Заняття – основна форма навчання дітей дошкільного віку математики.

Опис документу:
Основна форма навчання -заняття– (організована форма навчання) планові - систематичне, поступове ускладнення мат – лу, проведення в певний час за заздалегідь розробленим планом, в певний день в режимі дня д/закладу. Проводяться систематично з поступовим ускладненням матеріалу. Програма передбачає певний математичний зміст, яким діти повинні оволодіти.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Заняття – основна форма навчання дітей дошкільного віку математики.

Заняття – основна форма навчання.

Основна форма навчання -заняття– (організована форма навчання) планові - систематичне, поступове ускладнення мат – лу, проведення в певний час за заздалегідь розробленим планом, в певний день в режимі дня д/закладу. Проводяться систематично з поступовим ускладненням матеріалу. Програма передбачає певний математичний зміст, яким діти повинні оволодіти.

Заняття в д/з з математики проводяться у відповідності з принципами дидактики. Вони носять плановий характер.

Основна мета заняття – полягає у засвоєнні дітьми програмового матеріалу у всіх вікових групах під керівництвом вихователя. Вся методика програмових занять повинна здійснюватися з урахуванням вікових особливостей. Підчас занять слід обов’язково проводити індивідуальну роботу, щоб дитина придбала певні навички організації розумової діяльності. Заняття з математики дають можливість дитині сформувати знання, прийоми, дії в упорядкованому виді.

Обов’язково- індивідуальна робота на занятті, через неї дитина набуває первинних навичок організованої, розумової діяльності. Методика передбачає комплексний підхід: на кожному занятті дитина отримує знання і повинна їх десь вміти використати. Спостереження – не провідна форма навч-ня. Необхідно – 1) коли треба допомогти сформувати нові матем-ні поняття.2) коли знання дітей переносяться в оточуючу дійсність. Спостереж-ня- планомірне і цілеспрямоване сприймання предмета. Індив. робота- для уточнення, кращого засвоєння, виявлення рівня знань дітей. Часи пров-ня-ранок, прогулянка, заняття, ІІ-пол. дня.

Методика навчання математики передбачає комплексний підхід. Вихователь повинен пам’ятати при плануванні роботи – формування здібностей – важливе завдання.

Прийоми – пояснення і показ вих. – ля, ігрові прийоми, розгляд таблиць, картин, спостереження, екскурсії, практична діяльність дітей, вправи.

ВИМОГИ ДО ЗАНЯТТЯ – логічна чіткість, зжатість і розуміння запитань; логічна послідовність і поступовість занять; визначеність змісту і форми не передбачає варіативність: створення ситуації навчання (чіткі ролі: вихователь вчить , висуває навчальні завдання, повідомляє про щось, показує способи вирішення задач, демонструє способи вирішення задач, демонструє навчальні дії, дає зразки виконання

контроль, оцінка дій дітей – управляє процесом навчання. Навчання вимагає від дітей: - слухати, приймати задачу, яку висуває вих. – ль., виконувати дії не відволікаючись, правильно реагувати на зауваження вих. – ля. На занятті діти оволодівають початковими матем – ми знаннями і системою послідовних дій у їх взаємозв’язку. Вчаться порівнювати множини, величини, числа, розв’язувати арифметичні задачі, визначати форму предметів, ділити ціле на частини, орієнтуватися в часі. Обов’язково – індивідуальна робота на занятті, через неї дитина набуває певних навичок організованої розумової діяльності. Методика передбачає комплексний підхід: на кожному занятті дитина отримує знання і повинна їх десь вміти використати.

Вимоги перед дітьми: - уважно слухати і розуміти завдання, яке висуває вихователь, виконувати показані вихователем навчальні дії, не відволікатись, не переключатися на сторонню діяльність, правильно реагувати на зауваження і корегувати свої дії у відповідності з ними. Здатність засвоєння залежить від спілкування з дорослими, вихователь домагається комунікативного спілкування, вести діалог з приводу теми.

Особливе місце займає планування навчально – виховної роботи заняття і поза ним. Існують певні дидактичні вимоги до планування – 1) формування математичних понять відбувається у пов’язанні одного поняття з іншим (множина, число, лічба, ціле, частина, розв’язання задач); 2) єдність освітніх і розвиваючих виховних задач; 3) планувати використання математичних знань в інших видах діяльності; 4) розвивати практичні навички підчас навчання через дії з предметами; 5) зв’язок навчання математики з розвитком мови (оволодіння словниковими термінами); 6) диференціація та індивідуалізація навчальної роботи; 7) поєднання різних форм навчання (фронтальне, групове). Існують два види планування: перспективне і календарне.

Структура плану конспекту – тема заняття, мета – включає освітні, виховні і розвиваючі завдання, словник, дид. матеріал,– хід заняття. Організаційна цілісність – дотримка регламенту часу.

Мол. група – 2 задачі, сер – 3-4, старша -4-5. Хід заняття детально не розписується, але вказуються методичні прийоми. Подовженість занять: 2 мол. група – 15 хв; сер – 20 хв.; ст – 25хв. В кінці заняття – підсумок. Висновок для себе робить вихователь. Кожне заняття виступає, як організаційне, логічне, психологічно завершене, ціле.

Логічна – перехід 1 частини в 2 гу. Психологічна – діти і вихователь повинні отримати почуття задоволення.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.