Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Зарубіжна література. КТП для 10 класу на 2021-2022 н.р. з ДЗ та режимом доступу до відео

Зарубіжна література

Для кого: 10 Клас

21.07.2021

333

77

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування для 10 класу на 2021-2022 навчальний рік з домашніми завданнями та режимом доступу до відео в мережі Інтернет Підручник : Зарубіжна література: 10 клас, Ніколенко О. М.,Таранік-Ткачук К.В., Фоміна С. П., Ревнивцева О. В., Сегеда Т. П., Онищенко Н. В., -К, «Генеза», 2017
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

з зарубіжної літератури в 10 класі

(рівень стандарту)

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури в 10 класі розроблено згідно з Навчальною програмою із зарубіжної літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Підручник : Зарубіжна література: 10 клас, Ніколенко О. М.,Таранік-Ткачук К.В., Фоміна С. П., Ревнивцева О. В., Сегеда Т. П., Онищенко Н. В., -К, «Генеза», 2017

І семестр

Дата

Тема (основний зміст уроку)

Домашня робота та режим доступу до відео

Примітка

ВСТУП

ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ (1 год.)


1


Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й чинник формування української нації.

1. Повторити особливості доби античності та біографію Гомера;

2. Повторити визначення понять «героїчна поема», «міф», «гекзаметр», які є цикли міфів за тематикою;

3. Прочитати розділи (пісня 1, 5, 9) поеми «Одіссея» та виокремити ключові позиції, скласти сюжетний ланцюжок поеми; звернути увагу на вислови, які стали афоризмами.

Завдання для груп:

1.Створити презентацію на тему «Мистецтво античності»;

2.Створити презентацію (8-9 слайдів) на тему «Троянська війна»

Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=QWWLsTeh81w&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D


ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ (7 год.)


2


Стародавня Греція

Етапи й шедеври античності (огляд).

Гомер (приблизно VIII ст. до н. е.). «Одіссея» (1-2 уривки за вибором учителя).

Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї»

1. Прочитати статтю підручника, стор.

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=lenx-kaMKlM&ab_channel=%D0%A2%3


Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства й несправедливості та самовпевненості й марнославства. Образ Одіссея

1.Повторити історико-культурне підґрунтя доби Відродження, її особливості та найвідоміших представників.

2.Повторити біографію Данте Алігєрі, підібрати цікаві факти про його життя та творчість.

3. Прочитати поему Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» (Пекло І, V), визначити ключові події, звернути увагу на те, яка цифра найчастіше використовується у творі


4


Італія

Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники.

Рм. Написання тез до теми: «Специфіка італійського Відродження» або презентація учнівських проектів

1. Прочитати статтю підручника, стор. 26-33 (скласти кроссенс)

2. Прочитати стор. 34-39

3. Відповісти на запитання 1-9 (усно), 15 (письмово)

4.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=NSTRn1kABDc&ab_channel


5


Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321). «Божественна комедія» (Пекло, І, V).

Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми

1. Прочитати частину «Пекло» (І, V), створивши ланцюжок подій, накреслити схему «Пекло»

2. Пригадати, чому Вергілія християнські богослови оголосили пророком.

3. Повторити визначення «епічна поема».

4.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=nTpxANGwdEk&ab_channel=KsTs


6


Концепція світу й людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору

1.Повторити біографію Вільяма Шекспіра

2.Прочитати трагедію «Гамлет» за методом «Маркер», підкресливши уривки трагедії, які характеризують гуманізм епохи Відродження.

3.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=2r-Li-c5zHA&ab_channel=%D0%94%D0


7


Англія

Ренесанс в Англії. Здобутки й представники.

Вільям Шекспір (1564 1616). «Гамлет».

Здобутки драматургії В. Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору

1.Один із монологів Гамлета вивчити напам’ять.

2.Прочитати II та ІІІ дії трагедії «Гамлет».

3.Скласти тест за змістом трагедії або намалювати ілюстрації до твору

4.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=wXwb_eMe8Tg&ab_channel=%D0%9A%


8


Художній простір (данське королівство як символ). Гамлет – вічний образ світової літератури. Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи

1.Підготуйте розповідь про події, що відбулися в Ельсінорі

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=Wd3zj4Oxhfs&ab_channel=AdrianaHimin

3.Переглянути памятку «Як писати твір – роздум»

4. Написати на чернетках твір – роздум «Сутність духовних шукань Гамлета»


9


Рм(п) Контрольний твір за трагедією Вільяма Шекспіра «Гамлет». Тематична

1.Підготувати повідомлення про романтизм в Німеччині (стор)

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=ZCkJxQcI-6A&ab_channel=%


ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ

ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ. (6 год.)


10


Специфіка переходу від романтизму до реалізму.

Німеччина

Романтизм у Німеччині.

Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи мистецького шляху

1.Вивчити біографію Е.Т.А.Гофмана (стор.)

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=jUn2HLpfVHY&ab_channel=AdrianaHiminets


11


Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822). «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка

1.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=f3d-1j6lVz0&ab_channel=%

2. Скласти фанфік

3.Підготувати повідомлення про школу «чистого мистецтва» в російській поезії12


Росія

Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. М. Тютчева (1803 – 1873) й А. А. Фета (1820 – 1892) (огляд). Художня довершеність творів

1.Прочитати статтю підручника на стор. 61-67

2.Вивчити напамять вірш Тютчева або Фета

3.До уроку позакласного читання підготувати виразне читання віршів Тютчева та Фета за вибором

4.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=RY3iLdjxvJg&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81

https://www.youtube.com/watch?v=XmfJnpIDjGE&ab_channel

https://www.youtube.com/watch?v=Zhx2Zatspjo&ab_channel=M


13


Рм (п) Аналітичне дослідження віршів Тютчева, Фета

1.Підготувати повідомлення про розвиток романтизму в США

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=k9TtSXjL_wQ&ab_channel=%D0%A8


14


США

Розвиток романтизму в США, видатні представники.

Волт Вітмен (1819 – 1892). «Листя трави» (1-2 уривки за вибором учителя). Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Традиції й художнє новаторство В. Вітмена

1.Опрацювати матеріал підручника про В. Вітмена.

2.Прочитати 1-2 вірші В.Вітмена зі збірки «Листя трави» . Вивчити напамять уривок поеми «Пісня про себе» (на вибір).

3.Напам’ять один уривок за вибором учня

4.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=4njXVjaDsPo&ab_channel=%D0%A


https://www.youtube.com/watch?v=S4Ni4bpZgy0&ab_channel


15


Пч. А.П.Чехов «Людина у футлярі»

1.Повторити вивчений матеріал з тем з тем «Золоті сторінки далеких епох», «Поезія й проза пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX ст.»


16


Контрольна робота з тем «Золоті сторінки далеких епох», «Поезія й проза пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX ст.». Тести, відповіді на запитання. Тематична

1.Вивчити матеріал підручника на стор. 73-77

2.Вивчити біографію Ф.М.Достоєвського (стор.108-109)

3.https://www.youtube.com/watch?v=N4NKO83S_mM&ab_channel=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0
Календарно-тематичне планування

із зарубіжної літератури в 10 класі

(рівень стандарту)

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури в 10 класі розроблено згідно з Навчальною програмою із зарубіжної літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Підручник : Зарубіжна література: 10 клас, Ніколенко О. М.,Таранік-Ткачук К.В., Фоміна С. П., Ревнивцева О. В., Сегеда Т. П., Онищенко Н. В., -К, «Генеза», 2017

ІІ семестр

Дата

Тема

(основний зміст уроку)

Домашнє завдання та режим доступу до відео

Примітки

РОМАН XIX СТ. (6 год.)

(1-2 твори за вибором учителя)

17


Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність. ТЛ. Роман та його різновиди, індивідуальний стиль.

Росія

Федір Михайлович Достоєвський (1821 – 1881). «Злочин і кара».

Значення Ф. М. Достоєвського для розвитку соціально-філософського і психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя.

1.Вивчити матеріал підручника на стор. 109-111

2. Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=cJ25hju-3. 3.7aY&ab_channel=A.Lohnovski

https://www.youtube.com/watch?v=RXwXF68TRZM&ab_channel=EpicMedia18


Сюжет роману «Злочин і кара», зумовлений рухом свідомості головного героя. «Теорія» Раскольнікова, її сутність і проблемність.

1.Переглянути екранізацію роману 1-8 серії (2007)

https://www.youtube.com/watch?v=D18k28wCuSM&ab_channel=LaraMoskalenko

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=zMbq6ioOC_Y&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0


19


Система персонажів. Зіставлення образів персонажів («двійники» і антиподи Раскольнікова).

1.Вивчити матеріал підручника на стор. 111-113

2.https://www.youtube.com/watch?v=yEsFD6xWkXE&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D


20


Біблійні мотиви. Особливості індивідуального стилю письменника. Поліфонізм твору. Екранізації романів XIX ст.

1.Вивчити матеріал підручника на стор. 113-116

2.Скласти хронологічну таблицю життя і творчості О.Вайльда

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=BjUdrOv5_qY&ab_channel=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%


21


Англія

Оскар Вайльд (1854 – 1900). «Портрет Доріана Грея».

Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея». Система образів. Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману.

1.Вивчити матеріал підручника на стор. 117-119

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=fuovVPdQZ_Q&t=810s&ab_channel=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B


22


Розвиток мовлення (у) Дискусія за романом Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»: «Краса – явище моральне, аморальне чи «по той бік добра і зла?» Екранізації романів XIX ст.

1.До уроку позакласного читання прочитати повість М.Гоголя «Ніс»

2.Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=ussy3ouZAtM&ab_channel=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B


23


Пч Малларме С. «Квіти», «Привід», «Лебідь

Повторити вивчений матеріал з теми «РОМАН XIX СТ.»
Контрольний твір-роздум за романом Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара», або Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» Тематична

1.Підготувати повідомлення про модернізм.

2. https://www.youtube.com/watch?v=GypD3yRunQQ&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%


ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ ()

(4-5 творів за вибором учителя)

25


Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.

Франція

Шарль Бодлер (1821 1867). «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»).

Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера.

ТЛ. Модернізм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм, символ.

ЛК. Імпресіонізм та символізм у різних видах мистецтва.1.Вивчити матеріал підручника на стор.153-162

2. Відео: поезії Ш.Бодлера, читає М.Пікколі:

https://www.youtube.com/watch?v=Y8M3L-RHE_o&list=RDY8M3L-RHE_o#t=39
26


Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

Поль Верлен (1844 1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».

Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.
1.Вивчити матеріал підручника на стор.166-170, 173-176

2.Вивчити напам’ять один вірш за вибором учня.

3.https://www.youtube.com/watch?v=G1RDcImFuCk

https://www.youtube.com/watch?v=_iq43Vs8CEw&list=RD_iq43Vs8CEw#t=46


27


Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

1.Вивчити матеріал підручника на стор.177-179

2.https://www.youtube.com/watch?v=6580ckZAqXw


28


Розвиток мовлення (п). Письмове аналітичне дослідження поезій Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо (за вибором учнів).

1.Вивчити матеріал підручника на стор.177-180

2.https://www.youtube.com/watch?v=6580ckZA

3.Підготувати повідомлення про драматургію кінця ХІХ-початку ХХ ст.

4.https://www.youtube.com/watch?v=Ca09xBRpWyQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B


ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. (3 год.)

29


Зміни в драматургії на межі XIXXX ст.

ТЛ. «Нова драма», дія (зовнішня і внутрішня), символ, підтекст, драма-феєрія.

1.Вивчити матеріал підручника на стор.181-184

2.https://www.youtube.com/watch?v=KgiW-9ld3kw&ab_channel=%D0%9B%D1


30


Бельгія

Моріс Метерлінк (1862 – 1942). «Синій птах».

М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

1.Вивчити матеріал підручника на стор.185-186

2.https://www.youtube.com/watch?v=vpdptbZnUfQ

3.https://www.youtube.com/watch?v=nyveOIcsfpI&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%92%D0%BB%D0


31


Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу.


1.Вивчити матеріал підручника на стор.186-191

2.https://www.youtube.com/watch?v=FvPYNisVeBU&ab_channel=LIMBO

3.https://www.youtube.com/watch?v=HTUbnRr4PlE&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%


СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ (год.)

(1-2 твори за вибором учителя та учнів)

32


Бразилія

Паоло Коельйо (нар. 1947). «Алхімік».

Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», «призначення», «мрія душі», «смисл існування».

1.Вивчити матеріал підручника на стор.197-199

2.https://www.youtube.com/watch?v=yTn6GcW3OUg&ab_channel=%D0%94%D0%9F%D0%A2%D0%9D%D0%97%D0%A7%D0%B5%D1%80


33


Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.

1.Вивчити матеріал підручника на стор.199-201

2.https://www.youtube.com/watch?v=1LpzySXFttk&ab_channel=TeachTeach

3.Повторити матеріал з вивчених тем.


34


Контрольна робота з тем «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму та імпресіонізму в ліриці», «Драматургія кінця XIX - початку XX ст.», «Сучасна література в юнацькому читанні» . Тести. Тематична

1.Повторити вивчений протягом року матеріал
35


ПІДСУМКИ (1год.)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

1.Прочитати твори зі списку на літо
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.