалог ліричного героя з Богом («Згаси мій зір…»). Переосмислення античних міфів у віршах митця («Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея»). Філософський характер і художня довершеність лірики поета.


1.Прочитати статтю підручника, стор.80-88

2.Вивчити напам’ять один вірш за вибором учня (стор.82)

3.https://www.youtube.com/watch?v=7ppO5gokru8&ab_channel=%D


15


Анна Андріївна Ахматова (А. А. Горенко, 1889 – 1966). Вірші (1-2 за вибором учителя). Поема «Реквієм».

А. А. Ахматова й акмеїзм. Етапи творчості мисткині. Провідні теми й мотиви ранньої лірики А. А. Ахматової, образ ліричної героїні, конкретність описів, «щоденниковість» і психологізм. Поема «Реквієм» як відображення особистої й суспільної трагедії. Протест проти насильства, біблійні мотиви в поемі. Образ матері.

1.Прочитати статтю підручника, стор.93-95, 99-101

2.Вивчити напам’ять один вірш за вибором учня (стор.100)

3.https://www.youtube.com/watch?v=-PAsO6YKk54&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%B


16


Володимир Володимирович Маяковський (1893 – 1930). «А ви могли б?..», «Послухайте!», «Борг Україні»

В. В. Маяковський – поет-новатор, уплив футуризму на поетику

митця. Протиставлення ницої буденності й прагнення ліричного героя до іншого (омріяного) світу в ранній ліриці. Особливості віршованої системи В. В. Маяковського. Метафоричність образів, поетична мова.

1.Прочитати статтю підручника, стор.102-104

2.Вивчити напам’ять один вірш за вибором учня (стор.103)

3.https://www.youtube.com/watch?v=vTcLQ4HBvBM&ab_channel=


Календарно-тематичне планування

з зарубіжної літератури в 11 класі

(рівень стандарту)

ІІ семестр

Розроблено згідно з Навчальною програмою із зарубіжної літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

Підручник : Зарубіжна література (рівень стандарту). 11 клас. Ніколенко О.,— К. : Грамота, 2019.

ІІ семестр


Дата

Тема (основний зміст уроку)

Домашнє

завдання та режим доступу до відео в Інтернеті

Примітки


17


Борис Леонідович Пастернак (1890 – 1960). «Гамлет», «У всьому хочу я дійти...», «Зимова ніч».

Творчий шлях Б. Л. Пастернака в контексті срібної доби. Філософська спрямованість лірики й прози митця. Теми кохання, сенсу життя, творчості, боротьби з насильством у спадщині письменника. Відлуння мотивів світової культури у віршах Б. Л. Пастернака. Засоби художньої виразності.

1.Прочитати статтю підручника, стор.105-108

2.Напам’ять один вірш за вибором учня.

3.https://www.youtube.com/watch?v=JTLq1LtTtR8&ab_channel18


Рм (у) Виразне читання віршів напам’ять

1.Повторити вивчений матеріал з теми «Шедеври європейської лірики першої половини XX ст.»19


КР з теми «Шедеври європейської лірики першої половини XX ст.» Різнорівневі завдання Тематична

1.Підготувати повідомлення про розвиток антиутопії у світовій літературі, стор 109-112

2.https://www.youtube.com/watch?v=LqBv-sUH_kI&list=PLe1czАНТИУТОПІЯ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ (2 год.)


20


Джордж Оруелл (Ерік Артур Блер, 1903 – 1950). «Скотоферма» або «1984» (1 твір за вибором учителя).

Зв’язок творчості Дж. Оруелла із соціально-історичною ситуацією доби. Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопіях митця.

1.Прочитати статтю підручника,стор.11-121

2.https://www.youtube.com/watch?v=JCFdbbDsCwo&ab_channel=BruceSparrow

3.https://www.youtube.com/watch?v=JCFdbbDsCwo&ab_channel=BruceSparrow21


Боротьба проти страху й рабської покірності в суспільній свідомості. Образ головного героя в динаміці. Поетика антиутопії (фантастика, мова, символи, алегорії та ін.).

1.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=A_DBwYa
ПРОБЛЕМА ВІЙНИ І МИРУ В ЛІТЕРАТУРІ XX СТ. (4 год.)22


Німеччина

Епічний театр Б. Брехта: теоретичні засади й художня практика.

Бертольт Брехт (1898 – 1956). «Матінка Кураж та її діти».

Б. Брехт – драматург-новатор. Зображення війни як засобу збагачення в драмі «Матінка Кураж та її діти». Ідеї попередження та риси «епічного театру» в п’єсі.

1.Переглянути А)https://www.youtube.com/watch?v=uxTem-v1UY0

Б)https://dovidka.biz.ua/matinka-kurazh-kharakterystyka-heroiv/

3.https://www.youtube.com/watch?v=_8bjTfZ2xmU

2.Прочитати статтю підручника, стор.122-127, 128-129
23


Генріх Белль (1917 1985). «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».

Життєвий і творчий шлях письменника. Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».

1.Вивчити біографію Г.Белля,стор.130-133 https://svitppt.com.ua/zarubizhna-literatura/genrih-bell

2.Прочитати новелу

https://www.youtube.com/watch?v=bc1rGVex8

3.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=Ex4euYPT
24


Образ школи як художня модель нацистської Німеччини. Зображення війни з погляду важко пораненого юного солдата. Символічний зміст назви оповідання, її зв’язок з історією Спарти. Форма твору (внутрішній монолог). Специфіка змалювання образу головного героя (відсутність імені, виразних індивідуальних рис, байдужість до світу, зміни в його внутрішньому світі та ін.). Художні деталі. Підтекст. Авторська позиція

1.https://www.youtube.com/watch?v=UvAyg7i4G64

2.Переглянути відео «Як легендарні спартанці готувались до жорстких боїв. Одна історія» https://www.youtube.com/watch?v=KVOSux0AiBM
25


Німецькомовна поезія

Пауль Целан (1920 – 1970). «Фуга смерті».

Віхи життя й творчості Пауля Целана. «Фуга смерті» – один із найвідоміших творів про Голокост. Художнє новаторство митця. Ключові метафори («чорне молоко світання», «могила в повітрі») як відтворення жахливої реальності Освенціму. Прийом протиставлення. Провідні мотиви та їхня роль у творі. Трансформація біблійних образів і мотивів у творі

1.Прочитати статтю підручника,стор.134-140

2.Переглянути відео «Пауль Целан – світовий геній з українським корінням» https://www.youtube.com/watch?v=MtKCzgIm

3. Пауль Целан. «Фуга смерті» (підготувала Л.П. Юлдашева)» за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=0wxjuuv9r

4.«День пам'яті жертв Голокосту» https://www.youtube.com/watch?v=bnRyRpLo
ЛЮДИНА ТА ПОШУКИ СЕНСУ ІСНУВАННЯ В ПРОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. (4 год.) (2 твори за вибором учителя)26


США

Ернест Міллер Гемінґвей (1899 – 1961). «Старий і море».

Віхи життя й творчості митця. «Кодекс честі» героїв Е. М. Гемінґвея. Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті «Старий і море».

1.Прочитати статтю підручника, стор.141-144

2.Загальна характеристика провідних тенденцій у світовій літературі другої половини ХХ століття https://www.youtube.com/watch?v=C95qsItbSq

3.«Постмодернізм» https://www.youtube.com/watch?v=sjqT7HHdi

4.Е.Хемінгуей. «Старий і море» https://www.youtube.com/watch?v=L3Wz2fcjx27


Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.). Образ Сантьяго. Ознаки притчі у повісті.

1.Прочитати статтю підручника, стор.145-148

2.Е.М. Гемінґвей. «Старий і море» https://www.youtube.com/watch?v=cz1sKfMTr

3.«Е.Хемінгуей «Старий і море»

https://www.youtube.com/watch?v=BFZV7sNa28


Колумбія

Ґабріель Ґарсіа Маркес (1927 – 2014). «Стариган із крилами».

Короткі відомості про життя митця, лауреата Нобелівської премії. Специфіка «магічного реалізму» Ґ. Ґарсіа Маркеса. Синтез реального і фантастичного в оповіданні Ґ. Ґарсіа Маркеса «Стариган із крилами». Відображення моральної деградації людства. Символічний зміст образу янгола. Ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального відродження, повернення до вічних цінностей.

1.Прочитати статтю підручника, стор.149-151

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=La5IwOMiY28&ab_channel=%D0%97%D0

2.Підготувати матеріали для написання твору (есе)

29


Рм (п) Контрольний твір з теми «Людина та пошуки сенсу існування в прозі другої половини ХХ ст.» на тему «Символічний образ янгола»Тематична

1.Підготувати повідомлення про розвиток літератури другої половини ХХ-поч.ХХІ ст.

ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТ. (2 год.)
30


Провідні тенденції в драматургії другої половини ХХ ст. 

Формування «театру абсурду» як явища театрального авангарду в 1950-1960-х рр., його провідні ознаки. Огляд здобутків митців («Гостина старої дами» Ф. Дюрренматта, «Санта-Крус» М. Фріша, «Носороги» Е. Йонеско, «Чекаючи на Годо» С. Беккета). Жанрові новації (драма-притча, трагікомедія та ін.). Значення іронії, гротеcку у творах.

1.Прочитати статтю підручника, стор.160-1162

2.https://www.youtube.com/watch?v=V8eMQC-QSVE&ab

31


Література постмодернізму

Постмодернізм – одне із найяскравіших літературних явищ останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст. Постмодерністське мистецтво: елітарна й масова культура.

Сербія

Милорад Павич (1929 – 2009). «Скляний равлик».

Короткі відомості про митця. Утілення в оповіданні «Скляний равлик» рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Варіанти фіналу твору як ознака стилю М. Павича. Значення центральної метафори.

або

Аргентина
Хуліо Кортасар (1914 1984). «Менади».
Короткі відомості про письменника. Фантасмагорична картина безумства натовпу в оповіданні Х. Кортасара «Менади».
Відображення сучасних соціальних, психологічних, етичних проблем у творі. Специфіка індивідуального стилю митця:
поєднання реалістичних і фантастичних елементів, калейдоскопічність подій, символіка, метафоризм, пародія.

1.Прочитати статтю підручника, стор.163-175, 176-184

2.Прочитати оповідання М.Павича «Скляний равлик», або Х.Кортасар «Менади»3.https://www.youtube.com/watch?v=muQr5CspVhc&ab_channel

4.https://www.youtube.com/watch?v=EWxOaFdiY6Y&ab_channel=%D0%A2%

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ (2 год.)

(1-2 твори за вибором учителя та учнів)

32


Австралія

Маркус Френк Зузак (нар. 1975). «Крадійка книжок».

Короткі відомості про митця. «Крадійка книжок» - роман про Другу світову війну. Історія життя дівчинки Лізель Мемінґер.

Викриття згубного впливу нацизму у творі. Образи «маленьких людей», які опинилися в умовах фашистської системи. Ідеї людяності, добра, порятунку життя й культури. Книга як символ збереження духовності в жорстокому світу. Форми оповіді.


1.Прочитати статтю підручника, стор.185-188

2.https://rezka.ag/films/drama/1165-vorovka-knig-2013.html

3.Прочитати «Квіти для Елджернона» Д.Кіза

4.https://www.youtube.com/watch?v=zwmfFp2BDOM&ab

33


Пч Кіз Д. «Квіти для Елджернона»

1.Повторити вивчений матеріал з тем «Людина та пошуки сенсу існування в прозі другої половини ХХ ст.» , «Література другої половини ХХ- початку ХХІ ст.», «Сучасна література в юнацькому читанні»

34


Контрольна робота з тем «Людина та пошуки сенсу існування в прозі другої половини ХХ ст.» , «Література другої половини ХХ- початку ХХІ ст.», «Сучасна література в юнацькому читанні» Тести. Тематична

1.Повторити вивчений матеріал протягом року


35


ПІДСУМКИ (1год.)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.